Lista specialitatilor

Lista programelor de studii, ciclul I Licenţă

Codul și denumirea domeniului fundamental al științei, culturii și tehnicii Codul și denumirea domeniului general de studiu Codul și denumirea domeniului de formare profesională Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență) Numărul de credite
  01 EDUCAȚIE   011 Științe ale educației 0111 Științe ale educației 0111.3 Psihopedagogie 180
0113 Pedagogie în învățământul primar 0113.1/0114.10 Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză 180
0114 Formarea profesorilor 0114.1 Matematică 180
0114.1/0114.2  Matematică/Informatică 240
0114.2 Informatică 180
0114.2 /0114.3 Informatică/Fizică 240
0114.3 Fizică 180
0114.8/0114.10 Limba şi literatura română şi limba franceză 240
0114.8/0114.10 Limba şi literatura română şi limba engleză 240
0114.9/0114.10 Limba şi literatura rusă şi limba engleză 240
0114.10 Limba engleză şi franceză 240
0114.10 Limba franceză şi engleză 240
0114.10 Limba germană şi engleză 240
0114.11 Istorie 180
0114.11/0114.10 Istorie şi limbă şi literatură engleză 240
0114.15 Educaţie civică 180
02 ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE   022 Științe umaniste   0220 Antropologie 0220.1 Antropologie 180
0222 Istorie și arheologie 0222.1 Istorie 180
0223 Filozofie și etică 0223.1 Filozofie 180
023 Filologie   0231 Studiul limbilor 0231.2 Limba italiană şi engleză 180
0231.2 Limba spaniolă şi engleză 180
0231.3 Traducere și interpretare. Limba engleză şi franceză 180
0231.3 Traducere și interpretare. Limba engleză şi germană 180
0231.3 Traducere și interpretare. Limba franceză şi engleză 180
0232 Limbi și literaturi 0232.1 Limba şi literatura română 180
03 ȘTIINȚE SOCIALE, JURNALISM ȘI RELAȚII PUBLICE 031 Științe sociale și comportamentale 0312 Științe politice 0312.1  Politologie 180
0312.2 Relații Internaționale 180
0313 Psihologie 0313.1 Psihologie 180
0314 Sociologie 0314.1 Sociologie 180
0319 Asistenţă socială 0319.1 Asistenţă socială 180
032 Jurnalism și informare 0321 Jurnalism și comunicare 0321.1 Jurnalism și procese mediatice 180
0321.2 Comunicare și relații publice 180
0322 Biblioteconomie, informare și studii arhivistice 0322.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică 180
04 BUSINESS, ADMINISTRARE ȘI DREPT 040 Științe administrative 0400 Științe administrative 0400.1 Administraţie  publică 180
041 Științe economice 0410 Economie 0410.4 Cibernetică și informatică economică 180
0411 Contabilitate 0411.1 Contabilitate 180
0412 Finanțe și bănci 0412.1 Finanţe şi Bănci 180
0413  Business și administrare 0413.1 Business și administrare 180
0414 Marketing 0414.1 Marketing și logistică 180
042 Drept 0421 Drept 0421.1 Drept 240
05 ȘTIINȚE ALE NATURII, MATEMATICĂ ȘI STATISTICĂ 050 Științe chimice 0500 Chimie 0500.1 Chimie 180
0500.2 Chimie biofarmaceutică 180
051 Științe biologice 0511 Biologie 0511.1 Biologie 180
0511.2  Biologie moleculară 180
052 Științe ale mediului 0521 Științe ale mediului 0521.1 Ecologie 180
053 Științe fizice 0532 Științe ale pământului 0532.1 Geografie 180
0532.3 Hidrologie și meteorologie 180
0533 Fizică 0533.1 Fizică 180
054 Matematică și statistică 0541 Matematică 0541.1 Matematică 180
0541.2 Matematici aplicate 180
06 TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor 0612 Proiectarea și administrarea sistemelor informaționale 0612.1 Calculatoare și rețele 240
0612.2 Managementul informaţiei 180
0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor 0613.1 Tehnologia informației 240
0613.4 Informatică 180
0613.5 Informatică aplicată 180
07 INGINERIE, TEHNOLOGII DE PRELUCRARE, ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII 071 Inginerie și activități inginerești 0711 Inginerie chimică și procese 0711.1Tehnologie chimică industrială 240
0711.3 Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale 240
0713 Energetică și inginerie electrică 0713.4 Ingineria sistemelor de energii regenerabile 240
0714 Electronică și automatizări 0714.6 Automatică și informatică 240
0714.9 Inginerie  biomedicală 240
08 ȘTIINȚE AGRICOLE, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ 082 Silvicultură 0821 Silvicultură 0821.1 Silvicultură și grădini publice 240
10 SERVICII 101 Servicii publice 1013 Servicii hoteliere, turism și agrement 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement 180