Lista specialitatilor

              Studii universitare de licenţă zi şi frecvenţă redusă

                            pentru anul universitar 2012-2013

1. EDUCAŢIE

14 Ştiinţe ale educaţiei

141 Educaţie şi formarea profesorilor

1. 141. 01. Matematică

2. 141.02. Informatică

3. 141. 03. Fizică

4. specialitate dublă:141.03 Fizică şi 141.04 Astronomie

5. 141.05. Chimie

6. 141.06. Biologie

7. 141.08. Limba şi literatura română

8. 141.09. Limba şi literatura engleză şi limba B

9. 141.09. Limba şi literatura franceză şi limba B

10. 141. 10. Istorie

11. 141.15 Educaţie civică

142 Ştiinţe ale educaţiei

12. 142.04 Psihopedagogie

2. ŞTIINŢE UMANITARE ŞI ARTE

22 Ştiinţe umanistice

221 Filozofie

13. 221.1 Filozofie

222 Limbi şi literaturi

14. 222.1.01. Limba şi literatura română

15. 222.1.02. Limba şi literatura română – Limba latină

16. 222.1.03. Limba şi literatura română – Limba engleză

17. 222.1.04. Limba şi literatura română Limba franceză

18. 222.1.05. Limba şi literatura română – Limba greacă

19. 222.1.06. Limba şi literatura rusă – Limba engleză

20. 222.1.07. Limba şi literatura română – Limba rusă

223 Limbi moderne şi clasice

21. 223.1 Limba şi literatura engleză şi limba B

22. 223.1 Limba şi literatura franceză şi limba B

23. 223.1 Limba şi literatura italiană şi limba B

24. 223.1 Limba şi literatura germană şi limba B

25. 223.1 Limba şi literatura spaniolă şi limba B

26. 223.1. Limba engleză aplicată şi limba B aplicată

27. 223.1 Limba franceză aplicată şi limba B aplicată

224 Istorie

28. 224.1 Istorie

29. 224.2 Arheologie

30. 224.3 Muzeografie

31. 224.4 Etnologie

225 Antropologie

32. 225.1 Antropologie

3. ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI DREPT

31 Ştiinţe politice

311 Ştiinţe politice

33. 311.1 Politologie

312 Relaţii internaţionale

34. 312.1 Relaţii internaţionale

313 Administraţie publică

35. 313.1 Administraţie publică

32 Ştiinţe sociale

321 Sociologie

36. 321.1 Sociologie

322 Psihologie

37. 322.1 Psihologie

33 Asistenţă socială

331 Asistenţă socială

38. 331.1 Servicii de asistenţă socială

34 Ştiinţe ale comunicării

341 Jurnalism

39. 341.1 Jurnalism

342 Ştiinţe ale comunicării

40. 342.2 Ştiinţe ale comunicării

343 Activitate editorială

41. 343.3 Activitate editorială

344 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică

42. 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică

36 Ştiinţe economice

361 Contabilitate

43. 361.1 Contabilitate

362 Marketing şi logistică

44. 362.1 Marketing şi logistică

363 Business şi administrare

45. 363.1 Business şi administrare

364 Finanţe

46. 364.1 Finanţe şi bănci

368 Cibernetică şi informatică economică

47. 368.1 Cibernetică şi informatică economică

38 Drept

381 Drept

48. 381.1 Drept

4 ŞTIINŢE

42 Ştiinţe ale naturii

421 Biologie

49. 421.1 Biologie

50. 421.2 Biologie moleculară

422 Ştiinţele solului

51. 422.1 Ştiinţele solului

423 Geologie

52. 423.1 Geologie

424 Ecologie

53. 424.1 Ecologie

425 Geografie

54. 425.1 Geografie

426 Meteorologie

55. 426.1 Meteorologie

44 Ştiinţe exacte

441 Fizică

56. 441.1 Fizică

57. 441.2 Astronomie

442 Chimie

58. 442.1 Chimie

443 Matematică

59. 443.1 Matematică

60. 443.2 Matematică aplicată

444 INFORMATICĂ

61. 444.1 Informatică

62. 444.2 Management informaţional

63. 444.3 Informatică aplicată

5. INGINERIE, TEHNOLOGII DE PRELUCRARE, ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII

52 Inginerie şi activităţi inginereşti

523 Energetică

64. 523.3 Energetică netradiţională

525 Electronică şi comunicaţii

65. 525.1 Electronică

526 Ingineria sistemelor şi calculatoarelor

66. 526.1 Calculatoare

67. 526.2 Tehnologii informaţionale

68. 526.3 Automatică şi informatică

529 Ingineria şi managementul calităţii

69. 529.1 Ingineria şi managementul calităţii

55 Tehnologie chimică şi biotehnologii

551 Tehnologie chimică

70. 551.1 Tehnologie chimică

71. 551.2 Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale

6 AGRICULTURĂ

61 Ştiinţe agricole

616 Silvicultură şi grădini publice

72. 616.1. Silvicultură şi grădini publice

8 SERVICII

81 Servicii publice

812 Turism

73. 812.1 Turism

85 Protecţia mediului

851 Protecţia mediului

74. 851.1 Protecţia mediului

детектор брихніmeaning of the word logisticsраскрутка интернет магазина в социальных сетяхhotels in minsk belaruscassino