Incubatorul de Inovare “Inventica-USM”

Rezidenţii Incubatorului de Inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de:

 • În conformitate cu Legea pentru completarea unor acte legislative, şi anume în Codul fiscal nr.136-XIII din 24 aprilie 1997, în articolul 103 punctul (91), sunt scutite de TVA mărfurile şi serviciile, importate de către rezidenţii, cît şi mărfurile şi serviciile achiziţionate de către ei pe teritoriul Republicii Moldova.
 • În conformitate cu Legea pentru completarea unor acte legislative, şi anume în Articolul 28 al Legii cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997, sunt scutite de tarif vamal mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţi.
 • Finanţări, obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, acordate inclusiv pentru crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare;
 • Donaţii, sponsorizări şi investiţii;
 • Condiţii avantajoase de locaţiune, folosire a infrastructurii şi a comunicaţiilor;
 • Scutiri sau reduceri de tarife;

Administratorul Incubatorului de Inovare “Inventica – USM” prestează următoarele servicii: Servicii generale :

 • Servicii de dotare,i întreţinere şi pază a utilităţii.
 • Acces la reţeaua de telefonie şi internet.
 • Acces la spaţii expoziţionale – standuri de prezentare produse proprii.
 • Săli de conferinţă şi seminarii.

Servicii speciale:

 • organizarea seminarelor pentru întreprinderile private;
 • elaborarea planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate pentru investiţii;
 • administrarea programelor adresate IMM-urilor;
 • organizarea cursurilor de instruire la alegere: managementul financiar; managementul resurselor umane şi legislaţia muncii; contabilitatea pe domenii de aplicare; marketing; planificarea afacerii.
 • oferirea serviciilor de consultanţă (evaluarea ideilor de afaceri, elaborarea planurilor de afaceri) şi oferirea asistenţei post-create pe parcursul primului an de activitate;
 • oferirea de traininguri şi suport în facilitarea accesului la credite şi alte produse financiare;
 • instruirea în domeniul dezvoltării afacerilor;
 • promovare şi protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală,
 • asistenţă la identificarea potenţialelor oportunităţi de afaceri;
 • asistenţă în elaborarea tehnică a propunerilor de afaceri;
 • asistenţă în procesul de înregistrare juridică a afacerii.
 • ţinerea evidenţei contabile a societăţii;
  • servicii de secretariat;
  • servicii de multiplicare documente;
  • serviciul de recepţie;
  • consultanţă financiară;
  • consultanţă juridică.

продвижение раскрутка интернет сайтов