Membrii Comisiei

  • DANDARA Otilia, prorector pentru activitatea didactică, preşedinte;
  • Negru Andrei, şeful Departamentului Drept Public, dr.hab., prof.univ.
  • GUŢU Ion, şeful Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală,
  • Rusu Galina, decanul facultăţii Matematică şi Informatică,
  • VERLAN Igor, şeful Departamentului Studii,
  • Cazacu-Ţigaie Adriana, decanul Facultăţii Litere,
  • Şevciuc Maia, şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei,
  • Saharneanu Eudochia, şeful Departamentului Filosofie şi Antropologie.
  • Leu Cristina, studentă.