Masa rotundă „Abordări legale privind sistemul public de asigurări sociale ale liberilor profesioniști din domeniul justiției”

Masa rotundă „Abordări legale privind sistemul public de asigurări sociale ale liberilor profesioniști din domeniul justiției”

Pe data de 24 martie 2021, Departamentul Drept Privat al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Biroul Asociat de Avocați „Bivol Soțchi & Partners” au organizat Masa rotundă: „Abordări legale privind sistemul public de asigurări sociale ale liberilor profesioniști din domeniul justiției”. Această activitate a fost dedicată celebrării a 75 de ani de la fondarea USM. În cadrul dezbaterilor au fost abordate următoarele subiecte: - Novele în legislația din domeniul asigurărilor sociale; - Asigurări sociale versus asigurări medicale; - Evaluarea contribuțiilor liber profesioniștilor din domeniul justiției la sistemele publice de asigurări sociale și identificarea opțiunilor posibile pentru a asigura incorporarea acestora în sistemele generale publice de asigurări sociale. La evenimentul online au participat membrii Departamentului Drept privat, reprezentanții facultății, avocați, notari, mediatori, doctoranzi, masteranzi, studenți etc. La deschiderea evenimentului decanul Facultății de Drept, domnul Serghei Brînză, doctor habilitat, profesor universitar a relatat: „Tematica mesei rotunde este, într-adevăr, una actuală și de maximă importanță, mai ales că, relativ recent, au intervenit...
Read More
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

La 25-26 martie 2021 s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”. Această manifestare ştiinţifică de anvergură a fost organizată de către Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Centrul de Cercetări în Științe penale al USM, Inspectoratul Național de Probațiune și Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța (România). Evenimentul s-a înscris în ciclul conferințelor științifice de drept penal preconizate a fi organizate anual de către Departamentul Drept penal al  Facultății de Drept – actuala fiind la prima ediție. Scopul acestei reuniuni științifice de o importanță necontestată l-a constituit discutarea problemelor şi a provocărilor ce stau în fața teoriei și practicii penale, precum și cunoaşterea şi examinarea aprofundată a acestor probleme și provocări, pe baza investigațiilor întreprinse de participanții la conferință. În debutul conferinței, au prezentat mesaje de salut: dl Serghei Brînza, Decanul Facultății de Drept...
Read More
Mesajul rectorului Universității de Stat din Moldova cu ocazia aniversării Zilei Unirii Basarabiei cu România

Mesajul rectorului Universității de Stat din Moldova cu ocazia aniversării Zilei Unirii Basarabiei cu România

Onorată comunitate universitară, dragi colegi, prieteni și studenți!      Ziua de astăzi vine cu o încărcătură aparte pentru noi toți: prin votul Unirii de la 27 martie 1918 am revenit acasă, alături de ceilalți frați români, după un secol de cruntă asuprire. Un vis devenit realitate după aproape 100 de ani de la răpirea Basarabiei de către Imperiul țarist, timp în care ființa noastră națională a fost călcată în picioare: nu ni s-a permis să vorbim în limba română, ni s-a furat istoria, ni s-a interzis învățământul în limba maternă. Ne-a rămas rugăciunea spusă în gând, pentru că bisericile au fost închise, iar Dumnezeu exilat, și El, în Siberii de gheață. Este foarte dificil pentru tinerii de astăzi să-și imagineze ce înseamnă să ți se fure libertatea, identitatea, tradițiile; să fii și, în același timp, să nu fii. Sper că aceste exemple de asuprire a unor popoare de către altele să rămână în trecut și fiecare dintre noi să se regăsească parte a...
Read More
USM a organizat cursuri de instruire interinstituțională „Managementul Proiectelor UE” la Comrat, Chișinău și Bălți

USM a organizat cursuri de instruire interinstituțională „Managementul Proiectelor UE” la Comrat, Chișinău și Bălți

Universitatea de Stat din Moldova, Coordonatorul proiectului „Orizonturi de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană: realități și perspective”, număr de referință: 619953-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO - PROIECT, în persoana Elenei Simciuc, a organizat cele 3 Cursuri de Instruire Interinstituțională „Managementul Proiectelor UE” pe 9-10 martie 2021 la Comrat, pe 11-12 martie la Chișinău și în 15-16 martie la Bălți, la care au luat parte peste 80 de participanți. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană - Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură - în cadrul programului Erasmus +. Cursurile interinstituționale de formare au avut loc, în paralel, în format on-line și offline. Aceasta a fost o experiență nouă pentru echipa de experți, Elena  Simciuc și Robert Khachatryan, dar în contextul pandemiei COVID-19, s-a decis să se profite de ambele oportunități și să se ajungă la un număr mai mare de participanți. Obiectivele acestor cursuri de formare interinstituțională sunt de a sensibiliza publicul cu privire la Uniunea Europeană, de a promova și de a consolida înțelegerea...
Read More
Masa rotundă „In memoriam: Profesorul și Lingvistul Ion Melniciuc. 80 de ani de la naștere”

Masa rotundă „In memoriam: Profesorul și Lingvistul Ion Melniciuc. 80 de ani de la naștere”

La 24 martie 2021 în cadrul Facultății de Litere a fost organizată, de către profesorii Departamentului Lingvistică Română și Știință Literară, o masă rotundă în memoria distinsului profesor și lingvist Ion Melniciuc, care și-a făcut studiile la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, iar apoi a activat aici timp de aproape cinci decenii. Profesorul, lingvistul şi publicistul Ion Melniciuc a fost șef al Catedrei de limbă română din cadrul Facultății de Litere. A scris 16 monografii, manuale, dicționare și peste 300 de articole științifice și publicistice. Pentru a-l comemora pe „Cavalerul limbii române” – Omul Cuvântului Ion Melniciuc –, profesori, scriitori, ziariști, colegi și foști studenți și-au dat întâlnire online. Participanții la eveniment au evocat chipul luminos al profesorului, un mare patriot pe care l-au admirat și l-au respectat sute de studenți și oameni de bună credință din toată țara. Dr. Adriana Cazacu, decanul Facultății de Litere (USM), dr. Ludmila Berzoi, dr. Ana Vulpe (Institutul de Filologie Română „B....
Read More
Cinci idei despre responsabilitatea socială corporativă de la Ludmila Gurău

Cinci idei despre responsabilitatea socială corporativă de la Ludmila Gurău

La 24 martie a.c., studenții de la specialitatea „Comunicare și relații publice” din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova, au ajuns la cea de-a patra ediție a proiectului Cinci idei despre…, care este realizat la cursul „Comunicare în situații de criză” și face parte dintr-o serie mai amplă de activități, ce se vor desfășura în contextul aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova. Invitata specială a acestui eveniment, Ludmila Gurău este Managing Partner&Director de Strategie în cadrul companiei de consultanță în comunicarea strategică QUBO Communications, mai mult, este trainer în comunicare strategică cu experiență de 15 ani în domeniu, dar și fost lector universitar. În cadrul evenimentului, experta a prezentat exemple relevante ale instituțiilor cunoscute atât din Republica Moldova, cât și din România care realizează acțiuni de RSC și sustenabilitate, printre care: Spitalul Internațional Medpark, Tekwill, Școala Internațională Heritage, Metro Cash & Carry Moldova, brăndul Coca-Cola, Medlife România și altele. Cei prezenți la...
Read More
EUDOCHIA SAHARNEANU, LA CEAS ANIVERSAR

EUDOCHIA SAHARNEANU, LA CEAS ANIVERSAR

Mult stimată doamnă profesor! La acest irepetabil popas aniversar, colectivul științifico-didactic al Departamentului Filosofie şi Antroplogie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universității de Stat din Moldova trăiește, împreună cu Dumneavoastră, sentimente și emoții de bucurie cu ocazia celor 65 de ani ce Vă împodobesc deosebitul palmares. Este un frumos prilej de a Vă adresa cele mai calde și sincere urări de bine și înaltele noastre considerațiuni. Apreciem cu admirație, distinsă personalitate Eudochia Saharneanu, profesor universitar, doctor habilitat, munca Dumneavoastră prodigioasă, contribuția substanțială pe care ați adus-o pe parcursul activităţii didactice, de cercetare științifică și managerială desfășurată ȋn orizontul vieții universitare, meritul Dumneavoastră în consolidarea și promovarea specialității de Filosofie și rolul Dumneavoastră decisiv în crearea și dezvoltarea specialității de Antropologie. Asumându-vă o responsabilitate deosebită în transmiterea măiestriei și lucrând spre valorificarea a tot ceea ce este nobil, aţi participat necondiţionat și cu entuziasm la modelarea spiritului tinerei generații în vederea creării unui viitor mai bun și mai prosper. Subliniem, distinsă Doamnă...
Read More
Oportunități TIC pentru studenți, la USM

Oportunități TIC pentru studenți, la USM

Pandemia COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra tuturor nivelurilor de educație, inclusiv asupra învățământului superior. Universitatea de Stat din Moldova a reușit să depășească cu succes toate provocările, acționând cu promptitudine pentru asigurarea condițiilor favorabile de studiu studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Formarea unui climat de lucru propice pentru dezvoltarea calității procesului educațional, consolidarea eforturilor pentru a menține atitudinea etică a culturii instituționale și promovarea imaginii instituționale la nivel național și internațional reprezintă prioritatea de bază a Universității. În contextul situației epidemiologice, procesul educațional este reorganizat, astfel încât toți studenții să participe la studii în condiții egale, eficiente și de maximă siguranță. Accesul în sălile de calculatoare a fost extins, ceea ce facilitează utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC), dar și intensifică calitativ procesul instructiv-didactic, de studiu și de cercetare. Or, numeroase săli de calculatoare, disponibile la USM la facultățile de Matematică și Informatică, Fizică și Inginerie, Științe Economice, Litere, Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Jurnalism și Științe ale...
Read More
Universitatea de Stat din Moldova oferă deschidere și transparență

Universitatea de Stat din Moldova oferă deschidere și transparență

Luni, 22 martie 2021, rectorul Universității de Stat din Moldova dl Igor Șarov a semnat un contract de prestare a serviciilor cu Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică”, reprezentată de dl director Serghei Popovici, în vederea achiziționării unui complex de servicii de acces și actualizare a unui produs software modern de gestionare a documentelor. Începând cu luna aprilie, USM va iniția implementarea sistemului informațional în cadrul instituției și va organiza instruirea angajaților. Produsul software „e-Administrare. Managementul documentelor. Controlul executării documentelor” reprezintă un sistem integrat de management al documentelor electronice ce oferă funcționalități complete de salvare, arhivare, căutare, istoric, control, flux de aprobare și raportare. Acest sistem va asigura centralizarea documentelor, fiind caracterizat de multe avantaje: ușurință în utilizare; acces securizat și controlat pentru utilizatori; clasificarea eficientă a documentelor; accesibilitatea documentelor; urmărirea întregului ciclu de viaţă al fiecărui document; ușurință în salvarea și căutarea documentelor; proces automatizat de aprobare a documentelor; optimizarea timpului de căutare a unui document; stabilirea locului unde se...
Read More
Lider la competițiile sportive: meciuri captivante și triumfătoare ale Selecționatei USM la volei

Lider la competițiile sportive: meciuri captivante și triumfătoare ale Selecționatei USM la volei

În cadrul Campionatului Național 2021, în perioada 18-19 martie 2021, Selecționata Universităţii de Stat din Moldova (USM) a învins glorios, reușind să impresioneze frumos în meciurile fantastice la volei masculin și volei feminin. Astfel, vineri, 18 martie 2021, la Vulcănești, a avut loc meciul "Speranța Vulcănești - USM". Energia și entuziasmul jucătorilor a creat un meci deosebit și captivant, care a încurajat și mai mult sportivii USM să participe și să învingă. USM-iștii s-au impus cu scorul de 3–1, ieșind învingători la competiție. Apoi, sâmbătă, 19 martie 2021, Selecționata Universităţii de Stat din Moldova (USM) la volei feminin s-a impus cu scor categoric de 3-0 în fața echipei „GamaSind Cahul”, care a avut loc la Palatul Sporturilor al USM. Jocul s-a desfășurat într-o atmosferă liniștită și prietenoasă, ambele echipe demonstrând iscusință și încredere vădită în forțele proprii. Partida a decurs exclusiv în favoarea noastră, ceea ce a marcat glorios profesionismul și pregătirea sportivă excelentă a echipei USM. Cu regret, din cauza situației pandemice...
Read More