Programe şi Burse

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) este cea mai mare organizaţie din lume care finanţiază programele de schimb internaţional de studenţi şi cercetători. DAAD rulează anual peste 250 de programe, prin care susţine financiar mai mult de 67.000 de cercetători germani şi internaţionali din întreaga lume. Programele propuse sunt foarte variate incluzând un semestru de studii în străinătate pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, stagii de practică, visiting professor, visite de documentare, asistenţa în înfiinţarea de noi universităţi în străinătate. DAAD susţine activităţile internaţionale ale instituţiilor germane de învăţământ superior prin intermediul serviciilor de marketing, publicaţii, organizare de evenimente şi cursuri de instruire. www.daad.de/en/

Oferta de Burse DAAD pentru anul de studii 2015-2016. Calendarul si conditiile de aplicare.

Programul Fulbright Programul ofera burse pentru efectuarea cercetarilor, fără acordarea diplomelor, în toate domeniile academice prin intermediul a două sub-programe: Fulbright Scholar Program, Fulbright Faculty Development Program şi Fulbright Senior Specialist Program. Programul Fulbright Scholar oferă granturi cercetătorilor, profesorilor universitari şi experţilor din diferite domenii care au titlul de doctor sau echivalentul experienţei profesionale în domeniu pentru realizarea unor studii de cercetare în Statele Unite. Programul Fulbright Faculty Development oferă profesorilor universitari şi administratorilor care au cel puţin doi ani de experienţă în domeniu oportunitatea de a explora metodologia de predare şi tehnicile de elaborare a curriculum-ului în Statele Unite. http://moldova.usembassy.gov

Asociaţia a Universităţilor Francofone (AUF) este un operator al Francofoniei instituţionale, un partener al instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare care au ales franceza ca limba de predare. Asociaţia oferă o varietate de programe de cooperare care vizează susţinerea cercetărilor şi predarea în limba franceză. Anual în cadrul programului de mobilitate se distribuie peste 2.000 de burse de studiu. www.auf.org/actions/bourse-mobilite/bourses-pour-etudiants/accueil.html

 Centrul de Informaţii Universitare oferă informaţii despre programe universitare sau post-universitare, complete şi incomplete, la  colegiile şi universităţile Americane; www.eac.md/ro 

SW SI Visby Programme Swedish Institute (SI) Baltic Sea Region Cooperation oferă burse de studiu pentru anul academic 2016-2017 în cadrul programului SI Visby. De oferta pot beneficia studenții ce cunosc limba suedeză (cel puțin le nivelul B1/B2). Sunt disponibile mobilități (masterat) în orice domeniu de studii cu predare în suedeză, în orice universitate suedeză, pentru unu sau două semestre. Bursa lunară ajungînd la 9.000 SEK pe Cialis no prescription lună, precum și o subvenție de călătorie.  În cadrul programului sunt prevăzute și oferte de burse pentru PhD students și postdoctoral researchers. https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/  

BBBB3 –  17 Iulie, 2016 Seggau Castle | Leibnitz | Austria   Școala Internațională de Vară Seggau a Universității Graz este destinată studenților inteligenți și bine motivați, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele pe plan internațional prin studiul și discutarea  evoluției și provocărilor globale prin prizma diverselor aspecte: individuale, sociale, politice, religioase, culturale, literare, economice, regionale și al identităților naționale. Costul total se estimează la 1300 €. Sunt disponibile și diverse scheme de Burse pentru aplicanți. Termenul limită de aplicare 29 Februarie 2016. Contact + info: gusegg@uni-graz.at

http://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/