Lista programelor

N/O Facultatea Departamentul responsabil Denumirea programelor de master Nr. de cred , MC/MP
1. FCTC Chimie Chimie coordinativă 120, MC,
2. FCTC Chimie Industrială şi Ecologică Tehnologic produselor cosmetice şi medicinale 120, MP
3. FCTC Chimie Industrială şi Ecologică Chimie ecologică şi protecţia mediului 120, MP
4. FFI Fizica aplicată și informatica Fizica și ingineria semiconductorilor 120 MC
5. FFI Fizica teoretică Sisteme informaționale 90 MC
6. FFI Fizica teoretică Tehnologii informaţionale în modelare 120 MP
7. FFI Fizica teoretică Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului 120MP
8. FMI Matematică Structuri matematice fundamentale 120  MC
9. FMI Matematică Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare 120 MP
10. FMI Informatică Baze de date şi cunoştinţe 120 MP
11. FMI Informatică Tehnologii de reţea 120 MP
12. FMI Informatică Tehnologiile produselor Soft-ware 120 MP
13. FIF Istorie Stat şi societate din perspectivă istorică (forme de guvernare,securitate naţională şi relaţii internaţionale) 120  MC
14. FIF Istorie  Istoria şi Cultura religiilor 120 MP
15. FIF Filosofie Antropologie aplicată 120 MP
16. FIF Filosofie Filosofii contemporane 120 MP
17. FŞE Finanţe şi bănci Gestiunea finanţelor şi contabilitatea în afaceri 120 MP
18. FŞE Finanţe şi bănci Finanţte publice şi fiscalitate 120 MP
19. FŞE Finanţe şi bănci Administrare bancară 120 MP
20. FŞE Contabilitate şi informatică economică Audit şi expertiză financiară 120 MP
21. FŞE Contabilitate şi informatică economică Contabilitatea întreprinderii 120 MP
22. FŞE Contabilitate şi informatică economică Contabilitate şi Informatică de gestiune 120 MP
23. FŞE Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor 120 MP
24. FŞE Administrarea afacerilor Managementul resurselor umane 120 MP
25. FŞE Economie, Marketing, Turism Management şi Marketing Hotelier şi Turism 120 MP
26. FŞE Economie, Marketing, Turism Studii în marketing 120 MP
27. FJŞC Teoria și Practica Jurnalismului Managementul instituţiei media 120 MP
28. FJŞC Radio și Televiziune Talk-show-ul radiotelevizat 120 MP
29. FJŞC Comunicare și Teoria Informării Relaţii publice şi publicitate 120 MP
30. Drept Drept penal Drept penal 90/MP
31. Drept Drept penal Drept penal 120/MP
32. Drept Drept privat Drept civil 90/MP
33. Drept Drept privat Dreptul muncii 120/MP
34. Drept Drept privat Dreptul muncii 90/MP
35. Drept Drept privat Dreptul în afaceri 90/MP
36. Drept Drept privat Dreptul în afaceri 120/MP
37. Drept Drept procedural Proceduri judiciare civile 90/MP
38. Drept Drept procedural Proces penal şi criminalistică 90/MP
39. Drept Drept public Drept public 90/MP
40. Drept Drept public Drept şi activitate vamală 90/MP
41. Drept Drept public Drept financiar şi fiscal 90/MP
42. Drept Drept public Drept informaţional 90/MP
43. Drept Drept public Drept fiscal şi activitate vamală 120/MP
44. Drept Drept internaţional şi european Drepturile omului 90/MP
45. Drept Drept internaţional şi european Drept internaţional 90/MP
46. LLS Lifari Viorica,  dr. în filologie Studii germanofone 120, MP
47. LLS Lifari Viorica,  dr. în filologie Studii anglofone 120, MP
48. LLS Guţu Ion, dr. în filologie Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri 120, MP
49. LLS Guţu Ion, dr. în filologie Studii franceze 120, MP
50. LLS Guţu Ion, dr. în filologie Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri 90, MP
51. LLS Grădinaru Angela, dr. în filologie Redactare și traducere juridică 120, MP
52. LLS Grădinaru Angela, dr. în filologie Traducere și interpretare de conferințe 120, MP
53. PŞE Biologie şi Ecologie Ştiinţe biologice aplicate 120   MP
54. PŞE Biologie şi Ecologie Monitoring ecologic 120   MP
55. PŞE Ştiinţele solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design Managementul mediului 120   MP
56. PŞE Ştiinţele solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design Reproducerea genofondului silvic 90   MP
57. PŞE Ştiinţele solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design Design de landşaft şi spaţii verzi 120   MP
58. PŞE Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional 120 MP
59. PŞE Ştiinţe ale educaţiei Consiliere în probleme de familie 120 MP
60. PŞE Ştiinţe ale educaţiei Formarea formatorilor 120 MP
61. PŞE Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia comportamentului deviant 120 MP
62. PŞE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului liceal 120 MP
63. PŞE Ştiinţe ale educaţiei Consiliere educaţională şi spirituală 120 MP
64. PŞE Psihologie Psihologia clinică 120 MP
65. PŞE Psihologie Psihologia judiciară 120 MP
66. PŞE Psihologie Psihologia muncii şi organizaţională 120 MP
67. SAS Sociologie şi Asistenţă Socială Politici sociale centrate pe familie 120 MP
68. SAS Sociologie şi Asistenţă Socială Sondaje de opinie, marketing şi publicitate 120 MP
69. Litere Lingvistică Română și Știință Literară Literatură română în context european 120  MP
70. Litere Lingvistică Română și Știință Literară Lingvistică și comunicare 120  MP
71. Litere Lingvistică Română și Știință Literară Studii filologice și spiritualitate creștină 120 MP
72. Litere Centrul științifico-didactic «Русский мир» Limba și literatura rusă: comunicare interculturală și organizațională 120 MP
73. FRIȘPA Ştiinţe politice şi administrative Politici și servicii publice 120/MP
74. FRIȘPA Ştiinţe politice şi administrative Analiză și consiliere politică 120/MP
75. FRIȘPA Ştiinţe politice şi administrative Managementul Politic și Electoral 120/MP
80 FRIȘPA Relaţii Internaţionale Studii diplomatice 120/MP
81 FRIȘPA Relaţii Internaţionale Studii Europene 120/MP
82 FRIȘPA Relaţii Internaţionale Studii Americanistice 120/MP

 
по для интернет магазина

ukladka-parketa.com отзывы

смартфоны blackview

arabic to english translationосвещение в прихожей фото в интерьере