Facultatea de Drept

CONTACT

Str. M. Kogălniceanu 67, Bloc 2, MD-2009, Chişinau, Republica Moldova

Tel.: 069 380 068

E-mail: decanatdrept@gmail.com

Pagina de Internet: http://drept.usm.md/

PREZENTARE

Facultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Cu eforturile cadrelor didactice de la Facultate se pregătesc specialişti în toate domeniile dreptului din Republica Moldova. Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord. În fiecare an sunt invitaţi profesori din instituţii prestigioase de învăţământ superior din lume pentru a ţine ore la diverse discipline. La Facultate activează Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză. 

Misiunea Facultății de Drept este orientată spre:

 • formarea inițială a specialiștilor de înaltă calificare, bazată pe cunoștințe temeinice nu doar teoretice, dar și practice;
 • cultivarea la studenți, într-un termen restrâns, a aptitudinilor și abilităților practice necesare, în perspectiva devenirii lor ca profesioniști;
 • crearea premiselor sigure de integrare socio-profesională de succes, în contextul sistemului de drept din Republica Moldova.CONDUCEREA FACULTĂȚII

  Decan:

  doctor habilitat în drept, profesor universitar, BRÎNZA SERGIU
  Tel.: 079413803

  E-mail:decan.dreptusm@yahoo.com

  Prodecan responsabil pentru studii masterat și activitate didactică

  doctor în drept, conferenţiar universitar , GRAMA MARIANA

  Tel.: 069348429

  E-mail: marianagrama@mail.ru

  Prodecan responsabil pentru studii cu frecvență redusă

  doctor în drept, conferenţiar universitar, BOTNARU STELA

  Tel.: 079116106

  E-mail: stelacorlateanu@gmail.com

  Prodecan responsabil pentru studii cu frecvență de zi și activitatea studențească

  doctor în drept, lector universitar, TELEVCA OLEG

  Tel.: 069154433

  E-mail: olegtelevca@mail.ru

  Prodecan responsabil pentru relații internaționale

  doctor în drept, conferenţiar universitar, MOCANU VERONICA

  Tel.: 069955774

  E-mail: mocanuveronica@mail.ru 

  Directorul Şcolii Doctorale Ştiinţe Juridice

  doctor în drept, conferenţiar universitar, GÎRLA LILIA

  Tel.: 079613952

  E-mail:  liliagyrla@gmail.com

Date de contact decanat:

Anticamera

Program de lucru:

Luni – vineri: 08.00 – 17.00
Pauză de masă: 12.00 – 13.00

Metodist: Natalia Gusin

E-mail: decanatdrept@gmail.com
Tel.: 069 380 068

Secţia învăţământ cu frecvenţă de zi

Program de lucru:

Luni – vineri: 07.45 – 17.00
Pauză de masă: 12.00 – 13.00

Metodist anul I: Aurora Olaru
Tel.: 069 204 154
E-mail: aurora@mail.ru 

Metodist anul II, IV: Svetlana Ghidion
Tel.: 069 378 119
E-mail: ghidions@mail.ru 

Metodist anul III: Albina Țurcan
Tel.: 069 991 000
E-mail: albinaturcanu79@gmail.com

Metodist masterat: Lilia Fetescu
Tel.: 069 386 612
E-mail: liliafetescu@yahoo.com

Secţia învăţământ cu frecvenţă redusă

Program de lucru:

Luni – vineri: 09.00 – 17.00
Sâmbătă: 09.00 – 14.00
Pauză de masă: 12.00 – 13.00

Metodist anii I, II:   Liliana Beschieru
Tel.: 069 090 952
E-mail: lb01051975@mail.ru

Metodist anii III, IV: Rodica Musteață
Tel.: 068 220 333
E-mail: rodica.musteata@mail.ru

Metodist anul V: Nadejda Capranov
Tel.: 078 186 032
E-mail: capranov.n@gmail.com

DEPARTAMENTE

 

 • Departament Drept Privat

str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 206

Tel.: 067560070

E-mail: dreptprivat@mail.ru

 

 • Departament Drept Public

Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 208

Tel.: 068 016 205

E-mail: departament.public@mail.ru

 

 • Departament Drept Penal

Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2 A, bir. 11

Tel: 068 319 002

E-mail: drept.penal.usm@gmail.com

 

 • Departament Drept Procedural

Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 116

Tel: 069 181 880

E-mail: inastarosta@mail.ru

 

 • Departament Drept Internaţional şi European

Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 114, MD-2009, Chişinău

Tel: 068 491 751

E-mail: cereteuana98@gmail.com

Studii de licenţă: 

Studii de licenţă: 

 • Învățământ cu frecvență de zi (240 credite de studii – 4 ani)

Informații suplimentare puteți vizualiza accesând AICI

 • Învățământ cu frecvență redusă (240 credite de studii – 5 ani)

Informații suplimentare puteți vizualiza accesând  AICI

Studii de masterat (cu predare în limba română): 120 credite de studii – 2 ani;

Drept penal  MP 90 Gurev Dorina, doctor în drept, lector universitar

Drept penal  MP 120 Gurev Dorina, doctor în drept, lector universitar

Drept civil  MP 120 Băieşu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar

Proceduri judiciare civile MP 90 Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar

Drept internațional MP 90 Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar

Proces penal și criminalistică MP 90 Roman Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar

Dreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
  MP 90  
Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar , Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Drept public și guvernare
electronică
  MP 90  
Negru Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  , Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar

Drept fiscal și activitate vamală MP 90 Vlaicu Vlad,

 

Studii  de doctorat(6 semestre) 

Informații suplimentare puteți vizualiza accesând AICI