Senat

Senatul este organul suprem de conducere al universităţii, care se alege pe un termen de cinci ani. Membrilor Senatului sunt aleşi conform unei cote reprezentative pentru fiecare facultate, subdiviziune, ţinându-se cont de raportul următor: corpul didactico-ştiinţific – 75%; studenţi, doctoranzi – 15%, personal auxiliar – 10%. Rectorul, prorectorii, decanii, preşedinţele comitetului sindical, directorul bibliotecii, directorul Centrului de Tehnologii Informationale, directorii instituţiilor afiliate sunt membri ai Senatului în virtutea funcţiilor lor. Efectivul Senatului nu va depăşi 101 persoane. Senatul este în drept să ia în dezbatere orice problemă referitoare la procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, precum şi la activitatea managerială, social-economică şi financiară a USM.

Membrii Senatului Universităţii de Stat din Moldova

2015-2020

Nr. Numele, prenumele
1. Ciocanu Gheorghe Rector, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
2. Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
3. Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
4. Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
5. Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
6. Bajurea Svetlana Şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
7. Borsuc Alexandr Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
8. Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
9. Boţu Irina Stidentă, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, preşedinte ASUSM
10. Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat, profesor universitar
11. Bucătaru Igor Departamentul Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
12. Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor, conferenţiar universitar,
13. Ciobanu Corina Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, studentă
14. Cataranciuc Sergiu Şeful Departamentul Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
15. Cazacu-Ţigaie Adriana Decan, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
16. Căldare Dumitru Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor, doctor habilitat în filozofie, conferenţiar universitar
17. Căpăţână Gheorghe Departamentului Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
18. Ciobanu Petru doctorand
19. Coiţan Vladimir Facultatea Fizică şi Inginerie, student
20. Criminceanu Iulian Facultatea Istorie şi Filosofie, student
21. Dolghi Cristina Şeful Depatrtamentului Contabilitate şi Informatică Economică, doctor, conferenţiar universitar
22. Dorogan Valentin Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar universitar
23. Dumbrăveanu Andrei Departamentul Radio şi TV, doctor, conferenţiar universitar
24. Druţă Ruxanda Facultatea Ştiinţe Economice, studentă
25. Druţă Alexandra Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, studentă
26. Eremia Ion Şeful Departamentului Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
27. Gârlea Victor Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor
28. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
29. Gonţa Maria Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, profesor universitar
30. Gorceac Leonid Consiliul Ştiinţific USM , doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
31. Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
32. Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
33. Guţu Ion Şeful Departamentului Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală, doctor, conferenţiar universitar
34. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
35. Guzun Mihail Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar
36. Jalencu Marian Şeful Departamentului  Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
37. Leu Cristina Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, studentă
38. Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
39. Lifari Viorica Decan, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor, conferenţiar universitar
40. Marin Constantin Preşedintele Consiliul Ştiinţific al USM, doctor habilitat în ştiinţe politice , profesor universitar
41. Marta Anatol doctorand
42. Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie
43. Mârza Mihai Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor habilitat, profesor universitarfie
44. Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
45. Mocanu Larisa Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, doctorandă,
46. Moldovan Anna doctorandă
47. Molea Viorica Şeful Departamentului Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară, doctor habilitat, conferenţiar universitar
48. Moşneaga Alisa doctorandă
49. Nagacevschi Tatiana Departamentul Şt. Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor, conferenţiar universitar
50. Nedeoglo Dumitru Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică, doctor habilitat, profesor universitar
51. Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
52. Nica Denis Şeful DepartamentuluiFizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
53. Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
54. Olari Marian doctorand
55. Onofrei Aliona Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială,doctor, conferenţiar universitar
56. Paiu Mihail doctor în ştiinţe ale educaţiei, şeful laboratorului ştiinţific
57. Platon Carolina Departamentul Psihologie, doctor habilitat, profesor universitar
58. Popov Valeriu doctorand
59. Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
60. Purici Svetlana doctorandă
61. Rotaru Grigore Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
62. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
63. Saharneanu Eudochia Şeful Departamentului Filosofie şi Antropologie, doctor habilitat, profesor universitar
64. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
65. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, profesor universitar
66. Şalaru Victor Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat, profesor universitarfie
67. Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
68. Şneanina Natalia Facultatea Biologie şi Pedologie, studentă
69. Ştefaniuc Olga Şeful Departamentului  Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar
70. Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
71. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie a Facultăţii Istorie şi Filosofie
72. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor universitar
73. Ursu Valeria Facultatea de Drept, studentă
74. Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
75. Verlan Igor Şeful Departamentuluii Studii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
76. Vovcenco Victoria Facultatea de Litere, studentă
77. Vorobiov Emilia Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie, studentă
78. Vutcariov Anastasia Facultatea Matematică şi Informatică, studentă
79. Zanoci Aurel Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor, conferenţiar universitar
80. Zasmenco Ecaterina Şeful Bibliotecii Centrale Universitare
81. Zbanţ Ludmila Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, doctor habilitat, profesor universitar