Facultatea de Drept

CONTACT 

Str. M. Kogălniceanu 67, Bloc 2, MD-2009, Chişinau, Republica Moldova

Tel.: + 373  22 24 23 04

Fax: + 373  22 57 78 53

E-mail: decanatdrept@gmail.com

Pagina de Internet: http://drept.usm.md/ 

PREZENTARE

Facultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Cu eforturile cadrelor didactice de la Facultate se pregătesc specialişti în toate domeniile dreptului din Republica Moldova. Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord. În fiecare an sunt invitaţi profesori din instituţii prestigioase de învăţământ superior din lume pentru a ţine ore la diverse discipline. La Facultate activează Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

Misiunea  Facultăţii de Drept constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul dreptului; promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene în domeniu.

DECAN:    Dr. în drept, conf. univ. Sergiu BĂIEȘU

PRODECANI: 

Dr. în drept, conf. univ.  Liliana ŢURCAN – Învaţământ cu  frecvență de zi

Mag. în drept, lect. sup.  Sergiu URSU – Învaţământ cu  frecvență de zi

Dr. în drept, conf. univ. Tatiana TABUNCIC – Învaţământ cu frecvenţă redusă

Dr. în drept, conf. univ. Mariana GRAMA – Studii de masterat

Dr.în drept, conf. univ Lilia GÎRLA – Director Şcoala Doctorală 

DECANAT:                                                          

                      Învaţământ cu frecvență de zi:

Doina PRUTEANU

Svetlana GHIDION

Albina ŢURCANU

Alisa POPA

Învaţământ cu frecvenţă redusă:

Liliana BESCHIERU

Nadejda CAPRANOV

Rodica MUSTEAȚĂ

                      Studii de masterat: 

Lilia FETESCU 

Număr de studenţi:

Ciclul I

– Frecvenţă de zi: 2143;

– Frecvenţă redusă: 1575

Ciclul II – Studii de masterat: 561

Departamente

 • Departament Drept Privat
 • Departament Drept Public
 • Departament Drept Penal
 • Departament Drept Procedural
 • Departament Drept Internaţional şi European

Studii de licenţă: 240 credite de studii – 4 ani

Studii de masterat (cu predare în limba română): 120 credite de studii – 2 ani; 90 credite de studii – 1,5 ani

 • Drept civil (MP) –  2017
 • Dreptul în afaceri  (MP) –  2017
 • Drepturile omului – 2016 2017
 • Drept informaţional (MP) –  2016 2017
 • Drept internaţional (MP) –  2016 2017
 • Drept penal  (MP) –  2016 2017
 • Drept public (MP) –  2016 2017
 • Drept vamal (MP) –  2016 2017
 • Dreptul muncii (MP) – 2017
 • Proceduri judiciare civile (MP) –  2016
 • Proces penal şi criminalistică (MP) –  2016 2017
 • Drept financiar si fiscal (MP) – 2016 2017

Studii postuniversitare de doctorat(6 semestre)