Lista programelor

Oferta programelor de master pentru admiterea 2018-2019

 

 • Facultatea de Chimie şi Tehologie Chimică
 1. Chimie coordinativă / Coordination Chemistry (120)
 2. Chimie ecologică și protecția mediului / Ecological Chemistry and Environmental Protection (120)
 3. Tehnologia produselor cosmetice si medicinale / Technology of Cosmetic and Medical Products (120)

 

 • Facultatea de Fizica şi Inginerie
 1. Fizica teoretică / Theoretical Physics (120)
 2. Tehnologii informaționale în modelare / Information Technologies in Modeling (120)
 3. Sisteme informaţionale / Information Systems (90)
 4. Procedee și metode de măsurare în ingineria mediului / Ways and Methods of Measurement in Environmental Engineering (120)

 

 • Facultatea de Istorie si Filozofie
 1. Managementul patrimoniului cultural / Cultural Heritage Management (120)
 2. Istoria şi cultura religiilor / History and Culture of Religions (120)
 3. Stat şi societate din perspectivă istorică (forme de guvernare, securitate naţională şi relaţii internaţionale) / State and Society from a Historical Perspective (forms of government, national security and international relations (120)
 4. Filosofie, antropologie şi management cultural / Philosophy, Anthropology and Cultural Management (120)

 

 • Facultatea de Litere
 1. Limbă, lit. și civilizație românească / Romanian Language, Literature and Civilization (120)
 2. Limba și literatura rusă: comunicare interculturală și organizațională / Russian Language and Literature: Intercultural and Organizational Communication (120)

 

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială
 1. Psihologie clinică / Clinical Psychology (120)
 2. Psihologia muncii și organizațională / Work and Organizational Psychology (120), MP
 3. Psihologie judiciară / Judicial Psychology (120)
 4. Management educațional / Educational Management (120)
 5. Formarea formatorilor / Training of Trainers (120)
 6. Consiliere pentru probleme de familie / Family Counceling (120)
 7. Managementul serviciilor sociale / Management of Social Services (120)
 8. Politici sociale centrate pe familie / Family Centered Social Policies (120)
 9. Sondaje de opinie, marketing si publicitate / Polls, Marketing and Advertising (120)

 

 • FRIŞPA
 1. Studii diplomatice / Diplomatic Studies (120)
 2. Studii europene / European Studies (120)
 3. Politici și servicii publice / Public Policies and Servicies (120)
 4. Analiză și consiliere politică / Political Analysis and Counceling (120)
 5. Managementul Politic și Electoral / Electoral and Political Management (120)

 

 • Facultatea de Jurnalism
 1. Managementul instituției media / Management of Media Institutions (120)
 2. Talk- show-ul radiotelevizat / Radio and TV Talk show (120)
 3. Relații publice și publicitate / Public Relations and Publicity/Advertising (120)
 4. Managementul instituției infodocumentare / Infodocumentary Institution Management (120)

 

 • Facultatea de Stiinte Economice
 1. Audit şi expertiză financiară / Audit and Financial Expertise (120)
 2. Administrare bancară / Banking Administration (120)
 3. Contabilitatea întreprinderii / Enterprise Accounting (120)
 4. Finanţe publice şi fiscalitate / Public Finances and Taxation (120)
 5. Administrarea afacerilor / Business Administration (120)
 6. Gestiunea finanţelor şi contabilitatea în afaceri / Finacial Management and Business Acounting (120)
 7. Managementul resurselor umane / Human Resourse Management (120)
 8. Studii în marketing / Markeing Studies (120)
 9. Management şi marketing hotelier şi turism / Management and Marketing of Hotel and Turism (120)
 10. Contabilitate şi informatica de gestiune / Accounting and management Information Systems(120)

 

 • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
 1. Studii anglofone  / English Language Studies (120)
 2. Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri (span./ital.) / Multilingual Communication, Intercultural Management and Business Language ( Spanish, Italian) (120)
 3. Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri (franc.) / Multilingual Communication, Intercultural Management and Business Language (French) (90)
 4. Traducere şi interpretare de conferinţe (franc./engl.) / Translation and Conference Interpretation ( French, English) (120)

 

 • Facultatea de Biologie şi Pedologie
 1. Ştiinţe biologice aplicate / Applied Biological Sciences (120)
 2. Managementul mediului / Environmental Management (120)
 3. Reproducerea genofondului silvic / Reproduction of Forest Genetic Resources (90)
 4. Design de landşaft şi spaţii verzi / Landscape Design and Green Spaces (120)

 

 • Facultatea de Drept
 1. Drept penal / Criminal Law MP (90)
 2. Drept penal / Criminal Law (120)
 3. Drept civil / Civil Law (90)
 4. Dreptul muncii, Labour Law (90)
 5. Dreptul în afaceri / Business Law (90)
 6. Proceduri judiciare civile / Civil Judicial Procedures (90)
 7. Drept internaţional / International Law (90)
 8. Proces penal şi criminalistică / Criminal Procedure and Criminology (90)
 9. Drepturile omului / Human Rights (90)
 10. Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri / The Law of Employment and Commercial Relations in Business(120)
 11. Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri / The Law of Employment and Commercial Relations in Business (90)
 12. Drept public şi guvernare electronică / Public Law and Electronic Governance (90)
 13. Drept fiscal şi vamal / Tax and Customs Law (90
 14. Drept fiscal şi vamal / Tax and Customs Law (120)

 

 • Facultatea de Matematică şi Informatică
 1. Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative / Mathematical Structures and Methods for Solving Applicative Problems (120)
 2. Baze de date şi cunoştinţe / Databases and Knowledge (120)
 3. Tehnologii de reţea / Network Technologies (120)
 4. Tehnologiile produselor software / Technologies of Software Products (120)