Manifestări Științifice

Lista Manifestărilor Științifice

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția XXIII

Conferința științifică națională cu participare internațională ,,Integrare prin Cercetare și Inovare”