Bursele acordate de Universitatea de Stat din Moldova sunt:

BURSĂ DE STUDII – se acordă studenților și masteranzilor, începând cu anul I. Cuantumul bursei de studiu se stabilește anual prin ordinul Rectorului USM sau a Ministerului Educației, Cercetării și Culturii al RM.

BURSA SOCIALĂ – se acordă pe durata anului universitar. Bursa socială nu se cumulează cu alte burse provenite din alocații bugetare ale USM, obținute de către student.

Beneficiarii bursei sociale sunt:

  1. Studenții orfani de unul sau de ambii părinți și care nu au venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
  2. Studenții bolnavi, aflați în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, …
  3. Studenții care provin din familii social vulnerabile, cu un venit lunar mediu net pe membru de familie mai mic decât salariul de bază net pe economie.

PROGRAMUL USM ”PEDAGOGUL VIITORULUI”

Universitatea de Stat din Moldova lansează, în anul de studii 2019-2020, programul ”Pedagogul viitorului” susținut prin burse din mijloace proprii pentru studenții din anul I, care au optat pentru specializările pedagogice. Bursele de studii din bugetul USM se atribuie pe toată perioada studiilor de licență, cu confirmarea obligatorie prin rezultate academice excelente.

PROGRAMUL USM ”BURSE NOMINALE”

Universitatea de Stat din Moldova acordă, în prezent, burse nominale din venituri proprii studenților din anul I, nivelul licență, care au optat pentru următoarele specializări:

  • Matematică, Fizică, Informatică, Chimie și Biologie, cu media de concurs nu mai mică de 8.00;
  • Științe Sociale și Științe Umaniste, cu media de concurs nu mai mică de 8.50.

PROGRAMUL USM ”BURSE DE EXCELENȚĂ”

În cadrul acestul program, USM oferă trei categorii de burse de excelență:

  • Bursă în valoare de 1500 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru studenții din anul I, cu rezultate remarcabile la olimpiadele școlare naționale, în calitate de elevi în clasa a XII-a.
  • Bursă în valoare de 2000 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru studenții din anul I, care au obținut rezultate deosebite la competiții școlare internaționale prestigioase, în calitate de elevi în clasa a XII-a.
  • Bursă în valoare de 2500 lei/lunar și cazare gratuită în cămine pentru studenții din anul I, care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale, în calitate de elevi în clasa a XII-a.