Secția Organizare și Evidență

ŞEF SECŢIE ORGANIZARE ŞI EVIDENŢĂ  – Conf. univ., dr. Maria HĂMURARU  tel. 373-22-577 409  fax 373-24-244248

Biroul 223, Blocul central

Responsabilități:

 • Normarea activităţii didactice;
 • Elaborarea statelor de funcţii;
 • Monitorizarea realizării sarcinii didactice;
 • Organizarea studiilor la învăţământul cu frecvenţa redusă;
 • Monitorizarea orarului și a activității didactice la învăţământul cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţa redusă;
 • Supravegherea întocmirii şi executării orarului examenelor în sesiunile ordinare şi suplimentare;
 • Gestionarea fondului de săli.

DISPECERAT Metodist categoria I -  Victoria GALESCO Metodist categoria I - Natalia PÎNZARU  tel. 373-22-577 435 Birou 225, Blocul central Responsabilităţi:

 • Repartizarea corectă şi eficientă a sălilor de studii în asigurarea procesului didactic.
 • Perfectarea ordinelor, actelor şi documentelor ce vizează procesul de studii (înmatriculare, restabilire, transfer, exmatriculare);
 • Primirea actelor de la comisia de admitere şi transmiterea acestora în sectia Resurse Umane;
 • Eliberarea certificatelor de confirmare a studiilor (absolvenţii anilor 2000 – pînă în prezent).

  SECTORUL DE ELIBERARE A ACTELOR DE STUDII Metodist categoria I - Ludmila TOMULET tel.  373-22-577 829 Birou 230, Blocul central Responsabilităţi:

 • Pregătirea documentaţiei pentru examenul de licenţă/de master, a orarului şi supravegherea îndeplinirii acestora la facultăţi.
 • Monitorizează realizarea prevederilor orarului de sustinere a tezelor de master/a examenelor de licenţă.
 • Supraveghează eliberarea actelor de studii (a diplomelor de licenţă, de studii superioare universitare, a certificatelor, carnetelor de note şi de student, a diplomelor de bacalaureat).
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii (în baza certificatului de arhivă, a registrului şi anunţului în ziarul “Monitorul oficial”).

Metodist categoria I  Aurelia RÎBALCENCO tel.  373-22-577 443 Birou 230, Blocul central Responsabilităţi:

 • Verificarea graficilor procesului de învăţămînt cu frecvenţă redusă conform  planurilor de studii;
 • Monitorizarea Calendarului Academic la învăţămîntul cu frecvenţă redusă;
 • Supravegherea orarului sesiunilor ordinare şi sesiunilor de recuperare la învăţămînt cu frecvenţă redusă;
 • Verificarea demersurilor de la facultăti privind eliberarea borderourile de examinare;
 • Monitorizarea borderourilor de examinare la învăţămîntul cu frecvenţă redusă;
 • Verificarea Adeverinţelor Academice eliberate studenţilor.

SECTORUL EVIDENŢĂ ŞI STATISTICĂ Inginer-programator categoria I - Angela CAISÂN tel. 373-22-577 714 Birou 320, Blocul central Responsabilităţi:

 • Asigură evidenţa contingentului de studenţi/masteranzi.
 • Perfectează informaţiile lunare , semestriale şi anuale.
 • Coordonează listele studenţilor cu decanatele.
 • Supraveghează promovarea studenţilor de la an la an, ordinele de admitere la examenul de licenţă/de master, de conferire a titlului şi eliberarea diplomelor de absolvire.

Inginer-programator categoria I - Tatiana CLIMA tel. 373-22-577 714 Birou 320, Blocul central Responsabilităţi: Sectorul asigură eliberarea borderourilor la sesiunile ordinare şi suplimentare, precum şi prelucrarea computaţională a situaţiei academice – învăţământul cu frecventă redusă. SECTORUL DE EVIDENTA A SITUATIEI ACADEMICE Şef sector,  Inginer-programator categoria I  - Natalia LÎSIKOVA Inginer-programator categoria I - Lilia BOTNARENCO  tel. 373-22-577 794 Birou 318, Blocul central Responsabilităţi: Sectorul asigură eliberarea borderourilor la sesiunile ordinare şi suplimentare, precum şi prelucrarea computaţională a situaţiei academice – învăţământul cu frecventă la zi.

лобановский харьков класс