Membrii Comisiei

 • Cojocaru violeta, , dr.hab., prof.univ., prorector pentru activitatea studenţească
 • Gîrlea Victor, şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului sindical al studenţilor, – preşedinte,
 • Nagacevschi Tatiana, Departamentul Ştiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design,
 • Potâng Angela, şeful Departamentului Psihologie,
 • Solcan Alexandru, decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative,
 • Ştefaniuc Olga, şeful Departamentului Finanţe şi Bănci,
 • Gradinaru Angela, şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată,
 • USATÎI Nadejda, Şcoala doctorală Psihologie și Stiințele Educației, tel. 079430077
 • VÎRLAN Petru, SD Stiinte Juridice, 068387251
 • LUNGU Ion, drd., Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiinețe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice 069274911
 • CREŢU Mihai drd., Şcoala doctorală Stiințe Sociale;
 • CEBOTARI Mariana, drd., Şcoala doctorală Istorie, Arheologie si Filosofie;
 • FOLTEA Inesa, drd., Şcoala doctorală de studii lingvistice și literare,
 • GUJA Anatolie, drd., Şcoala doctorală Stiinte Economice