Sectia Formare Continua

Prezentare Secţia Formarea Continuă a Universităţii de Stat din Moldova s-a format în conformitate cu decizia Senatului USM din 30 martie anul 2010. Activitatea Secţiei Formare Continuă se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament, care poate fi completat şi/sau modificat prin deciza Senatului USM. Pe lîngă Secţia Formare Continuă activează Centrul de Formare Continuă (CFC) USM ce conlucrează cu facultăţile universităţii, structurile responsabile de Formare Continuă dela Ministerul Educaţiei, alte instituţii abilitate cu formare continuă, unităţi educaţionale, administrative, economice etc., unde îşi realizează activitatea specialişti pregătiţi în cadrul programelor de formare iniţialăla USM Obiectivele Formării Continue:

 • Implicarea facultăţilor/catedrelor în realizarea FC în republică;
 • Elaborarea programelor de FC bazate pe principii de competitivitate, propunînd o ofertă diversificată în baza programelor de formare iniţialăla USM;
 • Elaborarea şi valorificarea unor modalităţi eficiente de stabilire a parteneriatului cu angajatorii din diverse sectoare în vederea FC a personalului uman;
 • Asigurarea continuităţii şi interconexiuniii dintre formarea iniţială şi cea continuă a cadrelor pentru economia naţională;
 • Facilitarea accesului personalului didactic la programe de FC de calitate;
 • Organizarea FC orientată la necesităţile actuale şi de perspectivă a personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar şi superior;
 • Instituirea sistemului de informare şi orientare în FC a cadrelor didactice.

Organizarea şi dirijarea procesului de FC Formarea continuă poate fi realizată prin:

 • calificaredobîndirea unui  ansamblu  de  competenţe  profesionale  care  permit  persoanei interesate să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii; 
 • perfecţionare – dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;
 • specializare – obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrînsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
 • obţinerea unei calificări suplimentare – însuşirea cunoştinţelor speciale şi obţinerea competenţelor specifice unei noi ocupaţii sau profesii înrudite cu cea precedentă;
 • recalificare – obţinerea de competenţe necesare unei noi ocupaţii sau profesii, diferită de cea dobîndită anterior.

Formarea continuă se realizează prin:

 • cursuri şi stagii de iniţiere pentru dobîndirea unor cunoştinţe, abilităţi necesare pentru desfăşurarea unei profesii;
 • cursuri de calificare:
 • cursuri de recalificare;
 • cursuri şi stagii de perfecţionare sau specializare;
 • cursuri de obţinere a unei calificări suplimentare.

Formele de organizare a cursurilor de formare continuă:

 • cu frecvenţă la zi
 • cu frecvenţă facultativă (redusă);
 • la distanţă
 • autodidact.

ukladka-parketa

александр лобановский харьков класс

как посмотреть гостей в контакте

михаил безлепкин полиция

интернет магазин для новорожденных