CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ,,INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE”, 7-8 NOIEMBRIE 2019. TERMENUL DE RECEPTIONARE A MATERIALELOR PÂNĂ PE 15 SEPTEMBRIE

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova

Facultățile Universităţii de Stat din Moldova

Școlile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova

au organizat în data de 7-8 noiembrie 2019,

 Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională

,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

În cadrul acestui eveniment științific au participat circa 350 de participanți, cadre didactico-științifice, doctoranzi atât din cadrul USM, cât și din cadrul altor instituții din țară și de peste hotare. Sesiunile de prezentare a cercetărilor au fost desfășurate conform programului.

Conferința și-a desfășurat activitățile în cadrul a patru secțiuni, numărul de participanți fiind distribuiti în cadrul acestora după cum urmează:

Științe ale Naturii și Exacte – cca 80

Științe Juridice și Economice – cca 100

Științe Sociale – cca 140

Științe Umanistice – cca 30.

Totodată, menţionăm că Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, este un eveniment științific tradițional deja de mai mulți ani, fiind dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Anual, sunt editate rezumatele comunicărilor conferinței, acestea fiind organizate în 4 volume cu un volum de cca 80 c.e.:

2019 – 76,5 coli editorial (1286 pagini, 4 volume)

2018 – 80 coli editoriale (1271 pagini, 4 volume)

2017 – 76,0 coli editoriale (1268 pagini, 4 volume)

2016 – 83,0 coli editoriale (1368 pagini, 4 volume)

2015 – 74,0 coli editoriale (1298 pagini, 4 volume)

2014 – 75,0 coli editoriale (1272 pagini 4 volume)

2013 – 68,0 coli editoriale (1196 pagini 4 volume).

Aducem sincere mulțumiri participanților pentru implicarea activă în cadrul Conferinței, și nemijlocit Moderatorilor care au contribuit în mod substanțial la buna organizare și desfășurarea a manifestării științifice.

1. Exacte

2. Drept a

2 Drept b

3. Educatie

4 sociale

Echipa Institutului de Cercetare și Inovare, USM

Programul detaliat al Conferinței

Rezumate ale comunicărilor Științe ale Naturii și Exacte

Rezumate ale comunicărilor Științe Sociale Volumul I

Rezumate ale comunicărilor Științe Sociale Volumul II

Rezumate ale comunicărilor Științe Juridice și Economice