Cercetare

Misiunea: promovarea politicii de stat în sfera ştiinţelor fundamentale şi aplicative în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi asigurarea consolidării  interconexiunii  dintre ştiinţă şi educaţie; antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, susţinerea tinerilor cercetători ştiinţifici; desfăşurarea colaborării internaţionale în cercetare.

Obiectivele:

 • Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale lansate pentru obţinerea proiectelor.
 • Informarea şi desemnarea informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor (de cercetare, de finanţare, transfer tehnologic, granturi naţionale şi europene, programe Horizon 2020 etc).
 • Promovarea cercetării ştiinţifice pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor înre, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale în cadrul USM.
 • Evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice, în scopul identificării potenţialului de cercetare ştiinţifică, a direcţiilor prioritare, precum şi în scopul restructurării strategiilor.
 • Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă prin intermediul studiilor de doctorat şi postdoctorat.

Activităţi:

 • managementul activităţii de cercetare ştiinţifică, a transferului tehnologic şi gestiunea alocărilor financiare în sfera ştiinţei şi inovării de comun acord cu Secţia Planificare şi Finanţe;
 • întocmirea planului anual şi de perspectivă a lucrărilor ştiinţifice şi transfer tehnologic;
 • organizarea participării la concursuri de programe, proiecte (granturi) naţionale şi internaţionale;
 • organizarea editării ediţiilor ştiinţifice şi a desfăşurării manifestărilor ştiinţifice;
 • organizarea acreditării şi reacreditării Universităţii în domeniul cercetării şi inovării;
 • organizarea atestării cadrelor ştiinţifice şi a concursurilor pentru ocuparea posturilor  ştiinţifice;
 • organizarea valorificării realizărilor ştiinţifice prin intermediul implementării şi a vânzării elaborărilor, editării monografiilor, publicării articolelor în reviste prestigoase, participării la concursuri naţionale şi internaţionale;
 • coordonarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor;
 • înregistrarea de stat a proiectelor şi a rapoartelor ştiinţifice;
 • organizarea avizării rapoarteloe ştiinţifice finale;
 • actualizarea paginii WEB – compartimentul cercetare;
 • organizarea admiterii şi a evidenţei doctoranzilor (ciclul III, postuniversitare).

Structura Institutului de Cercetare și Inovare

SECRETAR ŞTIINŢIFIC – conf. univ., dr. Leonid GORCEAC 

Tel: 373-67560411

Fax: 373-22244248

Email: lgorceac@yahoo.com, cercetareusm@gmail.com

Biroul 115, Blocul IV

SECŢIA MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

ŞEF SECŢIE – Raisa CREŢU

Tel: 373-22245472, 067560419

Fax: 373-22244248

Email: cretu_raisa@europe.com

Biroul 115, Blocul IV

SECŢIA PROTECŢIE ŞI VALORIFICARE A ELABORARILOR ŞTIINŢIFICE

ŞEF SECŢIE – Tatiana BULIMAGA

Tel: 373-67560415

Fax: 373-22244248

Email: bulimaga@gmail.com

Biroul 421a, Blocul IV

BIROUL STUDII DOCTORALE – Cristina ȚURCANU 

Tel: 373-67560416

Fax: 373-22244248

Email: cturcanu@gmail.com

Biroul 128, Blocul IV

Revista ştiinţifică „Studia Universitatis Moldaviae” – Lilia SPÎNU 

Tel: 373-22245472, 067560412

Fax: 373-22244248

Web: http://studiamsu.eu

Email: usm.revista.sum@gmail.com

Biroul 115, Blocul IV

 

двойные стрелкираскрутка автосервисаразработка брендингалобановский александр досьеигри для дэвочок