Lista programelor

Facultatea Departamentul responsabil Denumirea programelor de master MC/MP
Biologie şi pedologie Stiinţele Solului, Geografie, Geologie, Silvicultură şi Design Managementul mediului 120 MP
Reproducerea genofondului silvic 90 MP
Audit pedologic, certificarea şi siguranţa alimentului (nou) 120MP
Design de landşaft şi spaţii verzi 120 MP
Biologie şi Ecologie Ştiinţe biologice aplicate 120 MP
Monitoring ecologic 120 MP
Chimie şi Tehnologie Chimică Chimie Industrială şi ecologică Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale 120 MP
Chimia şi tehnologia alimentară 120 MP
Chimia ecologică şi protecţia mediului 120 MP
Fizică şi Inginerie Fizica teoretică Fizica teoretică 120 MC
Sisteme informaţionale 90 MC
Tehnologii informaţionale în modelare 120 MP
Dezvoltarea softurilor educaţionale   (nou) 120 MP
Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului 120 MP
Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Administrative Ştiinţe Politice şi Administrative Politici şi servicii publice 120 MP
Resurse umane şi politici de personal 120 MP
Analiză şi consiliere politică 120 MP
Management politic şi electoral 120 MP
Relaţii Internaționale Studii Diplomatice 120 MP
Studii Europene (engl./rom./rusă) 120 MP
Studii Americanistice (engl.) 120 MP
Sociologie şi Asistenţă Socială Sociologie şi Asistenţă Socială Politici sociale centrate pe familie 120 MP
Managementul serviciilor sociale 120 MP
Sondaje de opinie, marketing şi publicitate 120 MP
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării Teoria și Practica Jurnalismului Managementul instituţiei media 120 MP
Radio și Televiziune Talk-show-ul radiotelevizat 120 MP
Comunicare și Teoria Informării Relaţii publice şi publicitate 120MP
Managementul instituţiei infodocumentare 120MP
Litere Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară  Limbă, literatură şi civilizaţie românească (nou) 120 MP
Studii filologice și spiritualitate creștină 120 MP
Centrul “Ruschii Mir” Limba şi literatura rusă: comunicare interculturală şi organizaţională 120 MP
Limbi şi Literaturi Străine  Lingvistica Romanică și Comunicarea Interculturală Studii franceze 120MP
Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri (l.spaniolă/l.italiană) 120MP
Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri (l. franceză) 90MP
Lingvistică Germanică și Comunicare Interculturală Studii anglofone 120MP
Studii germanofone 120MP
Glotodidactica și managementul intercultural în educație (l. engl.) 90MP
Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată Traducere și interpretare de conferințe (l.engl./l.franc.) 120MP
Redactare și traducere juridică (l.engl./l.franc.) 120MP
Matematică şi Informatică Matematică Structuri matematice fundamentale 120 MC
Analiza statistică a datelor şi modelarea proceselor economico-financiare 120 MP
Informatică Baze de date şi cunoştinţe 120 MP
Tehnologii de Reţea 120 MP
Tehnologiile produselor Soft-ware 120 MP
Drept Dreptul Privat Dreptul în Afaceri 90MP
Dreptul în Afaceri 120MP
Drept civil 90MP
Dreptul muncii 90 MP
Dreptul muncii 120 MP
Drept Public Drept public 90MP
Drept şi activitatea vamală 90MP
Drept şi activitatea vamală 120MP
Drept informaţional 90MP
Dreptul financiar şi fiscal (nou) 90 MP
Dreptul financiar şi fiscal (nou) 120 MP
Drept financiar şi bancar (nou) 120 MP
Drept Penal Drept penal 90 MP
Drept penal 120 MP
Proces penal şi Criminalistică 90MP
Drept Internaţional şi European Drept Internaţional 90 MP
Drepturile Omului 90 MP
Drepturile Omului 120 MP
Drept Procedural Proceduri  judiciare civile 90MP
Dreptul execuţional civil european şi naţional 90MP
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Stiinte ale Educatiei Management educaţional 120 MP
Consiliere în probleme de familie 120 MP
Pedagogia învăţămîntului liceal 120 MP
Formarea formatorilor 120 MP
Psihopedagogia comportamentului deviant 120 MP
Psihologie Psihologia comunicării și resurselor umane 120 MP
Psihologia judiciară 120 MP
Psihologie clinică. 120MP
Psihologia muncii şi organizaţională. 120 MP
Ştiinţe Economice Finanţe şi Bănci Finanţe publice şi fiscalitate 120 MP
Administrare bancară 120 MP
Gestiunea finanţelor şi contabilitatea în afaceri 120 MP
Contabilitate şi Informatica Economică Audit şi expertiza financiară 120 MP
Contabilitatea întreprinderii 120 MP
Contabilitate şi informatică de gestiune 120 MP
Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor 120 MP
Managementul Resurselor Umane 120 MP
Economie, Marketing şi Turism Studii în Marketing 120 MP
Management şi marketing hotelier şi Turism 120 MP
Istorie şi Filosofie Istoria Românilor Universală şi Arheologie Istoria şi cultura religiilor 120 MP
Stat şi societate din perspectivă istorică (forme de guvernare,securitate naţională şi relaţii internaţionale) 120 MP
Filosofie şi Antropologie Antropologia aplicată 120 MP