Unităţi de cercetare

În cadrul universității activează 21 de laboratoare de cercetare:

– Fizica semiconductorilor

– Înregistrare fototermoplastică

– Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica “E.Pokatilov”

– Fotonică şi metrologie fizică

– Materiale organice/anorganice în optoelectronică

– Structuri matematice fundamentale

– Modelare matematică şi optimizare

– Tehnologii informaţionale

– Chimie ecologică

– Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare

– Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică

– Algologie Ficobiotehnologie

– Ecofiziologia umană şi animală

– Securitatea biologică Biochimia plantelor

– Procese pedogenetice

– Dezvoltarea politicilor educaţionale

– Sociologia politicii

Tracologie 

- Filologie şi hermeneutică

– Institutul de Istorie Socială “ProMemoria”

– Educaţie şi cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI)

– Centrul Regional Interdisciplinar Ştiinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate (CaRISMA)