Anunţ privind declanșarea procedurii de organizare a alegerilor pentru ocuparea pozițiilor vacante de membru al CDSI din cadrul Universității de Stat din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, declanșează procedura de alegere a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (în continuare – CDSI) al USM din rândul cadrelor didactice titulare. Poate fi înaintat pentru a fi ales în calitate de membru al CDSI cadrul didactic care: a) deţine titlu ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic şi are o experienţă de cel puţin 5 ani în calitate de titular al USM; b) nu deţine funcţii de conducere şi nu este membru al Senatului USM. Candidaţii înaintaţi de către consiliile facultăţilor pentru accederea la calitatea de membru al CDSI vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente: recomandarea consiliului facultăţii; curriculum vitae al candidatului; copia buletinului de identitate; copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice; documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională şi ştiinţifică a candidatului; declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa...
Read More
Imperativele timpului în pandemie la USM: e-learningul cu examene on-line

Imperativele timpului în pandemie la USM: e-learningul cu examene on-line

Mediul academic de la USM, dar și cadrele didactice din întreaga lume s-au văzut nevoite să fie antrenate în procesul de trecere totală a activității educaționale on-line, acesta fiind un imperativ pe timp de pandemie. În prezent, are loc regândirea și reorientarea sistemului de învățământ nu doar în țara noastră, ci la nivel global. Pentru cadrele didactice de la USM opțiunea de a realiza lecțiile on-line în totalitate a constituit o oportunitate în vederea explorării tehnologiilor noi și o provocare de a schimba metodele de predare, evaluare etc. Pe parcurs, profesorii au descoperit avantajele, dar și dezavantajele învățământului la distanță, acomodându-se și ajutându-și discipolii să se adapteze la noile condiții de studiu. Urmând directivele MECC, Universitatea de Stat din Moldova a decis diversificarea formelor de evaluare curentă și finală, optând pentru susținerea on-line a tezelor de licență și de master. Comunitatea academică a USM este conștientă că va trebui să se accepte necesitatea e-learningului, reducând la maxim dezavantajele acestuia, să se...
Read More
Conceptul celebrării Zilei Internaționale a Familiei 2020

Conceptul celebrării Zilei Internaționale a Familiei 2020

În 2020, Ziua Internațională a Familiei, sărbătorită tradițional la 15 mai, are ca subiect inegalitatea de gen din cadrul familiei. În acest an, contextul în care este celebrat evenimentul este marcat de perioada uneia dintre cele mai provocatoare crize sociale și de sănătate la nivel mondial. Pandemia COVID-19 pune accentul pe importanța investițiilor în politici sociale care protejează persoanele și familiile cele mai vulnerabile. Familiile sunt cele care înfruntă criza, adăpostind membrii săi, oferind grijă copiilor și în perioada aflării în afara școlii și, în același timp, susținând membrii săi în realizarea continuă a responsabilităților de muncă. La 15 mai 2020, în vederea celebrării Zilei Internaționale a Familiei, Platforma pentru Egalitate de Gen în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Gender-Centru a organizat un webinar cu tema „Concilierea vietii de familie cu cea profesională în contextul COVID-19”. Scopul seminarului virtual este de a reitera importanța respectării egalității de gen în...
Read More

Cernobâl: Memorii și omagii peste ani la Universitatea de Stat din Moldova

Cel mai mare dezastru din secolul XX, cauzat de om, s-a produs la 26 aprilie 1986 la Centrala Atomoelectrică de la Cernobâl, situată pe teritoriul Ucrainei, la 15 kilometri de orașul Cernobâl, în regiunea Kiev, unde a explodat un reactor nuclear. În urma accidentului, teritoriile mai multor țări au fost expuse contaminării radioactive. Astfel, în urma consecințelor grave de peste ani, care se resimt și în prezent, prin decizia Adunării Generale a Națiunilor Unite (AGNU), pe 26 aprilie este marcată Ziua Internațională a comemorării victimelor catastrofei de la CAE Cernobâl. De menționat că la lichidarea consecinţelor avariei nucleare au participat cetățeni din mai multe republici ale fostei URSS, printre care 3500 de cetăţeni moldoveni. Toți ei și-au pus viețile în pericol pentru a lichida consecințele avariei. Mulți dintre ei și-au pierdut viața, alții au devenit invalizi. La Chișinău, în Parcul „Valea trandafirilor” se află Memorialul victimelor catastrofei de la Cernobâl. Omenirea trebuie să-și cunoască și să-și cinstească eroii, de aceea este foarte...
Read More
Profesorii de la Universitatea de Stat din Moldova participă activ la proiectele MECC

Profesorii de la Universitatea de Stat din Moldova participă activ la proiectele MECC

Sistemul educațional din Republica Moldova, determinat de pandemia COVID-19, și-a modificat semnificativ metodele de lucru, mobilizându-se la maxim. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în parteneriat cu Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” au elaborate și propun spre vizualizare materiale video de pregătire a elevilor. Totodată, MECC în colaborare cu Primăria mun. Chișinău a lansat portalul Educație online, care prezintă lecții produse de cei mai buni profesori din mun. Chișinău, create pentru toți elevii după un standard înalt al calității. În cadrul proiectului urmeazăsă fie prezentate peste 4000 de lecții pentru elevii claselor I-XII, la toate disciplinele studiate, fiind implicate aproximativ 300 de cadre didactice. În acest proces solicitant s-au angajat profesorii instituțiilor de prestigiu din țară. USM participă activ la proiectele MECC. Datorită profesionalismului, deschiderii spre tot ce e nou, dar și a mobilității, și dorinței de a transmite cunoștințe, experiență cadrele didactice de la USM de la diverse facultăți și departamente...
Read More