Membrii Comisiei

  • PALADI Florentin, prorector pentru activitatea ştiinţifică, dr.hab., prof.univ. – preşedinte,
  • BRÎNZĂ Sergiu, şef departament, dr.hab., prof.univ.
  • GORCEAC Leonid, secretar ştiinţific, ICI, dr., conf.univ.
  • GULEA Aurelian, academician, dr.hab., prof.univ.
  • GUŢU Vladimir, decan, dr.hab., prof.univ.
  • MARIN Constantin, preşedinte al Consiliului Ştiinţific al USM, dr. hab., prof. univ.
  • NICA Denis, şef departament, dr.hab., prof.univ.
  • ULIAN Galina, decan, Facultatea Ştiinţe Economice, dr.hab., prof.univ.
  • Bulgaru Maria, dr.hab., prof.univ., Facultatea PŞESAS,
  • COIŢAN Vladimir, student, Facultatea de Fizică şi Inginerie