Research Units

În cadrul universității activează 21 de laboratoare de cercetare:

– Fizica semiconductorilor

– Înregistrare fototermoplastică

– Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica “E.Pokatilov”

– Fotonică şi metrologie fizică

– Materiale organice/anorganice în optoelectronică

– Structuri matematice fundamentale

– Modelare matematică şi optimizare

– Tehnologii informaţionale

– Chimie ecologică

– Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare

– Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică

– Algologie Ficobiotehnologie

– Ecofiziologia umană şi animală

– Securitatea biologică Biochimia plantelor

– Procese pedogenetice

– Dezvoltarea politicilor educaţionale

– Sociologia politicii

Tracologie 

- Filologie şi hermeneutică

– Institutul de Istorie Socială “ProMemoria”

– Educaţie şi cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI)

– Centrul Regional Interdisciplinar Ştiinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate (CaRISMA)

 

In the Moldova State University operate 21 research laboratories :

Semiconductor Physics

Photo thermoplastic registration

Physics and engineering of nanomaterials and synergetic “Prof. E.Pokatilov”

Photonics and Physical metrology

Organic/inorganic Materials in Optoelectronics

Fundamental Mathematical Structures

Mathematical models and optimization

Information’s technology

Ecological chemistry

Redox processes and advanced technologies in water, cosmetic and pharmaceutical products and food Advanced materials in biopharmaceutics and technic

Algology Fico biotechnology

Human and animal Eco physiology

Biological security

Plant biochemistry

Pedogenetical Processes

Developing educational policies

Sociology of politics

Thracology

Philology and hermeneutics