Sistemul de credite transferabile

Ce reprezinta Sistemul European de Credite Transferabile?

Incepand cu anul universitar 2006-2007 Republica Moldova s-a alaturat celorlalte tari europene, trecand la aplicarea generalizata a Sistemului European de Credite Transferabile ce are drept finalitate cresterea sanselor de recunoastere de catre o institutie de invatamant superior a cursurilor pe care studentul le-a urmat in alta facultate sau universitate, din tara sau din strainatat.

Cum functioneaza Sistemul European de credite?

Pentru a promova o anumita disciplina, studentul obtine nu numai o nota, dar si un numar de credite de studiu. Creditele de studiu reflecta cantitatea de munca (workload) pe care trebuie sa o depuna studentul pentru a promova examenul la o anumita disciplina

Trecerea la sistemul european credite tansferabile presupune ca alocarea de credite se face in conformitate cu practica universitara internationala, urmand metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit careia 60 de credite reprezinta echivalentul numeric pentru cantitatea normala de munca specifica unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de invatamant superior.

La ce nivele de studii se aplica sistemul de credite transferabile?

Sistemul de credite de studiu transferabile functioneaza la nivelul tuturor universitatilor, atat pentru ciclul de studii universitare de licenta, cat si pentru ciclul de studii de masterat

Care sunt principalele avantaje ale aplicarii Sistemului de Credite Transferabile?

Principalele avantaje ale aplicarii generalizate a sistemului de credite sunt:

  • asigurarea autentica a mobilitatii studentilor intre universitatile Republicii Moldova si intre acestea si cele europene.(astfel studentii au sansa de a urma cursurile pe care le doresc si cu profesorii pe care ii prefera chiar daca acestia sunt din afara facultatii in care studiaza si au dreptul de a li se recunoaste respectivele cursuri)
  • asigurarea transparentei studiilor absolvite: angajatorul poate avea o perceptie mai buna a competentelor absolventilor, cunoscand ponderea fiecarei discipline in ansamblul disciplinelor studiate in facultate.
  • obligativitatea infiintarii centrelor de consiliere si orientare in cariera profesionala, care sa asiste studentii in alegerea celui mai bun traseu de studii;
  • alocarea de credite la toate disciplinele, inclusiv pentru stagiile de practica si activitatea de proiectare, ceea ce evidentiaza importanta practicii in formarea viitorilor absolventi; 
  • posibilitatea de a se obtine credite si pentru activitati formative complementare planurilor de invatamant, cum sunt cursurile de vara sau cursuri realizate in parteneriat intre universitate si agentii economici.

Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu дать отзывПродвижение нового сайта в Израиленоутбука lenovocтоматологиякомпрессор безмасляный