Fizica Semiconductorilor
LABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„FIZICA SEMICONDUCTORILOR”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 87

Echipa de cercetare

Titulari:
Coval Andrei, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific coordonator
Gorceac Leonid, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific coordonator
Colibaba Gleb, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Suşchevici Constantin, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Raevschi Simion, dr. în ştiinţe tehnice, cercetător ştiinţific coordonator
Botnariuc Vasile, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific coordonator
Feodorov Vladimir, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Gagara Ludmila, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Vatavu Sergiu, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Dementiev Igor, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Cinic Boris, cercetător ştiinţific
Antoniuc Constantin, cercetător ştiinţific
Rotaru Corneliu, cercetător ştiinţific
Suman Victor, cercetător ştiinţific
Inculeţ Ion, cercetător ştiinţific

Cumularzi:
Gaşin Petru, dr.hab. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific principal
Nedeoglo Dmitrii, dr.hab. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific principal
Nicorici Valentina, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Nedeoglo Natalia, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Chetruş Petru, dr. în ştiinţe fizico-matematice, cercetător ştiinţific superior
Iurieva Tatiana, cercetător ştiinţific
Goncerenco Eugen, cercetător ştiinţific

Obiective şi Direcţii de cercetare

LCŞ „Fizica semiconductorilor” a fost fondat în 1961 şi este parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Materiale şi dispozitive semiconductoare”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării – realizarea proiectelor instituţionale în cadrul direcţiei strategice „Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi”;
• concretizarea desfăşurată a domeniilor (profilurilor) de activitate ştiinţifică a laboratorului:
– Tehnologia materialelor semiconductoare – cristale, straturi subţiri, structuri multistrat;
– Fizica semiconductorilor – spectrul energetic al impurităţilor, al defectelor proprii şi procesele de interacţiune a lor în semiconductori cu bandă largă;
– Procese fizice în heterojoncţiuni;
– Elaborarea tehnologiilor de confecţionare a convertorilor fotoelectrici pentru utilizare în industrie;
– Căile de optimizare a parametrilor convertorilor fotoelectrici.

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

Articole din revista cu factor de impact 1,0-2,9
1. COLIBABA, G.V.; NEDEOGLO, D.D.; URSAKI, V.V. Impurity centers in ZnSe:Na crystals. Journal of Luminescence. 2011. 131. 1966-1970. ISSN 1872-7883. doi: 10.1016/j.jlumin (IF:1.6)
2. VATAVU, S., ZHAO, H., CARAMAN, I., GAŞIN, P. and FEREKIDES, Ch.; Photoluminesence studies of CdTe/SnO2 and CdTe/CdS heterojunctions: the influence of oxygen and the CdCl2 heat treatment. Thin Solid Films, 2011, vol. 519, p.7176-7179. (IF: 1,909)
3. Sergiu VATAVU, Corneliu ROTARU, Vladimir FEDOROV, Timo A. STEIN, Mihail CARAMAN, Igor EVTODIEV, Carola KELCH, Michael KIRSCH, Petru CHETRUŞ, Petru GAŞIN, Martha Ch. LUX-STEINER, Marin RUSU. A comparative study of (ZnO, In2O3:SnO2, SnO2)/CdS/CdTe/(Cu/)Ni heterojunctions, Thin Solid Films, 2013, vol.533, p. 244-248 (1p,89)
4. Corneliu ROTARU, Sergiu VATAVU,Vladimir FEDOROV, Marin RUSU, Michael KIRSCH, Petru CHETRUŞ, Petru GAŞIN, Martha Ch. LUX-STEINER, Marin RUSU. Charge carrier transport in ZnO/CdS/CdTe/(Cu)/Ni heterojunctions. Thin Solid Films, 2013, vol.533, p.244-248. (1,89)
5. ROTARU, C.; VATAVU, S.; FEDOROV, V.; KIRSCH, M.; CHETRUŞ, P.; GAŞIN, P.; LUX-STEINER, M.; RUSU, M.; Charge carrier transport in ZnO/CdS/CdTe/(Cu)/Ni heterojunctions, Thin Solid Films. 2013, 535, 241-243. ISSN: 0040-6090 http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2012.11.123 (IF: 1,604).
6. VATAVU, S.; ROTARU, C.; FEDOROV, V.; STEIN, T.A.; CARAMAN, M.; KIRSCH, M.; CHETRUŞ, P.; GAŞIN, P.; LUX-STEINER, M.; RUSU, M. A comparative study of (ZnO, In2O3:SnO2, SnO2)/CdS/CdTe/(Cu/)Ni heterojunctions. Thin Solid Films. 2013, 535, 244-248. ISSN: 0040-6090 http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2012.11.105 (IF: 1,604).
7. COLIBABA, G.; CARAMAN, M.; EVTODIEV, I.; EVTODIEV, S.; GONCEARENCO, E.; NEDEOGLO, D.; NEDEOGLO, N. Influence of annealing medium on photoluminescence and optica properties of ZnSe:Cr crystals. Journal of Luminescence. 2014, 145, 237-243. ISSN: 0022-2313. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2013.07.018 (IF: 2.144).
8. COLIBABA, G.; CARAMAN, M.; EVTODIEV, I.; EVTODIEV, S.; GONCEARENCO, E.; NEDEOGLO, D.; NEDEOGLO, N. Influence of annealing medium on photoluminescence and optical properties of ZnSe:Cr crystals. Journal of Luminescence. 2014, 145, 237–243. ISSN 0022-2313. dx.doi.org/10.1016/j.jeumin.2013.07.018 (IF:2,144).
9. RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; SIRKELI, V.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, D.; PATURI, P. Luminescent properties of the ZnSe:Yb crystals in the visible spectral range. Journal of Luminescence. 2013, 143, 275-279. ISSN 0022-2313.dx.doi.org/10.1016/j.jeumin.2013.05.010 (IF:2,144).
10. RADEVICI, I.; SUSHKEVICH, K.; COLIBABA, G.; SIRKELI, V.; HUHTINEN, H.; NEDEOGLO, N.; NEDEOGLO, D.; PATURI, P. Influence of chromium interaction with native and impurity defects on optical and luminescence proprieties of ZnSe:Cr crystals. Journal of Applied Physics. 2013, 114, 203104 (11p.p.). ISSN 0021-8979.dx.doi.org/10.1063/10.1063/1.4837596 (IF:2,210).
11. COLIBABA, G.V.; GONCEARENCO, E.P.; NEDEOGLO, D.D.; NEDEOGLO. N.D. A comparative analysis of infra-red luminescence spectra of ZnSe crystals doped with Yb, Gd or Cr impurities. Infrared Physics & Technology. 2014, 62, 132-135. ISSN 1350-4495.dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2013.11.009 (IF:1,364).

Articole din revista cu factor de impact 0,1-0,9
12. NEDEOGLO, D.D.; NEDEOGLO, N.D.; SOBOLEVSKAIA, R.L.; SUSHKEVICH, K.D.; DVORNIKOV, D.P.; NICORICI, A.B. The influence of nickel concentration on photoluminescence spectra of ZnSe:Ni samples. Physica B. 2011. 406. 3851-3855. ISSN 0921-4526. doi: 10.1016/j.physb (IF:0.8)
13. KULYUK, L.L.; LAIHO, R.; LASHKUL, A.V.; LÄHDERANTA, E.; NEDEOGLO, D.D.; NEDEOGLO, N.D.; RADEVICI, I.V.; SIMINEL, A.V.; SIRKEL, V. P.; SUSHKEVICH, K.D. Magnetic and luminescent properties of iron-doped ZnSe crystals. Physica B. 2010, 405(2010) 4330-4334. ISSN 0921-4526. doi:10.1016/j.physb.2010.07.036. (IF: 0.8)
14. Sergiu Vatavu, Hehong Zhao, Iuliana Caraman, Petru Gaşin and Chris Ferekides; Photoluminesence studies of CdTe/SnO2 and CdTe/CdS heterojunctions: the influence of oxygen and the CdCl2 heat treatment. Thin Solid Films, /in press accepted/
15. V.Botnariuc, L.Gorceac, A.Coval, B.Cinic, P.Ketrush, S.Raevschi, V.Micli. SYNTHESYS AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF NANOMETRIC CdS LAYERS DEPOSITED ON GLASS COATED WITH A SnO2 LAYERS BY PULVERIZATION METHOD. J. of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2013, Vol.7, p,1-7. (IF = 0.556).
16. SIRKELI V.P.; NEDEOGLO D.D.; NEDEOGLO N.D.; RADEVICI I.V.; SOBOLEVSKAIA R.L.; SUSHKEVICH K.D.; LAHDERANTA E.; LASHKUL A.V.; LAIHO R.; BIETHAN J.P.; YILMAZOGLU O.; PAVLIDIS D.; HARTNAGEL H.L. Magentic and luminescent properties of manganese-doped ZnSe crystals. Physica B, 2012. 407. 3802-3807. ISSN 0921 – 4526. dx.doi.org/10.1016/j.physb.2012.05.064 (IF:0,8).
17. RADEVICI I.V.; NEDEOGLO D.D.; and GONCEARENCO E.P. A Prototype of the Adaptable Modular Programmable Unit for the Automatic Acquisition of Experimental Data. Instruments and experimental techniques, 2012. 55. №2. 203-208 (0,36)
Articole în culegeri internaţionale:
18. ROTARU, C.; VATAVU, S.; MERSCHJANN, C.; FEREKIDES, C.; FEDOROV, V.; TYBORSKI, T.; CARAMAN, M.; GAŞIN, P.; CH. LUX-STEINER, M.; RUSU, M. Low-temperature Photoluminescence Studies of CdTe Thin Films Deposited on CdS/ZnO/Glass Substrates. Thin-Film Compound Semiconductor Photovoltaics – 2013, edited by W. Shafarman, S. Siebentritt, M. Al-Jassim, C. Heske, S. Niki (Mater. Res. Soc. Symp. Proc., Warrendale, PA, 2013), 2013, 1538, MRS Online Proceedings Library, http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.983
19. BARANOV, S., IZVOREANU, B., GORCEAC, L., GAŞIN, P., COJUHARI, I. Mathematical model of the Alloing Process at the Epitaxial Semiconductor structure Growth. Buletinul AGIR, seria Inginerie Electrică şi Convertoare Energetice, anul XVIII, 2013, 4, 14. ISSN-L 1224-7928, ISSN (online) 2247-3548.
20. RAEVSCHI, S.; ZHILYAEV, Yu.; SUŞCHEVICI, C.; GORCEAC, L.; BOTNARIUC, V.; COVAL, A. Fotoluminescenţa straturilor masive FS-GaN obţinute prin metoda reacţiilor chimice de transport tratate termic în bismut. EUROINVENT-2013. Editura Universităţii A. I. Cuza Iaşi. Iaşi, România, 9-11 Mai, 2013, 477-482. ISBN: 978-973-703-891-3.
21. Sergiu Vatavu, Sara Bakhshi, Shamara Collins, Vasilios Palekis, Corneliu Rotaru, and Chris Ferekides, Radiative recombination mechanisms in CdTe thin films. Thin Solid Films 2014 in Press
22. G.V.Colibaba, E.P.Goncearenco, D.D.Nedeoglo, et. al. A comparative analysis of infra-red luminescence spectra of ZnSe crystals doped with Yb, Gd or Cr impurities. // Infrared Physics & Technology. – 2014. – V.62. – p.132-135.
23. I.Radevici. Influence of chromium and ytterbium co-doping on the photoluminescence of zinc selenide crystals. // Journal of Rare Earth. – 2014. – V.32. – p.938-945.
24. I. Radevici, K. Sushkevich, H. Huhtinen, et. al. Magnetic and luminescent properties of chromium-doped ZnSe crystals. // Solid State Science. – 2014. – V. 38.- p.49-54.
25. I. Radevici, K. Sushkevich, V. Sirkeli, et. al.. Purification of ZnSe crystals from electrically active background impurities by ytterbium doping. // Phys. Stat. Solidy B. – 2014. – V.251. – P.1565-1569.
26. G.V. Colibaba, E.P. Goncearenco, D.D. Nedeoglo, et. al. A comparative analysis of infra-red luminescence spectra of ZnSe:Yb, ZnSe:Gd, and ZnSe:Cr crystals. // Phys. Stat. Solidy C. – 2014. – V.11. – P.1401-1403.
27. G.V. Colibaba, E.P. Goncearenco, E.V. Monaico, et. al. Obtaining of II-VI compound substrates with controlled electrical parameters and prospects of their application for nanoporous structures. // Phys. Stat. Solidy C. – 2014. – V.11. – P.1404-1407.
28. G.V. Colibaba, M.I. Caraman, I. Evtodiev, et. al. Influence of annealing medium on photoluminescence and optical properties of ZnSe:Cr crystals. //Journal of Luminescence. – 2014. – V. 145. – p.237–243.
29. N.S. Averkiev, I.B. Bersuker, V.V. Gudkov, et. al. Ultrasonic exploration of vacancy centers with the Jahn-Teller effect: Application to the ZnSe crystals. // Phys. Stat. Solidy B. – 2014, – v. 251, nr. 8, p. 1590-1595.
30. V.Botnariuc, L.Gorceac, A.Coval, B.Cinic, S.Raevschi, P.Ketrush,I .InculeţStraturi nanometrice de tanat de cadmiu pentru celule fotovoltaice. Fizica şi ingineria semicon-ductorilor USM, STUDIA IVERSITATIS MOLDAVIAE, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, Chişinău CEP USM.nr.2(72)89-93, 2014

Articole din reviste naţionale
– categoria A
31. FEDOROV V.M., GASHIN P.A.,GAGARA L.S., and KETRUSH P.I. THIN LAYER PHOTOVOLTAIC MODULES BASED ON CdS-CdTe HETEROJUNCTIONS, Mold. Journ. Phys. Sciences, 2011, Nr.1, pp.115-120.
32. GOGLIDZE, T.I., GUTSUL, T.D., DEMENT’EV, I.V., PETRENKO, P.A. Preparation of nanocomposite cadmium sulphide in a polymer matrix. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, 9, nr. 2. ISSN: 1810-648X
33. KULYUK, L.L.; NEDEOGLO, D.D.; SIMINEL, A.V.; SUSHKEVICH, K.D. Effect of annealing of ZnSe:Cr crystals in Bi(Zn) melt on the intensity of radiation bands of Cr ions. Moldavian Journal of Physical Sciences. 2010. 9(2). 138-140. ISSN 1810-648X
34. А.В.Симашкевич, Д.А.Шербан, Л.И.Брук, В.М.Феодоров, А.В.Коваль, Ю.Усатый. Особенности механизма прохождения тока через изотопную структуру ITO/nSi. Электронная обработка материалов. -№1. -Стр.44-47. – 2010.
35. V.M.Fedorov, .A.Gashin, L.S.Gagara and P.I.Ketrush , Thin layer photovoltaic modules based on CdS-CdTe heterojuctions, Moldavian Journal of the Physical Sciences,V.10, N 1, 2012, P.115-120.
– categoria C
36. S.RAEVSCHI, M.KOMPAN, Yu.ZHYLIAEV, L.GORCEAC, V.BOTNARIUC. Evaluarea particulelor dispersate de AlN depuse pe Si prin metoda HVPE la etapa de formare a stratului continuu. Studia Universitatis, Seria “Ştiinţe exacte şi economice”, Nr.2(42), 2011, p.84-89.
37. V.BOTNARIUC, L.GORCEAC, A.COVAL, S.RAEVSCHI, V.MICLI, B.CINIC. Straturi subţiri CdS depuse din soluţii lichide (baie chimică). Studia Universitatis, Seria “Ştiinţe exacte şi economice”, Nr.7(47), 2011, nr.7(47), p.100-103.
38. S.Raevschi, M.Kompan, Yu.Zhilyaev, L.Gorceac, V.Botnariuc. Structura suprafeţei straturilor de AlN depuse pe Si prin metoda HVPE la etapa iniţială de obţinere. Revista ştiinţifică STUDIA UNIVERSITATIS, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, Nr2(32), USM, 2010. -p.93-97.
39. V.Botnariuc, L.Gorceac, A.Coval, P.Cheruş, B.Cinic, S.Raevschi, S.Banu. Straturi CdS crescute pe suporturi de sticlă cu strat SnCl2 prin metoda pulverizării. Revista ştiinţifică STUDIA NIVERSITATIS, Seria Ştiinţe ale naturii, USM, 2012. nr.2(52), pp.59-64.
40. V.Botnariuc, L.Gorceac, A.Coval, B.Cinic, P.Chetruş, S.Raevschi, S.Banu. Proprietăţile electrofizice a straturilor CdS obţinute prin metoda pulverizării cu tratare termică ulterioară in flux de hidrogen. Revista ştiinţifică STUDIA NIVERSITATIS, Seria Ştiinţe ale naturii, USM, 2012. nr.7(57), pp.62-65.
41. BOTNARIUC, V.; GORCEAC, L.; CINIC, B.; COVAL, A.; INCULEŢ, I.; RAEVSCHI, S. Celule solare cu homojoncţiune din fosfură de indiu. Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 2013, 2(62), 50-54. ISSN 1857-2073, ISSN online 2345-1030.
42. V.Botnariuc, L.Gorceac, A.Coval, B.Cinic, S.Raevschi, P.Ketrush,I .Inculeţ. Straturi nanometrice de tanat de cadmiu pentru celule fotovoltaice. Fizica şi ingineria semicon-ductorilor USM, STUDIA IVERSITATIS MOLDAVIAE, Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, Chişinău CEP USM.nr.2(72)89-93, 2014

Manifestări ştiinţifice organizate

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2014.

Echipament şi logistică

• 8 instalaţii de vidare pentru obţinerea straturilor subţiri ai compuşilor A3B5 şi A2B6;
• Instalaţii pentru creşterea monocristalelor semiconductorilor şi sinteza materialelor semiconductoare;
• 5 instalaţii pentru obţinerea straturilor semiconductoare subţiri prin metoda HVPE;
• Birou dotat cu instalaţii pentru studiul morfologiei şi perfecţiunii straturilor subţiri prin intermediul microscopiei electronice.
• instalaţie pentru efectuarea cercetărilor proprietăţilor magnetoelectrice conectată la calculator;
• Birou dotat cu instalaţii pentru efectuarea măsurărilor electrice, fotoelectrice şi luminescente a semiconductorilor;
• Birou dotat cu instalaţii pentru cercetarea proprietăţilor energetice a modulelor fotovoltaice.

Spatii ocupate

121/IV – Proprietăţi electrice şi fotoelectrice a semiconductoarelor – 36 m2
123/IV – Energia netradiţională– 36 m2
132/IV – Procese fizice în structuri multistrat – 18 m2
133/IV – Tehnologia straturilor subţiri – 72 m2
134/IV – Tehnologia semiconductoarelor – 36 m2
135/IV – Microscopia electronică – 18 m2
136/IV – Tehnologii epitaxiale din fază gazoasă – 36 m2
139/IV – Proprietăţi luminescente a semiconductorilor – 18 m2
140/IV – Epitaxia din fază cu vapori – 18 m2
142/IV – Chimia materialelor semiconductoare – 18 m2
Suprafaţa totală 306 m2

Denumirea centrului, denumirea laboratorului

Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari)

Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ)

Suprafața, m2

Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2

CCS “Materiale şi dispozitive semiconductoare”,

LCŞ “Fizica semiconductoarelor”

22 / 4.5

121/IV

123/IV

132/IV

133/IV

134/IV

135/IV

136/IV

139/IV

140/IV

142/IV

36

36

18

72

36

18

36

18

18

18

13.9

Lista colaboratorilor LCŞ „Fizica semiconductorilor”

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia

Specialitatea

ştiinţifică

Gradul

şi titlul

ştiinţific,  anul conferirii

1

Gaşin Petru

Şeful  Centrlului CCS “Materiale şi dispozitive semiconductoare”, professor

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1991), professor universitar (1992)

2

Nedeoglo Dmitrii

Şeful Catedrei Fizica Aplicată şi Informatica, professor

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1987), professor universitar (1990)

3

Nicorici Valentina

Decan al Facultăţii de Fizică şi Inginerie, Conferenţiar

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1984), conferenţiar universitar (1992)

4

Gorceac Leonid

Şeful Departamentului Cercetare şi Inovare .

Cercetător ştiinţific coordonator

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1975)

5

Coval Andrei

Şeful LCŞ “Fizica semiconductorilor”,

Cercetător ştiinţific coordonator

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1975),

conferenţiar cercetător (1983 ), conferenţiar universitar (2008)

6

Botnariuc Vasile

Cercetător ştiinţific coordonator

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1989)

7

Raevski Simion

Cercetător ştiinţific coordonator

05.14.08 Conversia energiei

Doctor în ştiinţe tehnice (1976)

8

Feodorov Vladimir

Cercetător ştiinţific superior

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1989)

9

Gagara Liudmila

Cercetător ştiinţific superior

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1986)

10

Vatavu Sergiu

Cercetător ştiinţific superior

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (2006),conferenţiar cercetător (2009)

11

Dementiev Igor

Cercetător ştiinţific superior

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1975), conferenţiar cercetător (1984)

12

Suşchevici Constantin

Cercetător ştiinţific superior

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1975), conferenţiar cercetător (1998)

13

Colibaba Gleb

Cercetător ştiinţific superior

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (2010), conferenţiar cercetător (2013)

14

Chetruş Petru

Conferenţiar

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1979), conferenţiar universitar (1985)

15

Nedeoglo Natalia

Conferenţiar

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

Doctor în ştiinţe fizico-matematice (2000), conferenţiar universitar (2006)

16

Rotaru Corneliu

Cercetător ştiinţific

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

-

17

Antoniuc Constantin

 Cercetător ştiinţific

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

-

18

Inculeţ Ion

Cercetător ştiinţific

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

-

19

Cinic Boris

Cercetător ştiinţific

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

-

20

Suman Victor

Cercetător ştiinţific

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

-

21

Iurieva Tatiana

Cercetător ştiinţific

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

-

22

Goncerenco Eugen

Cercetător ştiinţific

01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor

-