Unităţi de cercetare

In cadrul universităţii activează 21 de laboratoare de cercetare.

Fizica semiconductorilor

Înregistrare fototermoplastică

Fizica si ingineria nanomaterialelor si sinergetica “E.Pokatilov”

Fotonică şi metrologie fizică

Materiale organice/anorganice în optoelectronică

Structuri matematice fundamentale

Modelare matematică şi optimizare

Tehnologii informaţionale

Chimie ecologică

Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentare

Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică

Algologie

Ficobiotehnologie

Ecofiziologia umană şi animală

Securitatea biologică

Biochimia plantelor

Procese pedogenetice

Dezvoltarea politicilor educaţionale

Sociologia politicii

Tracologie 

Filologie şi hermeneutică

– Institutul de Istorie Socială “Pro Memoria” >> tastaţi aici

– Educaţie şi cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI)

– Centrul Regional Interdisciplinar Ştiinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate (CaRISMA)  >> tastaţi aici