15 studenți, de la toate universitățile din țară, vor beneficia de stagii în cadrul companiei, timp de 7 luni, cu o bursă totală în valoare de 24 500 lei

15 studenți, de la toate universitățile din țară, vor beneficia de stagii în cadrul companiei, timp de 7 luni, cu o bursă totală în valoare de 24 500 lei

Toamna se numără… cei mai creativi studenți. Moldcell vine cu un proiect destinat tinerilor activi, curioși și dornici de a se afirma în toată splendoarea – Academia Moldcell. În calitate de stagiar Moldcell, vei simți pe pielea ta ce înseamnă să lucrezi într-o companie care schimbă lumea prin intermediul tehnologiilor inovatoare de comunicare. În cele 7 luni de stagiu, vei participa la proiecte de inovare, vei vedea cum funcționează toată ”mașinăria de comunicare” din culise. Pe lângă multe oportunități, experiențe noi, cunoștințe utile, te vei întâlni și cu stagiarii promoțiilor precedente și…cine știe, poate creați ceva frumos și cu impact… Acasă! De ce să devii stagiar Moldcell? ✔ Beneficiezi de o bursă lunară în valoare de 3500 lei timp de 7 luni ✔ Vezi ce înseamnă telecomunicații și domeniul digital în acțiune; ✔ Înveți de la cei mai buni experți din domeniu ✔ Beneficiezi de conectare la Abonament Moldcell la cele mai avantajoase prețuri ✔ Ești în centrul evenimentelor corporative pe tot parcursul stagiului ✔ Ai posibilitatea de a...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE BIOLOGICE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

AVIZ Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  "Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a specie Lycium barbarum l. (Goji)” elaborată de studenta– doctorandă  TABĂRA (GORCEAG) Maria. Program de doctorat: 164.01 Botanica. Domeniul științific: 1. Științe ale naturii. Conducător de doctorat: Ciorchină Nina, doctor în biologie, conferențiar cercetător.  Data: 05 noiembrie 2020 Ora: 14.00 Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18 Comisia de doctorat: CALALB Tatiana, doctor habilitat, conferențiar universitar - președinte COMANICI Ion, doctor habilitat, profesor universitar – referent PÎNTEA Maria, doctor habilitat, conferențiar universitar – referent LEȘANU Mihai, doctor, conferențiar universitar – referent CIORCHINĂ Nuna, doctor, conferențiar cercetător – membru Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md ...
Read More

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN PSIHOLOGIE

Se anunță susținerea susținerea publică a tezei de doctor în psihologie generală Candidat: ȘAITAN Viorica Conducător științific: Natalia Cojocaru, doctor în psihologie, conferenția universitar Tema tezei: Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie. Specialitatea: 511.01 – Psihologie generală Data: 16 octombrie 2020 Ora: 14.00 Local: sala 507, Blocul III al USM Consiliul științific specializat D 511.01-33 PLATON Carolina, Președinte, doctor habilitat în pedagogie, doctor în psihologie, profesor universitar TOLSTAIA Svetlana, Secretar științific, doctor în psihologie, conferențiar universitar RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar PALADI Oxana, doctor în psihologie, conferențiar universitar Referenți oficiali: BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, Institutul de Științe ale Educației GONȚA Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Teza de doctorat online poate fi consultată la adresa http://www.cnaa.md/thesis/55994/ și în varianta tipărită la Biblioteca USM Pentru a participa la videoconferința de susținere publică a tezei se va folosi linkul https://us02web.zoom.us/j/84003671984?pwd=ZTBFc0VZYkQ4QW9YWEozSGk3MllCQT09 Identificarea conferinței: 840 0367...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE BIOLOGICE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ANUNŢ Şcoala doctorală științe biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  " Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A)”  elaborată de studenta–doctorandă  CERTAN Corina. Program de doctorat: 166.01 Ecologie. Domeniul științific: 1. Științe ale naturii. Conducător de doctorat:  Bulimaga Constantin, dr. hab. în biologie, conf. cerc. Data: 06 noiembrie 2020, Ora: 14.00 Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18 Comisia de doctorat: CRIVOI Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar – președinte CUZA Petru, doctor habilitat, profesor universitar – referent POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar – referent NAGACEVSCHI Tatiana, doctor, conferențiar universitar – referent BULIMAGA Constantin, doctor habilitat, conferențiar cercetător – membru Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Aviz  Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  „Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova” elaborate de studenta doctorandă Țugulea Cristina. Program de doctorat – 165.04 Entomologie. Domeniul științific: 1. Științe ale naturii. Conducător de doctorat:  dr. hab. în biologie, prof. cerc. Derjanschi Valeriu Data: 30 octombrie 2020, ora 13.00 Localul: str. Academiei, 3/2, campusul studențesc, blocul A, sala 18 Comisia de doctorat: VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, USDC – președinte CALESTRU Livia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător – referent NASTAS Tudor, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent MANIC Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător – membru Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM și  pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md Avizele / comentariile asupra tezei înaintate...
Read More

EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GERMANY – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GERMANY, oferă, pentru semestrul II(de primăvară) al anului academic 2020-2021,mobilități academicepentru studenții USM, la următoarele programe internaționale: BA International Forest Ecosystem Management (English B2 or German B2) BA Landschaftsnutzung und Naturschutz (German C1) BA Forstwirtschaft (German C1) MA Regionalentwicklung und Naturschutz (German C1) MA Sustainable Tourism Management (English B2 or German C1) M.Sc. Forestry System Transformation (English B2) M.Sc. Biosphere Reserves Management (English B2) Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 15 Octombrie 2020 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com(adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ANUNȚ Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: TEORIA VARIABILITĂȚII ȘI APLICABILITATEA EI LA LIMBA ROMANA DIN REPUBLICA MOLDOVA, elaborată de către studenta-doctorandă BOTNARI Liliana. Program de doctorat: 621.04. Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie (limba română). Conducător de doctorat:  dr. hab., prof. univ. Vasile Bahnaru Data susținerii: 22 octombrie 2020 Ora: 11.00 Localul: Sala Senatului, Blocul A al campusului studențesc, str. Academiei, 3/2 Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat: HANGANU Aurelia, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, președinte CONSTANTINOVICI Elena, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, referent MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, referent ZGARDAN Aliona, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagăgică de  Stat „Ion Creangă”, referent BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, membru Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe...
Read More

Admiterea la studiile de doctorat în anul universitar 2020/2021

ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM. În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub egida USM se va desfășura concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66  la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor naționale (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator). Concursul pentru studii superioare de doctorat în regim cu taxă se va organiza la programele de doctorat autorizate de ANACEC. IMPORTANT: Admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor...
Read More

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ANUNŢ Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: IMAGOLOGIA LITERARĂ: ȘCOLI, DIRECȚII, METODE elaborată de către studenta-doctorandă IOVU Elizaveta, program de doctorat: 622.03. Teoria literaturii. Conducător de doctorat:  dr. hab., conf. univ. Aliona Grati. Data susținerii:  21 octombrie 2020 Ora: 14.00 Localul: Sala Senatului, Blocul A al campusului studențesc, str. Academiei, 3/2 Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: Mihai CIMPOI, acad., dr. hab., prof. univ., 622.01 – Președinte, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”; Galina ANIŢOI, dr. conf. cerc., 622.03 – referent, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”; Elena PRUS, dr. hab., prof. univ, 622.02 – referent, Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Iulian BOLDEA, dr., profesor – referent, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, Institutul de Cercetări socio-umane „Gh. Şincai” al Academiei Române; Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ, 622.03 – conducător de doctorat, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,...
Read More
Invitație la Seminarul Internațional, organizat de Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a USM

Invitație la Seminarul Internațional, organizat de Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a USM

Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova, Universitatea Managementului Educațional din Ucraina, Institutul de Psihologie Socială și Politică al Ucrainei și ONG Centrul de Transformări Personale și Sociale (Ucraina), organizează Seminarul Internațional „Psihologia aplicată în contextul schimbărilor sociale”, ediția I. Evenimentul, desfășurat în baza acordului de colaborare dintre USM și UME,va avea loc în data de 25 septembrie a.c., începând cu ora 10.00, în format on-line. Programul Seminarului poate accesat aici....
Read More