Înregistrare FototermoplasticăLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„Înregistrare Fototermoplastică”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 88, (+373 22) 57 77 47

Echipa de cercetare

1. Corşac Oleg doc. în şt. teh., cerc. şt. coord.
2. Chiriţa Arcadii doc. în şt. fiz., cerc. şt. sup
3. Prilepov Vladimir doc. în şt. teh., cerc. şt. sup
4. Nasedchina Nadejda cerc. şt.,
5. Jidcov Iurie cerc. şt..
6. Ciornîi Alexei inginer

Obiective şi Direcţii de cercetare

LCŞ „Înregistrarea fototermoplastică” a fost fondat în 1976 şi este parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Materiale şi dispozitive semiconductoare”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Optimizarea structurii mediilor fototermoplastice.
• Elaborarea şi confecţionarea aparatelor pentru înregistrarea hologramelor, interferogramelor şi a informaţiei optice în timp real.
• Elaborarea şi confecţionarea purtătorilor multifuncţionali pentru înregistrarea hologramelor reliefo-fazice, amplitudo-fazice şi multiplexe în timp real.
• Elaborarea metodelor principial noi de înregistrare a hologramelor microobiectelor mobile şi staţionare cu posibilitatea determinării dimensiunilor microparticulelor prin metode holografice.

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

ARTICOLE DIN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT
1. Prilepov V., Gasin P., Chirita A. Spoiala D. Influence of fine- grained vanadium-based layers on the photo response multiplicity in structures with amorphous As2Se3 films. Technical Physics, 2010, 55,5, p.747-749
2. Mailhot-Jensen B., Robu S., Rivaton A., Pilichowski J., Chirita A., Chilat E. Carbazole Containing Copolymers: Synthesis, Characterization, and Applications in Reversible Holographic Recording. Journal of Photoenergy, 2010, 1, p.2-11
3. Chirita A. Real-time scaling of micro-objects by multiplexed holographic recording on photo-thermoplastic structure, Journal of Modern Optics, 2010, 57,10, p.854 – 858
4. Chirita A., Dimov F., Pradhan S, Bumacod P, Korshak O. Real-time nano-seconds pulse holograms recording on photo-thermoplastic media. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2012, 7,5, p.415–418
5. Chirita A., Kukhtarev N., Kukhtareva T., Korshak O., Prilepov V. Holographic imaging and interferometry with non-Bragg diffraction orders on volume and surface-relief gratings in lithium niobate and photo-thermoplastic media. Journal of Modern Optics, 2012, 59,16, p.1428-1433
6. Prilepov V., Popescu M., Chirita A., Korshak O., Ketrush P., Nasedchina N. Technology of chalcogenide glassy semiconductor layers fabrication, Chalcogenide Letters, 2013, 10, 7, p. 249 – 257
7. Chirita A., Kukhtarev N., Kukhtareva T., Korshak O., Prilepov V. Jidcov I. Recording holograms of micro-scale objects in real time, Laser Physics. 2013, 23, p.036002-036006
8. Chirita A., Kukhtarev N., Kukhtareva T., Gallegos S. Remote sensing and characterization of oil on water using coherent fringe projection and holographic in-line interferometry. Optical Engineering, 2013, 52,3, p.035601-035605
9. Chirita A., Galstean T., Caraman M., Korshak O., Prilepov V. Photo-thermo-plastic media based on chalcogenide glassy semiconductors for real-time holography. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Rapid Com., 2013, 7(3-4), p.293 – 295
10. V. Prilepov, M. Popescu, A. Chirita, O. Korshak, P. Ketrush, N. Nasedchina, Technology of fabrication of chalcogenide glassy semiconducting films, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2013,15,12, p.1362 – 1368
11. V. Prilepov, P. Gasin, I. Prilepov, V. Midoni, A. Chirita, D. Spoiala, P. Ketrush. Red blood cells interaction with vanadium and its oxides based nanocomposite structures. Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications, v.8, N 1-2, 2014, p.164-167
12. Prilepov, V., Gasin, P., Chirita, A. Midoni, V., Spoiala, D., Ketrush, P. Technology of vanadium and its oxides based nanocomposite structures. Journal of Optoelectonics and Advansed Matherials. 2014, 16, 1-2, p.227-231

BREVETE DE INVENŢIE
1. Chiriţa A., Corşac O. Dispozitiv pentru reconstrucţia hologramelor multiplexe. MD 3896 G2, 2010.05.31
2. Chiriţa A., Corşac O., Bulimaga T. Purtător fototermoplastic pentru înregistrarea informaţiei optice Brevet de invenţie 313 Y MD. 2010.12.31
3. Chiriţa A., Corşac O., Bulimaga T. Purtător fototermoplastic pentru înregistrarea informaţiei optice. Brevet de invenţie 214 Z MD. 2010.05.31
4. Chiriţa A., Corşac O. Metodă de măsurare a dimensiunelor microobiectelor. Brevet de invenţie MD 278Z, 2010.09.30
5. Chiriţa A., Corşac O., Jidcov Iu., Bulimaga T, Prilepov V, Nasedchina N. Metodă de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente, Brevet de invenţie MD 4220,. 02.21.2013.
6. Chiriţa A.,Corşac O.,Prilepov V.,Bulimaga T.,Jidcov Iu.,Nasedchina N.,Ciornîi A. Purtător fototermoplastic pentru înregistrarea informaţiei optice. Brevet de invenţie 4237 MD. 2013.06.30
7. Prilepov V,Ciornîi A., Chiriţa A., Corşac O., Bulimaga T,Nasedchina N. Instalaţie pentru obţinerea straturilor subţiri de semiconductori calcogenici vitroşi. Brevet de invenţie 4276 MD. 2014.02.28

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiectul internaţional STCU-AŞM-5404 “ The elaboration and pilot production of carriers and devices for holograms recording in real time”; durata -2 ani (2011-2013), budget – 50 000 USD, coordonator de proiect – O.Corşac.
2. Proiectul internaţional STCU-AŞM-5808 “The development of traditional and digital holographic microscopy methods based on interferometric rasterized coherent beams”; durata -2 ani (2014-2016), budget – 50 000 USD, coordonator de proiect – O.Corşac.

Echipament şi logistică

Instalaţie holografică ROTTENKOLBER Holo System
Instalaţie holografică în impulsuri (SPECTRA – PHYSICS 265 EXCITER)
Spectrofotometre SPECORD M40, SPECORD 71IR
Instalaţii de vid UVN, VUP

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul  de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCS “Materiale şi dispozitive semiconductoare”,

LCȘ “Inregistrare fototermoplastică”

5/1 4/141

4/146

4a/214

4a/215

20

70

60

60

42.0

Lista colaboratorilor LCŞ „Înregistrarea Fototermoplastică”

Nr. d/o

Numele,  prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1.

Corşac Oleg c. ş. coord.

      05.17.13

Doctor în ştiinţe tehnice

2.

Chiriţa Arcadi c. ş.. sup.

      134.01

Doctor în ştiinţe fizice

3.

Prilepov Vladimir c. ş.. sup.

 

      05.17.13

Doctor în ştiinţe tehnice