Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

CONTACT Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009, Chişinău T: +373 22 577538 F: +373 22 577537 E: fctc@usm.md W: chimie.usm.md

 

PREZENTARE

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a fost inaugurată în 1946 cu denumirea Facultatea de Chimie, menţinându-se de-a lungul a şase decenii ca o forjerie de specialişti de înaltă calificare în domeniul pedagogic şi tehnologic. Prin activităţile sale facultatea asigură o continuitate eficientă a învăţământului liceal, universitar şi postuniversitar pentru domeniile de formare profesională: Chimie, Tehnologie Chimică, Protecţia Mediului. Până în prezent la facultate au fost pregătiţi peste 3000 de specialişti care activează cu succes în republică şi peste hotarele ei.

Misiunea Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul chimiei, tehnologiilor chimice şi protecţiei mediului ambiant. Acest proces prevede studiul compoziţiei, structurii şi proprietăţilor compuşilor, elaborarea metodelor de obţinere a unor substanţe noi cu proprietăţi dirijate, a tehnologiilor performante de producere a materialelor finale cu competitivităţi avansate şi impact negativ redus asupra mediului ambiant.

DECAN: Dr. conf.univ. Viorica GLADCHI

PRODECANI: Dr., conf. univ. Aliona COTOVAIA

SECRETARIAT: dispecer master Irina GRAUR   NUMĂR DE STUDENŢI: Ciclu I – cca 400; Ciclu II – cca 110 NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 54

DEPARTAMENTE:

  • Departament Chimie
  • Departament Chimie Industrială şi Ecologică

 

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă 180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Studii de master (cu predare în limba română)120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani

  • Chimie coordinativă (MC) – plan de studii
  • Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale (MP) – plan de studii
  • Chimie ecologică şi protecţia mediului (MC) – plan de studii
  • Chimie pentru profesorii din învățămîntul preuniversitar (MP) – plan de studii

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)