TEHNOLOGII INFORMAŢIONALELABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 77 12, 57 78 22

Echipa de cercetare

Ion ANDRIEŞ, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Vsevolod ARNAUT, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Tudor BRAGARU, dr. în economie, conferenţiar universitar
Maria BELDIGA, dr. în informatică
Olga CERBU, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Ana CĂPĂŢÂNĂ, dr. în biologie, lector superior universitar
Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ, dr. inginer, profesor universitar
Nicolae OBJELEAN, dr. în informatică, conferenţiar universitar
Sergiu PERETEATCU, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Aurelia PREPELIȚĂ, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Eleonora SEICIUC, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Mihail CROITOR, master, doctorand, cercetător științific
Ludmila NEGREȚCAIA-CROITOR, master, doctorand, cercetător științific
Mariana BUTNARU, master, doctorand, cercetător științific stagiar
Alexandru POPOV, medic categoria superioară, doctorand, cercetător științific
Natalia PLEȘCA, master, doctorand, cercetător științific stagiar
Roman GUȚU, doctorand, cercetător științific stagiar
Natalia APETRI, doctorand, cercetător științific

Obiective şi Direcţii de cercetare

LCŞ ”Tehnologii Informaţionale” (iniţial numit ”Proiectarea Sistemelor Informatice”) a fost fondat în februarie 2003, în cadrul Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Probleme actuale ale matematicii, informaticii şi economiei”. Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Cercetarea ştiinţifică şi metodică, dezvoltarea şi implementarea în practică a tehnologiilor informaţionale pentru diverse domenii de activetate.
• Cercetarea ştiinţifică şi metodică, dezvoltarea şi implementarea în practică a tehnologiilor generative de realizare a familiilor de Probleme şi de Produse Software complexe.
• Dezvoltarea şi aplicarea sistemelor suport pentru decizii şi a sistemelor expert pentru diverse domenii de activitate.
• Dezvoltarea şi aplicarea modelelor matematice şi a tehnologiilor informaţionale de analiză şi prelucrare a imaginilor color cu scopul extragerii informaţiilor calitative şi cantitative.
• Dezvoltarea şi aplicarea modelelor şi metodelor de analiză a semnalelor vocale în scopul elaborării sistemelor de comunicaţie om-calculator.

Brevete de invenţie 2010 – 2014

1. CHIRIŢA A., CORŞAC O., JIDCOV IU., BULIMAGA T., PRILEPOV V., ANDRIEŞ I., NASEDCHINA N. Metodă de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente. Hotărîrea de acordare a Brevetului de Invenţie, Nr. 4220, 2013.04.30.
2. CHIRIŢA A., CORŞAC O., JIDCOV IU., BULIMAGA T., PRILEPOV V., ANDRIEŞ I., NASEDCHINA N. „Metodă de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente”. Hotărire pozitivă de brevetare Nr. 4220 din 2013.04.30.
3. ROBU Ş. V., ANDRIEŞ I.S., CORŞAC O. Ya, CHIRIŢA A. B., DEMENTIEV I. V., NASEDCHINA N. V. „Purtător de informaţie electrofotografic”. Hotărire pozitivă de brevetare Nr. 7869 din 21.07.2014.

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014
MANUALE
1. ARNAUT V. Tehnologii moderne Web. Complex educaţional metodic informatic. – Chişinău: CEP USM, 2011. – 281 p.
2. Baban T., Bragaru T. Ms Word în 7 lecţii. Curs de instruire la distanţă (18) – Chişinău: CEP USM, 2010. – 147 p.
3. BOIAN E., CĂPĂŢÂNĂ GH., PREPELIŢĂ A., SEICIUC A. Sisteme de operare: MS/DOS, UNIX. Îndrumar didactic. – Chişinău: CEP USM, 2011. – 130 p.
4. BRAGARU T. Management informaţional. Complex educţaional (20) metodic informatic (iCEM). Pentru instruirea la distanţă. – Chişinău, CEP USM, 2010. – 350 p.
5. BRAGARU T. Reţele fără fir. Complex educţaional metodic informatic (iCEM). Pentru instruirea la distanţă (19). – Chişinău: CEP USM, 2010. – 347 p.
6. BRAGARU T., CRĂCIUN I. Reţele de calculatoare. Îndrumar pentru lucrări practice. – Chişinău: CEP USM, 2014. – 147 p.
7. BRAGARU T., CRĂCIUN I. Компьютерные сети. Руководство к практическим работам. – Chişinău: CEP USM, 2014. – 146 с.
8. CATARANCIUC S., CĂPĂŢÂNĂ GH., MAXIMILIAN S. Modelarea proceselor economice. – Chişinău: CEP USM, 2013. – 388 p.
9. GONCEARENCO R., STURZA G., BUTNARU M., LATUL GH. Programare în limbaj de asamblare. Îndrumar pentru lucrările de laborator. – Chişinău: CEP USM, 2014. – 94 p.
10. LATUL GH., PERETEATCU S., PERETEATCU A. Programare orientată pe obiecte (în baza C++)” (Suport de curs). – Chişinău: CEP USM, 2010. – 201 p.
11. LICA D., CĂPĂŢÂNĂ GH., PÎRVAN P. Metode statistice în prelucrarea datelor experimentale: Concepte şi practică cu Maple. – Chişinău: Editura Tehnica-Info, 2014. – 456 p.
12. PERETEATCU A., PERETEATCU S. Structuri de date (în baza C++)”. (Suport de curs). – Chişinău: Instutul de Formare Continue, 2012. – 135 p.

CAPITOLE ÎN MONOGRAFII ŞI CULEGERI INTERNAŢIONALE
ARTICOLE DIN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT
1. CHIRITA A., GALSTEAN T., CARAMAN M., KORSHAK O., PRILEPOV V., ANDRIES I. Photo-thermo-plastic media based on chalcogenide glassy semiconductors for real-time holography. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2013, 7(3-4), 293-295. ISSN: 1842-6573. Impact Factor (2012): 0,402. Scimago Journal Ranking (2011): 0,039.
2. CHIRITA A., GALSTEAN T., CARAMAN M., KORSHAK O., PRILEPOV V., ANDRIES I. Photo-thermo-plastic media based on chalcogenide glassy semiconductors for real-time holography. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2013, 7(3-4), 293-295. ISSN: 1842-6573. Impact Factor (2012): 0,402. Scimago Journal Ranking (2011): 0,039.
3. MESHALKIN A.; ANDRIES I.; ABASHKIN V.; PRISACAR A.; TRIDUH G.; ACHIMOVA E. Digital method for submicrometer thickness measurement based on microinterferometer MII-4. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 48(6), 2012, p. 114-118. ISSN PRINT 1068-3755, ISSN ONLINE 1934-8002. IF-0,356.

ARTICOLE ÎN CULEGERI INTERNAŢIONALE
1. BELDIGA (VASILACHE) M., CĂPĂŢÂNĂ GH. Decision support systems and medicine. In: Proceedings 2nd international conference on nanotechnologies and biomedical engineering. – Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013, p. 671-674.
2. BELDIGA M., BRAGARU T., CĂPĂŢÂNĂ GH. Automation development in e-alearning of personalized tasks of „Problem Solving” tupe. In: The third conference of mathematical society of the Republic of Moldova. – Chişinău, 2014, p. 451-454.
3. BELDIGA M., CĂPĂŢÂNĂ Gh. Intelligent Parts of E-Learning of Discipline „Making Decision”. In: Proceedings of the Doctoral Intensive Summer School on Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining. – Iaşi: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 2013, p. 7-11.
4. BELDIGA M., CĂPĂŢÂNĂ GH. Produse inteligente pentru asistenţa testării cunoştinţelor la disciplina ”Sisteme Suport pentru Decizii”. În: Comunication in education of the 20th Conference on Applied and industrial mathematics. – Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2012, p. 134-138.
5. BOTNARU D., CERBU O. Semireflexive subcategories and pairs of conjugates subcategories, CAIM-2012, Chişinău, 22-25 august, p. 38-40.
6. BRAGARU T. Aspecte metodico-didactice şi bune practici de evaluare în Moodle. In.: “Conferinţa ştiinţifică internaţională „Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale””, ATIC, ed. II. – Chişinău: Evrica, 2010, p. 328-346.
7. BRAGARU T. Automated development of individual teaching e-tests. In.: Virtual Learning – Virtual Reality. The 9 International conference on virtual learning. – Bucharest, 2014, p. 136-144.
8. BRAGARU T. Dezvoltarea cursurilor electronice în mediul e-learning: elemente de metodică modern. În.: “Conferinţa Internaţională „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” (ICTEI, 2010)”, ed. III, Vol. II. – Chişinău: UTM, 2010, p. 429-434.
9. BRAGARU T. Eficientizarea evaluarii şi auto evaluării pe platforma Moodle. In: Şcoala de vară „Informatica la castel”. 29 august – 3 septembrie 2011, http://blog.cman-home.com/2011/08/informatica-la-castel-29-august-03-septembrie-2011-macea-arad/
10. BRAGARU T. Metodica e-testelor de autor. In: ”4th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” (ICTEI 2012)”. – Chişinau: UTM, 2012, vol II, p. 405-409.
11. BRAGARU T. Metodologii de testare pe platforma eLearning Moodle. Proceedings of the 7th International Conference on „Microelectronic and Computer Science”. – Chişinău, UTM, 2011, p. 356-361.
12. BRAGARU T. Research on implementation of open distance learning method in university education. In.: “Information Technologies, Systems And Networks”, Free International University of Moldova. – Chisinau: ULIM, 2010, p. 199-210.
13. BRAGARU T., CĂPĂŢÂNĂ GH. The problems of implementation of distance education & open learning at the universities of the Republic of Moldova. In.: “Information Technologies, Systems And Networks”, Free International University of Moldova. – Chisinau: ULIM, 2010, p. 167-177.
14. BRAGARU T., CRĂCIUN I. From Managed Learning Environment to Personal Learning Environment. The 6th International Conference on Virtual Learning “2010 – Towards A Learning and Knowledge Society – 2030”. – Bucureşti, 2011, p. 311-317, ISSN 1844-8933.
15. BRAGARU T., CRACIUN I. Methodological aspects of pedagogical e-tests The 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL-2010). – Bucureşti, 2010, p. 231-237, ISSN 1844-8993.
16. BRAGARU T., LATUL GH. Dezvoltarea cursurilor de instruire la distanţă. In „Mathematics & Information Techonilogies: Research and Education” (Mitre 2008 – 2009), conf (2008, 2009; Chişinău). Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information Techonilogies: Research and Education” (Mitre 2008 – 2009) / Org. com: Ciocanu Gh., Perjan A., Damian F. [et. al.]- Chişinău: USM, 2010, p. 149-154.
17. BRAGARU T., SIBIRSCHI V. Опыт использования Moodle в СНГ. В: IX Международная научная конференция «Инновационное развитие России: условия, противоречия, приоритеты». – Москва: Московский университет им. С. Ю. Витте, 2013, vol. III, с. 418-427.
18. BRAGARU T., SIBIRSCHI V. Принципы Современного Дистанционного Электронного Обучения. B «Евразийское пространство: Приоритеты социально-Экономического развития». Материалы II международной научно-практической конференции. – Москва, 2012, p. 121-124.
19. BRAGARU T., ŞOITU C. e-Learning and ICT Development in Education In The Republic of Moldova. În: “eLearning practices. Cases on challenges facing eLearning and national development: Institutional Studies and Practices”, VOLUME: II. – Anadolu University, 2010, Eskisehir-Turkey, capter 22, p. 517-547, http://www.midasebook.com
20. BRAGRU T., TODOROV V. Integrarea sistemelor adaptive de instruire cu sisteme de management al conţinutului educaţional şi al instruirii. Rezumatele comunicărilor conf. ştiinţifice „Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi”. – Chişinău: CEP USM, 2011, p. 110-115.
21. BUTNARU M., CAPATANA A., CAPATANA GH., COBILEANSCHI O., POPOV A. Software Development for Research Support in Epilepsy. In: “Microelectronics and Computer Science”, Proceeding of the 7th International Conference on „Microelectronics and Computer Science”, sep. 22-24, 2011, Chişinău, Moldova, Vol. 1. – Chisinau: U.T.M., 2011, p. 289-292.
22. BUTNARU M., CAPATANA A., CAPATANA GH., COBILEANSCHI O., POPOV A. The Intelligent Support System for Remission in Patients with Psychiatric Disorders in Epilepsy. ICNBME-2011. In: International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications., Chisinau, July 7-8, 2011.- Chisinau: “Elan Inc” SRL, 2011, p. 452-454.
23. BUTNARU M., CAPATANA A., CAPATANA GH., COBILEANSCHI O., POPOV A. Informational Technologies for Data Processing Regarding Epilepsy. In: International Workshop on Intelligent Information Systems: Proceedings IIS, 13-14 sept., Chisinau, Republic of Moldova. – Chisinau: Institute of Matehematics and Computer Science, 2011, p. 139-142.
24. BUTNARU M., CĂPĂŢÂNĂ GH., POPOV AL. Dezvoltarea sistemului de diagnosticare în medicină. // International Conference ”Telecommunications, Electronics, Informatics” ICTEI 2010, The 3rd International Conference on Telecomunications, Electronics and Informatics. May 20- 23, 2010 Proceedings: Volume II. – Chişinău: U.T.M., 2010, p. 306-311.
25. CĂPĂŢÂNĂ GH. Metodologie originală de proiectare a sistemelor informatice economice. In: Filosofia şi cunoaşterea economică: aspecte teoretice, etice şi politice: Culeg. de lucrări ştiinţifice / Acad. de Studii Econ. A Moldovei; coord.: Tudor Dumitraş. – Ch.: ASEM, 2012, p. 219-226.
26. CĂPĂŢÂNĂ GH. Tangenţe cu Omul-Academician Boris Melnic. În: Univers Om. Revista Societăţii Ştiinţifice ”Omul şi Universul”, Nr. 6/octombrie 2013, p. 86-89.
27. CAPATANA GH., CERBU O. Some Educational Problems in Informational Security. In: ITSEC-2012 “Information Techologies and Security 2012”, Intern. Conf. (2012; Chisinau). Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Techologies and Security 2012, 15-16 Oct. 2012, Chisinau / Ed. Veaceslav Perju. – Chisinau: NCAA, 2013, p. 344-352.
28. CĂPĂŢÂNĂ Gh., PALADI F., GUŢU R. An agent-based approach for modeling complex systems. – Informatica. ECODAM, Iunie 22-26, 2013. – Iaşi, 2013.
29. CRAVCENCO V., CAPATANA GH. Definition-Based Knowledge-Base for Education, Management and Translation. În: „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”, conf. intern. (4; 2012; Chişinău). Culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţionale „Telecommunications, Electronics and Informatics”, Chişinău, Moldova, Mai 17-20, 2012 / org. Comm. Andronic Serghei, Balmuş Ion, Ababii Victor [et al.]. – Ch.: UTM, 2012. Vol. 2, p. 395-400.
30. CROITOR M. От книги бумажной к книге электронной, Yearbook of the International University College, Vol.VI, Dobrich, Bulgaria, 2013, p.142-145.
31. MAGARIU N. The Automation Method of an Elaboration Process of Structured Applications Oriented to Services. BCI 09. Local proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics, 17-19 September, 2009, Thessaloniki, Greece, 2009.
32. MESHALKIN, A.; ANDRIES, A.; ACHIMOVA, E.; BETS, L.; ANDRIES, I.; DRAHNEA, S. Interferometric method application for sub-micrometers thickness measurements of spin-coated PEPC and PETPC polymer films. Proceeding of International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering with related German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011, Chisinau, Republic of Moldova, p. 194-196.
33. OBJELEAN N. Toward to rapidly configurable and customizable automatic speech recognition system. Proceeding Conference: The current problems of organization and self organization and development system in the Republic of Moldova, Chisinau, April, 2011, p. 293-298.
34. POPOV A. Metodologie originală de tratare a remisiunilor în epilepsie. Conferinţa ştiinţifică „Filosofia şi cunoaşrerea economică: Aspecte teoretice, etice şi politice”. Culegeri de lucrări ştiinţifice. – Chişinău: Editura ASEM, 2012, p. 227-235.
35. POPOV A., BUTNARU M., CAPATANA A., CAPATANA GH. e-Learning System ”Mental and Behavioral disorders in epilepsy”. In: International Conference on Intelligent Information Systems: The Conference is dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Mathematics and Computer Science, 20-23 aug. 2013, Chişinău, Moldova: Proceedings IIS / ed.: C. Gaindric, S. Cojocaru. – Chişinău: Institute of Mathematics and Computer Science, 2013, p. 133-138.

Articole din alte reviste editate în străinătate
1. BELDIGA M., BRAGARU T., CĂPĂŢÂNĂ GH. Generatoare inteligente orientate pe familii de probleme decizionale pentru e-Learning. Revista Română de Informatică şi Automatică, 2013, vol. 23, nr. 2, p. 41-56, http://www.rria.ici.ro
2. MESHALKIN, A.; ABASHKIN, V.; PRISACAR, A.; TRIDUH, G.; ANDRIES, I.; BETS, L.; ACHIMOVA, E. High precision interferometric analysis of sub-micrometers spin-coated polymer films. Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 3(9), 2012, p. 62-69. ISSN 1815-7459.
3. PERETEATCU S., TODOROI D. The Eternal Truths of Computer Graphics // The 36th Annual Congress of American Romanian Academy of Arts and Sciences, Learning Without Frontiers, May 30th – June 2nd, 2012: PROCEEDINGS, Gioia del Colle – Bari, Italy, Montréal, Québec, Canada, Presses Internationales Polytechnique, 2012, p. 132-136.
4. ROBU Ş.; DRAGALINA G.; RIVATON A.; MAILHOT B.; BOLTE M.; MITCOV D.; DEMENTIEV I.; ANDRIES I. Photoconductive Organic Materials Based on N-vinylcarbazole Copolymers with Higher Alkenes as Recording Media in Photonics, Journal of Non-Crystalline Solids, 2009, V 355, p. 1840-1843.

ARTICOLE DIN REVISTE NAŢIONALE
categoria C
1. ARNAUT V., GAINDRIC C., DAMIAN F., MAGARIU G., ROGOJIN I., SECRIERU I., VERLAN T., VULPE N. Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice. – Akademos Nr.2 (29), 2013, p. 15-19, ISSN 1857-0461.
2. BELDIGA (VASILACHE) M., CĂPĂŢÂNĂ GH. Sistem suport inteligent orientat pe familii de probleme decizionale. În: Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi Economice. – Chișinău: CEP USM, 2012, nr. 7(57), p. 28-34, ISSN 1857-2073.
3. BOTNARU D., CERBU O. Categorial aspect of the semireflexivity, BASM, 2011, N.3(67), p. 77-83. NIGRETCAIA-CROITOR L., PLESCA N. Dezvoltarea cursului de instruire la distanţă „R-tehnologia şi aplicaţia ei”. Studia Universitas, seria Ştiinţe exacte şi economice, Nr. 2. – Chişinău, CEP USM, 2012, p. 47-51, ISSN 1857-2073.
4. BRAGARU T. Planificarea şi specificarea colecţiilor de itemi şi bateriilor de teste. Studia Universitatis, 2012, nr.9(59) seria “Ştiinţe ale educaţiei”. – Chişinău, CEP USM, 2012, p. 160-171, ISSN 1857-2103.
5. BRAGARU T. Punctarea şi calculul scorului itemilor testelor de autor. Studia Universitatis, 2012, nr.9(59) seria “Ştiinţe ale educaţiei”, – Chişinău: CEP USM, 2012, p. 172-182, ISSN 1857-2103.
6. BRAGARU T., BARON GH., LUNGU A. Pregătirea itemilor în MS Word şi importarea în Moodle. – Studia Universitatis, seria “Matematică, Infomatică, Fizică, Economie”, Nr.2(32). – Chişinău: CEP USM, 2010, p. 87-92, ISSN 1857-2073.
7. BRAGARU T., BOCANCEA O. Blogul ca mod de câştig liber pe Internet Rezumatele comunicărilor conf. ştiinţifice „Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi”. – Chişinău. CEP USM, 2011, p. 102-103, ISSN 978-9975-71-104-3
8. BRAGARU T., MARCAUŢAN D. Noua pedagogie oferită de Web 2.0. Studia Universitatis, Seria “Ştiinţe ale educaţiei”, Nr.5(45). – Chişinău: CEP USM, 2011, p.123-129, ISSN 1857-2103.
9. NIGRETCAIA-CROITOR L., PLEŞCA N. Dezvoltarea cursului de instruire la distanţă „R-tehnologia şi aplicaţia ei”. Studia Universitas, seria Ştiinţe exacte şi economice, Nr. 2, Chişinău, CEP USM, 2012, p. 47-51, ISSN 1857-2073.
10. POPOV A. Componente de e-Learning tulburări psihice şi de comportament în epilepsie. În: Anale Ştiinţifice. Zilele Univ. 16-18 oct. 2013, Ed. A XIV-a [în 5 vol.] / IP Univ. de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; col. red.: Ion Ababii (red.- şef), Viorel Prisăcari, Victor Popescu [et al.]. – Ch.: USMF, 2013, (CEP „Medicina”), Vol. 3. Probleme actuale în medicina internă. – 2013, p. 630-637, ISSN 1857-1719.
11. POPOV A. Concept despre tulburările psihice şi de comportament la bolnavii cu epilepsie. Definiţii, delimitări, clasificare. În: Anale Ştiinţifice. Zilele Univ. 16-18 oct. 2013, Ed. A XIV-a [în 5 vol.] / IP Univ. de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; col. red.: Ion Ababii (red.- şef), Viorel Prisăcari, Victor Popescu [et al.]. – Ch.: USMF, 2013, (CEP „Medicina”), Vol. 3. Probleme actuale în medicina internă. – 2013, p. 638-646, ISSN 1857-1719.
12. ДЕМЕНТЬЕВ И., КИРИЦА А., АНДРИЕШ И., РОБУ Ш., ДРАГАЛИНА Г., МИТКОВ Д. Многослойные носители оптической информации на базе карбазолсодержащих сополимеров. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Naturii. – Chişinău, CEP USM, Nr.1(21), 2009, p. 157-161.
13. КИРИЦА, А., КОРШАК, О., ПРИЛЕПОВ, В., ЖИДКОВ, Ю. АНДРИЕШ, И., НАСЕДКИНА, Н., ЧОРНЫЙ А. Определение размеров непрозрачных микрообъектов голографическими методами. Studia Universitatis Moldaviae, USM, seria: „Stiinte Exacte si Economice”. 2012, 52-55, ISSN 1857-2073.

Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014

1. Proiectul naţional, instituţional, fundamental 06.411.031F „Modele tehnologice de construire a Sintemelor Informatice”; durata de cercetare 2006-2010, coordonator de proiect – Nicolae Magariu.
2. Proiectul aplicativ bilateral (Ucraina) 10.820.08.06UA „R-tehnologia vizuală a produselor software, cu un spectru larg de aplicare”; durata de cercetare 2010-2011, coordonator de proiect – N. Magariu, executant – M. Croitor.
3. Proiectul aplicativ Internaţional Hewlet Pacckard „eLaboratory for eLearning courses”; durata de cercetare 2008-2010, coordonator de proiect – Angela Niculiţă, director executiv T. Bragaru.
4. Proiectul fundamental Project STCU 4032 „Power and efficiency of natural computing: neural-like P (membrane) systems. Puterea şi eficienţa calcului natural: P Sisteme neurale (membranale)”; durata de cercetare 01.10.2007-30.09.2010, coordonator de proiect – prof. univ. Iurii Rogogin, executor responsabil – Gh. Căpăţână.
5. Proiectul aplicativ Project 11.820.05.08. STCU.A/5404 “The Elaboration And Pilot Production of Carriers and Devices for Holograms Recording in Real”; durata de cercetare 2014-2015, coordonator de proiect – O. Corşac; executant – I. Andrieş.
6. Proiectul aplicativ Project 14.820.18.02.02 STCU.A/5808 “The development of traditional and digital holographic microscopy methods based on interferometric rasterized coherent beams”; durata de cercetare 2014-2015, coordonator de proiect – O. Corşac; executant – I. Andrieş.
7. Proiectul Naţional, Instituţional, aplicativ 11.817.08.49A „Metodologii şi tehnologii moderne ale produselor software”; durata de cercetare 2011-2014, director I. Andrieş.
8. Proiectul aplicativ TEMPUS 516597–1-2011-1-FR „Creation Reseau Universites Numeriques Thematiques en science appliquees et science economiques en Moldavie“, durata de cercetare 2011-2014, coordonator de proiect – P. Todos, executant – V. Arnaut.
9. Proiectul aplicativ. Contract economic „Cercetarea metodelot de reprezentare a cunoştinţelor în Web-ul semantic şi pregătirea materialelor didactice corespunzătoare”, durata de cercetare 2012, coordonator de proiect – S. Cataranciuc, executant – V. Arnaut.
10. Proiectul de transfer tehnologic 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR „Creating digital network universities in applied science themes and economics in Moldova (CRUNT)”, durata de cercetare 2011-2014, coordonator de proiect – P. Todos, executant – M. Croitor.
11. Proiectul de transfer tehnologic, „Leading and Managing Change in Higher Education (Black Sea Basin)”; durata de cercetare 2012-2014, coordonator de proiect – Angela Niculiţă, executant – M. Croitor.

Manifestări ştiinţifice organizate
1. Căpăţână Gheorghe – Organizing Committee: International Conference ”Information Technologies, Sistems and Networks 2010 (ITSN 2010)”, Chişinau, Republic of Moldova, 25-26 February 2010.
2. Andrieş Ion, Arnaut Vsevolod, Căpăţână Gheorghe – Scientific Committee International Conference ”Mathematics & Information Technologies: Reasearch and Education”, (MITRE-13), Căpăţână Gheorghe
3. Căpăţână Gheorghe – Organizing and Program Comittee ”Mathematics & Information Technologies: Reasearch and Education”, (MITRE 2008-2009).

Echipament şi logistică

Calculatoare cu conexiune la Internet – 20 unităţi.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unităţi în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spaţiul unde este plasat LCŞ) Suprafaţa, m2 Suprafaţa medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ „Probleme actuale ale matematicii și informaticii”,

LCŞ „Tehnologii informaţionale”

4.75 / 0.0

 

4/232, 4/256, 4/223, 4/330, 4/417a, 4/417b, 4/414, 4/427a 51.8

 

10.9