Senat

Senatul este organul suprem de conducere al universităţii, care se alege pe un termen de cinci ani. Membrilor Senatului sunt aleşi conform unei cote reprezentative pentru fiecare facultate, subdiviziune, ţinându-se cont de raportul următor: corpul didactico-ştiinţific – 75%; studenţi, doctoranzi – 15%, personal auxiliar – 10%. Rectorul, prorectorii, decanii, preşedinţele comitetului sindical, directorul bibliotecii, directorul Centrului de Tehnologii Informationale, directorii instituţiilor afiliate sunt membri ai Senatului în virtutea funcţiilor lor. Efectivul Senatului nu va depăşi 101 persoane. Senatul este în drept să ia în dezbatere orice problemă referitoare la procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, precum şi la activitatea managerială, social-economică şi financiară a USM.

Membrii Senatului Universităţii de Stat din Moldova

2015-2020

Nr. Numele, prenumele
1. Ciocanu Gheorghe Rector, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
2. Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
3. Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
4. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
5. Cojocaru Violeta Prorector  pentru activitatea studenţească, doctor habilitat în drept, profesor universitar
6. Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
7. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
8. Bivol Cristian Facultatea Ştiinţe Economice, student
9. Borsuc Alexandr Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
10. Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
11. Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat, profesor universitar
12. Bucătaru Igor Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
13. Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor, conferenţiar universitar,
14. Cebotari Mariana, drd. Şcoala doctorală Istorie, Arheologie si Filosofie, doctorand
15. Ciobanu Corina Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, studentă
16. Cazacu-Ţigaie Adriana Decan, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
17. Căldare Dumitru Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor, doctor habilitat în filozofie, conferenţiar universitar
18. Căpăţână Gheorghe Departamentului Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
19. Coiţan Vladimir Facultatea Fizică şi Inginerie, student
20. Crețu Mihai drd. Şcoala doctorală Stiințe Sociale, doctodand
21. Criminceanu Iulian Facultatea Istorie şi Filosofie, student
22. Dolghi Cristina Şeful Depatrtamentului Contabilitate şi Informatică Economică, doctor, conferenţiar universitar
23. Dorogan Valentin Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar universitar
24. Dumbrăveanu Andrei Departamentul Radio şi TV, doctor, conferenţiar universitar
25. Druţă Alexandra Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, studentă
26. Eremia Ion Şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
27. Foltea Inesa, drd. Şcoala doctorală de studii lingvistice și literare, – STUDII DE LINGVISTICĂ ROMANO-GERMANICĂ ȘI LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ, doctorand
28. Gangan Serafim Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, student
29. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
30. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
31. Gonţa Maria Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, profesor universitar
32. Gorceac Leonid Consiliul Ştiinţific USM , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
33. Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
34. Guja Anatolie, drd., şt.econ.

 

.Şcoala doctorală Stiinte Economice, doctorand
35. Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
36. Guţu Ion Şeful Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală, doctor, conferenţiar universitar
37. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
38. Guzun Mihail Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar
39. Jalencu Marian Şeful Departamentului  Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
40. Leu Cristina Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, studentă
41. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
42. Lifari Viorica Decan, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor, conferenţiar universitar
43. Lungu Ion, drd. Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiinețe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice, doctorand
44. Marin Constantin Preşedintele Consiliul Ştiinţific al USM, doctor habilitat în ştiinţe politice , profesor universitar
45. Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie
46. Mârza Mihai Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor habilitat, profesor universitarfie
47. Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
48. Molea Viorica Şeful Departamentului Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară, doctor habilitat, conferenţiar universitar
49. Nagacevschi Tatiana Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor, conferenţiar universitar
50. Nedeoglo Dumitru Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
51. Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
52. Nica Denis Şeful DepartamentuluiFizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
53. Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
54. Paiu Mihail doctor în ştiinţe ale educaţiei, şeful laboratorului ştiinţific
55. Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
56. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
57. Saharneanu Eudochia Şeful Departamentului Filosofie şi Antropologie, doctor habilitat, profesor universitar
58. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
59. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
60. Şalaru Victor Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitarfie
61. Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
62. Şneanina Natalia Facultatea Biologie şi Pedologie, studentă
63. Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului  Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar
64. Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
65. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie a Facultăţii Istorie şi Filosofie
66. Ţurcan Vasile Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
67. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
68. Ursu Valeria Facultatea de Drept, studentă
69. Usatîi Nadejda, Şcoala doctorală Psihologie și Stiințele Educației, doctorand
70. Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
71. Verlan Igor Şeful Departamentuluii Studii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
72. Vîrlan Petru drd. Drept Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, doctorand
73. Vovcenco Victoria Facultatea de Litere, studentă
74. Vorobiov Emilia Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie, studentă
75. Vovcenco Victoria stud. litere Facuktatea de Litere, studentă
76. Zanoci Aurel Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor, conferenţiar universitar
77. Zasmenco Ecaterina Şeful Bibliotecii Centrale Universitare