MODELARE MATEMATICĂ ȘI OPTIMIZARELABORATOR DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„MODELARE MATEMATICĂ ȘI OPTIMIZARE”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 76 59, 57 78 45

Echipa de cercetare (titulari USM)

1. Soltan Petru, doctor habilitat, academician, cercetător științific principal, conducător de proiecte
2. Cataranciuc Sergiu, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator, conducător de proiecte
3. Topală Oleg, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
4. Poştaru Andrei, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
5. Hâncu Boris, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
6. Paţiuc Vladimir, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
7. Rîbacova Galina, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
8. Ungureanu Valeriu, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
9. Tkacenko Alexandra, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
10. Secrieru Ion, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
11. Novac Ludmila, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific
12. Băţ Ion, doctor, lector superior, cercetător științific
13. Lazari Alexandru, doctor, lector superior, cercetător științific, conducător de proiect
14. Capcelea Titu, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior, conducător de proiecte
15. Capcelea Maria, lector superior, cercetător științific
16. Ţurcanu Călin, master, lector universitar, cercetător științific
17. Creţu Arina, master, cercetător științific
18. Istrati Valentina, master, doctorand, cercetător științific stagiar
19. Grigoriu Nicolae, master, doctorand, cercetător științific stagiar
20. Sprânceanu Galina, master, doctorand, cercetător științific stagiar
21. Bodnariuc Gabriel, master, doctorand, cercetător științific stagiar
22. Popa Mariana, laborant

Obiective şi Direcţii de cercetare

LCŞ „Modelare Matematică și Optimizare” a fost fondat în 2010, ca succesor al laboratorului „Optimizare Discretă”, şi este parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Probleme actuale ale matematicii și informaticii”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Fundamentarea teoretică a unor noi domenii de cercetare cu impact aplicativ pronunțat.
• Dezvoltarea aparatului matematicii discrete pentru soluționarea problemelor aplicative din domenii înrudite: fizică, informatică, economie, sociologie, etc.
• Elaborarea metodelor de soluționare a problemelor teoretico-aplicative, bazate pe modele matematice construite în baza unor structuri discrete cunoscute, sau generalizări ale acestora.
• Optimizarea proceselor de soluționare a problemelor prin elaborarea algoritmilor eficienți de complexitate polinomială.

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

MANUALE, CULEGERI de PROBLEME, LUCRĂRI METODICE

1. S. Cataranciuc, A. Niculiţă, L. Novac, Aspecte algoritmice ale teoriei grafurilor. Partea II. CEP USM, Chişinău, 2012, 174 pag.
2. S. Cataranciuc, Teoria grafurilor. Culegere de probleme. CEP USM, Chişinău, 2012, 100 pag.
3. S. Cataranciuc, Gh. Căpățână, S. Maximilian. Matematici Aplicate în economie. CEP USM, Chişinău, 2013, 388 pag.

MONOGRAFII

1. Bulat M., Cataranciuc S., Zgureanu A. Mulțimi de relații multi-are și criptarea informației, CEP USM, Chișinău, 2013. – 208 p.
2. Cataranciuc S. Topologia algebrică a relaţiilor multi-are. CEP USM, Chişinăi, 2014, 230p.

PUBLICAȚII (articole, comunicări la conferințe științifice)

1. A.Tkacenko, Modele si metode matematice in analiza eficientei economice, Conf. Științ. Rep. Matematica-probleme actuale cu aplicatii, ASEM, 8 aprilie 2009.
2. A.Tkacenko, Fuzzy Cost Multiple Criteria Transportation Problem with Time Restriction, The 26 Eur. Conf. on Oper. Res.1-4 July 2013. Abstracts, pp. 249 Roma, Italy.
3. A.Tkacenko, Fuzzy Parameters Cost Multiple Criteria Transportation Problem, The 16 General EWM Meeting, Bonn, Germany, Sept. 2-6, 2013, Book of Abstracts, pp.29-30.
4. A.Tkacenko, Fuzzy Approach for Solving the Fractional Multiple Criteria Transportation Problem with Time Restriction, The 15 General Meeting of EWM, Barcelona, Spain, Sept. 5-9, 2011, Book of Abstracts 2, pp.25-26.
5. A.Tkacenko, Fuzzy Cost Multi-Objective Transportation Model of “bottleneck” type, Materialele Conf. Int. Sisteme de Transport și Logistică, ATIC, 11-13 dec.2013, Chișinău, pp.282-299.
6. A.Tkacenko, Fuzzy Goal Interactive Procedure for Multi-criteria Analysis. Transportation Problems, The Fifth Int. Conf. on Economic Cybernetic Analysis, Book of Abstracts, may 14-15, 2010, Bucharest, Romania, pp.103.
7. A.Tkacenko, Fuzzy Goal Method for Multi-criteria Transportation Problems, Materialele Conf. Intern. Modelare mat., optimizare și tehnologii informationale, Chișinău, 2010, pp.195-207.
8. A.Tkacenko, Fuzzy Interactive Procedure for Multi-Criteria Transportation Problems, Conf. MITRE-2009, MSU, Chisinau, October 8-9, 2009, Abstracts, pp.54.
9. A.Tkacenko, Fuzzy Multiple Criteria Transportation Problem, The 20-th Conf. on Appl. and Industrial Math., dedicated to Academician M. Ciobanu, august 22-25, 2012, Chișinău, Abstracts, pp.214-215.
10. A.Tkacenko, Fuzzy Multiple Criteria Transportation Problem with Time Restriction, The 25 Eur. Conf. on Oper. Res.8-10 July 2012. Abstracts, pp.249 Vilnius, Lithuania.
11. A.Tkacenko, Fuzzy Parameters Cost Multiobjective Transportation Problem with Time Restriction, The 21 Inernat. Conf. on Applied and Ind. Math. Bucharest, România, September, 19-21, 2013, Book of Abstracts, pp.69-70.
12. A.Tkacenko, Fuzzy Technique in Efficient Solving of the Multiple Criteria Transportation Problem of Special Type, The 19-th Intern. Conf. CAIM 20-11, Abstracts, Iași, September 22-25, 2011, pp.51.
13. A.Tkacenko, Interactive Approach For Solving Fuzzy Multi-Criteria Transportation Problem of “Bottleneck” type, Proceeding IMCS-50, the Third Conf. of Math. Society of RM, August, 19-23, 2014, Chisinau, pp.418-421.
14. A.Tkacenko, Interactive Fuzzy Goal Procedure for Multi-Objective Transportation Problems, Materialele Conf. Int. Modelare matematică, optimizare și tehnologii infotmaționale, ATIC, 25-28 martie 2014, Ediția IV-A,Chișinău, pp.243-253.
15. A.Tkacenko, Interactive Fuzzy Goal Procedure for Multi-Objective Fractional Transportation Problem of “Bottleneck” type, Materialele Conf. Int. Modelare matematică, optimizare și tehnologii infotmaționale, ATIC, 25-28 martie 2014, Ediția IV-A,Chișinău, pp.254-265.
16. A.Tkacenko, Iterative Approach For Solving Fuzzy Multi-Criteria Fractional Transportation Problem of “Bottleneck” type, Book of Abstract, CAIM-2014, The 22nd Conf. on Appl. And Ind. Math., Bacau, Romania, September, 18-21, 2014, pp.38-39.
17. A.Tkacenko, Modele și metode decizionale, Manual, Platforma Moodle USM, 2013, 116 p.
18. A.Tkacenko, Modele și metode decizionale, Manual, Chişinău: CEP USM, 2013. 116 p.
19. A.Tkacenko, Multiple Criteria Fuzzy Cost Transportation Model of “Bottleneck” type, Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, ISI Thomson Reuter Serv., V.48, No.2, 2014, București, România, pp. 215-232.
20. A.Tkacenko, Multiple Criteria Fuzzy Cost Transportation Problem, Proceedings of The 8-th Inernat. Conf. on Economic Cybernetic Analysis, DERS2013 Bucharest, Romania, Nov. 1-2, pp.253-264.
21. A.Tkacenko, Parameters Approach in Multiple Criteria Fuzzy Cost Transportation Problem, The 8-th Inernat. Conf. on Economic Cybernetic Analysis, Bucharest, Romania, Nov. 1-2, 2013, Book of Abstracts, pp.55.
22. A.Tkacenko, Some Considerations about Portfolio’s Optimization model, Intern.Conf. Math. &Inf. Technologies: Research and Education, Abstracts, august 22-25, 2011, Chișinău, pp.111-112.
23. A.Tkacenko, The Generalized Transpotration Model of “bottleneck” type, International Congress of Mathematicians, Hyderabad 2010, Abstracts, Hindustan book Agency, pp. 526-527.
24. A.Tkacenko, The Interval Method for Solving Fuzzy Multi-Criteria Transportation Problem, International Conference MITRE-2013, august 18-22, CECMI, Abstracts, Chisinau, pp. 90-91.
25. A.Tkacenko, The Multiple Criteria Transportation Model. (Special case), Proceedings of 15th American Conf. on Appl. Math., Houston, USA, April 30-May 2, 2009, pp 45-49.
26. A.Tkacenko, The Portfolio’s Optimization Model, The Sixth Intern. Conference on Economic Cybernetic Analysis, Abstacts, May, 20-21, Bucharest, Romania, pp.80.
27. A.Tkacenko, The Stochastic Multiple Criteria Transportation Problem, The 14 General Meeting of EWM, Novi Sad, Serbia, August 25-28, 2009, Book of abstracts 2, pp.27-28.
28. Berzan V. P, Pațiuc V., Rimschi V. X., Tirsu M. S., Uzun M. N. About some features of the power transfer mode on the long transmission line. Euro-Asian Journal of sustainable energy development policy, 2013, vol. 4, nr. 1, January-June 2011. p. 1-10
29. Berzan V., Pațiuc V., Postolache P. Fluctuaţii ale puterii active în regim tranzitoriu în circuitele cu parametri concentraţi şi distribuiţi. Abstracte la Conferinţa CIEM 2013, UPB, Bucureşti.
30. Berzan V., Pațiuc V., Postolache P. Fluctuaţii ale puterii active în regim tranzitoriu în circuitele cu parametri concentraţi şi distribuiţi. Proceedings la Conferinţa CIEM 2013, UPB, Bucureşti.
31. Berzan V., Pațiuc V., Ribacova G. Active and Reactive Powers of the Long Line. 978-1-4673-6487-4/14/$31. 00 ©2014 IEEE.
32. Berzan V., Pațiuc V., Ribacova G. Finite Volume Method for Electrostatic Problems: in electrical equipment. Conferinţa Internaţională SIELMEN 2013, 17-19 octombrie 2013, Chişinău.
33. Berzan V., Pațiuc V., Rîbacova G. Finite Volume Method for Electrostatic Problems. Analele Universităţii din Craiova, seria: ingenirie electrică, No. 37, 2013. EUC, Craiova, România. p. 150-154
34. Berzan V., Pațiuc V., Ribacova G. Reactive power compensation of traction network of electrified railway transport. Abstracts. 9th International Conference on Industrial Power Engineering (CIEI 2014). 22-24 may 2014, Bacău, România, 2014.
35. Berzan V., Pațiuc V., Ribacova G. Reactive power compensation of traction network of electrified railway transport. Proceedings of the international conference on industrial power engineering, The 9-th Edition, CIEI 2014, Bacau, România, 2014. p. 21-30
36. Berzan V., Pațiuc V., Ribakova G. Numerical Modeling of Wave Processes in Electric Lines with Variable Parameters. Abstracts. The 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE-2013), 11-13 October, 2013, Galaţi, Romania. p. 19
37. Berzan V., Pațiuc V., Ribakova G. Numerical Modelling of Wave Processes in Electric Lines with Variable Parameters. PROCEEDINGS of the 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, 11-13 October, 2013, Galaţi, Romania. ????
38. Berzan V., Pațiuc V., Ribakova G. Numerical Modelling of Wave Processes in Electric Lines with Variable Parameters. Jornal of Energy and Power Engineering, 2014.
39. Berzan V., Pațiuc V., Rybakova G., Postolache P. Modeling of dynamic processes nonhomogeneous circuits with distributed and lumped parameters. Buletinul AGIR nr. 3/2012, iunie-august, București, 2012. p. 141-149
40. Berzan V., Pațiuc V., Rybakova G., Postolache P. Modeling of dynamic processes nonhomogeneous circuits with distributed and lumped parameters. Abstracts. 9th World Energy System Conference, JUNE 28-30 2012, Suceava, Romania.
41. Bodnariuc G., Cataranciuc S. Search tree-based approach for the p-median problem. Computer Science Journal of Moldova. v.22, n.1(64), 2014, pp. 62-76.
42. Bogatencov P., Iliuha N., Secrieru G., Hancu B., Calmis E. Complex application porting to HPC infrastructure. Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society Of Moldova, IMCS-50, August 19-23 2014, Chisinau, Republic Of Moldova. p. 467-470
43. Bulat M., Cataranciuc S., Ciobanu Ia., Izbaș V., Zgureanu A. Derivation of Boolean functions by the blocks method. Proceedings of third Conference of Mathematical Society of Republic of Moldova. August, 19-23, 2014, p.318-321.
44. Bulat M., Zgureanu A., Cataranciuc S., Ciobanu Ia., Encryption systems with wandering keys, ITSEC-2012, Chişinău, 2013 (martie), pp. 238-246.
45. Bulat Mihai, About applying derivatives of Boolean functions in encryption systems, ITSEC-2012, Chisinau, 2013, pp. 247-254.
46. Cataranciuc S. Abstarct multidimensional degenerate varieties, Studia universitatis. Seria: Științe exacte și Economice, Nr.2(62), 2013, pp. 10-23.
47. Cataranciuc S. Arbori de relații multi-are. PROCEEDINGS. Conf. Int-lă “Modelare matematică, optimizare și tehnologii inf-le. Ediţia IV”, 25-28 martie 2014. Proceedings, Vol. I, p. 56-65.
48. Cataranciuc S. Euler characteristic of abstract cubes complex. Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova. IMCS-50, August 19-23, 2014, Chisinau, Republic of Moldova, pp. 330-333.
49. Cataranciuc S. Median calculation for heterogenous complex of abstract cubes, Computer Science Journal of Moldova. v.21, n.1(61), 2013, pp. 120-141.
50. CATARANCIUC S. Simple convexity in directed graphs. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Ediţia III, Chişinău, 2012, p. 9-19.
51. Cataranciuc S. The median calculation for a EBP-graph. International Scientific Conference “DISCRETE MATHEMATICS, GRAPH THEORY AND THEIR APPLICATIONS” (DIMA-2013) , Minsk, Belarus, November 11-14, 2013, pp. 44-45.
52. Cataranciuc S., Istrati V. m-convex and ap-convex sets in indirected graphs, Conference MITRE-2013 p.27.
53. Cataranciuc S., Leahu A., Munteanu B. Simularea statistică și algoritmul EM pentru distribuția Max Erlang binomială. PROCEEDINGS. Conferința Internațională “Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale. Ediţia IV”, 25-28 martie 2014. Proceedings, Vol. I, p. 154-163.
54. Cataranciuc S., Talmaciu M. The recognition algorithmsfor murky unbreacable graphs. International Scientific Conference “DISCRETE MATHEMATICS, GRAPH THEORY AND THEIR APPLICATIONS” (DIMA-2013) , Minsk, Belarus, November 11-14, 2013, pp.52-53.
55. Cataranciuc S., Zgureanu Aureliu. Matricele de relații multi-are și numerele prime în criptarea informației, Studia Universitatis Seria „Stiinte Exacte si Economice”, Chișinău, 2013, no.1.
56. Lazari A. A geometric program to optimize the evolution of stochastic systems with final sequence states. The 21th Edition of the Annual Conference on Applied and Industrial Mathematics ─ CAIM. Abstracts. România, Iaşi: ROMAI, 2013, p. 63.
57. Lazari A. Algorithms for Determining the Transient and Diferential Matrices in Finite Markov Processes. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Matematica. Chişinău, 2010, N2 (63), p. 84-99.
58. Lazari A. Algoritmi de descompunere a matricei de transfer a sistemelor aleatoare discrete. În: Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Tezele conferinţei internaţionale. Chişinău: Evrica, 2010, p. 119-126.
59. Lazari A. Characteristics of evolution time of random discrete systems with interdependent states and algorithm for their determination. In: Proceedings of the Conferences “Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE 2008-2009). Chişinău: USM, 2010, p. 23-33.
60. Lazari A. Classical optimal control problem on stochastic systems with final sequence states. Proceedings of the Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE – 2013). Chişinău: USM.
61. Lazari A. Compositions des systèmes stochastiques avec séquence finale des états. En: Livre de résumés du XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées. Bucarest, 2012, p. 37.
62. Lazari A. Compositions of stochastic systems with final sequence states and interdependent transitions, Annals of the University of Bucharest (mathematical series), Vol. LXII, No. 4, 289-303, 2013.
63. Lazari A. Determining the cardinality of the set of numbers with given count of digits and fixed sum of digits. In: Abstracts of the Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE 2011). Chişinău: USM, 2011, p. 67-68.
64. Lazari A. Extended network method for determining the main probabilistic characteristics of the evolution for stochastic discrete systems with positive rational transitions. In: Scientific abstracts of International Conference of Young Researchers, VIII edition. Chişinău, 2010, p. 93.
65. Lazari A. Generalized and optimized algorithm for determining probabilistic characteristics of the evolution time of random discrete systems. In: Actual problems of mathematics and informatics. Communications of scientific conference. Chişinău, 2010, p. 115-117.
66. Lazari A. Methods for determination the minimal generating vector of the homogeneous linear recurrent systems. In: Scientific abstracts of International Conference of Young Researchers, IX edition. Chişinău, 2011, p. 78.
67. Lazari A. Metode numerice de soluţionare a problemelor deterministe şi stochastice în sistemele decizionale dinamice. Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice. Chişinău, 2011, 162 pag.
68. Lazari A. Optimization of Markov processes with final sequence of states and unitary transition time. In: Proceedings IMCS-50, The third conference of mathematical society of the Republic of Moldova, 2014, p. 374-377.
69. Lazari A. Optimization of Zero-Order Markov Processes with Final Sequence of States, Universal Journal of Applied Mathematics, Horizon Research Publishing Corporation, USA, Vol.1, No. 3, 198-206, 2013.
70. Lazari A. Polynomial algorithms for determining the matrix of limiting state probabilities and differential matrices in discrete Markov processes. In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics. Iaşi: Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 2011, p. 97-112.
71. Lazari A. Polynomial algorithms for probabilistic characterization of composed stochastic systems with final critical state. In: The 20th Edition of the Annual Conference on Applied and Industrial Mathematics ─ CAIM. Abstracts. Republic of Moldova, Chişinău, 2012, p. 145.
72. Lazari A. Probabilistic characterization of the dynamical stochastic systems with final critical state. In: The 19th Edition of the Annual Conference on Applied and Industrial Mathematics ─ CAIM. Abstracts. România, Iaşi: ROMAI, 2011, p. 14.
73. Lazari A. Rationalization of discrete Markov processes with final sequence states and real transition costs. În: Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Tezele conferinţei internaţionale. Chişinău: Evrica, 2014, p. 120-126.
74. Lazari A. Stochastic systems with final sequence states and positive real transition costs, Proceedings of the First ROMAI Applied and Industrial Mathematics SYMPOSIUM, Iaşi, Romania, 2013, p. 5.
75. Lazari A. Timpul de evoluţie al compoziţiilor paralele de sisteme stochastice cu secvenţă finală de stări. În: Tezele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională “Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, 2012, p. 191-193.
76. Lazari A. Timpul de evoluţie al compoziţiilor secvenţiale de sisteme stochastice cu secvenţă finală de stări. În: Tezele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională “Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Chişinău, 2012, p. 187-190.
77. Lazari A., Lozovanu D. Algoritmi eficienţi de determinare a componentelor diferenţiale ale matricei de transfer în procesele Markov discrete. În: Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice. Tezele conferinţei ştiinţifice a masteranzilor şi doctoranzilor. Chişinău: USM, 2010.
78. Lazari A., Lozovanu D. Discrete optimal control problems with varying time of states transitions and infinite time horizon. In: Proceedings of the Conferences “Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE 2008-2009). Chişinău: USM, 2010, p. 34-41.
79. Lozovanu D., Lazari A. An Approach for Determining the Matrix of Limiting State Probabilities in Discrete Markov Processes. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Matematica. Chişinău, 2010, N1 (62), p. 77-91.
80. Mihai Bulat, Aureliu Zgureanu, Iacob Ciobanu, Vladimir Izbaş. Sistem de criptare bazat pe derivarea funcţiilor booleene. În: Materialele Conferinţei Internaţionale “Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale” (24-26 martie, 2010), Chişinau, 2010. pp. 132-141 (0,6 c.a.), ISBN: 978-9975-941-54-9.
81. Novac Ludmila, An algorithm for determination of Nash equilibria in the informational extended two-matrix games, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Informatica, Vol. LII, Nr. 1, 2007, pg. 23-34. http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/2007-1/03-Novac.pdf ISSN: 1224-869x
82. Novac Ludmila, Aspecte teoretice în structurizarea teoriei jocurilor, Scientific annals Faculty of Mathematics and Informatics, Moldova State University, Chişinău, CE USM, 2004, vol.6, pag. 100-107. ISBN 9975-917-27-5
83. Novac Ludmila, Conditions of single Nash equilibrium existence in the informational extended two-matrix games, ROMAI Journal, vol. 4, nr.1, 2008, pp. 193-201 ISSN 2065-7714
84. Novac Ludmila, Existenţa situaţiilor Nash de echilibru în jocurile bimatriciale informaţional extinse, Scientific annals Faculty of Mathematics and Informatics, Moldova State University, USM, vol.4, Chişinău 2002, pag.66-71. ISBN 9975-917-27-5
85. Novac Ludmila, Hâncu Boris, Duality in the three levels optimization problems. Scientific annals Faculty of Mathematics and Informatics, Moldova State University, Chişinău, CE USM, vol.3, nr.1(1), 2001, p.97-103. ISBN 9975-917-27-5
86. Novac Ludmila, Hâncu Boris, Informational aspects in the Game Theory, Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional, Equations, Approximation and Convexity. Vol. 3, 2005,Cluj-Napoca, Romania, p. 25-34, Mediamira Science Publisher, ISSN: 1584-4536
87. Novac Ludmila, Nash equilibria in the noncooperative informational extended games, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Matematica, Nr.1(59), 2009, Chişinău, (pag.96-103) ISSN: 1024-7696
88. Novac Ludmila, Nash equilibria in the two players noncooperative informational extended games, Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Exacte şi Economice, nr.3(13), 2008, USM, Chişinău, (pag.34-38) ISSN: 1857-2073
89. Novac Ludmila, On an Algorithm for Nash Equilibria Determination in the Informational Extended Bimatrix Games, Contributions to Game Theory and Management, SPb.: Graduate School of Management SPbU, 2013, Vol. 6, pp. 338–350.
90. Novac Ludmila, Rolul platformei moodle în formarea profesională a cadrelor didactice universitare, Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale Educaíei, 2014, USM, Chişinău.
91. Novac Ludmila, The class of the informational extended games, Proceedings of the conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE 2008-2009), p. 47-53, Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-70-995-8
92. Novac Ludmila, The Class Of The Informational Extended Games, Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Exacte şi Economice, nr.8(18), 2008, USM, Chişinău, (pag.25-29) ISSN: 1857-2073
93. Pațiuc V. Finite element method for elliptical equations. Proceedings of the conferences “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE 2008-2009), Chişinău, 2010. p. 62-65
94. Pațiuc V. Finite volume method for semiconductor device problem. The 20-th Edition of the Annual Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2012), Communications, Chișinău, Republic of Moldova, August 22-25, 2012. p. 175
95. Pațiuc V., Ribacova G. Finite volume method for 3D electrostatic problems. International conference “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011. Abstracts. p. 91
96. Pațiuc V., Rîbacova G. Finite volume method for electrostatic field calculation. The 19-th Edition of the Annual Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2011), Abstracts, Iași, Romania, September 22-25, 2011. p. 56
97. Pațiuc V., Rîbacova G. Finite volume method on nonuniform grids for semiconductor device simulation. The 22-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014), Book of Abstracts, Bacău, Romania, 18-21 September, 2014. p. 16
98. Pațiuc V., Rîbacova G. Numerical Approach for Solving Nonlinear Electromagnetic Problem. Abstracts&Pre-Proceedings. 9th international conference on applied mathematics. September 25-28, 2013, Baia Mare, Romania. p. 26-27
99. Pațiuc V., Rîbacova G. Numerical approach for solving nonlinear electromagnetic problem. Abstracts. 9th International Conference on Applied Mathematics (ICAM 9), 25-28 September 2013, Baia Mare, Romania. p. 26
100. Pațiuc V., Rîbacova G. Numerical simulation of current wave propagation in electric lines with variable parameters. Abstracts. 8-th International Conference on Applied Mathematics ICAM8, October 27-30, 2011 Baia Mare, Romania. p. 42
101. Pațiuc V., Ribacova G. Numerical Simulation of Electrostatic Problems in Three-Dimensional Multiply-Connected Domain. CASTR 2013. Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Volume IV, No 1, Warsaw, Siedlce, 2013. p. 215-222
102. Pațiuc V., Rîbacova G. Numerical solution of Some Three-Dimensional Electrostatic Problems. The 21-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2013), Book of Abstracts, București, Romania, 19-22 September, 2013. p. 38
103. Pațiuc V., Ribacova G. Parallel algorithm for calculating the parameters of semiconductor devices. International conference “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE-2013), Chişinău, August 18-22, 2013. Abstracts. p. 71-72
104. Pațiuc V., Ribacova G. The solution of the cable equations by means of finite difference time domain method. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 1(12), 2010, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2010. p. 16-21
105. Pațiuc V., Sprincean G. Algoritmul de calcul paralel a parametrelor în dispozitive semiconductoare. Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale (MMOTI 2014): Materiale Conferinței Internaționale: Ediția a 4-a, vol. I, 25-28 martie 2014, Chișinău – Chișinău: Evrica, 2014. p. 174-183
106. Pațiuc V.,. Распределение потенциала в окрестности опоры линии электропередачи. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 3(23), 2013, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2013. p. 54-65
107. S. Cataranciuc, A. Leahu, B.Munteanu. About rates of convergence in the limit theorem. Studia Universitatis. Seria: Ştiinţe exacte şi economice. N 2(42), 2011, pag. 28-33.
108. S. Cataranciuc, A. Niculiţă, L. Novac, Aspecte algoritmice ale teoriei grafurilor. Partea II. CEP USM, Chişinău, 2012, 174 pag.
109. S. Cataranciuc, C. Ţurcanu. Isometric embedding of trees. Mathematics & Information Technologies: Research and Education, International Conference MITRE-2011, Chişinău, 2011, august 22-25, pp. 29-30.
110. S. Cataranciuc, Coloring of the Simplicial Complex and the Grundy Function. The 14-th International Conference of Scientific Papers “Scientific Research and Education in the Air Force”. Braşov (Romania), May 24-26, 2012, pp.252-255.
111. S. Cataranciuc, Convexitatea simplă a grafurilor orientate. Conf. Int-lă “Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Ediţia III”. Chişinău, 19-23 martie, 2012, p. 9-19.
112. S. Cataranciuc, Gh. Căpățână, S. Maximilian. Matematici Aplicate în economie. CEP USM, Chişinău, 2012, 388 pag.
113. S. Cataranciuc, Gh. Munteanu, A. Leahu. Asupra variabilelor aleatoare libere în teorema limită. Conferinţa Internaţională “Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Ediţia III”. Chişinău, 19-23 martie, 2012, p. 128-136.
114. S. Cataranciuc, M. Bulat, Ia. Ciobanu, A. Zgureanu. Криптосистемы на базе ряда Тейлора для булевых функций. Conferinţa Internaţională “Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale. Ediţia III”. Chişinău, 19-23 martie, 2012, p. 229-251.
115. S. Cataranciuc, Median’s calculation of the complex of abstract cubes. The 18th conference on applied and industrial mathematics. CAIM 2010, October 14-17, 2010, Iasi, pp.22-23.
116. S. Cataranciuc, Mihai Bulat, Aureliu Zgureanu. A method for calculating the Zhegalkin polynomial coefficients. Mathematics & Information Technologies: Research and Education, International Conference MITRE-2011, Chişinău, august 22-25, 2011, pp. 19-20.
117. S. Cataranciuc, n-Dimensional Homogeneous Tree of Abstract A-normal Cubes. Actual problems of mathematics and informatics. Scientific Conference dedicated to the 80-th anniversary of the foundation of the Tiraspol State University, 24-25 sept., 2010, pp.68-69.
118. S. Cataranciuc, P. Soltan. Abstract complexes, their homologies and applications. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. 2010, 2(63), pp.31-58.
119. S. Cataranciuc, Teoria grafurilor. Culegere de probleme. CEP USM, Chişinău, 2012, 100p.
120. S. Cataranciuc, The cubical abstract tree and its median. Mathematical modelling of invironmental and life sciences problems. Editura Academiei Romane, 2010, pp.157-166.
121. S. Cataranciuc. Transversale intr-un complex de cuburi abstracte. Studia Universitatis. Seria: Ştiinţe exacte şi economice. N 2(42), 2011, pag. 17-26.
122. S. Cataranciuc. Задача Вебера для n-мерново кубического комплекса со взвешенными вершинами. Proceedings of the International Congress on Computer Science: Information Systems and Technologies. Minsk, October’31 — November’3, 2011, v 2, p. 288 – 291.
123. Sergiu Cataranciuc, Petru Soltan. Complex of abstract cubes and median problem. Computer Science Journal of Moldova. v.19, n.1, (55), 2011. pp. 38-63
124. V. Berzan, Pațiuc V., M. Tîrsu, M. Uzun, V. Sheliagin. Features of power energy compensation in a traction network for the movement of load. Abstracts. Edition of WEC Central & Eastern Europe Energy Forum – FOREN 2012, Neptun-Olimp, Romania, 17-21 June 2012.
125. V. Berzan, Pațiuc V., M. Tîrsu. Numerical modelling of wave processes in electric lines with variable parameters. Abstracts. Edition of WEC Central & Eastern Europe Energy Forum – FOREN 2012, Neptun-Olimp, Romania, 17-21 June 2012.
126. V. Berzan, Pațiuc V., M. Tîrsu. Renewable energy sources in Republic of Moldova and estimation of its energy potential. Abstracts. Edition of WEC Central & Eastern Europe Energy Forum – FOREN 2012, Neptun-Olimp, Romania, 17-21 June 2012.
127. Zgureanu Aureliu, Despre pregătirea specialiştilor în domeniul securităţii informaţiilor. Conferinţa Internaţională „Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale” (25-28 martie, 2014), ediţia IV-a, vol. I, pp. 272-278. Chişinău, 2014 (0,4 c.a.), ISBN 978-9975-62-365-0.
128. Zgureanu Aureliu, Information encryption systems based on Boolean functions. The Computer Science Journal of Moldova, vol.18, no.3(54), 2010, pp. 319-335.
129. Zgureanu Aureliu, Mititelu Vitalie, Preparing of the Specialists in Information Security of License and Master Degree Levels at Free International University of Moldova, International Conference on Information Technologies and Security 2012 (15-16 october, 2012), Chisinau, 2013, pp. 360-365 (0,4 c.a.), ISBN: 978-9975-4172-3-5.
130. Zgureanu Aureliu, Sisteme de criptare cu chei variabile. Analele ATIC-2007-2008, vol. I (XII). pp. 92-98, Chişinău. Evrica. 2009 (0,4 c.a.), ISBN: 978-9975-941-27-3.
131. Zgureanu. Reţelele vehiculare şi securitatea comunicaţiilor, Conferința Internațională ”Sisteme de Transport și Logistică” (11-13 decembrie, 2013), Chişinău, 2013, pp. 332-343 (0,75 c.a.), ISBN: 978-9975-4448-4-2.
132. Берзан В. П, Пацюк В.И., Анисимов В. К, Посторонка Св. А. Взаимовлияние проводов на распределение напряжений и мощности в трехфазной линии. Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Международный научный семинар им. Ю. Н. Руденко. Заседание 84. Проблемы надежности систем энергетики в рыночных условиях. 17 Сентября 2012 – 21 Сентября 2012, г. Баку, Азербайджан.
133. Берзан В. П., Пацюк В.И., Анисимов В. К., Кабак С. С., Посторонка С. А. Максимальные установившиеся значения тока и напряжения в однородной линии переменного тока. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 2(22), 2013, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2013. p. 51-63
134. Берзан В. П., Пацюк В.И., Анисимов В. К., Кабак С. С., Посторонка С. А. О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по электрической линии переменного тока. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 3(23), 2013, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2013. p. 23-38
135. Берзан В. П., Пацюк В.И., Римский В. К., Тыршу М. С., Андрос И. В., Шелягин В. Д., Никулин А. Т., Бернацкий А. В. Компенсация реактивной мощности тяговой сети электрифицированного железнодорожного транспорта. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 2(13), 2010, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2010. p. 19-34
136. Берзан В. П., Пацюк В.И., Рыбакова Г. А. Метод конечных объемов для решения трехмерной задачи электростатики. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 1(15), 2011, Institutul de Energetică A. Ş. M., Chişinău, 2011. p. 31-41
137. Богатенков П., Ильюха Н., Калмыш Е., Пацюк В.И., Секриеру Г., Хынку Б. Е-инфраструктура и сервисы для решения сложных задач математического моделирования . Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale: Materiale Conferinței Internaționale (MMOTI 2014): Ediția a 4-a, vol. II, 25-28 martie 2014, Chișinău – Chișinău: Evrica, 2014. p. 47-63
138. Пацюк В.И. Метод конечных объемов для расчета электростатического поля трехмерной сферы с кубической полостью. Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi inginerească. Nr. 2(25), 2014, Institutul de Energetică A.Ş.M., Chişinău, 2014. p. 8-21.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiect bilateral (Belorusia): Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii, cifrul 10.820.08.16/BA. Perioada: 2010-2011. Volumul finanțării – 150 mii lei.
2. Proiect bilateral (Belorusia): Modele şi metode combinatorice pentru rezolvarea problemelor teoriei orarurilor şi a problemelor pe grafuri şi structuri geometrice, cifrul 13.820.18.02/BA. Perioada: 2013-2014. Volumul finanțării – 150 mii lei.
3. Proiect național: Modele şi metode matematice, bazate pe calcul performant la soluţionarea problemelor aplicative (în cadrul Programului de Stat). Cifrul 12.839.08.03F. Perioada: 2012-2014.Volumul finanțării – 276mii lei.
4. Proiect Instituțional: Modele matematice şi metode de soluţionare a problemelor de optimizare şi analiză numerică cu aplicaţii. Cifrul 11.817.08.47A. Perioada: 2011-2014.Volumul finanțării – 1110mii lei.
Manifestări ştiinţifice organizate
Participări în comitetele de organizare a conferințelor științifice cu participare internațională:
1. MITRE – 2011:
2. MITRE – 2013;
3. CAIM – 2010.
Seminare științifice

Seminar științific ”Structuri Discrete și Informatică”. Ședințele seminarului au loc săptămânal, ora 14:20, sala 218/4.
Echipament şi logistică
La dispoziția colaboratorilor laboratorului se află un computer de tip Cluster, instalat în sala 239/4, precum și mai multe calculatoare-personaliere instalate în diferite săli ale departamentului ”Matematici Aplicate”.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unităţi în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spaţiul unde este plasat LCŞ) Suprafaţa, m2 Suprafaţa medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Probleme actuale ale matematicii și informaticii”,

LCŞ „Modelare Matematică și Optimizare”

4.5 / 1.0

 

4/403a 14.0

 

3.1

Colaboratorii laboratorului „MODELARE MATEMATICĂ ȘI OPTIMIZARE” folosesc spațiile destinate departamentului ”Matematici Aplicate”, fiind și cadre didactice în cadrul acestui departament. Spații folosite: 235a/4, 235b/4, 403a/4, 403b/4, 409/4, 416a/4, 417a/4.

Lista colaboratorilor LCŞ „Modelare Matematică și Optimizare”

1. Soltan Petru, doctor habilitat, academician, cercetător științific principal, conducător de proiecte
2. Cataranciuc Sergiu, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator, conducător de proiecte
3. Topală Oleg, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
4. Poştaru Andrei, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
5. Hâncu Boris, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
6. Paţiuc Vladimir, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
7. Rîbacova Galina, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
8. Ungureanu Valeriu, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
9. Tkacenko Alexandra, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
10. Secrieru Ion, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior
11. Novac Ludmila, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific
12. Leahu Alexei, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior, Universitatea Tehnică
13. Bulat Mihai, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior, ATIC
14. Zgureanu Aureliu, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior, ASEM
15. Băţ Ion, doctor, lector superior, cercetător științific
16. Lazari Alexandru, doctor, lector superior, cercetător științific, conducător de proiect
17. Capcelea Titu, doctor, conferențiar universitar, cercetător științific superior, conducător de proiecte
18. Capcelea Maria, lector superior, cercetător științific
19. Ţurcanu Călin, master, lector universitar, cercetător științific
20. Creţu Arina, master, cercetător științific
21. Istrati Valentina, master, doctorand, cercetător științific stagiar
22. Grigoriu Nicolae, master, doctorand, cercetător științific stagier