Bursele Serviciului German de Schimb Academic (DAAD)

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă şi anul acesta burse pentru absolvenţii (respectiv pentru studenţi în an terminal) tuturor disciplinelor. Burse: Master:  pentru absolvenții tuturor disciplinelor Cine poate aplica: absolvenți / studenți în an terminal din toate domeniile de studiu Ce se finanțează: masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni Durată bursei: între 10 și 24 luni în funcție de program Bursă: 861€/ lună + asigurare medicală + contribuție pentru acoperirea costurilor de transport. Termen limită de aplicare: 30.10.2020 https://www.facebook.com/daad.moldova Descrierea completă a programului poate fi consultată aici: Deutsch: daad.de/go/de/stipa50026200 English: daad.de/go/en/stipa50026200...
Read More

Anunț privind admiterea la Catedra militară a USM

Pentru anul de studii 2020-2021, Catedra militară a Universității de Stat din Moldova organizează admitere la cursul de instruire militară. Durata instruirii este de 4 luni. Orele se desfășoară în afara programului de studii de bază al studentului. La Catedra militară se pot înscrie: - studenţii instituţiilor superioare de invăţământ; - absolvenţii instituţiilor superioare de invăţământ; - elevii din ultimul an de studii la colegiu; - absolvenţii colegiilor. Pentru înscriere la cursul de instruire militară, candidații vor prezenta: cererea de înscriere; copia buletinului de identitate; copia adeverinței de recrut; o adeverință din care să rezulte calitatea de student, eliberată de decanatul facultății, sau o copie a diplomei de absolvire a instituției de învațământ. Candidații care au optat pentru cursul de insturire militară vor depune personal dosarul de admitere în blocul V al USM, situat pe strada Gh. Cașu 32, biroul 218, de luni până vineri, între orele 09.00 și 16.00. Puteți ajunge la noi cu microbuzele 191, 198 (staţia terminus). Dacă veniți cu mașina, ne găsiți la aproximativ...
Read More
Ultima zi de înscriere la concursul pentru studenții din Republica Moldova, Ucraina și Belarus, organizat de Facultatea de Istorie și Filosofie a USM

Ultima zi de înscriere la concursul pentru studenții din Republica Moldova, Ucraina și Belarus, organizat de Facultatea de Istorie și Filosofie a USM

În urma unei cartografieri minuțioase, participanții vor cunoaște viața evreilor din ghetourile Grodno, Cernăuți și Chișinău din anii 1941-1944. Cu ajutorul metodelor digitale inovative, ei vor porni pe urmele acestei istorii in căutarea răspunsurilor la diverse întrebări: unde exact se afla ghetoul? Cum a fost construit și cum decurgea viața în aceste ghetouri? Ce ne mărturisesc amintirile personale despre această perioadă de timp? Care este astăzi memoria despre aceste ghetouri și care instituții se preocupă de comemorarea istoriei evreilor în aceste orașe? Participanții vor desfășura împreună cu multiplicatorii societății civile, istoricii și experții IT mai multe ateliere și vor concepe microproiecte în mod individual sau în grup. Rezultatele proiectului vor fi publicate pe o platformă digitală, iar la final vor fi intermediate în școli și diferite instituții de educație. Conținutul proiectului: Atelier-Impuls (3 zile, sept./oct. 2020) Microproiecte și seminare locale (oct. – nov. 2020) Comunicare virtuală cu participanții din celelalte două orașe (6x întâlniri online) Atelier virtual trinațional (3 zile, nov./dec. 2020) ...
Read More

UNIVERSITATEA UPPSALA DIN SUEDIA, OFERĂ BURSE PENTRU MOBILITĂȚI ACADEMICE STUDENȚILOR UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA (III)

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului interinstituțional încheiat între părți, Universitatea Uppsala dinSuedia oferă pentru semestrul II al anului de studii 2020-2021:4 (patru) mobilități academice pentru studenții USM (de la ciclul ILicență (începând cu anul II de studii) și ciclul II Masterat). Detaliile despre această ofertă, inclusiv programele de studii eligibile, pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură/selecție este –27/09/2020. Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică erasmus.application@outlook.com (adresă pre-destinată doar depunerii Dosarelor de selecție). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). Dosarul de selecție în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. Departament pentru Relații Internaționale, USM ...
Read More
Invitație la dezbatere publică

Invitație la dezbatere publică

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” invită studenții Universității de Stat din Moldova la prima dezbatere on-line din seria de discuții dedicate problemelor (ne)participării tinerilor la vot, organizată în cadrul proiectului ,,Promovarea participării tinerilor la procesele electorale din Republica Moldova”, implementat prin Programul de granturi pentru organizațiile de tineret 2020 al MECC. Dezbaterea va avea loc la data de 18 septembrie, cu începere de la ora15:00, pe platforma Zoom, cu participarea lui Dumitru Stoica (CNTM) și a lui Ion Tăbârță (IDIS). Întrucât numărul participanților este limitat și pentru operativitatea desfășurării dezbaterii, studenții sunt așteptați să se înregistreze în prealabil la: Link-ul la care poate fi accesată dezbaterea, precum și înregistrarea prealabilă este următorul :https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpdOmsqjIpH9VSGa1gwdwZTyax_g8vF0vA Meeting ID: 884 3044 9351. În aceeași ordine de idei, în cadrul proiectului, precum și independent de desfășurarea dezbaterii on-line, este lansat chestionarul https://forms.gle/UEh8L4gG6Zw17uxS7, care poate fi accesat și completat on-line. ...
Read More
ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII ANULUI I AI FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII ANULUI I AI FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Stimați studenți, BINE AȚI VENIT la Facultatea de Matematică și Informatică! Anul de studii 2020-2021 începe altfel decât ne-am obișnuit. Adunarea generală a studenților anului I, admiterea 2020 va avea loc în mediu virtual, pe platforma ZOOM, pe data de 29.08.2020, după cum urmează: 11.00-12.00, Grupele M2001, I2001, IA2001, IA2002 https://us02web.zoom.us/j/84173549770 Meeting ID: 841 7354 9770 12.00-13.00, Grupele I2002, IA2003, IA2004, G0 https://us02web.zoom.us/j/81804714394 Meeting ID: 818 0471 4394 13.00-14.00, Grupele IAFR2001, IAFR2002, SMMSPA2001, MIA2001, MIA2002 https://us02web.zoom.us/j/85768205785 Meeting ID: 857 6820 5785 Grupele (versiune proiect) în care fiecare dintre DVS este înscris, pot fi consultate aici Pentru organizarea eficientă a procesului de studii, Va rugăm să completați formularul https://forms.gle/1fgPsBrhFku1Jcjx8 TERMEN LIMITĂ - 30 august 2020. Conform deciziei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, primele 2 săptămâini studiile se vor realiza în regim online. Universitatea de Stat din Moldova utilizează platforma educațională MOODLE. Fiecare dintre DVS trebuie să își creeze un cont pe această platformă (MOODLE). Termen limită 30 august 2020. Pentru aceasta realizați următorii pași: 1. Accesați moodle.usm.md 2. Autentificare 3. Crează cont. Completați toate câmpurile obligatorii. Pentru nume de utilizator utlizați foma: fmi.nume.prenume Accesând butonul Crează cont nou, Dvs veți recepționa un E-mail...
Read More
ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII ANULUI I AI FACULTĂȚII DE LITERE

ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII ANULUI I AI FACULTĂȚII DE LITERE

Întâlnirile cu studenții din anul I Licență ai Facultății de Litere se vor desfășura pe data de 29 august 2020, on-line, pe platforma Zoom, după cum urmează: Ora 10.00 – 11.20 – specialitățile: „Limba și literatura română” (Științe ale educației), „Limba și literatura română și limba engleză” (Științe ale educației), „Limba și literatura română și limba franceză” (Științe ale educației), „Limba și literatura rusă și limba engleză” (Științe ale educației).   Ora 11.30 – 12.50 – specialitățile: „Limba franceză și engleză” (Științe ale educației), „Limba engleză și franceză” (Științe ale educației), „Limba germanță și engleză” (Științe ale educației) „Limba spaniolă și engleză”, „Traducere și interpretare. Limba engleză și franceză”, „Traducere și interpretare. Limba engleză și italiană”, „Traducere și interpretare. Limba franceză și engleză”.   Ora 13.00. – 14.20 – specialitatea: „Traducere și interpretare. Limba engleză și germană”. Notă: Link-urile pentru conferințele preconizate vor fi plasate pe site-ul și pe pagina de Facebook a Facultății....
Read More
ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII ANULUI I AI FACULTĂȚII DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

ÎNTÂLNIREA CU STUDENȚII ANULUI I AI FACULTĂȚII DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicarii va organiza întâlnirea cu studenții anului întâi la 31 august 2020, in aula 141, în intervalul de timp 09.00 -12.00. Evenimentul va fi în format tradițional - face to face -, fiind constituit din trei ture: ora 09.00-09.45 - specialitatea „Jurnalism și procese mediatice”, grupele cu studiere în limba română, învățământ cu frecvență. ora 10.00-10.45 - specialitatea „Jurnalism și procese mediatice”, grupa cu studiere în limba rusă, învățământ cu frecvență + grupa cu studiere în limba română, învățământ cu frecvență redusă. ora 11.00-11.45 - specialitatea „Comunicare și relații publice”....
Read More
CAZAREA ÎN CĂMINE A STUDENȚILOR USM ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

CAZAREA ÎN CĂMINE A STUDENȚILOR USM ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Dragi studenți ai Universității de Stat din Moldova! Fie că tocmai ați fost admiși în anul întâi, fie că sunteți deja într-un an superior și ați optat pentru cazare în cămin, mai aveți doar puțin timp pentru a (re)intra în comunitatea studențească a USM. Listele de cazare vor fi afișate în curând pe site-urile facultăților USM. Bonul pentru cazare poate fi ridicat după încheierea contractului de locațiune. Pentru aceasta este necesar să vă adresați direct la căminul la care ați fost repartizat. Actele necesare pentru cazare: buletinul de identitate și 4 fotografii 3x4 color. Cazarea în căminele USM se va face conform orarului de mai jos: FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI PEDOLOGIE I Licență - 31.08.2020 - 01.09.2020, ora 10.00 II, III Licență și Master – 10.09.2020 – 11.09.2020, ora 10.00. Responsabil de cazare: Mihail Leșanu, decan Telefon de contact: (022) 244324; 069161637 FACULTATEA DE CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ I Licență și Master – 08.09.2020, ora 10.00 II - 09.09.2020, ora 10.00 III - 10.09.2020, ora 10.00 IV -...
Read More

Susținerea publică a tezei de doctor în filologie cu titlul „Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană” (studiu lingvo-stilistic), specialitatea 621.06 – Teoria textului; analiza discursului, stilistică (limba spaniolă).

Consiliul Științific Specializat D 621.06-23 anunță pentru data de 3 septembrie 2020, ora 14.00, sala 201, bloc 3 al USM (str. Kogălniceanu 65) susținerea publică a tezei de doctor în filologie cu tema „Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană” (studiu lingvo-stilistic), specialitatea 621.06 -Teoria textului; analiza discursului, stilistică (limba spaniolă). Autor: Mîrzac Laura Conducător științific: Dumbrăveanu Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar   Referenți oficiali: Ion Manoli doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Radu Melniciuc doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău Membrii Consiliului Științific Specializat: Sergiu Pavlicenco, preşedinte doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova Angela Roşca, secretar doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova Ludmila Zbanţ, membru doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova Elena Prus, membru doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Angela Chiriţă, membru doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Valorificarea cercetării Publicațiile științifice ale autorului la tema tezei de doctorat În reviste din Registrul...
Read More