Redox procese și tehnologii avansate în apă, produse cosmetice, farmaceutice și alimentareLCŞ „REDOX PROCESE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE ÎN APÂ, PRODUSE COSMETICE, FARMACEUTICE ȘI ALIMENTARE”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova Tel.: (+373 22) 57 75 57

Echipa de cercetare

Gonta Maria, dr.hab., prof.univ. Matveevici Vera, dr., conf.univ. Covaliov Victor, dr., cercet.stiint. Nenno Vladimir, dr., cercet.stiint. Bobeica Valentin, dr.hab., prof.univ. Cavaliova Olga, dr., cercet.stiint.

Obiective de cercetare

• Procese de transformare a nitraţilor, nitriţilor şi formare a N- nitrozoaminelor în apă, produse alimentare, produse farmaceutice şi tutun şi utilizarea reductonilor naturali în inhibiţia proceselor oxidative şi formarea substanţelor cancerigene. • Metode fizico-chimice de condiţionare a apei potabile, de epurare a apelor uzate, de tratare şi utilizare a deşeurilor toxice. Tehnologii biochimice de epurare, aerobă şi anaerobă, a apelor reziduale de

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

Capitol in Monografie 1. DUCA, GH.; GONTA, M.; GUTU, I. Obtinerea reductonilor din produse vinicole secundare si utilizarea lor in inhibitia proceselor de oxidare lipidica. In: Produse vinicole secundare. Resp. ed. GH. DUCA. Ch.: „Stiinta”, 2011. p. 67 – 111. ISBN: 9789975677943 9975677940. 2. COVALIOV, V.; UNGUREANU, D. Epurarea apelor uzate şi obţinerea biogazului. Capitol IX. Cartea: Produse vinicole secundare. În red. Gheorghe DUCA. Ch.: Î.E.P. Ştiinţa 2011. p.313-347. 3. COVALIOV, V.; NENNO, V.; DUCA, GH.; COVALIOVA, O. Prelucrarea sedimentelor vinicole cleioase cu conţinutul de ferocinuri. Capitol VIII. Cartea: Produse vinicole secundare. În red. Gheorghe DUCA. Ch.: Î.E.P. Ştiinţa 2011. p.285-312. Manuale 1. DUCA, GH.; GONTA, M.; PORUBIN, D. Chimia Ecologica.indrumar la cursul de lectii teoretice si de laborator. Ch.: Tipografia CEP-USM, 2011. 135 p. ISBN 978-9975-71-077-0. Articole de sinteză în culegeri si reviste de circulaţie internaţionalǎ 1. COVALIOV, V.; DUCA, Gh.; BOBEICA V.; SENCOVSCAIA, I.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D.; NENNO, V. Intensification of methanogenic liquid waste fermentation of wine and spirits manufacture. Science and management of water quality. 2012, 4, p.140-153. Articole din reviste naţionale, categoria B 1. GONTA, M.; DUCA, GH.; MATVEEVICI, V.; MOCANU, L. The diminishing of the content of textile direct dyes and auxiliary compounds during their catalytic oxidation. Chemistry Journal of Moldova, 2014, 9(1), 85-92. 2. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; IVANOV, M.; DROVOSEKOV, A. Autocatalytic reduction and characteristics of boron-containing coatings. Chemistry Journal of Moldova. 2012, ISSN 1857-1727. 3. COVALIOV, V.V.; COVALIOVA, O.V.; BOBEICĂ, V.V.; NENNO, V.E. Rolul și condițiile de producerea biohidrogenului în procesele anaerobe de fermentare. Chemistry Journal of Moldova, 2012, september, p.47-57. ISSN 1857-1727. Articole din reviste naţionale, categoria C 1. MATVEEVICI, V.; DUCA, GH.; GONŢA, M.; IAMBARŢEV, V.; ISAC, T. ; MOCANU, L. Studierea procesului de diminuare a concentraţiei coloranţilor activi din soluţiile model prin aplicarea metodelor fizico – chimice. STUDIA UNIVERSITATIS, seria „Ştiinţe ale naturii”, 2010. nr.1(31), 162 -172. ISSN – 1857 – 1735. 2. MATVEEVICI, V.; DUCA, GH.; GONŢA, M.; IAMBARŢEV, V.; MOCANU, L. Studierea procesului de diminuare a concentratiei colorantilor directi din solutiile model prin aplicarea metodelor fizico – chimice. STUDIA UNIVERSITATIS, seria „Ştiinţe reale ale naturii”, 2011. nr.1(41), 147-160. ISSN 1857-1735. 3. MATVEEVICI, V.; GONŢA, M.; DUCA, GH.; MOCANU, L. Studiul influenţiei substanţelor surfactante anionice asupra procesului de înlăturare a coloranţilor din soluţiile model la tratarea lor prin metode fizico-chimice. STUDIA UNIVERSITATIS, seria „Ştiinţe reale ale naturii”, nr.1(51), 169- 178, 2012. ISSN 1814-3237. 4. MATVEEVICI, V.; GONŢA, M.; DUCA, GH.; MOCANU, L. Diminuarea concentratiei amestecului de coloranţi şi surfactanţi in soluţiile model la oxidarea lor catalitică şi fotocatalitică cu peroxidul de hidrogen. STUDIA UNIVERSITATIS, seria „Ştiinţe reale ale naturii”. Nr.1(61) 2013,143- 153. ISSN 1814-3237. 5. LUPASCU, T.; GONŢA, M. Chimia ecologica: solutii pentru mediul ambiant. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă “Akademos”, 2011. nr.1(20), 16-18. ISSN 1857-0461. 6. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О.; НЕННО, В. Переработка клеевых отходов виноделия. Часть1. Утилизация ферроцианидов. Revista „Intellectus”. 2010, nr.2, 84-100. ISSN 1810-7079. 7. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА, О.; НЕННО, В. Переработка клеевых отходов виноделия. Часть2. Утилизация органо-минеральных компонентов. Revista „Intellectus. 2010, nr.3, 75-87. ISSN 1810-7079. 8. КОВАЛЕВА, O.; ИВАНОВ, M.; КОВАЛЕВ, B.; ПОЛУКАРОВ, Ю. Получение и при-менение полиметаллических химико-каталитических покрытий для электрохимического получения водорода. Revista Ştiinţifică „Studia Universitatis”, seria Ştiinţe ale Naturii. 2010, nr.1(31), 188-198. ISSN 1857-1735. 9. КОВАЛЕВА, О. Роль соединений железа в фотокаталитической деструкции 2-аминобензотиазола в водной среде. Revista Ştiinţifică „Studia Universitatis”, seria Ştiinţe ale Naturii. 2010, nr.1(31), 198-206. ISSN 1857-1735. 10. COVALIOV, V.; DUCA, GH.; BOBEICĂ, V.; COVALIOVA, O. Intensificarea fito-chimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermentare anaerobă a biomasei. Revista „ACADEMOS”, 2013, nr.4, p.72-76. 11. COVALIOVA, O. Perfectionarea tehnologiei feritice de tratare a apelor uzate: controlul automatic a procesului. Intelectus, 2012, 4, P. 82-91 12. COVALIOVA, O. Purificarea combinată a apelor uzate multicomponente. Partea II. Feritizarea hidrotermică la temperaturi ridicate. Studia Universitatis, seria Științe ale Naturii, Chişinău, CEP USM, 2012, 55-64. ISSN 1814-3237, 13. COVALIOV, V.; NENNO, V.; ВOBEICA, V.; SENICOVSCAIA, I.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D. Stimularea proceselor de fermentare metanogenă a deșeurilor oranice lichizi. Studia Universitatis, seria Științe ale Naturii, Chişinău, CEP USM, 2012, 1 (51), 160-168. ISSN 1814-3237, 14. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; BOBEICĂ, V.; NENNO, V.; DUCA, GH. Cercetarea proceselor de producerea anaerobă a hidrogenului. Studia Universitatis. Revista științifică a Universității de Stat din Moldova, 2012. nr.1(51). p.160-168. ISSN 1814-3237. 15. COVALIOV, V.; UNGUREANU, D.; COVALIOVA, O.; IONEŢ, I. Fermentarea (degradarea) anaerobă a biomasei lignocelulozice. Metode de preprocesare. Studia Universitatis, nr.1(71). 2014 p 130-134. 16. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; BOBEICĂ, V. New Advances in Biogas Tehnology. Intellectus, 1913, nr.2, p.90-94. 17. КОВАЛЕВА, О. Гальванохимическая ферритизационная очистка сточных вод. Studia Universitatis. Stiinte Reale și Naturii, 2013, nr.1(61), p.170-180 18. КОВАЛЕВ, В.; КОВАЛЕВА О.; ДУКА, Г.; ИВАНОВ, М. Совершенствование электро-химических процессов для водородной энергетики. Revista «Проблемы региональной энерге-тики», 2011, nr.1, p.1-16. 19. COVALIOV, V.; BOBEICĂ, V.; COVALIOVA, O.; NENNO, V.; UNGUREANU, D.; SENICOVSKAIA, I. Ecologically and Economically Efficient Strategy of wastewater treatment. Ecoterra (România) 2012, 30, p. 1-7. 20. КОВАЛЕВ, В.; УНГУРЯНУ, Д.; КОВАЛЕВА, О. Теоретические и практические аспекты совершенствования процессов биогазовой технологии. „Проблемы региональной энергетики”, 2012, №1. c.1-15. Articole în reviste: cu Impact Factor si de circulaţie internaţionalǎ 1. GONŢA, M.; DUCA, GH.; MATVEEVICI, V.; MOCANU, L.; IAMBARTEV, V. Textile waste water treatment of dyes by combining the coagulation and catalytic oxidation with hydrogen peroxide methods. Management of water quality in Moldova. Springer. Part IV, Chapter 10, 197-2008, 2014. ISSN 0921-092x. 2. COVALOIV, V.; MALINA, J-F.; DUCA, GH.; COVALIOVA, O.; BOBEICA, V. Application of biocative substances in the biogas technology. Management of water quality in Moldova. Springer. Part IV, Chapter 12, 225-241. ISSN 0921-092x. 3. COJOCARU, C.; DUCA, GH.; GONŢA, M. Chemical kinetic for methzlurea nitrosation reaction: computer-ided solutions to inverse and direct problems. Chemical Enginering Journal, Nr. 217, 2013, 385-397. ISSN: 1385-8947. Brevete de invenţie 1. COVALIOVA O., COVALIOV V. Procedeu de epurare a apelor reziduale de ioni de fluorură. Brevet Nr.4103, Publ. MD-BOPI Nr.3, 2011. 2. COVALIOVA, O.V.; COVALIOV, V.V.; BESSE, P.; MAILHOT, G.; DELORT, A.-M. Рrocedeu de obţinere a getitului stabilizat. Brevet de inventie MD Nr. 4148, Publ. BOPI, 2/2012. 3. COVALIOV, V.V.; COVALIOVA, O.V. Aparat pentru generarea hidrogenului. Brevet de inventie MD Nr. 4153, Publ. BOPI, 3/2012. 4. COVALIOVA, O.V. Procedeu de regenerare electrochimică a electrolitului de fierare oxidat. Brevet de inventie MD Nr. 4159, Publ. BOPI 3/2012. 5. COVALIOVA, O. Dispozitiv şi procedeu de control analytic al conţinutului ionilor de fier(III) în electrolitul de fierare şi instalaţie de regenerare electrochimică a electrolitului de fierare cu reglare automat. Brevet de invenţie MD 4229, 2013. 6. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; NENNO, V.; BOBEICĂ, V. Procedeu de tratare antiseptică a pieselor din lemn. Brevet de inventie MD 4199, 2013. 7. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; PORUBIN, D. Procedeu de obţinere a suplimentului furajer cu conţinut de vitamina B12. Brevet de invenţie MD 4192, 2013. 8. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; REVENCO M.; NENNO, V.; AGHENIE, C.; STOEVA S. Procedeu de determinare rapidă a cianurilor în sedimentele de la cleirea albastră din vinificaţie. Brevet de inventie MD 4236, 2013. 9. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; DUCA GH. Instalaţi pentru regenerarea cartuşului cu carbune activ sau cu absorbanţi minerali, utilizat pentru epurarea apei de compuşi organici. Brevet nr. 320Y . Publ. MD-BOPI, nr.1, 2011. 10. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; DUCA, GH. Electrolizor compact pentru obţinerea hidrogenului.. Brevet nr. 322Y. Publ. MD-BOPI, nr.1, 2011. 11. COVALIOV, V.; SLIUSARENCO, V. Biodiesel. Brevet Nr. 4119. Publ. MD-BOPI, Nr.7, 2011. 12. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; NENNO, V.; CLICHICI, I. Procedeu de obţinere a suplimentului vitamino-proteic furajer. Brevet nr.4129, Publ. MD-BOPI, nr.10, 2011. 13. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D.; NENNO, V.; CLICHICI, I. Instalaţie pentru epurarea biogazului. Brevet nr. 4130. Publ. MD-BOPI, nr.10, 2011. 14. COVALIOVA O., COVALIOV V. Bloc modular electrochimic pentru generarea hidrogenului. Brevet Nr.4109. Publ. MD-BOPI 4, 2011. 15. COVALIOV, V.; NENNO, V.; COVALIOVA, O.; UNGUREANU, D.; STOEVA, S.; IONEŢ, I. Procedeu de fermentare anaerobă a borhotului. Brevet de inventie nr. 723. Publ. BOPI, 1/2014. 16. COVALIOV, V.; GĂINĂ, B,; COVALIOVA, O.; DUCA, GH.; STIŢIUC, M.; NENNO, V.; STURZA, R. Procedeu de prelucrare stabilizată a producerei de distilare a alcooluluia Brevet de inventie nr. 4283. Publ. BOPI, 4/2014. 17. COVALIOV, V.; BOBEICĂ, V.; COVALIOVA, O.; NENNO V. Procedeu de obţinere a biogazului. Brevet de inventie nr. 4289 MD (54) Publ. BOPI, 6/2014. 18. COVALIOV, V.; COVALIOVA,O.; BOBEICĂ, V.; DUCA GH.; NENNO, V. Procedeu de purificare a biohidrogenului de impurităţi gazoase. Brevet de inventie nr. 784 BOPI, 6/2014. 19. COVALIOV, V.; COVALIOVA, O.; DUCA, GH.; ENACHI, M. Procedeu de obţinere a nanocompozitelor pe bază de nanotuburi din dioxid de titan şi instalaţie pentru realizarea acestuia. Brevet de inventie nr. 4294. Publ. BOPI, 7/2014. 20. COVALIOVA, O.; COVALIOV, V.; AGHENIE, C. Procedeu de epurare galvanochimică a apelor reziduale de coloranţi organici Brevet de invenţie nr. 4297 . BOPI, 8/2014. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate 1. Conferinta studenţească stiintifica anuala de ediţia X, a XI, a XII, XIII, – Chimie ecologica si estimarea riscului chimic 2. Conferinta stiintifica internaţională, The V International Conference- Symposium Ecological chemistry, 2012. Granturi naționale 1. 2011-2014 Proiect instituţional – Studiul proceselor ecochimice şi elaborarea tehnologiilor de tratare a mediului ambiant– dir. pr. Duca Gh Subproiectul: Tratarea apelor reziduale textile de coloranţi, surfactanţi şi etilenglicol prin aplicarea metodelor de oxidare catalitică şi fotocatalitică în combinaţie cu metodele de coagulare-electroflotare şi elaborarea tehnologiilor de epurare). În Programul de Stat: Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor- dir. de progr. – Duca Gh. 2. 2011-2012 Proiect cu tema Influenţa surfactanţilor asupra proceselor de tratare a apelor reziduale de coloranţi textili” (direct. de proiect – dr. hab. , prof. univ.Gonta M)., cu volumul finantarii de 200 mii lei. 3. 2011-2012 EPURAREA COMPLEXĂ ANAEROBĂ A APELOR REZIDUALE PROVENITE DE LA INDUSTRIA DE PRODUCERE A ALCOOLULUI CU OBŢINEREA BIOGAZULUI ŞI SEDIMENTELOR UTILE” , DIN 11.832.08.11A ( conducător al proiectului – dr.Covaliov V.). Granturi internațonale 1. 2013-2014, Proiect bilat. , Moldova- România Surse de cromofori naturali pentru dispozitive cu aplicaţii în biofotonică pe bază de structuri supramoleculare de ADN funcţionalizat, cu volumul finantarii de 200 mii lei, (direct. de proiect – dr. hab. , prof. univ Gonta M). 2. 2014-2015 Continuous improvement strategy for increasing the efficiency of wastewaters treatment facilities in the Black Sea coastal states, cu volumul finantarii de 40.883 mii Euro., dir. de proiect – dr. hab. , prof. univ., Gonţa Maria, 3. 2011-2012. Bioreactor combinat cu obţinerea produselor utile şi randamentul înalt de biometan ca sursă energetică alternativă. Combined Bioreactor with Useful Products and High Efficiency of Biomethane as Alternative Energy Source, 11.820.08.93.STCU. A/5393, volumul finantarii de 300 mii lei. (dir. de poiect – Dr.Covaliov V.). 4. 2013-2015 Proiectul Bilateral STCU #5832 și #13.820.16.10.STCU.a/5832 «Stimularea anaerobă a proceselor anaerobe și reactorul multi-funcțional pentru producerea biohidrogenului molecular și a biometanului” din cadrul programului STCU-ASM „Iniţiative comune de cercetare–dezvoltare”, , Conducătorul proiectului – Dr. V.Covaliov).

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ ”Chimie aplicată şi ecologică”, LCŞ “Redox procese şi tehnologii mai pure în produse alimentare şi apă”

5.5 / 0

4/106 4/207a 4/ ţ6. 4/ţ4 21 40 40 20 22.0

Personalul laboratorului (titulari și cumularzi)

Gonta Maria, dr.hab., prof.univ. prin cumul Matveevici Vera, dr., conf.univ. titular Iambartev Viorica, cercet. stiint. titular Mocanu Larisa, cercet. stiint. titular Covaliov Victor, dr., cercet.stiint. titular Nenno Vladimir, dr., cercet.stiint. titular Bobeica Valentin, dr.hab., prof.univ. prin cumul Covaliova Olga, dr., cercet.stiint. prin cumul