Membrii Comisiei

  • Niculiţă Angela, dr., conf. univ., prorector pentru Relaţii Internaţionale, preşedinte,
  • Lifari Viorica, decan, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine,
  • Stepanov Georgeta, decan, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,
  • Guzun Mihai, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,
  • Teosa Valentina, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative,
  • Criminceanu Iulian, student.