Anunț cu privire la concursul Burse de merit 2020 pentru studenții ciclului I și II

Anunț cu privire la concursul Burse de merit 2020 pentru studenții ciclului I și II

Participă la competiția de acordare a Burselor de merit 2020 şi fii unul dintre tinerii care vor intra în posesia unei burse de merit finanțate din bugetul de stat: Bursa Republicii – 12 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior; Bursa Guvernului – 30 de burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior; Bursa Președintelui Republicii Moldova – 10 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior. Bursele de merit se acordă: studenților ciclului I Licență, ciclului II Master, care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 în domeniile de studii tehnic, agrar, economic și real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) și nu mai mică de 9,5 în alte domenii de studiu; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Bursele de merit se stabilesc anual, în felul următor: începând cu semestrul III – pentru studenții de la ciclul I...
Read More

PREZENTAREA ONLINE A TEZEI DE DOCTOR ÎN FILOLOGIE CU TITLUL „STRATEGII DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE TRADUCERE ORALĂ DIN LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ PE PARCURSUL UNIVERSITAR” A DNEI INA SÎTNIC

Pe data de 10 iunie 2020, la ora 11.00, în sala 311, blocul III de studii al USM (str. M. Kogălniceanu, nr. 65), va avea loc ședința online a Seminarului Științific de Profil 621. Ştiinţe ale limbajului,  în cadrul căreia Ina SÎTNIC va prezenta teza de doctor în științe filologice cu titlul „Strategii de formare a competențelor de traducere orală din limba engleză în limba română pe parcursul universitar”, Conducător științific – Ludmila ZBANȚ, doctor habilitat în filologie, professor universitar. Persoanele care doresc să participe la ședința online de examinare a tezei de doctor pot solicita, în prealabil, permisiunea de participare la adresa de e-mail inasitnic@gmail.com....
Read More

Susţinerea tezei de doctor în științe chimice „Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice „Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă”  Candidat: Sîrbu Angela Conducător ştiinţific: Revenco Mihail, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar Consultant ştiinţific: Arion Vladimir, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 141.01-04 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă. Specialitatea: 141.01 – Chimie anorganică Data: 11 iunie 2020 Ora: 1400 Local: Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău, str. A. Mateevici 60, blocul 4, bir. 222. Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la biblioteca Universității de Stat din Moldova și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md). Adresa la care poale fi urmărită susţinerea publică: https://us02web.zoom.us/j/85976553155?pwd=TzJVbXdSS0xqSTZpeHJiYTJwWm5MZz09 ID: 859 7655 3155 Parola: Ligand...
Read More

Anunț privind eligibilitatea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM

COMISIA ELECTORALĂ UNIVERSITĂRĂ Anunț privind eligibilitatea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM În urma examinării dosarelor depuse de către candidații înaintați de consiliile facultăților USM pentru alegerea a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, Comisia Electorală Universitară, în conformitate cu prevederile Codului Educației, anunță drept eligibili următorii candidați: Ciobu Victor, conferenţiar universitar, doctor în științe fizice. Facultatea de Fizică și Inginerie; Dolghi Cristina, conferențiar universitar, doctor în economie. Facultatea de Ştiinţe Economice. Vidaicu Mihaela, conferenţiar universitar, doctor în drept. Facultatea de Drept. Președintele CEU                                                                                    Dumitru Roman Secretarul CEU                                                                                        Mariana Toacă 28.05.2020...
Read More

Anunț privind organizarea alegerilor pentru ocuparea pozițiilor vacante de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova

ANUNȚ privind organizarea alegerilor pentru ocuparea pozițiilor vacante de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova Comisia Electorală a Universităţii de Stat din Moldova (Comisia Electorală Universitară) aduce la cunoştinţa tuturor membrilor consiliilor facultăţilor și a reprezentanților studenți din Senat și din consiliile facultăților (comunitatea universitară cu drept de vot) că la data de 10 iunie 2020,între orele 09.00 – 15.00, se va desfăşura procesul de alegere a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională din rândul cadrelor didactice titulare ale USM. Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat şi se vor desfăşura în cadrul punctelorde votare, situate în incinta USM după cum urmează: Blocul de studii nr.2, (holul parterului), unde vor votamembrii consiliilor facultăților: Drept; Jurnalism și Științe ale Comunicării; Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială; Istorie și Filosofie. Blocul de studii nr.3, (holul parterului), unde vor vota membrii consiliilor facultăților: Litere; Biologie și Pedologie; Relații Internaționale,Științe Politice și Administrative; Reprezentanții...
Read More

Prezentarea online a tezei de doctor în economie cu titlul: „Mecanisme de eficientizare a managementului finanțelor publice locale în Republica Moldova” a dnei Eugenia Gheorghiță

Pe data de 04 iunie 2020, ora 15:00, în sala 305, blocul central al USM (str. A Mateevici, 60) va avea loc şedinţa online a Seminarului Ştiinţific de Profil 522.01. Finanțe în cadrul căreia dna Eugenia GHEORGHIȚĂ  va prezenta spre examinare teza de doctor în economie cu titlul:  „Mecanisme de eficientizare a managementului finanțelor publice locale în Republica Moldova” Conducător ştiinţific – dna Mariana DOGA-MÎRZAC, conferențiar universitar, doctor habilitat în economie. Persoanele, care doresc să participe la ședința de examinare online a tezei de doctor, se pot adresa, prealabil, pentru a primi acceptul de participare. eugenia202@yahoo.com Examinarea online tezei poate fi urmărită la web adresa: www.youtube.com/watch...
Read More

Friedrich Schiller University Jena, Germania – mobilități academice pentru studenții Universității de Stat din Moldova

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, Friedrich Schiller University Jena, Germania, oferă, pentru semestrul I (de toamnă) al anului academic 2020-2021, trei (3) mobilități academice pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă, inclusiv domeniile eligibile pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 20 iunie 2020. Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). Departament pentru Relații Internaționale, USM...
Read More

Înscrieri la Școala de vară a Universității Politehnice din București 2020!

Înscrieri la Școala de vară a Universității Politehnice din București 2020! Dacă ești student la nivel de licență sau master la Universitatea de Stat din Moldova și te interesează dezvoltarea durabilă, poți participa la cea de-a doua ediție a Școlii de vară a Universității Politehnice din București, care anul acesta va avea loc în regim on-line în perioada 6-8 iulie. Școala de vară a Universității Politehnice din București este destinată studenților instituțiilor membre AUF și presupune trei zile de activități inovatoare și schimburi de experiență internaționale, cu participare la o serie de webinare și concursuri ce vizează aspecte ale dezvoltării durabile, printre care și economia circulară. Termenul limită de înregistrare este 30 iunie 2020. Pentru a afla mai multe detalii referitor la participarea în cadrul școlii de vară și pentru a afla cum te poți înregistra, accesează: bit.ly...
Read More
ZIUA EUROPEI 2020:TRADIȚIE ÎNTRU SOLIDARITATE

ZIUA EUROPEI 2020:TRADIȚIE ÎNTRU SOLIDARITATE

Ziua Europei, marcată tradițional de întreaga comunitate europeană pe 9 mai, iar de câțiva ani buni și în Republica Moldova se va sărbători în acest an de acasă, sloganul fiind: ZIUA EUROPEI 2020: ÎMPREUNĂ MAI PUTERNICI, SOLIDARI PENTRU SĂNĂTATE! Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a venit cu inițiativa frumoasă, cu titlu de recomandare, de a desfășura în întreaga țară săptămâna cu genericul „Republica Moldova este Europa”, în cadrul învățământului la distanță, pentru a cultiva atitudinea și respectul pentru pace și unitate în Europa. În acest context, reamintim că Universitatea de Stat din Moldova își menține calitatea de susținător al valorilor promovate de Uniunea Europeană și își propune în continuare integrarea în spațiul european al învățământului superior și de cercetare. Totodată, unitatea comunității academice a Universității de Stat din Moldova se reflectă inclusiv în cultivarea acestor valori în parcursul de ghidare și formare profesională a generației de specialiști de înaltă calificare în diverse domenii. Ansamblul de competențe indispensabile integrării socio-profesionale...
Read More