Burse

Bursele se acordă studenţilor care obţin rezultate bune la învăţătură în ordinea mediilor şi în limita fondurilor de burse alocat de la bugetul de stat. Studenţii pot obţine burse de studii sau burse de merit. Se acordă următoarele tipuri de burse de merit finanţate din bugetul de stat: Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Preşedintelui Republicii Moldova. Studenţii cu o situaţie socială dificilă pot beneficia de burse sociale. Modul şi condiţiile de acordare a burselor sunt stabilite în conformitate cu Hotărârea de Givern Nr. 1009 din 01.09.2006 . Cuantumurile burselor de studii şi bursei sociale Cuantumurile burselor de merit

Hotărâri de Guvern privind bursele

  1. Hotărârea de Guvern Nr. 1009 din 01.09.2006; Regulament-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor RO, RU
  2. DECRET Nr. 1641 din 17.01.2004 privind instituirea bursei Preşedintelui Republicii Moldova. Regulament privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova. RO, RU

ноутбук планшет lenovo

александр лобановский игоревич класс

программы для мониторинга

Малий Владислав

классические брюки для девочки