Mesajul Rectorului

Deşi la început a fost Cuvântul, în societate se produc evenimente, a căror reflectare prin cuvinte este insuficientă. Poate cel mai frecvent cuvânt rostit în aceşti ani a fost şi este cuvântul schimbarea: schimbarea în mentalitate, schimbarea în atitudine, schimbarea în concepte, schimbarea în management, schimbarea în generaţii. În acest context, o strategie a schimbării având la bază un concept de transformare prin dezvoltare durabilă, centrat pe potenţialul intelectual, pe valorificarea excelenţei şi performanţei generate de acest potenţial, pe antrenarea lui în evoluţii intensive cu obiective concrete şi realiste, va accelera schimbarea şi va amplifica rolul şi imaginea Universităţii de Stat din Moldova în societate. Există o tradiţie istorică, o evoluţie firească în tranziţia la societatea bazată pe cunoaştere. În acest sens, Universitatea de Stat din Moldova, promovând strategia schimbării, trebuie să răspundă şi să fie implicată în provocările civilizaţiei la nivel naţional şi internaţional. Declarând drept prioritate triunghiul cunoaşterii – educaţia, cercetarea şi inovarea – Universitatea de Stat din Moldova promoveaza şi va promova în continuare urmatoarele valori:

 • competenţa profesională;
 • creativitatea şi dinamismul personalităţii;
 • armonizarea interesului individual cu cel comunitar;
 • respectul, atenţia şi grija faţă de persoană şi comunitate;
 • deschiderea către mediul socio-economic naţional şi internaţional;
 • ralierea la standardele europene în educaţie, cercetare şi inovare;
 • promovarea unui management universitar modern şi performant şi asigurarea transparenţei activităţii manageriale;
 • elaborarea unor politici de încurajare şi stimulare a tineretului talentat;
 • motivarea şi stimularea personalului prin politici de salarizare diferenţiată;
 • asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa.

În ultimul deceniu Universitatea de Stat din Moldova a parcurs un drum cu reale dificultăţi. Depăşindu-le cu răbdare, inteligenţa şi înţelepciune, vom face ca instituţia noastră să-şi regăsească traseul evoluţiei normale spre o universitate competitivă şi recunoscută. Ne dorim să instituim o cultură organizaţională prin care să fie încurajate, apreciate şi sustinute aspiraţiile înalte, valorile autentice şi performanţele, atitudinea şi iniţiativa, implicarea şi managementul participativ. Pentru aceasta urmează doar să ne călăuzim după câteva principii fundamentale:

 • În viaţa unei universităţi, sunt determinante nu atât legile scrise pe hârtie, cât spiritul care conduce şi mecanismele care se aplică.
 • Cercetarea ştiintifică este o sursă nesecată pentru cunoaştere, iar performanţa şi valorificarea cercetării ştiinţifice devin o sursă inepuizabilă de finanţare.
 • Un manager este bun dacă îi face pe cei din jur să aibă încredere în el. Un manager este foarte bun dacă îi face pe cei din jur să aibă încredere în ei înşişi.

Prof. univ., dr. habil. Gheorghe Ciocanu Rectorul Universităţii de Stat din Moldova