ŞEF DEPARTAMENT  – Tatiana TURCHINĂ  

Tel.: +373-67436644,

e-mail: tatianaturchina.usm@gmail.com

Biroul 205, Blocul central 

Coordonarea și organizarea activității de formare continuă a adulților; asigurarea calităţii serviciilor educaţionale de formare continuă, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a formatorilor, în conformitate cu standardele educaţionale, actele normative privind formarea continuă a adulților; 

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ

Tel.:+373-22 24-54-40, +373-67435533

e-mail: maria.birca.usm@gmail.com

Biroul 233, Blocul central 

Coordonarea programelor de formare continuă pentru învățământul general și superior, organizarea internă și asigurarea procesului de formare şi de imagine.

METODIST – Conf. univ.  Elena MURARU

Tel.:+373-22 24-54-40

e-mail: e.muraru@yahoo.com

biroul 314, Blocul central

Coordonarea programelor de formare continuă pentru personalul de conducere din învățământul general și profesional tehnic.

INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia ROŞCA

Tel.: +373-22 24-54-40

e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com 

Biroul 233, Blocul central

Elaborarea bazei de date a Departamentului Formare Continuă. Evidența documentației privind procesul de realizare a programelor de formare continuă.

Pentru contact poate fi accesată:

Pagină facebook Departament Formare Continua USM