ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE  ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE  Ediția a IV-a  DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE: TEMEIURI EPISTEMOLOGICE ACTUALE

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE Ediția a IV-a DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE: TEMEIURI EPISTEMOLOGICE ACTUALE

 INVITAȚIE Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie Departamentul Filosofie și Antropologie Institutul de Cercetare și Inovare al USM Laboratorul Filosofie Teoretico-practică și Epistemologie aplicată Vă invită să participați la Conferința Științifică Internațională ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE Ediția a IV-a DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE: TEMEIURI EPISTEMOLOGICE ACTUALE Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei Conferința va fi structurată în trei secțiuni: 1 – Metodologii generale aplicate în științele socio-umane (hermeneutică, semiotică, fenomenologie) 2 – Strategii de analiză specifice disciplinelor socio-umane (filosofie, antropologie, sociologie și psihologie, istorie și științe politice, filologie și artă, comunicare și relații publice) 3 – Aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdisciplinare interactive în interpretarea discursului socio-uman Conferința va avea loc în data de 19-20 noiembrie 2020, cu ȋncepere de la ora 10.00, în sala 119, blocul 2, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova. Join Zoom Meeting  https://staffweb.zoom.us/j/91900056766 19 noiembrie https://staffweb.zoom.us/j/98846728333 20 noiembrie În cadrul conferinței vor fi abordate − din perspectiva științelor socio-umane − aspecte fundamentale privitoare la dezvoltarea personală și educația pentru societate. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONFERINȚEI Schimbările care au loc în...
Read More
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative are plăcerea să vă invite la lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ”Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluții locale” Manifestare dedicată celei de-a 25-a aniversări a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Chişinău, 13 noiembrie 2020

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative are plăcerea să vă invite la lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale ”Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluții locale” Manifestare dedicată celei de-a 25-a aniversări a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Chişinău, 13 noiembrie 2020

Procesele de transformare au marcat parcursul Republicii Moldova de la începuturile sale şi până în prezent. Schimbarea politică a declanşat un proces de modernizare, care a cuprins toate domeniile vieţii sociale, desfăşurându-se sub lozincile democratizării şi liberalizării. Modernizarea politică - a fost şi rămâne marele proiect de viitor al societăţii din Republica Moldova. Școala de știinţa politică și administrativă națională este chemată să acorde suportul teoretic necesar proceselor de schimbare și dezvoltare pentru politica și guvernarea statului. Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova este cel mai important centru academic și de cercetare, care a pus bazele constituirii şi afirmării ştiinţei politice și administrative în ţară, precum și lider în pregătirea specialiștilor în acest domeniu profesonal. Aniversarea a 25 de ani a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative este un bun prilej pentru evaluări şi trasarea de noi obiective. Conferinţa dedicată evenimentului aniversar îşi propune să reunească reprezentanţi ai mediului academic, funcţionari de stat, politicieni...
Read More

Anunț cu privire la concursul pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pentru anul 2021

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei de domenii științifice pentru studenții-doctoranzi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2020. Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice se acordă anual, pentru un an calendaristic, studenților-doctoranzi finanțați din bugetul de stat, cât și celor în bază de contract, începând cu al doilea an de studii, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență şi frecvență redusă, pentru sprijinirea studenților-doctoranzi capabili de performanțe înalte în domeniile cercetării și inovării. Dosarele candidaților urmează a fi depuse până la data de 12 Noiembrie 2020 la Biroul Studii Doctorale (USM, bloc 4, biroul 128) și vor conține obligatoriu: CV-ul candidatului (model Europass); decizia Consiliului școlii doctorale privind aprobarea candidaturii pentru participare la concurs; adeverința de realizare a programului de pregătire avansată și a programului individual de cercetare științifică sau creație artistică, eliberată de instituție; lista rezultatelor activității din domeniile cercetării și inovării publicate/prezentate (articole, comunicări la conferințe...
Read More

Invitație de participare la evenimente internaționale de sport și de artă

Universitatea din Anvers, Belgia, în cooperare cu Comitetul Cluburilor Universitare de Panatlon, organizație de Fair Play recunoscută de Comitetul Olimpic Internațional, este implicată în organizarea evenimentelor internaționale din domeniul sportului și al artei. Obiectivul principal este de a oferi studenților o platformă în care sportul este considerat un instrument valoros pentru dezvoltarea interacțiunii și experienței internaționale, cu accent pe valorile recunoscute de Comitetul Olimpic Internațional. Universitatea din Anvers, Belgia, invită studenții de la Universitatea de Stat din Moldova să participe la (unul dintre) aceste evenimente, enumerate mai jos: Jocuri CUP: futsal, baschet și volei (bărbați/femei) Tenis PIUTT: tenis (masculin/feminin simplu) Cupa de șah CUP: turneu de șah (rapid) Concurs de desen CUP: concurs de artă (desen, pictură etc.) Concurs Foto CUP: concurs de fotografie. În acest an, în condițiile pandemiei Covid-19, toate evenimentele vor avea loc on-line în următoarele săptămâni! Deși este regretabil, această modalitate de desfășurare a evenimentelor oferă o oportunitate studenților din întreaga lume să participe la ele personal de...
Read More

ȘEDINŢA SEMINARULUI USM ADHOC PENTRU AUDIEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE BIOLOGICE

Dse anunță Ședinţa Seminarului USM adhoc pentru audierea tezei de doctor în științe biologice (specialitatea  163.02 – Biochimie), cu titlul: „Noi inhibitori moleculari anorganici şi organici ai proliferării celulelor de cancer, mecanisme de acțiune”   elaborată de Garbuz Olga. Conducător ştiintific:  Aurelian Gulea, academician Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac, doctor habilitat Ședința va a avea loc pe data de  19 noiembrie,  orele 14.00   și se va desfăşura cu transmitere online, pe platforma Zoom. Doritorii pot participa accesând link-ul: https://us02web.zoom.us/j/81974596700?pwd=WGxZNUlPUHZNaDlIMDF3ajIyUmZKdz09 Identificatorul conferinței: 819 7459 6700 Codul de acces: USM...
Read More

Susţinerea publică a tezei de doctor cu tema: „DEMOCRATIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII”

Anunţ Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în științe politice în cadrul Consiliului Științific Specializat 561.01-21 cu tema: „DEMOCRATIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII” Candidat: CIOBANU Ion Conducător ştiinţific: SACA Victor, doctor habilitat, profesor universitar Specialitatea 561.01 – teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice Data: 20 noiembrie 2020 Ora: 15.00 Locul: Aula 222, blocul IV al Universității de Stat din Moldova (str. Mateevici 60). Referenți oficiali: VARZARI PANTELIMON, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice PÎRȚAC GRIGORE, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova Susținerea publica va fi transmisă online  pe platforma Zoom, iar doritorii se pot conecta accesând link-ul: https://us02web.zoom.us/j/87539694290?pwd=UTRnQ3Z4S3hmOFBoUkE3Rzc5SXk0Zz09 Număr de identificare a conferinței: 875 3969 4290, Cod de acces: 412148 Teza de doctor poate fi consultată online la link-ul http://www.cnaa.md/thesis/56457 precum și la Biblioteca Universității de Stat din Moldova în variantă tipărită....
Read More

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

Școala Doctorală de Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema: „Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijență în serviciu” Candidat: POPENCO Adrian Conducătorul de doctorat: EȘANU Adriana, doctor în drept, conferențiar universitar Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal Data: 14 noiembrie 2020 Ora: 12:00 Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.67, bloc 2, aula 119 Comisia de doctorat: Președintele Comisiei:    BRÎNZA Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar Conducător de doctorat: EȘANU Adriana, doctor în drept, conferențiar universitar Referenți oficiali:             CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar         GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar         STATI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar Secretarul Comisiei:       COPEȚCHI Stanislav, doctor în drept, conferențiar universitar Teza de doctor poate fi consultată la: Biblioteca Universității de Stat din Moldova (http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/3002) Biblioteca Națională a Moldovei Pagina web a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova (http://drept.usm.md/libview.php?l=ro&idc=346&id=1484&t=/Cicluri-de-studii/coala-Doctorala-tiinte-Juridice/Studii-de-Doctorat/Teze-de-doctorat/Sustinere-publica) Pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/56452/) Avizele/comentariile...
Read More

STAGIU ÎN CADRUL MOBILITĂŢII ACADEMICE LA UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI, ROMÂNIA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI, România oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2020-2021, o bursă pentru stagiu de practică în cadrul mobilităţii academice, studenților USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 22 Noiembrie 2020 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
Appel à projets 2020 : Dispositif de soutien au développement de l’entrepreneuriat social à l’université

Appel à projets 2020 : Dispositif de soutien au développement de l’entrepreneuriat social à l’université

Au sein du dispositif ACTIF, l’AUF vise à renforcer le rôle des universités en tant qu’opérateurs de développement des sociétés par la mise en place de dispositifs d’accompagnement qui sensibilisent et forment les établissements d’enseignement supérieur et de recherche au développement durable et à l’entrepreneuriat social, un secteur qui offre une réponse unique aux besoins d’insertion professionnelle et de participation citoyenne des jeunes étudiants. Dans ce contexte, l’AUF Europe centrale et orientale et la Direction des Réseaux de l’AUF lancent un appel à projets à destination des universités membres en Europe centrale et orientale pour mettre à leur disposition un moyen de se projeter vers les filières d’avenir liées à la durabilité. Le potentiel des jeunes sera ainsi traduit dans des initiatives socialement innovantes pour faire émerger des entrepreneurs responsables qui vont influencer de manière durable la cohésion sociale et économique de leurs pays. Objectifs identifier des projets proposés par des universités qui souhaitent s’engager dans l’atteinte des objectifs de développement durable et de...
Read More

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI, ROMÂNIA- MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ALE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI, România oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2020-2021, o mobilitate academică pentru staff-ul USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 22 Noiembrie 2020 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More