Camine

Camin

Dreptul de cazare în căminele USM se acordă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Chişinău. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior.

Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I cazarea se face doar în baza cererii de solicitare a unui loc în cămin.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte decanul sau prodecanul şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani, semiorfani, invalizi, cei proveniţi din familii vulnerabile.

Căminele Universităţii de Stat din Moldova

Căminul

Administratorul

Contact

Căminul nr. 1

Dembitchi Clara

str. Tighina 2/1, tel. 27-52-48

Căminul nr. 2

Eftimescu Iurie str. Tighina 2/2, tel. 27-55-32

Căminul nr. 3

Coman Emilia

str. Tighina 2/3, tel. 127-01-13

Căminul nr. 4

Rusnac Marina

str. Tighina 2/4, tel., 27-52-31

Căminul nr. 5

Chicu Aurelia

str. Pan Halippa 6/5, tel.54-34-23

Căminul nr. 6

Valicov Natalia

str. Pan Halippa 6/6, tel. 72-75-45

Căminul nr. 7

Gutuleac Carolina

str. Pan Halippa 6/7, tel. 72-75-27

Căminul nr. 8

Cibotaru Vasile str. Pan Halippa 6/8, tel. 72-75-54

Căminul nr. 9

Betu Marian

str. Pan Halippa 6/9, tel. 72-75-71

Căminul nr. 10

Potirniche Emilia str. Gh. Casu 32/10 72-58-83

Căminul nr. 11

Ursu Nelea str. Gh. Casu 32/11 72-79-55

Căminul nr. 12

Palii Mariana str. Gh. Casu 32/12 72-79-52

Căminul nr. 13

Rosca Nicolai

str. Gh. Casu 32/13, tel. 73-16-97

Căminul nr. 16 (doctoranzi)

Beldeman Anatol

str. Gh. Casu 30/16, tel. 72-79-66

Căminul nr. 16 (studenţi)

Oceretnii Anastasia

str. Gh. Casu 30/16,tel. 72-79-66

Căminul nr. 19

Zarija Valeriu str. Florilor 4/2, tel. 44-52-06

 

english greekчерный карандаш для глазтеннисные лагерямашинкі на пультудетектор лжи саратов