Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnicăLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
„MATERIALE AVANSATE ÎN BIOFARMACEUTICĂ ŞI TEHNICĂ”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 39

Echipa de cercetare

Gulea Aurelian dr. hab. în chimie, prof.univ., academician cercet.şt. principal
Ţapcov Victor dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
Barbă Nicanor dr. hab. în chimie, prof.univ., cercetător ştiinţific coordonator
Botnaru Maria dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Guţu Iacob dr. hab. în chimie, prof.univ., cercetător ştiinţific coordonator
Bîrcă Maria dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Creţu Larisa dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Guţanu Vasile dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Cotovaia Aliona dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Bulimestru Ion dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Tutovan Elena dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Isac-Guţul Tatiana dr. în chimie, conf. univ., cercetător ştiinţific superior
Garbuz Olga master în biologie, cercetător ştiinţific
Paholniţcaia Anastasia master în chimie , cercetător ştiinţific
Graur Vasile master în chimie, cercetător ştiinţific
Truhina Irina Laborant superior
Zatîc Ana cercetător ştiinţific stagiar
Rusnac Roman cercetător ştiinţific stagiar
Boeva Maria cercetător ştiinţific stagiar
Petru Bulmaga – dr. în ştiinţe chimice, conf. univ., cercetător ştiinţific coodonator
Petru Chetruș – dr. în ştiinţe chimice, prof. univ., cercetător ştiinţific superior
Oleg Palamarciuc – dr. în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific superior
Ion Corja – dr. în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific superior
Eleana Stratulat – dr. în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific superior
Mariana Dîru – dr. în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific superior
Mihail Secu – doctorand, cercetător ştiinţific
Angela Sîrbu – cercetător ştiinţific
Tatiana Palamarciuc – dr. în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific
Mihail Secu – cercetător ştiinţific
Oxana Zagurskaia-Şaraevski – cercetător ştiinţific

Direcţii de cercetare

Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice ,,MATERIALE AVANSATE ÎN BIOFARMACEUTICĂ ŞI TEHNICĂ” a fost fondat în 2015, (decizia Senatului din 24 februarie 2015), prin care Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „CHIMIE COORDINATIVĂ” (fondat în anul 1993) s-a comasat cu Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Generală şi Analitică” (fondat în anul 2010). Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice ,,Materiale avansate în biofarmaceutică şi tehnică” intră în componenţa Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Chimie aplicată şi ecologică”, care activează la Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova.
Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:
• Stereochimia şi stereodinamica reacţiilor de asamblare dirijata a combinaţiilor coordinative cu proprietăţi performante, utile in biotehnologie, medicină si tehnică;
• Designul şi sinteza chimică a inhibitorilor de proliferare a celulelor de cancer la nivel molecular;
• Chimia compuşilor coordinativi ca precursori ai nanomaterialelor, produselor medicamentoase şi biotehnologice;
• Stereochimia şi stereodinamica transformărilor moleculare în combinaţiile coordinative ce conţin elemente p, d si 4f;
• Sinteza dirijată a combinaţiilor coordinative ale biometalelor cu ligazi stereoactivi ca stimulatori de obţinere a elementelor proteice ce conţin iod, fluor, seleniu vitamina B12;
• Materiale ce vor servi ca precursori la confecţionarea a conductorilor ionici în rezultatul pirolizei la temperaturi joase a complecşilor polinucleari ai bismutului sau lantanidelor cu elemente tranziţionale;
• Studiul proceselor de asamblare a compuşilor coordinativi ai metalelor tranzitive cu liganzi polifuncţionali cu setul de atomi donori N, O, S;
• Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a compuşilor coordinativi polinucleari cu proprietăţi magnetice originale. Designul compuşilor supramoleculari magnetici;
• Aplicarea compuşilor coordinativi ai metalelor tranzitive cu liganzi polifuncţionali cu setul de atomi donori N, O, S în analiza chimică, cataliză, biomedicină.

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

MANUALE
1. GULEA A., NEGOIU D., COTOVAIA A. Chimia nemetalelor. Partea II (subgrupa principală a grupei VI). Prelegeri. Ch.: CEP USM, 2011. 490 p. ISBN 978-9975-70-948-4. Coli editoriale 23,8.
2. ISAC-GUŢUL, T.; TUTOVAN, E.; Lucrări practice la cataliza moleculară. Îndrumar metodic. Ch.: Tipografia CEP USM, 2013. 112 p. ISBN 978-9975-71-421-1
CAPITOLE ÎN MONOGRAFII ŞI CULEGERI INTERNAŢIONALE
1. S. P. PALII, C. M. INDRICEAN, M. D. REVENCO. Mass Spectrometry and gas-phase ion chemistry of metal phenolates and metal-phenol complexes. Monography The chemistry of metal phenolates, Edited by Jacob Zabicky, John Wiley & Sons, Ltd, 2014, p.131-188.
2. Ю. М. ЧУМАКОВ, А. Ю. ПАХОЛЬНИЦКАЯ, П. А. ПЕТРЕНКО, В. И. ЦАПКОВ, Д. ПУАРЬЕ, А. П. ГУЛЯ Кристаллические структуры нитрато {2 [2 (1 пиридин 2 илэтилиден) гидразин] 1,3 бензотиазоло} аквамеди и хлоро {2 [2 фенил (пиридин 2 илметилиден) гидразин] 1,3 бензотиазоло} меди. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, 2015, том 60, № 1, с. 98–106
ARTICOLE ÎN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT
articole în reviste cu factor de impact mai mare 3
1. O. PALAMARCIUC, E. DELAHAYE, P. RABU and G. ROGEZ, “Microwave-assisted post-synthesis modification of layered simple hydroxides”, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 2016 – 2023.
2. D. M. PIÑERO CRUZ, D. N. WOODRUFF, I.-R. JEON, I. BHOWMICK, M. SECU, E. A. HILLARD, P. DECHAMBENOIT, R.CLÉRAC Switching off the single-molecule magnet properties of the [CoII(Me6tren)(OH2)]2+ module by complexation with trans-[RuIII(salen)(CN)2]−. New Journal of Chemistry, 2014, Vol. 38, p.
3. H. J. SHEPHERD, T. PALAMARCIUC, P. ROSA, J.-F. LETARD, A. BOUSSEKSOU, P. GUIONNEAU and G. MOLNÁR. Antagonism between Extreme Negative Linear Compression and Spin Crossover in [Fe(dpp)2(NCS)2]•py. În: Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 16, p. 3910-3914.
4. T. PALAMARCIUC, J. OBERG, F. El HALLAK, C. F. HIRJIBEHEDIN, M. SERRI, S. HEUTZ, J.-F. LÉTARD, and P. ROSA. Spin crossover materials evaporated in clean high vacuum and ultra-high vacuum conditions: from thinfilms to single molecules. În: J. Mater. Chem., 2012, 22, p. 9690-9695.
5. X. ZHANG, T. PALAMARCIUC, P. ROSA, J. F. LÉTARD, N. Wu, B. DOUDIN, Z. ZHONG, J. WANG, P. A. DOWBEN. The Electronic Structure of a Spin Crossover Molecular Absorbate. În: J. Phys. Chem., 2012, 116 (44), p. 23291–23296.
6. Xin ZHANG, Tatiana PALAMARCIUC, Jean-François LÉTARD, Patrick ROSA, Eduardo Vega LOZADA, Fernand TORRES, Luis G. ROSA, Bernard DOUDIN and Peter A. DOWBEN. The spin state of a molecular adsorbate driven by the ferroelectric substrate polarization. În: Chem. Commun., 2014, 50, p. 2255-2257.
7. Christoph GÖBEL, Tatiana PALAMARCIUC, Charles LOCHENIE and Prof. Dr. Birgit WEBER. Synthesis of Microcrystals of the [Fe(L)(bipy)] Spin Crossover Coordination Polymer in a Poly-4-vinylpyridine Matrix. În: Chemistry – An Asian Journal, 2014, DOI: 10.1002/asia.201402144.
8. BULIMESTRU ION, MENTRE OLIVIER, TANCRET NATHALIE, ROLLE AURELIE, DJELAL NORA, BURYLO LAURENCE, CORNEI NICOLETA, POPA NELEA, GULEA AURELIAN Heterobimetallic Ba–Co aminopolycarboxylate complexes as precursors for BaCoO3-δ oxides; towards a one-stage-deposition of cobaltite films. Journal of Materials Chemistry.,2010,20 p.10724-10734 (IF = 6,626)
9. RIBLET F., NOVITCHI GH., SCOPELLITI R., HELM L., GULEA A., MERBACH A.E. Isomerization Mechanisms of Stereolabile tris- and bis-Bidentate Octahedral Cobalt(II) Complexes: X-ray Structure and Variable Temperature and Pressure NMR Kinetic Investigations. Inorganic Chemistry. 2010, 49, 4194-4211. (IF = 4,79)
10. ROŞU T., NEGOIU M. PĂSCULESCU S., PAHONŢU E., POIRIER D., GULEA A. Metal-based biologically active agents: Synthesis, characterization, antibacterial and antileukemia activity evaluation of Cu(II), V(IV) and Ni(II) complexes with antipyrine-derived compounds. European Journal of Medicinal Chemistry 45. (2010) 774-781. (IF = 3,139)
articole în reviste cu factor de impact 1 – 2,9
1. M. REVENCO, P. BULMAGA, E. JORA, O. PALAMARCIUC, Victor KRAVTSOV and Paulina BOUROSH, Specificity of salicylaldehyde S-alkylisothiosemicarbazones coordination in palladium(II) complexes. Polyhedron, 2014, Vol. 80, p. 250 – 255.
2. M.REVENCO, O.PALAMARCIUC, P. BOUROSH, Janusz LIPKOWSKI, M.GDANEC, Yurii A. SIMONOV, Rodolphe CLÉRAC. New template reactions of salicylaldehyde S-methylisothiosemicarbazone with 2-formylpyridine promoted by Ni(II) or Cu(II) metal ions. Inorganica Chimica Acta 368, 2011, 157–164.
3. ROŞU T., PAHONŢU E., MAXIM C., GEORGESCU R., STANICĂ N., ALMAJAN G.L., GULEA A. Synthesis, characterization and antibacterial activity of some new complexes of Cu(II), Ni(II), V(IV), Mn(II) with Schiff base derived from 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. Polyhedron. 29 (2010) 757-766. (IF=2,033)
4. ROSU T., PAHONTU E., MAXIM C., GEORGESCU R., STANICA N., GULEA A. Some new Cu(II) complexes containig an ON donor Schiff base: Synthesis, characterization and antibacterial activity // Polyhedron. 2011. V.30, P. 154-162. (IF=2,033)
5. GUTSANU V., SCHITCO C., LISA G., TURTA C. Ultradispersed particles of Fe(III) compounds in the strongly basic crosslinked ionic polymer – precursors for new sorbents and catalysts // Materials Chemistry and Physics. 2011, V. 130, p. 854-862 . (IF=2,234)
6. GUTSANU V., COJOCARU L., LISA G., VOLODINA G.F. Some metal compounds in the phase of crosslinked ionic polymer – precursor for new sorbents and catalysts // J. App. Polym. Sci. 2011. DOI 10.1002 / app. 34896 (IF=1,28)
7. GUTSANU V., COJOCARU L., LISA G., VOLODINA G.F. Some metal compounds in the phase of crosslinked ionic polimer – precursors for new sorbents and catalysts // J.App. Polym. Sci., 2012, v.124, pp. 2582-2593 ISSN: 1097-4628 doi: ( IF 1,289)
8. ROSU T., PAHONTU E., GEORGESCU R., DIANA-CAROLINA ILIES N., SHOVA S., GULEA A. Synthesis,strucural and spectral studies of Cu and V, complexes with a novel Schiff base derived from pyridoxal // Polyhedron, 2012 v.31 pp 352-360 ISSN: 0277-5387 (IF 2,118)
9. STAVILA V., BULIMESTRU I., GULEA A., COLSON A., WHITMIRE K. H. Hexaaquacobalt(II) and hexaaquanickel(II)bis(μ-pyridine-2,6-dicarboxylato)bis[(pyridine-2,6-dicarboxylato) bismuthathate(III)]dihydrate. Acta Cryst. 2011, C67, P. 65-68
10. CAROLINA – ILIES, D.; PAHONTU, E.; SHOVA, S.; GULEA, A.; ROSU, T.; Synthesis characterization and crystal structures of nikel (II), palladium (II) and copper (II) complexes with 2-furaldehyde-4-phenylthiosemicarbazone. Polyhedron . 2013, 51, 307-315. ISSN:0277-5387 (IF 1,81).
11. PAHONTU, E.; FALA, V.; GULEA, A.; POIRIER, D.; TAPCOV, V.; ROSU, T. Synthhesis and Characterization of Some New Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Salicylidene Thiosemicarbazones : Antibacterial, Antifungal and in Vitro Antileukemia Activity. Molecules. 2013, 18, 8812-8836. ISNN 1420-3049 (IF 2,428)

articole în reviste cu factor de impact 0,1 – 0,9
1. P. N. BOUROSH, M. D. REVENKO, E. F. STRATULAT, B. WICHER, M. GDANIEC, and I. D. KORZHA. Synthesis and Structure of New Copper(II) Coordination Compounds with 8-Quinoline Aldehyde Semicarbazones and Thiosemicarbazones. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2014, Vol. 59, No. 6, p. 545 – 557.
2. М. Д. РЕВЕНКО, В. И. ПРИСАКАРЬ, А. В. ДИЗДАРЬ, Е. Ф. СТРАТУЛАТ, И. Д. КОРЖА, Л. М.ПРОКА. Синтез, антибактериальная и противогрибковая активность алькогенсемикарбазонов 8-хинолинальдегида и их комплексов с медью(II). Химико-фармацевтический журнал, 2011, №6, с. 33-37.
3. GULEA A. P., TSAPKOV V. I., POIRIER D., ARUKSANDEI K. Sulfanilamide copper(II) chelates with 2-[(2-hydroxyphenyl-imino)methyl]phenolom and 1-[(2-hydroxyphenylimino)-methyl]naphthalen-2-ol. Russian Journal of General Chemistry. 2010, V.80, No.7. p.1351-1354. ( IF=0.43)
4. GULEA A., TSAPKOV V., POIRIER D., ARUCSANDEI C., PAHONŢU E. Sulfanylcontaining copper(II) internal complexes with 2[(2-hydroxifenilamino)-methyl]-fenol and 1-[(2-hydroxifenilamino)-methyl]-naftalene-2-ol. Russian Journal of General Chemistry. vol. 40, 3 (2010) 212. ( IF=0.43)
5. CHUMAKOV YU.M., TSAPKOV V.I., ANTOSYAK B.YA., GULEA A.P., PALOMARES-SANCHES S.A., Crystal structure of 5-methyl-N-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-amine // Journal of structural chemistry. 2011. Vol. 52. № 4. p. 835-838.
6. CHUMAKOV YU. M., PALADI L. G., ANTOSYAK B. YA., SIMONOV YU. A., TSAPKOV V. I., BOCELLI G., GULEA A. GINJU D., PALOMARES-SANCHES S. A Crystal Structures of Nitrato-(2-Hydroxybenzaldehydo)(2,2’-Bipyridil)copper and Nitrato-(2-Hydroxy-5-Nitroben-zaldehydo) (2,2’-Bipyridil)copper // Crystallogrphy Reports. 2011. Vol. 56. № 2. p. 260-264 ( IF = 0,469)
7. GULEA A. P., CHUMAKOV YU. M., TSAPKOV V.I.,GRAUR V. O., LOZAN-TYRSHU K. S., JANNO E.,ANTOSYAK B. YU., RUDIK V. F. Synthesis, structure and properties of coordination compounds of copper(II) acetate with substituted 2-{[2-(2-hydroxyethylamino)ethylimino]-methyl}phenol // Russian Journal of General Chemistry. 2011. Vol. 81. Nr. 9. P. 1859-1866. ( IF=0.43)
8. ЧУМАКОВ Ю. М., ЦАПКОВ В. И., АНТОСЯК Б. Я., ПОПОВСКИ Л. Г., БОЧЕЛЛИ Г., ГУЛЯ А. П. ПАЛОМАРЕС-САНЧЕС С. А. Кристаллические структуры нитрато-4-бром-2-[(2-гидроксиэтилимино)метил]фенолято-имидазолмеди и нитрато-4-хлор-2-[(2-гидрок-сиэтилимино)метил]фенолято-имидазолмеди // Кристаллография. 2012. Т. 57. № с. 20-25. ( IF= 0,469)
9. ГУЛЯ А.П., ЛОЗАН-ТЫРШУ К.С., ЦАПКОВ В.И., КОРЖА И.Д., РУДИК В.Ф. Координационные соединения меди с 4-(диметил)тиосеми-карбазонами 2-формилпиридина // Журнал общей химии. 2012. Т.82. . (гранки, январь 2012) ISSN : 1070-3632 ( IF =0,467)
10. КОТОВАЯ А.С., ШОВА С.Г., МЕЛНИК Е.И., СИМОНОВ Ю.А., ГУЛЯ А.П., ПАХОНЦУ Е. Влияние природы аниона на состав и строение комплексов кобальта с моноэтаноламином // Координационная химия, 2012,том 39,№1, с.1-10 ISSN : 0132-344X ( IF = 0,547).
11. ЧУМАКОВ Ю.М., ЦАПКОВ В.И., АНТОСЯК Б.Я., ПОПОВСКИ Л.Г., БОЧЕЛЛИ Г., ГУЛЯ А.П., ПАЛОМАРЕС- САНЧЕС С.А.. Кристаллические структуры нитро -4- бром -2-[(2-гидроксиэтилимино)метил]фенолято-имидазолмеди и нитрато-4-хлор-2-[(2-гидроксиэтилимино)метил]-фенолято-имидазолмеди // Кристаллография. 2012. Т. 57. №2. с. 284-289. ISSN : 0023-4761 ( IF= 0,469)
12. CHUMAKOV, YU. M.; TSAPCOV, V.I.; PETRENKO, P. A.; PALOMARES-SANCHEZ; GULEA, A.P. Crystal structure of [2-(2-hydroxybenzilydene)-hydrazinecarboxoamidato (1-)][2-(hydroxybenzilydene)- hydrazinecarboxoamidato(2-)]chromium monohydrate. Journal of Structural Chemistry. 2013,54(4), 824-828. ISSN: 0022-4766 (IF = 0,575).
13. CHUMAKOV, YU. M.; CAPATINA, T.B.; PETRENKO, P. A.; TSAPCOV, V.I.; GULEA, A.P. Crystal structure of tetra (µ-acetato)-bis{[1-ethyl-3-(pyridine-2-yl)carbamide]copper}. Journal of Structural Chemistry. 2013, 54(5), 963-965. ISSN: 0022-4766 (IF = 0,575).
14. GULEA, A. P.; CHUMAKOV, YU. M.; GRAUR, V. O.; TSAPKOV, V. I. Coordination Compounds of Copper(II) with Substituted 3-{[(2-Hydroxyphenyl)methylidene]amino}propane-1,2-diols. Russian Journal of General Chemistry. 2013, 83(9), 1666-1672. ISSN: 1070-3632 ( IF = 0.43)
15. KOTOVAYA, A.S.; SHOVA, S.G.; MELNIK, E.I.; SIMONOV, YU. A.; GULYA, A.P.; PAHONTU, E. Effect of the nature of the anion on the composition and structure of cobalt complex with monoethanolamine. Journal of Coordination Chemistry. 2013 , 39(1), 23-32. ISSN: 1070-3284 (IF=0,466).
16. КОТОВАЯ, А.С.; ШОВА, С.Г.; МЕЛНИК, Е.И.; СИМОНОВ, А.Ю.; ГУЛЯ, А.П.; ПАХОНЦУ, Е. Влияние природы аниона на состав и строение комплексов кобальта с моноэтаноламином. Координационная Химия. 2013, 39(1), 26-35. ISSN PRINT: 0132-344X (IF= 0,466).
17. ЧУМАКОВ, Ю.М.; ЦАПКОВ, В.И.; ПЕТРЕНКО, П.А.; ПАЛОМАРЕС – САНЧЕС, С.А.; ГУЛЯ, А.П. Кристаллическая структура [2-(2-гидроксибензилиден)-гидрезинкарбоксамидато(1-)][2-(2-гидроксибензилиден)-гидразинкарбоксамидато(2-)]хром моногидрата. Журнал Структурной Химии. 2013, 54(4), 778-782. ISSN: 0136-7463 (IF=0,575 ).
18. ЧУМАКОВ, Ю.М.; ЦАПКОВ, В.И.; ПЕТРЕНКО, П.А.; ЖАННО, Е.; ГУЛЯ, А.П. Кристаллическая структура нитрата {акваимидазол-[2-(2-карбамоилгидразон) пропионато]}меди (II). Журнал Структурной Химии. 2013, 54(3), 564-568. ISSN: 0136-7463 (IF=0,575 ).
19. ЧУМАКОВ, Ю. М.; КЭПЭЦИНА, Т. Б.; ПЕТРЕНКО, П. А.; ЦАПКОВ, В. И.; ГУЛЯ, А. П. Кристаллическая структура тетра(µ-ацетато)-бис{[1-этил-3-(пиридин-2-ил)карбамид]меди}. Журнал структурной химии. 2013, 54(5), 947-949 ISSN: 0136-7463 (IF=0,575 ).
20. E. PAHONTU, A. P. GULEA, D. POIRIER, AND V. I. TSAPKOV Coordination Compounds of Cobalt, Nickel, Copper, and Zinc with N1-Bis(pyridin-2-ylmethylidene)benzene-1,2-diamine,N2 and Its Derivatives Russian Journal of General Chemistry 2014 vol. 84 No. 9 p.1530-1533 ( IF = 0.43)
21. ЧУМАКОВ Ю. М., ПЕТРЕНКО П. А., КОДИЦА Т. Б., ЦАПКОВ В. И., ПУАРЬЕ Д., ГУЛЯ А. П. Кристаллические структуры 4-(пирид-2-ил)тиосемикарбазонов 2-гидрокси-5-бромобензальдегида, 2-гидрокси-3-метоксибензальдегида и 2-гидроксинафталин-1-карбальдегида // Кристаллография, 2014, том 59, № 2, с. 253-258.
22. CHUMAKOV YU. M., PETRENKO P. A., CODITA T. B., TSAPKOV V. I., POIRIER D., GULEA A. P. Crystal Structures of 5-Bromo-2-Hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyde and2-Hydroxynaphthalene-1-Carbaldehyde 4-(2-Pyridyl)-Thiosemicarbazones // Crystallography Reports. 2014. Vol. 59. No 2. pp. 207-2212. (IF= 0,469)
23. ПАХОНЦУ Е., ЦАПКОВ В. И., ПУАРЬЕ Д., ГУЛЯ А. П. Координационные соединения меди и никеля с N,N’- [4,4’-(перфтор-1,4-фенилен)бис(4,1-фенилен)]бис[2-(пиридин-2-илметилиден)гидразинкарботиоамидом] и его производными // Журнал общей химии. 2014. Т. 84. Вып. 6 cc 1020-1024.. ( IF = 0.43)
24. PAKHONTSU E., TSAPKOV V. I., POIRIER D., GULEA A. Coordination Compounds of Copper and Nickel with N,N,-[4,4,-(Perfluoro-1,4-phenylene)bis(oxy)bis(4,1-phenylene)] bis [2-(pyridine-2 ylmethylidene) hydrazinecarbothioamide] and Its Derivatives // Russian Journal of General Chemistry. 2014/ Vol. 84. No 6. pp. 1198-1201. . ( IF = 0.43)
25. ПАХОНЦУ Е., ГУЛЯ А. П., ПУАРЬЕ Д., ЦАПКОВ В. И. Координационные соединения кобальта, никеля, меди и цинка с N1,N2-бис(пиридин-2-илметилиден)бензол-1,2-диамином и его производными // Журнал общей химии. 2014. Т. 84. Вып.9 cc 1530-1553. ( IF = 0.43)
26. PAKHONTSU E., TSAPKOV V. I., POIRIER D., GULEA A. Coordination Compounds of Copper and Nickel with N,N’-[4,4’-(Perfluoro-1,4-phenylene)bis(oxy)bis(4,1 phenylene)]-bis[2-pyridin-2-ylmethylidene)hydrazinecarbothioamide] and Its Derivatives // Russian Journal of General Chemistry. 2014. Vol. 84. No 9. ( IF = 0.43)

ARTICOLE ÎN REVISTE NAŢIONALE
categoria A
1. Т. А. Казак, Л. Г. Кирияк, М. Д. Ревенко, И. Г. Повар. Влияние 4-фенилтиосемикарбазида на высоту пика кадмия при его определении методом катодной инверсионной вольтамперометрии. În: Вода. Химия и экология, 2011, Nr. 9, с. 67- 71.
categoria B
1. PRISACARI V., BURACIOV S., ŢAPCOV V., GULEA A. Antibacterial and antigungal effects of new compounds. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 1(24) 2010. Chişinău. p.43-44.
2. TAGADIUC O., RUDIC V., GULEA A. Modificările ontogenetice ale nivelului de sulfaţi în ţesutul osos în condiţii fiziologice, osteopatia experimentală şi la administrarea unor remedii. Buletinul Academiei de Ştiinţe: Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), 115-120.
3. LOZAN-TÎRŞU C., ŢAPCOV V., RUDIC V., GULEA A. Activitatea antimicrobiană a compuşilor coordinativi ai cuprului(II) care conţin sulfanilamide şi tiosemicarbazona sau 4-feniltiosemicarbazona acidului piruvic şi benzoilformic // Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane,, .Chişinău. Moldova. 6-8 iulie 2011. Rez. Comunicărilor. P. 70-72.
4. TAGADIUC, O.; RUDIC, V.; GULEA, A. Modificările ontogenetice ale nivelului de sulfaţi în ţesutul osos în condiţii fiziologice, osteopatia experimentală şi la administrarea unor remedii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, 313(1), 115-120.
5. TAGADIUC, O.; GULEA, A.; RUDIC, V.; GUDUMAC, V. Influence of copper coordination compounds and cyanobacterial remedy BioR on bone collagen and hydroxyproline concentrations (ontogenetic view). ICNBME-2011. International conference on nanotechnologies and biomedical engineering., 2011, 357-361.
6. BORONCIUC CHEORHE, GULEA AURELIAN, TURCANU ŞTEFAN, ROŞCA NICOLAE, BALAN ION, VARMARI NINA, BÎRCA MARIA, DIDILICA INA Stimularea spermatogenezei la cocoşii reproducatori // Materialele congresului vii al fiziologilor din Republica Moldova, Fiziologia şi Sănătatea, 27-28 septembrie 2012,Chişinau p.184-188 ISBN 78-9975-62-323-0
7. ŢURCANU Ş., GULEA A., BĂRCĂ M., DIDILICĂ I. Analiza comparativă a influenţei unor remedii ale zincului şi seleniului asupra anumitor indiciimorfologici ai ouălor de găină // Materialele congresului vii al fiziologilor din Republica Moldova, Fiziologia şi Sănătatea, 27-28 septembrie 2012,Chişinau p.391-395 ISBN 78-9975-62-323-0
8. BATÎR, L.; ZOSIM, L.; ELENCIUC, D.; ŢAPCOV, V.; GULEA, A.; RUDIC, V Procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat organic. Intellectus. 2013, p. 72-76. ISSN 1810-7079.
9. GULEA, A. Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer. Academos. 2013, 1(28), 102-107 ISSN 1857-0461.
10. POPUŞOI, A.; BARBĂ, N.; GULEA, A.; ROY, J.; POIRIER, D.; PRISACARI, V. Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl)phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2il)acryloyl)phenylthiourea. Chemistry Journal of Moldova. 2013, 8(1). ISSN 1857-1727
11. BATÎR, L., ELENCIUC, D., ZOSIM, L., RUDIC, V., GULEA, A., ŢAPCOV, V. Studiul comparativ al indicilor morfologici ai cianobacteriei Spirulina platensis cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II). Revista Botanică, 2013, ISSN 1857-095X
12. GULEA, A.; PAHOLINITCAIA, A.; BARBA, A.; POIRIER D. Synthesis, structure and in vitro antiproliferative activity of some hydrazones and their copper complexes Revirta Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţeţe vieţii. 2013, ISSN: 1857–064
13. RUDIC V., LOZAN-TÎRŞU C., ZARICIUC E., GULEA A., ŢAPCOV V. Inhibitorii proliferării bacteriei bacillus cereus in baza compuşilor coordinativi ai cuprului(II) care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(322) 2014 p.139-146
14. BARBA N., GULEA A., POPUSOI A., LOZAN-TIRSU C., POIRIER D. Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(322) 2014 p.146-160
categoria C
1. REVENCO M., DÎRU M., DAYYIH WAELL A. A. Electrod cu matrice polimerică, selectiv la surfactantul anionic laurilsulfat. În: Studia Universitatis, seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii, nr. 6 (46), 2011, p. 97-101.
2. BULMAGA P., COVACI E. Studiul interacţiunii S-metil N(4)-(2,4,6-trimetil) fenil tiosemicarbazonei aldehidei salicilice şi 8-chinolinaldehidei cu tetracloropaladatul(II) de potasiu. Analele ştiinţifice ale universităţii de stat din Moldova, Ştiinţe ale naturii, Chişinău 2011, p. 55-60.

BREVETE DE INVENŢIE

1. BATÂR L., RUDIC V., BULIMAGA V., ZOSIM L., ELENCIUC D., GULEA A., BEJENARI N., ŢAPCOV V Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis. Brevet de invenţie nr. 167 (13) Y. Publ. MD-BOPI 3/2010. p.30.
2. GULEA A., CIORNEA V., ŞOVA S., ŢAPCOV V., NOVIŢCHI GH., GINJU D. Dihidrat de {(hexaaquacalciu)-[μ-hidroxi-μ-acetato-O,O’-bis(nitrilotriacetatocrom(III))]} ce posedă proprietăţi de material dielectric. Brevet de invenţie nr. 4016 (13) B1. Publ. MD-BOPI 2/2010. p.15
3. GULEA A., ŢAPCOV V., GRAUR V., BATÎR L., RUDIC V., BULIMAGA V., ELENCIUC D. Acetato-N-[2-(2-hidroxietilamino)-etil]-salicilidenimino(1-)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina Platensis. Brevet de invenţie MD nr. 4043.2010. Publ. BOPI nr.5/2010. p.25-26.
4. GULEA A., ESCUDIE J., BULIMAGA V., RUDIC V., ZOSIM L., DJUR S. Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis. Brevet de invenţie nr. 228 (13) Y. Publ. MD-BOPI 6/2010. p.39.
5. GULEA A., ŢAPCOV V., GRAUR V., GINJU D., BATÎR L., RUDIC V., ZOSIM L. Bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benyiliden)-amino]-propan-1,2-dihidroxi}(1)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis. Brevet de invenţie nr.4069(13)B1. Publ. MD-BOPI 9/2010. p.19-20.
6. GULEA A., ŢAPCOV V., GRAUR V., BATÎR L., RUDIC V., BULIMAGA V.
Hidratul de 2-{[2-(2-hidroxietilamino)etilimino]metil}-benzen-1,4-diolo(2-)cupru şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia. Cerere pentru brevet de invenţie MD nr. a20090119 din 2009.11.13. Hot. de acord. a BI nr 6325 din 2010.01.22 la 1.02.2010
7. GULEA A., ESCUDIE J., BULIMAGA V., RUDIC V., ZOSIM L., DJUR S. Procedeu de cultivare şi de acumulare a germaniului la Spirulina platensis. Cererea nr. 20100021 din 2010.01.28. Hot. de acord. a BI nr 6438 din 2010.04.00 la 27.04.10.
8. LOZAN-TÎRŞU C., GULEA A., ŢAPCOV V., RUDIC V. Compuşi coordinativi ai cuprului cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei // Brevet de invenţie MD Nr.4112. 2011. Publ. BOPI. Nr.5/2011. P.24-25
9. GULEA A., JALBĂ A., BARBĂ N., ŢAPCOV V., SOFRONI L., POIRIER D. N, N’-[4,4’-(perfluoro-1,4-fenilendioxi)-bis(4,1-fenilen)]-bis[2-(piridin-2-ilmetilen)hidrazincarbotio-amidă] şi utilizarea ei în calitate de inhibitor al proliferării celulelor LNCaP ale cancerului prostatei // Brevet de invenţie MD № 4126. 2011. Publ. BOPI №9/2011. P. 24-25.
10. GULEA A., LOZAN-TÎRŞU C., ŢAPCOV V. Utilizare a di(-S)-bis{cloro-[1-(piridin-2-il)etanon-4-metiltiosemicarbazonato(1-)]cupru} în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus aureus // Brevet de invenţie MD № 4127. 2011. Publ. BOPI №9/2011. P. 25
11. GULEA A., ŢAPCOV. V., STRAISTARI T., POIRIER D. Di(-S)-bis{cloro-[fenil(piridin-2-il)metanon-tiosemicarbazono(1-)]cupru}care manifestă proprietatea de inhibare a proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar // Brevet de invenţie MD Nr. 4132. Publ. BOPI 10/2011. P. 24-25.
12. GULEA A., ŢAPCOV V., LOZAN-TÎRŞU C., RUDIC V. [(2-Carbamotioilhidrazon)-propionato(2-)]-(4-aminobenzensulfamid)cupru, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile de genul Bacillus cereus// Brevet de invenţie MD Nr. 4133. Publ. BOPI 10/2011. P. 25-26.
13. TODERAŞ I., RUDIC V.,CEBOTARI V., BOGDAN V., GULEA A., BULIMAGA V., BUZU I., CHIRIAC T., ARCAN E. Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera // Brevet de invenţie MD nr. 475, Publicat BOPI 2/2012, P. 28
14. TODERAŞ I., RUDIC V.,CEBOTARI V., BOGDAN V., GULEA A., BULIMAGA V., BUZU I., CHIRIAC T., RAILEAN N. Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera // Brevet de invenţie MD nr. 476, Publicat BOPI 2/2012, P. 28-29.
15. BORONCIUC G., GULEA A., ŢURCANU Ş., ROŞCA N., BALAN I.,BÎRCĂ M., DIDILICĂ I Stimulator al spermatogenezei la cocoşi // Brevet de invenţie MD nr. 4166, Publicat BOPI 5/2012, P. 19
16. GULEA A., LOZAN-TÎRŞU C., ŢAPCOV V., COTOVAIA A., GHICAVII V. Compuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus // Brevet de invenţie MD nr. 4179, Publicat BOPI 7/2012, P. 22-23.
17. GULEA AURELIAN, ŢAPCOV VICTOR, BÎRSĂ MIHAIL, GÎNJU DUMITRU, JALBĂ ANGELA, GRAUR VASILE, JULEA FELICIA Inhibitor al leucemiei mieloide umane în baza de {bis[2-(3,5-dibromo-2-hidroxifenil)-2-oxoetil-piperidin-1-carboditioato(1-)-O,O’]cupru} // Brevet de invenţie MD nr. 4190, Publicat BOPI 12/2012, P. 21-22
18. ŢURCANU ŞTEFAN, GULEA AURELIAN, BORONCIUC GHEORGHE, ROŞCA NICOLAE, BALAN ION, BĂRCĂ MARIA, DIDILICĂ INA Stimulator al spermatogenezei la cocoşi // Brevet de invenţie MD nr. 4193, Publicat BOPI 1/2013, P. 25-26
19. GULEA AURELIAN, CĂPĂŢÎNĂ TATIANA, CIUMACOV IURIE, LOZAN-TÎRŞU CAROLINA, PETRENCO PETR, CODIŢĂ GHEORGHE, ŢAPCOV VICTOR , RUDIC VALERIU Compus coordinativ trinuclear al cuprului: tris{µ-[3,5-dibromo-2-hidroxibenziliden-4’-(piridin-2-il)-tiosemicarbazido(2-)]cupru}hidrat, care manifestă activitate antimicrotică faţa de Candida albicans // Brevet de invenţie MD nr.4194, Publicat BOPI 1/2013, P.26-27 31 IANUARIE
20. BARBĂ Nicanor; GULEA Aurelian; POPUŞOI Ana; JALBĂ Angela nhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de N-(4-(5-(piridin-2-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenil)-2-(piridin-2-ilmetilen) hidrazincarbotioamidă // Brevet de invenţie MD nr.4215, Publicat BOPI 4/2013, P.23
21. GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GRAUR Vasile, MD; BUZATU-BALACHIN Ecaterina, MD; PETRENKO Petru, MD; CIUMACOV Iurie, MD Catena-(µ-nitrato)[µ-(2-hidroxibenziliden)-4-prop-2-en-1-iltiosemicarbazon-S]argint cu activitate antimicrobiană faţă de bacteriile Salmonella abony// Brevet de invenţie MD nr.4252, Publicat BOPI 10/2013, P.19-20
22. GULEA Aurelian; JALBĂ Angela, ŢAPCOV Victor, ŞOVA Sergiu,POIRIER Donald; COTOVAIA Aliona, Inhibitor al proliferării celulelor HepG2 în cancerul hepatic în bază de cloro-[2-fenil(piridin-2-il)metanon-4-(3-metoxifenil)tiosemicarbazono]nichel 4300 (13) B1, p.27-28, 2014,8
PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
1. PALAMARCIUC, O., REVENCO, M., CLERAC, R., BOUROSH, P., KRAVTSOV, V. Ch. Crystal engineering of the polynuclear manganese(III) complexes with salecylaldehide thiosemicarbazone. MSCMP – Chisinau, 2014, DSCM 50p.
2. PALAMARCIUC, O., REVENCO, M., BOUROSH, P., CORJA, I., J. LIPKOWSKI, М. GDANIEC, R. CLÉRAC. New copper(II) coordination compunds with Girard T reagent derivatives. MSCMP – Chisinau, 2014, DSCM 53p.
3. SECU, M., O. PALAMARCIUC, M. REVENCO, R. CLERAC. Manganese(III) promoted reaction of nucleophilic addition for the synthesis of magnetic materials. MSCMP – Chisinau, 2014, DSCM 61p.
4. M. REVENCO, M.SECU, O. PALAMARCIUC, R. CLERAC, P. BOUROSH. Structural studies as tool to control the outcome of metal-promoted reactions. MSCMP – Chisinau, 2014, DSCM 64p.
5. PALAMARCIUC, O., REVENCO, M., BOUROSH, P., CORJA, I., KRAVTSOV, V., LIPKOWSKI, J., GDANIEC M. and RODOLPHE C. Cooper(II) coordination compunds derived from Girard T reagent and salicylaldehyde. International conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, 2014, p. 53.
6. O. PALAMARCIUC AND M. REVENCO, 1D cooper(II) system derived from salicylaldehyde S-methyl-isothiosemicarbazone: Synthesis, structure and magnetic properties. International conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, 2014, p.54.
7. O. PALAMARCIUC, E. DELAHAYE, P. RABU AND G. ROGEZ, “Microwave-assisted post-synthesis modification of layered simple hydroxides”. Simpozium Q, Hybrid materials engineering in biology, chemistry and physics, Lille, France, 2014, Q. p. I27.
8. E. STRATULAT, P. BOUROSH, I. CORJA, V. PRISACARI, A. DIZDARI, M. REVENCO. Synthesis, structure and antibacterial activity of copper(II) complex with 8-quinolinealdehyde 4-(o-fluorophenyl)thiosemicarbazone. 7th International Conference on Materials Science and Condesend Matter Physics, Book Abstracts, Chisinau, 2014, p. 172.
9. E. STRATULAT, M. REVENCO, O. PALAMARCIUC, A. PUI, S. SOVA. Synthesis and structure of new copper(II) coordination polymer with thiosemicarbazone imidazole derivative. The International conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, Book Abstracts, Chisinau, 2014, p. 124.
10. E. STRATULAT, P. BOUROSH, I. CORJA, M. REVENCO. Coordination polymer chain assembled through perchlorate ions. The International conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, Book Abstracts, Chisinau, 2014, p. 123.
11. A., SÎRBU, M., SECU, M., REVENCO, P., BOUROSH. Synthesis and structure of new copper(II) complexes of 5-(methylenetrimetylamonium)salicylaldehyde thiosemicarbazone. 7th International Conference on Materials Science and Condesend Matter Physics, Book Abstracts, Chisinau, 2014.
12. P. BULMAGA, M. REVENCO, O. PALAMARCIUC, A. SIRBU. The study of influence of 8-formylquinoline thiosemicarbazone functionalization on the mode of coordination to the palladium (II) ion. The International conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, Book Abstracts, Chisinau, 2014.
13. A., SIRBU, M., SECU, M., REVENCO. Spectrophotometric determination of the copper(II) with 5-(methylenetrimetylamonium)salicylaldehyde thiosemicarbazone. The International conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, Book Abstracts, Chisinau, 2014.
14. M., REVENCO, M., SECU, S., OSTROVSKY, O., REU, A., PALII, S., KLOKISHNER, R. CLÉRAC. Slow magnetic relaxation in the linear trimeric MnIIIMIIIMnIII (M = Fe, Ru, Os) single molecule magnets. The 7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Applied Physics, 16–19 September 2014, Chisinau, Moldova.
15. A. SÎRBU, M. SECU, M. REVENCO, P. BOUROSH. Synthesis and structure of new copper(II) complexes of 5-(methylenetrimetylamonium)salicylaldehyde thiosemicarbazone. The 7th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Applied Physics, 16–19 September 2014, Chisinau, Moldova.
16. M. SECU. Structural investigation of theprotonatedform of Bis(salicylidene)-S-methylisothiosemicarbazide. Conferinţa Internaţională dedicată aniversării a 55-a de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei, 28-30 mai 2014, Chişinău.
17. M. SECU, O. PALAMARCIUC, M. REVENCO, R. CLÉRAC. New manganese(III) Building Block which exhibit single molecule magnetic behavior. Conferinţa Internaţională dedicată aniversării a 55-a de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei, 28-30 mai 2014, Chișinău.
18. A. SÎRBU, M. SECU, M. REVENCO. Spectrophotometricdetermination of thecopper(II) with 5-(methylenetrimetylamonium)salicylaldehyde thiosemicarbazone. Conferinţa Internaţională dedicată aniversării a 55-a de la fondarea Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei, 28-30 mai 2014, Chișinău.
19. P. BULMAGA , M. REVENCO, O. PALAMARCIUC, A. SIRBU. Study of influence of the substituent in 8-formylquinoline thiosemicarbazone on the mode of coordination to the palladium(II) ion. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, May 28 – 30, 2014, Chisinau, Moldova.
20. N. WOODRUFF, D. PIСERO CRUZ, I.-R. JEON, I. BHOWMICK, P. DECHAMBENOIT, M. SECU, R CLЙRAC. Using the Anisotropy of Co(II) to Synthesis Interesting Magnetic Materials. ECMM, 2013 October 6-10, Karlsruhe.
21. O. PALAMARCIUC, M. REVENCO, R. CLERAC, P. BOUROSH, V. CRAVTSOV. Oxidative dimerization of the salicylaldehyde thiosemicarbazone promoted by manganese ions: structure and magnetic studies. Acta Chemica Iasi, 2013, Vol.21, CO6.
22. M. SECU, O. PALAMARCIUC, K. S. PEDERSEN, P. DECHAMBENOIT, M. REVENCO, R. CLERAC. Rational design of new cyanido – based Single-Molecule and Single-Chain Magnets. ECMM, Karlsruhe, Germany, 2013, p. 144.
23. O. PALAMARCIUC, M. REVENCO, V. KRAVTOV, P. BOUROSH AND R. CLÉRAC. New polynuclear Mn(III) assemblies obtained by template reaction. ACIN, Namur, Belgium, 2013, P112.
24. E., STRATULAT, M., REVENCO, P., BOUROȘ. Particularitățile structurii compusului coordinativ al tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei cu percloratul de cupru(II). Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Interferențe universitare-integrare prin cercetare și inovare” Rezumate ale comunicărilor, Chişinău, 2012, p. 97-98.
25. P. BOUROSH, E. STRATULAT, I. CORJA, A. DIZDARI, M. GDANIEC, M. REVENCO, V. PRISCARI. Structure and antimicrobial activity of the copper(II) complex with 8-formylquinoline 4-ethyl-thiosemicarbazone. The XVII-th International Conference ″Physical Methods in Coordination and Supramplecular Chemistry″ Book of Abstracts, Chișinău, 2012, p.193-194.
26. M. SECU, K. S. PEDERSEN, O. PALAMARCIUC, P. DECHAMBENOIT, M. REVENCO, R. CLERAC. Controlled Synthesis of new Cyanide-Based Single-Molecule and Single-Chain Magnets. Journées scientifiques du GdR MCM2, 2012 December 4-6, Dourdan, France.
27. M. SECU, O. PALAMARCIUC, M. REVENCO. Sinteza şi proprietăţile optice a unor sisteme supramoleculare cu potențiale proprietăți fotomagnetice. The XVII-th Conference “Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 24-26, 2012, Chisinau, Moldova.
28. P. BULMAGA, P. BOUROSH, E. JORA, M. REVENCO, J. LIPCOVSKI, B. WICHER, O. PALAMARCIUC. Structures of palladium complexes with tridentate thiosemicarbazones. The XVII-th International Conference “Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry”, Chişinău, October 24-26, 2012, Book of abstracts, p. 77.
29. M. SECU, M. REVENCO, R.CLÉRAC Crystal engineering of the bis(salicylidene)thiosemicarbazi-datomanganese(III) complexes. The 6th International Conference on Materials Scienceand Condensed Matter Physics. September 11-14, 2012, Chisinau, Moldova.
30. M. SECU, P. DECHAMBENOIT, O. PALAMARCIUC, M. REVENCO, R. CLERAC. New Manganese-based polynuclear complexes. GECOM-CONCOORD, June 3-8, 2012, Metabief-Mont D’or, France.
31. E. STRATULAT. Aplicaţii analitice ale compuşilor cuprului cu tiosemicarbazona 8-formilchinolinei. Conferinţa ştiinţifică internaţională “Creşterea impactului cercetării şi a dezvoltării capacităţii de inovare” Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2011, p. 66.
32. BULMAGA P., JORA E., BOUROSH P., REVENCO M., CORJA I., GDANET M., PALAMARCIUC O. Palladium coordination compounds with 8-formylquinoline thiosemicarbazone. EICC-1, First EuCheMS, Inorganic Chemistry Conference, University of Manchester, Book of abstracts, 11-14 april 2011, SP_P74.
33. ЖОРА Е.И., БУЛЬМАГА П.И., РЕВЕНКО М.Д. Координационные соединения палладия (II) с S-алкилизотиосемикабазонами салицилового альдегида. XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии, Тезисы докладов, стр. 245, 6-11 июня 2011, Суздаль.
34. СЕКУ М.Д., РЕВЕНКО М.Д., ПАЛАМАРЧУК О. В. Синтез и структура новых координационных соединений марганца(III) с S-метид-N1,N4-ди(салицилиден)изоттиосемикарбазидами. XXV международная чугаевская конференция по координациоггой химии, 6-11 июня 2011 г. Суздаль, Россия.
35. M. SECU, Unele legități de formare a structurii cristaline în compuşii MnLX. Conferința științifică națională cu participare internațională “Creșterea Impactului Cercetării și Dezvoltarea Capacității de Inovare”, vol.II, 21-22 septembrie 2011, Chisinau, Moldova.
36. PALAMARCIUC O. Sinteza şi proprietăţile magnetice ale compuşilor coordinativi ai manganului cu derivații tiosemicarbazonei aldehidei salicilice. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională “Creşerea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, Chişinău, USM, 2011, p. 61.
37. ПАЛАМАРЧУК О. В., РЕВЕНКО М. Д., БОУРОШ П. Н., КЛЕРАК Р. Двухъядерные координационные соединения марганца(II) с тиосемикарбазонами производных салицилового альдегида. ХХV Международная Чугаевская Конференция по Координационной Химии, Суздаль, 2011, с. 74.
38. РЕВЕНКО М. Д., ПАЛАМАРЧУК О. В., КЛЕРАК Р. Новые темплатные реакции тиосемикарбазидного фрагмента. ХХV Международная Чугаевская Конференция по Координационной Химии, Суздаль, 2011, с. 76.
39. PALAMARCIUC O., REVENCO M., ABABEI R., BOUROSH P., LE GOFF XAVIER, CLERAC RODOLPHE., Polynuclear complexes based on manganse metal ions and thiosemicarbazone ligands. First EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, Manchester 2011, p. SP_P70.

PROIECTE DE CERCETARE ÎN ANII 2010 – 2014

1. Proiect instituţional 11.817.08.42F „Cercetări fundamentale în domeniul proiectării şi asamblării template a reactivilor organici, combinaţiilor coordinative şi a materialelor magnetice noi”; durata – 4 ani (2011-2014), buget ~ 1000000 lei, coordonator de proiect Dr. hab., prof. univ. Revenco Mihail – Dr. Palamarciuc Oleg
2. Proiect pentru infrastructura 2011 (Cifrul nu-mi este cunoscut) „Spectrofotometru UV VIS cu diapazon larg pentru efectuarea cercetărilor combinaţiilor coordinative şi materialelor magnetice noi” buget ~ 367000 lei, coordonator de proiect Dr. hab., prof. univ. Revenco Mihail, responsabil de proiect: Dr. Palamarciuc Oleg.
3. Proiect de Stat 14.518.02.01A „Design-ul şi asamblarea unor noi magneţi moleculari pe baza precursorilor de mangan(III) cu derivaţi ai tiosemicarbazidei” din cadrul Programului de stat Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii. Durata – 2 ani (2014-2015), buget ~ 200000 lei, coordonator de proiect Dr. hab., prof. univ. Revenco Mihail, Dr. prof. Chetruş Petru.
4. Proiect pentru tineri cercetători 14.819.02.15F „Noi materiale moleculare magnetice ale cuprului şi fierului cu liganzi polifuncţionali derivaţi ai aldehidei salicilice şi 2-formilpiridinei pentru aplicaţii analitice, catalitice şi dispozitive electronice” , durata – 2 ani (2014-2015), buget ~ 100000 lei, coordonator de proiect, doctor Palamarciuc Oleg.
5. Proiect Instituţional 11.817.08.48A „ Disignul şi sinteza dirijată a inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer cu aplicare ulterioară în oncologie ” durata – 4 ani (2011-2014), coordonator de proiect Gulea A
6. Proiect Internaţional de schimb echivalent Polonia – Moldova cercetări fundamentale (2013-2014) Research and development of new anticancer compounds În cadrul Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe Poloneză şi Academia de Ştiinţe a Moldovei coordonator de proiect acad. Gulea A
7. Proiectul internaţional bilateral 10.820.09.10/RoA “Detecţie şi inhibare a cancerului la nivel molecular ” durata – 2 ani (2011-2012), coordonator de proiect Sofroni Larisa (Institutul Oncologic din Moldova)
8. Proiectul Bilateral Internaţional 13.820.08.01/RoF „Designul si sinteza chimică a inhibitorilor moleculari cu proprietăti biomedicale” durata – 2 ani (2013-2014), coordonator de proiect Gulea A.
9. Programa de Stat 14.518.04.07A „ Sinteză chimică a moleculelor cu proprietăţi antituberculoase, antimicrbiene şi antifungice. ” durata – 2 ani (2013-2014), coordonator de proiect Tapcov
10. Participant al proiectului din Programul de Stat : Studierea mecanismelor de regresie a cirozei hepatice experimentale şi elaborarea procedeelor de stimulare a regenerării postcirotice a ficatului sub acţiunea unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie Direcţia strategică: 2.3. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii
11. Proiectul Bilateral Moldo-Român 10.820.05.22RoF „ Materiale catodice nanostructurate pentru pilele de combustie cu electrolit oxid solid (Sofc)” durata – 2 ani (2010-2012), coordonator de proiect Bulimestru I

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE
1. The XVII-th International Conference “Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry”, Chişinău, Moldova, October 24 – 26, 2012
2. XXVI Международная Чугаевская конференция по координационной химии. Казань, 6-10 октября 2014 года.

Spații ocupate

Spaţii ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de angajaţi în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spaţiul unde este plasat LCŞ) Suprafaţa, m2 Suprafaţa medie ce revine unui cercetător, m2
 CCŞ ,,Chimie aplicată şi ecologică”, LCŞ ,,Materiale avansate în biofarmaceutică şi tehnică ” 5

5

2

3

6/2

5/1

4/2

 

4/213

4/207

4/204

4/320a

4/302

4/312

4/217

4/307

50

50

23

42

32,5

16,6

42,3

21,2

10

10

12,5

14

7,51

Activitatea editorială a Acad. Aurelian Gulea

1995 -prezent – expert internaţional la revista «Russian Journal of Coordination Chemistry»,
Moscova, Academia de Stiinţe a Rusiei, editura NAUKA
2000 – membru al Colegiului redacţional al revistei «Acta Universitatis Cibiniensis» Seria F, CHEMIA (Romania).
2005 – Membru al Colegiului redacţional al revistei “Chemistry Journal of Moldova” (Moldova).
2007 – Membru al Colegiului redacţional al revistei de chimia a Universitatii din Bucuresti, Romania.
2008 – expert internaţional la revista Journal of «Enyzme Inhibition and Medicinal
Chemistry», Publisher Informa Healthcare, London W1T 3JH, UK
2009 – Membru al Colegiului redacţional al revistei de chimie Universitatea Al.I.Cuza
2014 – Redactor responsabil al revistei STUDIA UNIVERSITAS seria Stiinte Reale si
ale Naturii
Rezultatele cercetărilor fundamentale au fost inglobate în 14 monografii şi manuale, generalizate în 2 articole de sinteză şi peste 1000 lucrări ştiinşifice publicate în revistele prestigioase de specialitate: Inorganic Chemistry, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Coordination Chemistry Reviews, European Journal of Medicinal Chemistry, Russian Journal of Coordination Chemistry, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Inorganica Chemica Acta, Inorganic Chemistry Communications, Journal of Magnetic Resonance, European Journal of Chemistry, Molecules.A participat la Congresele, Conferinţele şi Simpozioanele Internaţionale de la Bruxelles, Lund, Leuven, Lausanne, Pittsburgh (SUA), Quebec, Ierusalim, Bucureşti, Moscova, Kiev, Krasnodar, Irkusk, Rostov pe Don, Iasi, Chişinău. A pregătit 16 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţă. Este autor a 105 brevete de invenţie, care au fost apreciate cu peste 200 medalii de aur, argint şi bronz la Saloanele Mondiale şi Internaţionale de Invenţii, Cercetare şi Transfer tehnologic de la Bruxelles, Geneva, Seul, Pittsburgh(SUA), SuZhou(China), Casablanca, Manila, Taipei, Bangkok, Warşovia, Zagreb, Sofia, Budapesta, Moscova, Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Sevastopol, Chişinău .

Lista colaboratorilor LCŞ „Chimie Coordinativă”

 

Nr. d/o

Numele,  prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1.

Gulea Aurelian

Cercet.şt.coord.

      02.00.01

Dr.hab.în chimie,prof.univ., academician

2.

Ţapcov Victor

Cercet.şt.coord.

02.00.01

Dr. în chimie, conf. univ.,

3.

Barbă Nicanor

Cercet.şt.coord.

      02.00.02

Dr.hab.în chimie, prof.univ.,

4.

Botnaru Maria

Cercet.şt. superior

02.00.02

Dr. în chimie,conf. Univ.

5.

Creţu Larisa

Cercet.şt. superior

      02.00.01

Dr. în chimie,

6.

Bîrcă Maria

Cercet.şt. superior

      02.00.01

Dr. în chimie, conf. univ.,

7.

Cotovaia Aliona

Cercet.şt. superior

      02.00.01

Dr. în chimie, conf. univ.,

8.

Bulimestru Ion

Cercet.şt. superior

      02.00.01

Dr. în chimie, conf. univ.,

9.

Popa Nelea

Cercet.şt.

      02.00.01

            Master în chimie

10.

Isac-Guţul Tatiana

Cercet.şt.superior

      02.00.04

Dr. în chimie, conf. univ.,

11.

Tutovan Elena

Cercet.şt.superior

02.00.04

Dr. în chimie, conf. univ.

12.

Guţanu Vasile

Cercet.şt. superior

02.00.04

Dr.hab.în chimie,prof.univ.

13.

Truhina Irina

Laborant superior

            02.00.01             f/g

14.

Boeva Maria

Cercet.şt. stagiar

            02.00.01             f/g

15.

Zatîc Ana

Cercet.şt. stagiar

            02.00.01             f/g

16.

Rusnac Roman

Cercet.şt. stagiar

            02.00.01             f/g

17.

Garbuz Olga

Cercet.şt.

            02.00.01             Master în biologie

18.

Paholniţcaia Anastasia

Cercet.şt.

02.00.01

Master în chimie

19.

Graur Vasile

Cercet.şt.

      02.00.01 Master în chimie

20 .

Guţu Iacob

Cercet.şt.coord.

      02.00.02

Dr.hab.în chimie, prof.univ.,