Rectorat

Rector

Prof. univ. ,dr. habil. GHEORGHE CIOCANU

Tel: + 373 22 24 48 21

Fax: + 373 22 24 42 48

e-mail: rector@usm.md

Prorector pentru activitatea ştiinţifică

Prof.univ., dr. habil. FLORENTIN PALADI

Tel: +373 22 24 22 53

Fax: + 373 22 24 42 48

e-mail: departamentcercetare@yahoo.com

Prorector pentru activitatea didactică

Prof.univ., dr hab. OTILIA DANDARA 

Tel: +373 22 24 48 10

Fax: + 373 22 24 42 48

e-mail: otiliadandara@gmail.com

Prorector pentru relaţii internaţionale

Conf. univ., dr. ANGELA NICULIŢĂ 

Tel: +373 67 321 123

Fax: + 373 22 24 42 48

e-mail: usm.international@yahoo.com