Membrii Comisiei

  • Ciocanu Gheorghe, preşedinte,
  • DANDARA Otilia, prorector pentru activitatea didactică,
  • Niculiţă Angela, prorector pentru Relaţii Internaţionale,
  • PALADI Florentin, prorector pentru activitatea ştiinţifică,
  • ţurcan vasile, şef, Departamentul Dezvoltare Instituţională,
  • Bajurea Svetlana, şeful Secţiei Planificare şi Finanţe,
  • Dolghi Cristina, şeful Departamentului Contabilitate şi Informatică Economică,
  • Gladchi Viorica, decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică,
  • Jalencu Marian, şeful Departamentului Administrarea Afacerilor,
  • Caldare Dumitru, Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor.