Structuri matematice fundamentaleLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„STRUCTURI MATEMATICE FUNDAMENTALE”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 77 27, 57 76 33

Echipa de cercetare

Nicolae Jitarașu, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof.univ., conducătorul echipei de cercetare;
Alexandru Lungu, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof.univ., cercetător ştiinţific coordonator;
Gheorghe Ciocanu, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ., cercetător ştiinţific coordonator;
Andrei Perjan, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ., cercetător ştiinţific coordonator;
David Ceban, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ., cercetător ştiinţific coordonator;
Vasile Neagu, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ., cercetător ştiinţific superior;
Vasile Glavan, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf.univ., cercetător ştiinţific superior;
Valeriu Guțu, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf.univ., cercetător ştiinţific superior;
Parascovia Sirbu, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf.univ., cercetător ştiinţific superior;
Florin Damian, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf.univ., cercetător ştiinţific superior;
Elizaveta Zamorzaeva, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf.univ., cercetător ştiinţific superior;
Galina Rusu, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf.univ., cercetător ştiinţific.

Direcţii de cercetare

• Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice şi de evoluţie cu aplicaţii în cristalofizică şi control.
• Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de evoluţie.
• Sisteme algebrice şi geometrie discretă, aspecte teoretice şi aplicative.
• Sisteme dinamice şi aplicaţiile lor.
Colaborări:
• Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (România);
• Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (România);
• Universitatea din Bucureşti (România);
• Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova (Rusia);
• Institutul de Matematică „V. Steklov” al A.Ş.R. din Moscova (Rusia);
• Centrul de Calcul „A. Dorodnitsyn” al A.Ş.R. din Moscova (Rusia);
• Institutul de Matematică din Kiev (Ucraina);
• Universitatea din Sevillia (Spania);
• Universitatea din Siedlce (Polonia).

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

MANUALE
1. CIOCANU, Gh., GOIAN I., MARIN, V. Teoria numerelor. CEP USM, Chișinău, 2013.
2. CHEBAN, D. N. Lyapunov Stability of Non-Autonomous Dynamical Systems. Nova Science Publishers Inc, 2013, 275 p.
3. CHEBAN, D. N. Global Attractors of Set-Valued Dynamical and Control Systems. Nova Science Publishers Inc, New York, 2010, 269 p.
4. BALTAG, V., CINIC, B, GOIAN, I., GUȚU, V., IZMAN, M. Mathematical Olympiads of the Republic of Moldova (1957–2001)}. Zalău, GIL, 2010. 240 p. (In Romanian.)
5. PERJAN, A. Distribuții și unele aplicații ale lor în ecuații diferențiale. CEP USM, Chișinău, 2012, 200 p.
6. PERJAN, A. Ecuații diferențiale în spații Hilbert. CEP USM, Chișinău, 2014, 282 p.
7. RUSU, Gh., RUSU, G. Culegere de probleme de analiză funcțională II, CEP USM, Chișinău, 2011. 280 p.
8. SÎRBU, P. Teoria Quasigrupurilor. Introducere. CEP USM, Chișinău, 2014, 172 p.
CAPITOLE ÎN MONOGRAFII ŞI CULEGERI INTERNAŢIONALE
9. GADOMSKI, L., GLAVAN, V., GUTU, V. Playing Chaos game on the Pythagoras Tree with CAS Mathematica. In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Differential Equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics. Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce, 2011, pp. 38–45.
ARTICOLE DIN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT
articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9
10. CARABALLO, T., CHEBAN, D. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential Equations. DCDS-A, vol. 33, no. 5, 2013, pp.1857-1882. (IF=1,04).
11. CARABALLO, T., CHEBAN, D. Levitan/Bohr Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Second-Order Monotone Differential Equations. Journal of Differential Equations, Vol.251, No.3, 2011, pp.708-727. (IF=1,48).
12. CHEBAN, D. N. Markus-Yamabe Conjecture for Non-Autonomous Systems. Nonlinear Analysis: TMA, Volume 95, 2014, pp.202–218. (IF=1,64).
13. CHEBAN, D. N. Sell’s conjecture for Non-Autonomous Dynamical Systems. Nonlinear Analysis: TMA, Vol.75, no.7, 2012, pp.3393-3406. (IF=1,64).
14. CHEBAN, D. N., MAMMANA, C., MICHETTI, E., Global attractors of quasi-linear non-autonomous difference equations: A growth model with endogenous population growth. Nonlinear Analysis: serie B, 14 (2013) pp.1716 -1731. (IF=2,20).
articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9
15. BOULARAS, D., CHEBAN D., Asymptototic Stability of Switching Systems. Electronical Journal of Differential Equations, 2010 (2010), no.21, pp.1-18. (IF=0,43).
16. CARABALLO, T., CHEBAN, D. Almost Periodic Motions in Semi-Group Dynamical Systems and Bohr/Levitan almost periodic solutions of Linear difference equations without Favard’s separation condition. Journal of Difference Equations and Applications, Volume 19, Issue 6, 2013, pp.872-897. (IF=0,74).
17. CARABALLO, T., CHEBAN, D. On the Structure of the Global Attractor for Infinite-Dimensional Non-autonomous Dynamical Systems with Weak Convergence. Communications on Pure and Applied Analysis (CPAA), vol.12, no.1, 2013, pp. 281-302. (IF=0,59).
18. CARABALLO, T., CHEBAN, D. On the Structure of the Global Attractor for Non-autonomous Dynamical Systems with Weak Convergence. Communications in Pure and Applied Analysis, Vol.11, no.2, 2012, pp. 809-828. (IF=0,59).
19. CARABALLO, T., CHEBAN, D. On the Structure of the Global Attractor for Non-autonomous Difference Equations with Weak Convergence. Journal of Difference Equations and Applications, Volume 18, Issue 4, 2012, pp. 535-551. (IF=0,74).
20. CARABALLO, T., CHEBAN, D. Almost Periodic and Asymptotically Almost Periodic Solutions of Lienard Equation. DCDS-B, Vol.16, No.3, 2011, pp. 703-717 .(IF=0,88).
21. CHEBAN, D. N., Compact Global Attractors of Control Systems. Journal of Dynamical and Control Systems, vol.16 (2010), no.1, pp. 23-44. (IF=0,46).
22. PALISTRANT, A. F. Complete scheme of four-dimensional crystallographic symmetry groups. Crystallography Reports. July 2012, Volume 57, Issue 4, pp 471-477 Original Russian Text published in Kristallografiya, 2012, Vol. 57, No. 4, pp. 539–545.
23. PALISTRANT, A. F. Investigation of 5D point symmetry groups with an invariant 3D plane and immobile point on it. Crystallography Reports. May 2013, Volume 58, Issue 3, pp 371-378. Original Russian Text, published in Kristallografiya, 2013, Vol. 58, No. 3, pp. 357–365.
24. PERJAN, A., RUSU, G. Convergence estimates for abstract second-order singularly perturbed Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearities, Asymptotic Analysis, 2011, vol. 74, no. 3-4, pp. 135-165. (IF= 0,67).
ARTICOLE DIN ALTE REVISTE EDITATE ÎN STRĂINĂTATE
25. GLAVAN, V., GUTU, V., Plane fractals as viable sets in multi-valued dynamics, Computer Algebra Systems in Teaching and Research, Vol. 4, No. 1, pp. 10-15. ISSN 2300-7397.
26. GUȚU, V. How to Construct Compact Convex Spots on the Plane Using CAS. Mathematica. In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Volume IV, no. 1. Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce, 2013. pp. 16-23.
27. GADOMSKI, L., GLAVAN, V., Expected Shortfall and Harell-Davis Estimators of Value-at-Risk. Quantitative Methods in Economics, vol. XI, No.1, 2010, pp.81-89.KASHU, A.I. On inverse operations in the lattices of submodules. Algebra and Discrete Mathematics. Vol.13, Nr.2,2012, pp. 273-138.
28. KASHU, A.I., Closure operators in the categories of modules. Part I ( Weakly hereditary and idempotent operators). Algebra and Discrete Mathematics, vol. 15 (2013), № 2, pp. 213 – 228.
29. KASHU, A.I., Closure operators in the categories of modules. Part II ( Hereditary and cohereditary operators). Algebra and Discrete Mathematics, vol. 16 (2013), № 1, pp. 81-95.
30. NEAGU, V. On the symbol of singular integral operators with complex conjugation, ROMAI Journal, No.1, 2013, pp. 111-121.
31. NEAGU, V., BĂCLEA, D. Регуляризация некоторых возмущенных сингулярных интегральных операторов, Труды XVI международного симпозиума „Методы дискретных особенностей в задачах мат. физики”, Харьков, 2013, с. 106-111.
32. NEAGU, V. Essential spectrum of perturbed singular integral operators, ROMAI J.,vol. 10, No.1, 2014, pp.105—121.
33. PERJAN, A., RUSU, G. Convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Mathematics and its Applications, 2012, Vol.4, No.2. pp. 128-182.
34. SYRBU, P., GRECU, I., On some isostrophy invariants of Bol loops. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series III: Mathematics, Informatics, Physics, Vol 5(54) 2012, pp. 145-154.
35. SYRBU, P. , GRECU, I. On comutants of middle Bol loops. Quasigroups and Related Systems. 22 (2014), pp. 81 − 88.
ARTICOLE DIN REVISTE NAŢIONALE
categoria B
36. KASHU, A. I. Closure operators in the categories of modules. Part III (Operations in CO and their properties ). Buletinul AŞM. Matematica, № 1(74), 2014, pp. 90-100.
37. SYRBU, P., CEBAN, D. On -quasigroups of type T1. Buletinul AŞM. Matematica. No. 2(75), 2014, pp. 36-43.
categoria C
38. LUNGU, A. Aspecte geometrice si algebrice ale aparatului matematic al P-simetriei si W- simetriei. Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr.7(67), 2013. Chişinău, CEP USM, pp. 3 – 9.
39. NEAGU, V., PALADI, O., PANCENCO, I., VORNICESCU G. Asupra rezolvabilităţii unor ecuaţii integrale singulare complete, Studia Universitatis, USM, №.2, 2010, pp. 38-47.
40. NEAGU, V. Critereii noetheriene pentru ecuaţiile integrale singulare cu cunvoluţii generalizate, Studia Universitatis, USM, №2, 2011, pp. 4-11.
41. NEAGU, V., MOLOŞNIC P. Regularizarea unor operatori integrali singulari cu conjugare complexă şi cu translaţii de tip Carleman, Studia Universitatis, USM, №7, 2011, pp. 260-266.
42. NEAGU, V., Asupra simbolului pe algebre generate de operatori integrali singulari, Studia universitatis Moldaviae, No., 2014, pp. 60-72.
43. ПАЛИСТРАНТ, А. Ф. Использование пространственных групп розеточных Р-симметрий к исследованию пятимерных групп симметрии с инвариантной трёхмерной плоскостью . Studia Universitatis Moldaviae, Seria «Ştiinţe exacte şi economice». Chişinău: USM, 2012, № 7(57, pp. 17-28.
44. ПАЛИСТРАНТ, А. Ф. Исследование пятимерных точечных групп ситмметрии с инвариантной двумерной плоскостью и неподвижной точкой на ней. Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Ştiinţe Exacte şi Economice”, 2012, Nr.1, pp.17-30
45. RUSU, G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Proceedings of the conferences “Mathematics and Information Technologies: Research and Education”. Chişinău, 2010, pp. 66-74.
46. SÂRBU, P., GRECU, I. On some groups related to middle Bol loops. Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr.7(67), 2013. Chişinău, CEP USM, pp. 10 -18.
Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014
1. Proiectul 10.839.08.02F ”Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale” din cadrul Programului de stat ”Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică” ”; durata-2 ani (2010-2011), buget ~ 200 000 lei, coordonator de proiect –PERJAN, A.
2. Proiectul 12.839.08.06F ”Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de evoluţie” din cadrul Programului de stat ”Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică” ”; durata-3 ani (2012-2014), buget ~ 200 000 lei, coordonator de proiect – PERJAN, A.
3. Proiectul instituţional 11.817.08.41F ”Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice şi de evoluţie cu aplicaţii în cristalofizică şi control”; durata-4 ani (2011-2014), buget ~ 867 000 lei, coordonator de proiect –JITARAȘU, N.
4. Proiectul 12.839.08.07F ”Sisteme algebrice şi geometrie discretă, aspecte teoretice şi aplicative” din cadrul Programului de stat ”Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică”; durata – 3 ani (2012-2014), buget ~200 000 lei, coordonator de proiect – CIOCANU, Gh.
5. Proiectul de procurare a echipamentului științific „Tehnologii interactive pentru cercetare şi învăţămînt inovaţional”, durata – 1 ani (2012), buget ~200 000 lei, coordonator de proiect – CIOCANU, Gh.
6. FP7-PEOPLE-2012-IRSES-316338, Sisteme dinamice şi aplicaţiile lor, durata – 5 ani (2012-2016), buget ~450 000 lei, Coordonator – CEBAN, D. N.
7. FEDESSA (University of Macerata, Italy); durata – 1 an (2014), buget ~324 000 lei, coordonator –MICHETTI, E. (University of Macerata, Italy).
8. Erasmus Mundus – EMERGE scholarship at University of Granada, Granada, Spain; durata – 2 luni (Decembrie 2013–Ianuarie 2014), buget ~95 000 lei, coordonator de proiect – CEBAN, D. N.
9. PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO (Ministero dell’ Istruzione dell’ Universite della Ricerca, Italy). Grant PRIN-2009; durata – 1 an (2012), buget ~810.000 lei, coordonator de proiect – MAMMANA, C. (University of Macerata, Italy).
10. The Programa de Movilidad de Profesores Universitarios y Extranjeros (Ministerio de Educacion, Spain) grant SAB2009-0078 (University of Seville, Seville, Spain); durata – 1 an (2010), buget ~324 000 lei, coordonatori de proiect – CEBAN, D. N., CARABALLO, T. (University of Sevilla, Spain).

Manifestări ştiinţifice organizate

International Scientific conference “Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2011, 2013)”.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Probleme actuale ale matematicii și informaticii,

LCŞ „Structuri matematice fundamentale”

4.85 / 0 216/4, 219/4, 221/4, 406/4

 

65 13.4

Lista colaboratorilor LCŞ „Structuri Matematice Fundamentale”

Nr. d/o

Numele,  prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1

Jitaraşu Nicolae Cercetător ştiinţific coordonator

Ecuaţii Diferenţiale-01.01.02

doctor habilitat, 1988, profesor univ.

2

Ciocanu Gheorghe Cercetător ştiinţific coordonator

      Logica matematică, algebră şi teoria numerelor-01.01.06

doctor habilitat. 1995,

profesor univ.

3

Perjan Andrei Cercetător ştiinţific coordonator

Ecuaţii Diferenţiale-01.01.02

doctor habilitat, 2008, profesor univ.

4

Neagu Vasile Cercetător ştiinţific superior

Analiză Matematică-01.01.01

doctor habilitat, 2002, profesor univ.

5

Lungu Alexandru Cercetător ştiinţific coordonator

      Cristalografie şi cristaflofizică-01.04.18

doctor habilitat, 1997, conf. univ.

6

Kaşu Alexei Cercetător ştiinţific coordonator

      Logica matematică, algebră şi teoria numerelor-01.01.06

doctor habilitat, 1991,

profesor univ.

7

Ceban David Cercetător ştiinţific coordonator

Ecuaţii Diferenţiale-01.01.02

doctor habilitat, 1991, profesor univ.

8

Glavan Vasile Cercetător ştiinţific coordonator

Ecuaţii Diferenţiale-01.01.02

doctor habilitat, 1992, profesor univ.

9

Guţu Valeriu Cercetător ştiinţific superior

Ecuaţii Diferenţiale-01.01.02

doctor, 1989,

confrențiar univ.

10

Sîrbu Parascovia Cercetător ştiinţific coordonator

      Logica matematică, algebră şi teoria numerelor-01.01.06

doctor, 1990, conferentiar univ,

11

Damian Florin Cercetător ştiinţific coordonator

01.01.04-Geometrie și topologie

doctor, 2003, conferentiar univ.

12

Zamorzaeva Elizaveta Cercetător ştiinţific coordonator

01.01.04-Geometrie si topologie

doctor, 1983, conferentiar univ.

13

Rusu Galina Cercetător ştiinţific stagiar

Ecuaţii Diferenţiale-01.01.02

doctor, 2011 conferentiar univ.

 

14

Roşca Marina Cercetător ştiinţific stagiar

      01.01.04-Geometrie si topologie

 

15

Ceban Dina doctorand

01.01.06-Logica matematică, algebră şi teoria numerelor

 

16

Grecu Ion doctorand

01.01.06-Logica matematică, algebră şi teoria numerelor

 

17

Larionova-Cojocaru Inga doctorand

01.01.06-Logica matematică, algebră şi teoria numerelor

 

18

Mogoreanu Serghei student