Facultatea de Biologie si Pedologie

                       

CONTACT   Str. M. Kogălniceanu, Nr. 65A, bloc 3, MD-2009, Chişinău

T: +373 22 577778

F: +373 22 577535

E: biologie@usm.md

W: http://usm.md/?mode=657

PREZENTARE

Facultatea a fost fondată în anul 1946, concomitent cu Universitatea de Stat din Moldova. Formarea ei este legată de numele vestiţilor savanţi – academicianul N. Dimo şi profesorii V. Andreev, I. Vul. Pe parcursul anilor, facultatea a pregătit peste 5 700 de tineri specialişti, inclusiv din multe ţări de peste hotare. Una din priorităţile facultăţii de Biologie şi Pedologie constă în implicare studenţilor în activitatea de cercetare. În cadrul programelor de studii sunt oferite cursuri teoretice obligatorii şi opţionale care permit studenţilor să fie antrenaţi în cercetările ştiinţifice realizate în Centrul de Cercetare „Ştiinţe ale Vieţii”. Absolvenţii au posibilitatea să se încadreze în diferite domenii ale economiei naţionale, în subdiviziunile Ministerului Mediului, în instituţiile de cercetare ale AŞM, în unităţile de producţie din domeniul ştiinţelor naturii etc., dar şi în calitate de profesori de biologie sau geografie în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar. Misiunea Facultăţii de Biologie şi Pedologie constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetare, ştiinţă, cultură, activităţi social-economice, precum şi în perfecţionarea continuă a absolvenţilor şi specialiştilor în domeniu, dezvoltarea unei şcoli ştiinţifice şi didactice de prestigiu.

DECAN: Dr., conf. univ. Mihai LEŞANU

PRODECAN: Dr., conf. univ. Veaceslav PURCIC

SECRETARIAT: metodist secţia de zi: Zinaida CEBANU metodist secţia cu frecvenţă redusă: Elena LAZU

NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclu I – 506; Ciclu II - 177

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 53

DEPARTAMENTE:

PROGRAME ACADEMICE

Studii universitare

 • de licenţă(6 semestre):
 • de masterat(4 semestre):
  • Managementul mediului  (MP) – plan de studii
  • Genetica moleculară (MC) – plan de studii
  • Managementul gospodăriilor piscicole şi ihtiologia (MP) – plan de studii
  • Ştiinţe biologice aplicate (MP) – plan de studii
  • Biologie umană şi animală (MP)- plan de studii
  • Biodiversitatea și protecția resurselor naturale (MP) – plan de studii
  • Reproducerea genofondului cilvic (MP) – plan de studii
  • Design de landșaft și spații verzi (MP) – plan de studii
  • Geografia turismului (MP) – plan de studii
  • Prospecțiuni geologice (MP) – plan de studii

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă

 

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)