Consiliul de Administratie

Administrarea USM este realizată de Consiliul de Administraţie, ales de Senat şi constituit din Rector, prorectori, decanii facultăţilor, şefii de catedre, şefii serviciilor şi ai altor subdiviziuni universitare. Consiliul de Administraţie funcţionează în baza Regulamentului aprobat de Senat.

Membrii consiliului de administratie

Nr. Numele, prenumele Funcţia
 1 Ciocanu Gh. Rector, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 2 Dandara O. Prorector pentru activitatea didactică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 3 Niculiţă A. Prorector în relaţii internaţionale, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 4 Paladi F. Prorector pentru activitatea ştiinţifică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 5 Sadovei N. Prorector în probleme sociale, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 6 Bajurea S. Şeful Secţiei Planificare
 7 Băieşu S. Decan al Facultăţii de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
 8 Blându E. Directorul Combinatului Alimentar Studenţesc
 9 Boguş B. Şeful Catedrei Cultură fizică şi Sport, doctor, profesor universitar
 10 Cemârtan C. Decanul Facultăţii de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar
 11 Ciorchină Gh. Directorul Casei de Cultură
 12 Ciubotaru T. Directorul Centrului Tehnologii Informaţionale, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 13 Cojocaru Lilia Contabil-şef
 14 Gârlea V. Şeful Departamentului Social
 15 Gladchi V. Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar
 16 Glavan I. Director al Centrului Editorial Poligrafic, USM
 17 Gorceac Leonid Şeful Departamentului Cercetare şi Inovare, doctor în ştiinţe fizico-matematice,conferenţiar universitar
 18 Gumenâi Ion Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
 19 Guţu V. Decanul Facultăţii Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 20 Leşanu M. Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar
 21 Milicenco S. Decanul Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor în sociologie, conferenţiar universitar
 22 Babără Eugenia Şeful Secţiei Resurse Umane , Secretariat şi Arhivă
 23 Nicorici V. Decanul Facultăţii de Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 24 Perjan A. Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 25 Rotaru Gr. Şeful Departamentului Dezvoltare Instituţională
 26 Slobodeniuc E. Directorul Palatului Sporturilor
 27 Stepanov Georgeta Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor în politologie, conferenţiar universitar
 28 Ulian Galina Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor habilitat în economie, profesor universitar
 29 Tomuleţ V. Decanul Facultăţii de Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
 30 Ursu N. Director al Orăşelului Studenţesc
 31 Verlan Igor Şeful Departamentului Studii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 32 Zasmenco E. Directorul Bibliotecii U.S.M.
 33 Zbanţ L. Decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar