Admiterea 2014. Acte necesare

DOCTORAT

La cerere se anexează:

 • copia legalizată a diplomei de master sau de studii superioare şi a suplimentului la diplomă / anexei la diplomă. Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • curriculum vitae şi fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate şi a brevetelor de invenţie, cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu o temă la specialitatea aleasă;
 • extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului profesoral al facultăţii la care absolventul a fost recomandat la doctorat (pentru absolvenţii ultimilor 2 ani) sau recomandări a 2 specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • copia buletinului de identitate;
 • 3 fotografii 3×4 cm.

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs pentru locurile planificate în bază de contract. Ei depun suplimentar:

 • copia paşaportului;
 • copia certificatului de naştere;
 • formularul de cerere
 • certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine confirmând (pentru fiecare diplomă:
 • autenticitatea diplomei
 • perioada de studii
 • valoarea academică a diplomei
 • descrierea sistemului de notare
  • asigurare medicală
  • certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de şcolarizare, asigurare medicală, cazare şi trai.
  • certificat de cazier judiciar;
  • certificat medical HIV/SIDA
  • 5 fotografii 3×4 cm.

  Actele se depun în perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2014 pe adresa:  Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, Chişinău, bloc 2 Anexa, biroul 20, informaţii la tel. 022 57 78 26 sau pe www.usm.md Candidaţii la studii de doctorat susţin 2 examene de admitere: la specialitate şi la una din limbile străine. Examenele de admitere vor avea loc în perioada 8 – 18 octombrie 2014.

Studiile încep la 1 noiembrie 2014.

Planul de admitere la studii de doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2014-2015 Formular cerere admitere doctorat  Taxa de studii la doctorat, pentru anul universitar 2014-2015

Secţia Studii Postuniversitare şi Reciclare