Consiliul de Administratie

Administrarea USM este realizată de Consiliul de Administraţie, ales de Senat şi constituit din Rector, prorectori, decanii facultăţilor, şefii de catedre, şefii serviciilor şi ai altor subdiviziuni universitare. Consiliul de Administraţie funcţionează în baza Regulamentului aprobat de Senat.

Lista membrilor Consiliului de Administraţie

 

Nr. Numele, prenumele Funcţia
1. Ciocanu Gh. Rector, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.
2. Dandara O. Prorector pentru activitatea didactică, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.
3. Niculiţă A. Prorector în relaţii internaţionale, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
4. Paladi F. Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.
5. Cojocaru V. Prorector pentru activitatea studenţească,, doctor habilitat în drept,profesor universitar.
6. Babără Eugenia Şeful Secţiei Resurse Umane
7. Bajurea S. Şeful Secţiei Planificare.şi Finanţe
8. Blându E. Directorul Combinatului Alimentar Studenţesc.
9. Brânză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
10. Ciorchină Gh. Directorul Casei de Cultură.
11. Cazacu-Ţigaie Adriana Decanul Facultăţii de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar.
12. Cojocaru Lilia Contabil-şef
13. Cojocaru Ludmila Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific USM
14. Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii
15. Gârlea V. Şeful Departamentului Social, preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor
16. Gladchi V. Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar.
17. Glavan I. Director al Centrului Editorial Poligrafic, USM.
18. Guţu V. Decanul Facultăţii Psihologie,Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.
19. Leşanu M. Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar.
20. Lifari Viorica Decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, doctor  în filologie, conferenţiar universitar.
21. Marin Constantin Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în politologie, profesor universitar
22. Matveev Sergiu Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
23. Nicorici Valentina. Decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.

 

24. Rusu Galina Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferen’iar universitar
25. Slobodeniuc E. Directorul Palatului Sporturilor.
26. Solcan A. Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
27. Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilita în ştiinţe politice, profesor universitar
28. Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat în economie, profesor universitar
29. Tomuleţ V. Decanul Facultăţii de Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
30. Ţurcan Vasile. Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
31. Ursu N. Director al Orăşelului Studenţesc.
32. Verlan Igor Şeful Departamentului Studi: Evidenta şi Organizare,doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
33. Zasmenco E. Directorul Bibliotecii U.S.M.

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Rector                                                                                   Gh.Ciocanu, profesor universitar

Secretar al Consiliului                                                                     L.Grosu

 

 

 

 

продать ноутбук

ламинат цена за м2

барби купить киев

Володимир мунтян

в москве