ANUNȚ! Admitere 2020 la studii de recalificare profesională/ calificare suplimentară pentru cadrele didactice din învățământul general și profesional tehnic

Cursuri formare continuă pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general și profesional tehnic pentru anul 2020

Cursuri formare continuă pentru bibliotecari

Cursuri formare continuă în domeniul Servicii hoteliere, Turism și Agrement

Modul tematic pentru cadrele didactice universitare oct. 2019

Anunt Program recalificare pentru bibliotecari 2019-2020

Bucletul informativ al Departamentului Formare Continuă

Asigurarea gratuității cursurilor de formare profesională continuă cadrelor didactice

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională

Planul  cursurilor de formare profesională  continuă (20 credite) pentru cadrele didactice și manageriale din învățămîntul general și profesional -tehnic

Ateliere de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Detalii eveniment  facebook Departament Formare Continua USM