FILIERELE FRANCOFONE, O RESURSĂ IMPORTANTĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

FILIERELE FRANCOFONE, O RESURSĂ IMPORTANTĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR

Pe data de 7 decembrie 2020, la inițiativa studenților Filierei Francofone Drept, a fost organizată o reuniune online dedicată promovării francofoniei la Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Ambasada Franței în Republica Moldova, Alianța Franceză din Moldova și Asociația de cultură juridică franceză "Henri Capitant". Această activitate a avut drept scop să întrunească cei mai importanți actori în acest domeniu, iar obiectivul principal s-a axat pe motivarea studenților în vederea integrării filierelor francofone pentru studii. Filiera francofonă la Facultatea de Drept a fost creată în urma semnării la 6 mai 1997 a Convenţiei între Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) şi Universitatea de Stat din Moldova (USM). Vocaţia primară a Filierei francofone constă în studierea disciplinelor de specialitate în limba franceză şi în intensificarea mobilităților academice internaţionale. Printre obiective menționăm : atingerea unui nivel de formare recunoscut pe plan internaţional, în perfectă consonanţă cu necesităţile pieţei locurilor de muncă; formarea studenţilor la nivelul ciclurilor I, II și III; motivarea studenţilor pentru formarea profesională;...
Read More
SEMINAR DE FORMARE A COMPETENȚELOR MANAGERIALE  ASSURANCE QUALITÉ ET GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

SEMINAR DE FORMARE A COMPETENȚELOR MANAGERIALE ASSURANCE QUALITÉ ET GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

În perioada 4-5 decembrie 2020 în cadrul Universității de Stat din Moldova s-a desfășurat seminarul de formare a competențelor manageriale, realizat în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și Institutul Francofoniei pentru Guvernanță Universitară (IFGU) în cadrul proiectului ”La consolidation de la capacité et de la fonctionnalité du système institutionnel de management de la qualité dans l'Université d'Etat de Moldova”, elaborat și coordonat de Lucia SAVA, dr., conf. univ., șefa Departamentului Managementul Calității, USM. Acțiunea reflectă misiunea USM, instituție cu tradiții și valori culturale consolidate de-a lungul timpului, care urmărește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale, considerând, că dezvoltarea unei culturi a calității trebuie asumată de toți actorii implicați în proiectarea, realizarea și evaluarea calității proceselor educaționale: studenți, angajatori, cadre didactice și managerii instituției. Prin urmare, consolidarea și eficientizarea sistemului de asigurare internă a calității în cadrul USM este un imperativ al timpului, care ar putea proba convergența instituției la modelul instituțional european. Proiectul menționat este structurat în două părți și...
Read More

„Pentru ca tânăra generație să înțeleagă istoria este necesar să caute mărturii și să formuleze întrebări de sine stătător ”, interviu cu Markus Winkler, colaborator științific al Institutului pentru Cultură și Istorie Germană în Europa de Sud-Est al Universității “Ludwig Maximilian” (München), inițiatorul și coordonatorul proiectului internațional digital «Cartografierea Ghetourilor: Grodno – Cernăuți – Chişinău»

Domnule Winkler, noi, profesorii și studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova ne bucurăm mult să avem posibilitatea și anul acesta să colaborăm cu Dvs. și partenerii noștri din Ucraina și Belarus la Proiectul Digital „Cartografierea Ghetourilor: Grodno – Cernăuți – Chișinău”. Cu atât mai mult, că acesta este deja al doilea proiect pe care îl realizăm împreună, mă refer la cel din anul trecut, la fel inițiat de Dvs. „Holocaustul uitat în Transnistria?” la care au participat studenți din Moldova și Ucraina. Tema Holocaustului are cumva un loc aparte în activitatea Institutului pentru Cultură și Istorie Germană în Europa de Sud-Est pe care-l reprezentați? Sau poate chiar a Dumneavoastră personal? În Europa Centrală și de Sud-Est, istoria, cultura și literatura secolului XX este deseori în conexiune cu Holocaustul și urmările acestuia. Institutul pentru Cultură și Istorie Germană în Europa de Sud-Est are de-a face cu acest spațiu geografic, unde Holocaustul aproape complet a anihilat...
Read More
Patrimoniul științific al USM s-a îmbogățit cu peste 90 de publicații pe teme privind drepturile omului

Patrimoniul științific al USM s-a îmbogățit cu peste 90 de publicații pe teme privind drepturile omului

Patrimoniul științific al USM s-a îmbogățit cu peste 90 de publicații pe teme privind drepturile omului În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Universitatea de Stat din Moldova a intrat în posesia a 93 de publicații științifice axate pe problematica drepturilor omului, în sumă totală de 158 999,20 MDL, fapt care îmbogățește considerabil patrimoniul științific al Universității de Stat din Moldova și lărgește substanțial oportunitățile segmentului de cercetare și inovare. Publicațiile au fost achiziționate cu suportul proiectului Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW), număr de referință 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP/Legislația Europeană privind Drepturile Omului pentru universitățile din Ucraina și Moldova, din cadrul programului european ERASMUS+, coordonat la nivel instituțional de către prorectorul pentru activitatea studențească, dr. hab. în drept, prof. univ., Violeta COJOCARU. Publicațiile, axate pe legislația europeană privind drepturile omului, sunt stocate în sala de lectură Ştiinţe socioumane (bloc I, birou 2) a Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova și sunt accesibile membrilor interesați ai comunității academice, profesori și...
Read More

SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM 16-21 NOIEMBRIE 2020

Cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, Departamentul Filosofie și Antropologie a organizat: SĂPTĂMÂNA FILOSOFIEI LA USM 16-21 NOIEMBRIE 2020 În perioada 16-21 noiembrie 2020, Departamentul Fiilosofie și Antropologie a organizat și găzduit o serie de activități dedicate zilei UNESCO a filosofiei, marcată tradițional în a treia zi de joi a lunii noiembrie. Activităţile şi evenimentele din săptămâna filosofiei, au fost realizate online, – o experiență ce anterior nu am avut-o. Prima activitate, din seria celor dedicate Zilei Mondiale a Filosofiei, a fost realizată marţi, 17 noiembrie, în cadrul clubului filosofic „Socrate”. O ședința specială a cercului studențesc, care s-a desfășurat sub genericul „Moartea expertizei şi naşterea agnotologiei”. Ședința din această zi a avut pe agendă o temă care a provocat discuții aprinse participanţilor la eveniment. Studenții și profesorii au reflectat și discutat în jurul unei probleme filosofice, – problema autorității expertului și a cunoașterii științifice, problema ignoranței, într-o lume asaltată de diverse forme de propagandă și manipulare. Ziua de miercuri, 14 noiembrie, a fost dedicată...
Read More
Conferința ştiinţifico-practică „Strategii de prevenire a violenței în familie în contextul COVID-19”

Conferința ştiinţifico-practică „Strategii de prevenire a violenței în familie în contextul COVID-19”

Joi, 26 noiembrie 2020, peste 50 reprezentanți ai sectorului academic, instituții publice, societatea civilă şi studenți/te au participat la Conferința ştiinţifico-practică „Strategii de prevenire a violenței în familie în contextul COVID-19”, care a avut loc în format on-line. Conferința științifico-practică este organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru. Scopul conferinței este de a reitera importanța prevenirii și combaterii violenței în familie, inclusiv în contextul COVID-19, în vederea contribuției la realizarea campaniei „16 zile de combatere a violenței în bază de gen” în 2020, care se desfășoară anual, începând cu 1991, în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie. 25 noiembrie este ziua internațională de combatere a violenței față de femei, proclamată de ONU, 10 decembrie – ziua internațională a drepturilor omului. Conexiunea dintre aceste zile confirmă faptul că actele de violență față de femei reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Această perioadă mai include și alte...
Read More
SESIUNEA DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE CU PRIVIRE LA MOBILITĂȚILE ACADEMICE INTERNAȚIONALE GESTIONATE DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN ANUL DE STUDII 2020-2021

SESIUNEA DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE CU PRIVIRE LA MOBILITĂȚILE ACADEMICE INTERNAȚIONALE GESTIONATE DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA ÎN ANUL DE STUDII 2020-2021

La data de 17 noiembrie 2020, începând cu ora 13:00, în format on-line, s-a desfășurat ședința de informare și documentare cu privire la mobilitățile academice internaționale, gestionate de Universitatea de Stat din Moldova (USM) împreună cu universitățile din țările de program, în anul de studii 2020-2021. La eveniment au participat cca 100 de studenți și cadre didactice a Universității de Stat din Moldova. Dr. Lucia Castraveț, conf. univ., șef secție mobilități internaționale, a prezentat în cadrul ședinței despre programele și proiectele de mobilitate academică internațională; oferta de burse pentru mobilități internaționale prevăzută pentru perioada imediat următoare (sfârșit de an 2020 și pentru anul calendaristic 2021); metodologia de aplicare, de selecție și de nominalizare a dosarelor de candidatură; actele necesare inițierii, desfășurării și justificării mobilităților academice internaționale ș.a.m.d. De altfel, pe parcursul discuțiilor, cu abordare extrem de actuală, au fost menționate oportunitățile și provocările generate de contextul situației pandemice asupra programelor de mobilitate internațională, reiterându-se, în acest sens, importanța mobilităților de facto...
Read More
Cel mai bun debut în chimie, anul 2020

Cel mai bun debut în chimie, anul 2020

Luni, 23 noiembrie 2020, la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM s-a desfăşurat concursul „Cel mai bun debut în chimie – 2020”, dedicat Zilei Internaționale a Studenților. Această competiție a devenit o bună tradiție de încadrare a studenţilor anului întâi în colectivul facultăţii, de stimulare şi încurajare a creativităţii, responsabilităţii, precum şi a interesului faţă de domeniul fascinant al chimiei. Ediția din anul curent a fost organizată în regim on-line în forma unei videoconferințe, la care au fost prezenți toți studenții și cadrele științifico-didactice ale facultății. În cadrul unei probe de concurs, derulată într-o manieră distractiv-ştiinţifică, la care au participat reprezentanți ai grupelor academice ale anului I – Andrei Ciursin (grupa I (Ch. + CBF (rom.)), Iulia Dvorschi (grupa II (Ch. + CBF (rus.)), Ion Bucșa (grupa III (TCI + TPCM (rom.)) și Valeria Brașevan (grupa IV (TCI + TPCM (rus.)), au fost totalizate cunoştinţele din domeniul chimiei generale, anorganice şi organice acumulate în decursul primelor luni de studii...
Read More
Facultatea de Matematică și Informatică a USM, mereu în acțiune: retrospectiva activităților dedicate Zilei Internaționale a Studenților

Facultatea de Matematică și Informatică a USM, mereu în acțiune: retrospectiva activităților dedicate Zilei Internaționale a Studenților

Facultatea de Matematică și Informatică este una dintre cele mai frumoase și active echipe universitare care știe să armonizeze perfect activitățile de studii și cercetări cu cele extracurriculare – creative și inventive. Or, programul complex al manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Studenților a implicat profesorii și studenții în diverse evenimente, ce au avut loc în perioada 16 – 20 noiembrie 2020, creând o atmosferă propice, productivă și interesantă. Săptămâna dedicată Zilei Internaționale a Studenților a început la Facultatea de Matematică și Informatică a USM cu un mesaj de felicitare din partea decanului facultății, Galina Rusu, dr., conf. univ., care a menționat că vocea studenților este importantă pentru societate și că viitorul aparține tineretului studios. Mesajul integral al dnei decan îl găsiți la: http://fmi.usm.md/index.php/node/572. Un eveniment inedit care a reprezentat un gest frumos din partea administrației FMI a fost expedierea scrisorilor de gratitudine către familiile studenților cu rezultate remarcabile. Astfel, inițiativa de comunicare prin care instituția remarcă rezultatele studenților, cu efecte benefice de...
Read More
Reuniunea studenților-doctoranzi

Reuniunea studenților-doctoranzi

La data de 19 noiembrie 2020, în format on-line, s-a desfășurat reuniunea studenților-doctoranzi, înmatriculați în anul 2020 la studii superioare de doctorat, ciclul III, la Universitatea de Stat din Moldova. La eveniment au participat studenții-doctoranzi, colaboratorii Secției doctorat, reprezentanți ai școlilor doctorale, precum și conducători de doctorat. În cadrul evenimentului, doamna prorector pentru activitate didactică Otilia Dandara, dr. hab., prof. univ., a adresat un mesaj de salut și de felicitare pentru studenții-doctoranzi, urându-le un parcurs academic încununat cu succese și realizări în cercetările doctorale. Sesiunea de informare a fost deschisă de dl. Constantin Marin, dr. hab., prof. univ., Președintele Consiliului Științific, care a oferit studenților-doctoranzi detalii despre calendarul academic, modalitățile de desfășurare a orelor, planuri de învățământ, drepturile și responsabilitățile doctoranzilor etc. Studenții doctoranzi au adresat numeroase întrebări despre modul de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat. În anul academic 2020-2021 în cadrul celor 11 Școli doctorale ale Universității de Stat din Moldova și 8 din cadrul Consorțiilor Naționale au fost înmatriculați 117...
Read More