Istoric

Universitatea de Stat din Moldova, a fost fondată la 1 octombrie 1946, cu denumirea iniţială de Universitatea de Stat din Chişinău.

Înfiinţarea ei a constituit un moment important pentru dezvoltarea şi consolidarea învăţămîntului superior din ţară. Este o instituţie de tip clasic şi are misiunea de a oferi studii de calitate. Iniţial au fost deschise 5 facultăţi (Fizică şi Matematică, Geologie şi Pedologie, Biologie, Chimie, Istorie si Filologie). În primul an (1946-1947) la cele 12 catedre au fost înmatriculate 320 persoane, procesul educaţional era ghidat de 35 cadre didactice. Foarte rapid Universitatea de Stat din Chişinău a devenit lider recunoscut al sistemului naţional de învăţămînt superior din ţară. În 1958 la USM a fost inaugurată secţia fără frecventă, care activează pînă în prezent la o parte din facultăţi. Pentru a facilita pregătirea tinerilor specialişti o perioadă de timp (1958-1981) a activat secţia serală. Între anii 1946-1988 instituţia a fost parte componentă a sistemului universitar sovietic, astfel că gestionarea ei se efectua direct de la Moscova. Din 1969 Universitatea de Stat este Membru al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor.

Fiind mereu receptivă la cerinţele societăţii , Universitatea de Stat îşi reorganizează structura prin înfiinţarea de noi catedre şi facultăţi: Facultatea de Economie (1953-1991, 2002) Facultatea de Drept (1959), Facultatea de Inginerie şi Tehnologie (1959), Facultatea de Limbi Străine (1964), Facultatea de Formare studenţii străini (1967), Şcoala de Jurnalism (1980), Facultatea de Filosofie şi Psihologie (1994), Facultatea de Ştiinţe Politice (1995)). În baza unor specialităţi inginereşti şi economice de la Universitatea de Stat din Moldova au fost fondate alte instituţii superioare de învăţămînt din ţară: Universitatea Tehnică a Moldovei (1964), Academia de Studii Economice (1991) şi Academia de Teologie (1993). Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice au fost introduse schimbări majore în sistemul de învăţămînt superior. Perioada anilor 1988-1996 se caracterizează prin perfecţionarea formelor tradiţionale de predare şi aplicarea noilor tehnologii. S-a renunţat la formele organizatorice şi curriculare care fuseseră impuse pînă atunci. La 19 ianuarie 1990 instituţia este redenumită în Universitatea de Stat din Moldova.

Universitatea de Stat a fost prima instituţie de învăţământ superior acreditată de către Guvernul Republicii Moldova, certificatul nr. 001 a fost semnat la 22 februarie 2001, şi reacreditată la 28 septembrie 2006. În mai 2005 Universitatea de Stat aderă la Procesul de la Bologna şi Convenţia de la Lisabona. Iar din 20 iulie 2006 devine membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Astăzi Universitatea de Stat din Moldova înregistrează peste 100 de mii de absolvenţi ai diverselor facultăţi şi specialităţi. Timp de 67 ani USM a pregătit o mare parte din elita intelectuală a Republicii Moldova.

Absolvenţii Universităţii sunt printre figurile marcante ale ştiinţei contemporane, fondatori de şcoli ştiinţifice: I. Gohberg, I. Bersuker, A. Andries, S. Rădăuţan, V. Moscalenco, S. Moscalenco. În prezent, Universitatea de Stat din Moldova are un contingent de cca. 15 000 de studenţi, care îşi fac studiile la peste o sută de specialităţi şi specializări, în cadrul a 14 facultăţi. Procesul educaţional este ghidat de peste 1000 cadre didactice, inclusiv 8 academicieni şi membri corespondenţi, 90 profesori universitari/doctori habilitaţi, 364 conferenţiari universitari/doctori în ştiinţe. La etapa actuală , USM dispune de o bază tehnico-materială bine dotată, care asigură toate domeniile de activitate universitară, incluzând 11 blocuri de studii, 16 cămine, 6 centre de cercetare ştiinţifică cu 26 laboratoare, Biblioteca Centrală USM, Centrul de Tehnologii Informaţionale, Centrul editorial, 12 centre culturale şi lingvistice, Casa de cultură, Palatul Sporturilor, 4 săli sportive, 3 cantine studenţeşti, 6 baze de practică, 3 baze de odihnă. Universitatea de Stat din Moldova este cunoscută în arealul învăţământului universitar internaţional şi este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: cca 110 de acorduri de colaborare bilaterală cu instituţii de învăţământ superior din 28 de ţări. Astăzi Universitatea de Stat este membru al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (IAU), Agenţiei Universitară a Francofonei (AUF), Asociaţia Euroasiatica a Universităţilor (AEU).