Senat

Senatul este organul suprem de conducere al universităţii, care se alege pe un termen de cinci ani. Membrilor Senatului sunt aleşi conform unei cote reprezentative pentru fiecare facultate, subdiviziune, ţinându-se cont de raportul următor: corpul didactico-ştiinţific – 75%; studenţi, doctoranzi – 15%, personal auxiliar – 10%. Rectorul, prorectorii, decanii, preşedinţele comitetului sindical, directorul bibliotecii, directorul Centrului de Tehnologii Informationale, directorii instituţiilor afiliate sunt membri ai Senatului în virtutea funcţiilor lor. Efectivul Senatului nu va depăşi 101 persoane. Senatul este în drept să ia în dezbatere orice problemă referitoare la procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, precum şi la activitatea managerială, social-economică şi financiară a USM.

Lista membrilor Senatului

Nr. Numele, prenumele Funcţia
1.        Ciocanu Gheorghe Rector, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
2.        Dandara Otilia Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
3.        Niculiţă Angela Prorector pentru relaţii internaţionale, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
4.        Sadovei Nicolae Prorector pentru probleme sociale, doctor habilitat în drept, profesor universitar
5.        Paladi Florentin Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
6.        Verlan Igor Şeful Departamentuluii Studii: Evidenta şi Organizare, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
7.        Gorceac Leonid Şeful Departamentului Cercetare şi Inovare, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
8.        Zasmenco Ecaterina Şeful Bibliotecii Centrale Universitare
9.        Căldare Dumitru Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor , doctor habilitat în filozofie, conferenţiar universitar
10.    Gârlea Victor Şeful Departamentului Social
11.    Arnăut Vsevolod Şeful Departamentul Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Facultatea Matematică şi Informatică.
12.    Axenti Eufrosinia Doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine.
13.    Baeş Ghenadie Student, Facultatea de Drept, a.3,Licenţă, Comitetul Sindical
14.    Balaban Tatiana Studentă, anul 2, Facultateade Drept
15.    Băieşu Sergiu Decanul Facultăţii de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
16.    Begliţa Sveatoslav Student, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, prim-ministru al Guvernului studenţesc de la facultate
17.    Belei Elena Şeful Catedrei Drept Procesual Civil, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept
18.    Bîrnaz Nina Doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
19.    Bîrsan Ana Şeful Departamentului  Biologie şi Ecologie, doctor, conferenţiar universitar
20.    Brînză Sergiu Şeful Catedrei Drept Penal şi Criminologie, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
21.    Brânzaniuc Violina Studentă, anul 2, Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială
22.    Bulgaru Maria doctor habilitat în filosofie, profesor universitar la Catedra Asistenţă Socială
23.    Buzatu Radu Doctorand, Facultatea Matematică şi Informatică
24.    Ciobanu Valeria Studentă, a.II, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
25.    Capsîzu Valeriu Catedra Economie, Marketing şi Turism , doctor în economie, conferenţiar universitar, Facultatea Ştiinţe Economice
26.    Cataranciuc Sergiu Şeful Departamentului Matematici Aplicate, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar,
27.    Cazacu Adriana Şeful Departamentului Literatura Română şi Teorie Literară, doctor în filologie, conferenţiar universitar
28.    Căldare Elena Studentă, anul II, Facultatea Biologie şi Pedologie
29.    Cemârtan Claudia Decanul Facultăţii de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar
30.    Ciocoi Tatiana Şeful Departamentul Literatura universală şi comparată, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
31.    Cocârlă Pavel Departamentul Istoria  românilor, Universală şi Arheologie, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Facultatea Istorie şi Filosofie.
32.    Cojocaru Nicolae Student, Facultatea Ştiinţe Economice
33.    Cojocaru Violeta Şeful Catedrei Drept Internaţional şi Relaţii Economice Internaţionale, doctor habilitat în drept, profesor universitar
34.    Condrea Iraida Departamentului Lingvistică Generală, doctor habilitat în filologie, profesor universitar
35.    Coşcodan Mihail Departamentul  Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design, doctor habilitat în biologie, profesor universitar
36.    Cotlău Maria Departamentul Relaţii internaţionale, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.
37.    Crivoi Aurelia Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat în biologie, profesor universitar
38.    Dolghi Cristina Şeful Catedrei Contabilitate  şi Informatică Economică, doctor în economie, conferenţiar universitar, Facultatea Ştiinţe Economice.
39.    Dorogan Valentin Şeful Departamentului Radio şi TV , doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.
40.    Dragalina Galina Departamentul Chimie, doctor în chimie, conferenţiar universitar
41.    Duca Gheorghe Doctor habilitat, profesor universitar, preşedintele AŞM, academician, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică (membru de onoare)
42.    Dumanschi Artur student, Facultatea Istorie şi Psihologie
43.    Dumbrăveanu Andrei Şeful Departamentului Comunicare şi Informare, doctor, conferenţiar universitar
44.    Eremia Ion Şeful Departamentul Istoria  românilor, Universală şi.Arheologie, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Facultatea Istorie şi Filosofie.
45.    Gaşin Petru doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.
46.    Gherasim Alexandra Şeful Departamentului Lingvistică Generală, doctor în filologie, conferenţiar universitar
47.    Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar.
48.    Gonţa Maria Şef Departament Chimie Industrială şi Ecologică, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică.
49.    Gorodea Dan Student, Facultatea Ştiinţe Economoce, a.3, Licenţă, Comitetul Sindical
50.    Gulea Aurelian Şef Departament Chimie, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru corespondent al A.Ş.M.
51.    Gumenâi Ion Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
52.    Guţu Valeriu Şeful Departamentului Matematici Fundamentale , doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
53.    Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.
54.    Guzun Mihail Şeful Depatrtamentului Teoria şi Practica Jurnalismului, Facultatea  Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
55.    Isac-Guţul Tatiana Depatrtamentul Chimie, doctor în chimie, conferenţiar universitar
56.    Jalencu Marian Şeful  Catedrei Administrarea Afacerilor, doctor în economie, conferenţiar universitar
57.    Leascenco Daniela Studentă, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, a.2, Licenţă, Comitetul Sindical
58.    Leşanu Mihail Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar
59.    Lifari Viorica Şeful Departamentului Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, doctor în filologie, conferenţiar universitar
60.    Lozovanu Dumitru Departamentul Matematici Fundamentale, Facultatea Matematică şi Informatică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
61.    Malache Cristina Studentă, Facultatea de Litere
62.    Maldur Inga Doctorandă, a. 2, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
63.    Mărgineanu Andrei Student, a.II., Facultatea Matematică şi Informatică
64.    Melniciuc R. Doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine
65.    Milicenco Stela Decanul Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor în sociologie, conferenţiar universitar
66.    Molodoi Aliona Studentă, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, a.3, Licenţă, Comitetul Sindical
67.    Moşneaga Valeriu Catedra Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.
68.    Movilă Valentina Prodecanul Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar.
69.    Nicorici Valentina Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie
70.    Nedeoglo Dumitru Şeful Catedrei Fizică şi Informatică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Facultatea de Fizică şi Inginerie
71.    Nica Denis Şeful Catedrei Fizică Teoretică, doctor, conferenţiar cercetător, Facultatea de Fizică şi Inginerie
72.    Niculiţă Ion Departamentul Istoria  Românilor, Universală şi Arheologie, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Facultatea Istorie şi Filosofie.
73.    Nistrean Andrei Student, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
74.    Nosov Vladimir Şeful Departamentului Filologie rusă, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Facultatea de Litere.
75.    Oceretnîi Anastasia Şeful Catedrei  Sociologie, doctor în sociologie, conferenţiar universitar
76.    Onofrei Aliona Şeful Catedrei  Asistenţă Socială, doctor în sociologie, conferenţiar universitar
77.    Perjan Andrei Decanul Facultăţii Matematica şi Informatica, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
78.    Platon Carolina Şeful Catedrei Psihologie Aplicată , doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie.
79.    Potâng Angela Şeful Catedrei Psihologie generală , doctor în psihologie, conferenţiar universitar.
80.    Roşca Nicolae Şeful Catedrei Dreptul Antreprenoriatului, doctor în drept, conferenţiar universitar.
81.    Rogac Andrei Doctorand, Facultatea de Drept
82.    Sacara Mariana Studentă, Facultatea de Drept
83.    Saharneanu Eudochia Şeful Departamentului Filozofie şi Antropologie, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Facultatea Istorie şi Filosofie.
84.    Sicinschi Oleg Student,  Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică
85.    Sîmboteanu Aurel Şeful Catedrei  Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în politologie, conferenţiar universitare, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.
86.    Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
87.    Stan Victor Şeful Catedrei Meteorologie, Metrologie şi Fizică Experimentală, doctor în chimie, conferenţiar universitar, Facultatea de Fizică
88.    Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor în politologie, conferenţiar universitar
89.    Stici Ina Studentă, Facultatea Fizică şi Inginerie
90.    Sviriniuc Marina Studentă, Facultatea  de Litere, a.3, Licenţă, Comitetul Sindical
91.    Şalaru Vasile Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent al A.Ş.M., Facultatea Biologie şi Pedologie.
92.    Şevciuc Maia Şeful Catedrei Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
93.    Ştefaniuc Olga Şeful Catedrei Finanţe şi Bănci, doctor în economie, conferenţiar universitar, Facultatea Ştiinţe Economice
94.    Tarita Adrian Student, Facultatea de Biologie şi Pedologie, a 1, Masterat, Comitetul Sindical
95.    Teosa Valentina Şeful Catedrei Relaţii Internaţionale, doctor habilitat în politologie, profesor universitar, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
96.    Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, Departamentul Istoria  românilor, Universală, Arheologie Facultatea Istorie şi Filosofie.
97.    Ţenchiu Silvia Studentă, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine
98.    Ţurcan Nelly Departamentul Comunicare şi Informare, doctor habilitat, conferenţiar universitar.
99.    Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat, profesor  universitar.
100.                        Ungureanu Daniela Studentă, anul 2, Ciclul II-Licenţăl, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, reprezentanţa  Facultăţii  Arte Frumoase
101.                        Untila Cristina Studentă, Facultatea de Istorie şi Filosofie, a3, Licenţă, Comitetul Sindical
102.                        Zbanţ Ludmila Decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, doctor habilitat în filologie, profesor universitar.