USM, Gala Performanțelor 2020

USM, Gala Performanțelor 2020

USM, Gala performanțelor 2020 Tradițional, la sfârșit de an de studii, Universitatea de Stat din Moldova organizează un eveniment importantpentru comunitatea academică a instituției – Gala Performanțelor. La ediția din acest an, cea de-a noua, desfășurată în format inedit de eveniment on-line,în cadrul ședinței Senatului USM, au fost premiați 53 de absolvenți, șefi de promoție, care au reprezentat cei mai buni studenți de la toate specialitățile. În debutul evenimentului, prorectorul pentru activitatea studențească a USM, prof. Violeta Cojocaru, a menționat: „A devenit o tradiţie pentru Universitatea de Stat din Moldova să premieze performanţa, excelenţa şi dedicaţia de care dau dovadă personalităţile care se nasc și dezvoltă în cadrul acesteia. Iată de ce, dragi studenți, vouă celor ce poartă emblem calității USM, celor ce sunt o motivație pentru studenți de a se implica și a se dedica activităților didactice și de cercetare, vă adresăm sincere felicitări și vă îndemnăm să continuați cu seriozitate, muncă asiduă în procesul complex de dezvoltare armonioasă și integrală...
Read More
Mesaj de felicitare al prorectorului pentru activitatea didactică a USM, prof. univ., dr. hab., Otilia Dandara, adresat absolvenților Universității de Stat din Moldova

Mesaj de felicitare al prorectorului pentru activitatea didactică a USM, prof. univ., dr. hab., Otilia Dandara, adresat absolvenților Universității de Stat din Moldova

Prorectorul pentru activitatea didactică a Universității de Stat din Moldova, prof. univ., dr. hab., Otilia Dandara, a adresat în cadrul Galei Performanțelor, desfășurată on-line în ședința festivă a Senatului USM, un mesaj de felicitare absolvenților USM, promoția anului 2020. „Stimați senatori, dragi absolvenți! Astăzi sărbătorim un eveniment important pentru comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova – Gala Performanțelor 2020, ediția a 9-a. Este un sfârșit de an altfel și acest eveniment organizat altfel, dar în esență sunt aceleași lucruri frumoase și rezultate deosebite pe care de fiecare dată le demonstrează absolvenții universității noastre. Au trecut cei 3-4 ani de studii și sunteți la un moment important din viața voastră: obțineți o calificare profesională în domeniul la care ați visat și urmează să faceți un pas responsabil – angajarea în câmpul muncii și identificarea rostului vieții. Programul de studii la USM a fost doar prima verigă în lanțul lung al formării profesionale și al evoluției în carieră, deoarece sunteți generația sortită să învățați continuu,...
Read More
Facultatea de Litere a USM are un nou decan

Facultatea de Litere a USM are un nou decan

Doctorul în filologie, conferențiarul universitar, Adriana Cazacu a fost aleasă în funcția de decan al Facultății de Litere, astăzi, 18 iunie, în cadrul ședinței Senatului Universității de Stat din Moldova, cu 57 de voturi pro din totalul de 68 de participanți la alegeri. Potrivit Regulamentului Facultății Universității de Stat din Moldova, decanul este ales pe un termen de 5 ani. „A fost un examen foarte serios. Am aspirat spre acest post pentru a consolida colectivul nou format după fuziunea din vara anului trecut a Facultății de Limbi și Literaturi Străine cu Facultatea de Litere. În următorii cinci ani, ne-am propus să construim împreună o nouă imagine, modernă, a Facultății de Litere și să creăm o atmosferă colegială de colaborare productivă. Consider că experiența și energia pe care o am îmi vor permite să realizez acest obiectiv. Voi fi decanul tuturor.”, a spus Adriana Cazacu. Cu acest prilej, comunitatea academică a USM o felicită cordial pe dna A. Cazacu, urându-i mult succes și realizări...
Read More
Ziua Academiei de Științe a Moldovei 2020

Ziua Academiei de Științe a Moldovei 2020

În acest an, Ziua Academiei de Științe a Moldovei a fost marcată, în premieră, printr-o lecție publică, susținută de prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel, și printr-un recital muzical al renumitul compozitor academician Eugen Doga. În cadrul evenimentului, pentru activitate științifică prodigioasă și promovarea cercetării științifice pe plan național și internațional i-a fost acordată medalia „Nicolae Milescu Spătarul” dnei Georgeta Stepanov, doctor habilitat în științe ale comunicării, profesor universitar, decan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM. Cu prilejul conferirii înaltei distincții, Universitatea de Stat din Moldova îi urează dnei Georgeta Stepanov succese și realizări frumoase în continuare, inspirație în identificarea de idei pentru cercetări viitoare, satisfacția muncii împlinite și o asigură de susținere în demersurile Domniei sale! Felicitări! Detalii: asm.md/ziua-academiei-de-stiinte Sursa: asm.md...
Read More

Alegeri la USM pentru desemnarea a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

Miercuri, 10.06.2020, conform prevederilor Codului Educaţiei, Cartei USM și Regulamentului privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al USM au fost organizate alegeri pentru CDSI a doi membri din cadrul USM. Din componența CDSI fac parte nouă membri, dintre care doi membri desemnați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, un membru numit de Ministerul Finanțelor, doi membri din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, doi experți externi, delegați din partea Senatului, rectorul USM și prorectorul responsabil de probleme financiare al USM. Printre competențele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională amintim coordonarea elaborării Planului strategic de dezvoltare instituțională, care include viziunea generală, misiunea, strategia de dezvoltare a USM și evenimentele majore pe o perioadă de cel puțin cinci ani; monitorizarea și evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și propunerea proiectului de buget al USM; aprobarea cuantumului taxelor de școlarizare, asigurarea managementului instituțional în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală și transferul de tehnologie. CDSI ia decizii, cu avizul pozitiv al Senatului, privitoare...
Read More
Evaluarea ANACEC a cursului „Educatie pentru Drone” la USM: undă verde către dezvoltarea organizațională

Evaluarea ANACEC a cursului „Educatie pentru Drone” la USM: undă verde către dezvoltarea organizațională

Procesul de evaluare a Programului de Formare Profesională Continuă „Educatie pentru Drone” care s-a desfășurat în perioada 27-29.05.2020 la Universitatea de Stat din Moldova a fost finalizat, urmând în scurt timp să fie obținut documentul final privind acreditarea națională de la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). PFPC „Educatie pentru Drone” a fost dezvoltat cu suportul proiectului Erasmus + „Educație pentru Drone – eDrone”, fiind implicate echipele de proiect din consorțiul moldovenesc al proiectului: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Academia de Poliție a MAI „Ștefan cel Mare”, Academia de Administrare Publică și Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova. Evaluarea în cauză confirmă faptul că a fost realizat cu succes unul dintre obiectivele proiectului menționat: crearea și promovarea Programului de Formare Profesională Continuă „Educatie pentru Drone” , acestea fiind un instrument sigur pentru formarea profesională și educația de calitate la nivel național și internațional. Au fost evaluate toate aspectele dezvoltării programului: cele organizatorice, dar și cele...
Read More
Gest de sprijin al Asociației Studenților Vietnamezi în lupta cu COVID-19

Gest de sprijin al Asociației Studenților Vietnamezi în lupta cu COVID-19

La data de 3 iunie curent, în fața blocului principal al Universității de Stat din Moldova, în prezența Prorectorilor și a Decanilor Facultăților USM, a avut loc înmânarea unui lot de ajutor umanitar din partea Asociației Studenților Vietnamezi, materializat sub forma a 3000 de măști pentru protecție respiratorie, 2000 de soluții dezinfectante și 1000 de pachete cu bomboane pentru degajarea căilor respiratorii. Asociația a fost reprezentată de către Dna Osmochescu Nadejda, care a transmis în atenția întregii comunități academice, mesajul președintelui acesteia, absolventul anului 1980 - Quang Ngoc Bui: ,, Distanța uriașă dintre Vietnam și Republica Moldova nu poate împiedica existența sentimentului de grijă și nici amintirile legate de Alma Mater. Absolvenții vietnamezi ai Universității de Stat din Moldova vin cu un cadou modest în adresa comunității academice a acesteia în legătură cu situația pandemică generată de virusul COVID-19, acest gest reprezentând materializarea dragostei noastre, a recunoștinței și respectului față de iubiții profesori ai USM.” Prorectorul pentru activitatea didactică, dr. hab., prof....
Read More
USM: Programe de master cu diplome comune pentru studenții Facultății de Științe Economice

USM: Programe de master cu diplome comune pentru studenții Facultății de Științe Economice

USM: Programe de master cu diplome comune pentru studenții Facultății de Științe Economice Programele cu diplome comune, pe care le propune astăzi Universitatea de Stat din Moldova (USM), sunt o șansă excelentă pentru studenți de a obține nu numai experiență internațională, dar și de a deveni deținători a două diplome în perioada de studiu în cadrul unui program de licență sau de master. De mai mulți ani USM colaborează și dezvoltă parteneriate cu universități de top din lume. Cu multe dintre ele au fost semnate acorduri privind dezvoltarea programelor de studii superioare comune. Astfel, oferta educațională a USM conține programe de master comune care vizează extinderea oportunităților și valorificarea competențelor dobândite de către studenți, prin promovarea simultană la două instituții de învățământ superior acreditate. Diplome comune, programul de master „Management şi marketing hotelier şi turism” Unul din rezultatele proiectului „LMPH Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie”este crearea unui program comun de...
Read More
Masa-rotundă „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – Covid 19”

Masa-rotundă „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – Covid 19”

În condițiile pandemice actuale,  promovarea știrilor false la subiectul expus reprezintă o reală provocare pentru securitatea informațională. Asftfel, la 20 mai 2020, a fost organizată în format on-line masa-rotundă “COMBATEREA ȘTIRILOR FALSE ÎN CONDIȚIILE PROVOCĂRILOR DE SECURITATE – COVID 19”. Masa-rotundă a fost organizată sub egida Institutului Național de Informații și Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a USM, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, Asociația Promo-LEX. Scopul evenimentului a fost lansarea unei platforme unice de dezbateri între mediul științific, guvernamental și societatea civilă, privind măsurile necesare aplicabile combaterii știrilor false în contextul situației pandemice actuale. La eveniment au participat 15 experți/raportori și circa 13 parcipanți la discuții din șase țări (Republica Moldova, România, Olanda, Polonia, Georgia, Armenia) printre care membrii comunității academice și științifice de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (9 participanți) și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării...
Read More

Anunţ privind declanșarea procedurii de organizare a alegerilor pentru ocuparea pozițiilor vacante de membru al CDSI din cadrul Universității de Stat din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, declanșează procedura de alegere a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (în continuare – CDSI) al USM din rândul cadrelor didactice titulare. Poate fi înaintat pentru a fi ales în calitate de membru al CDSI cadrul didactic care: a) deţine titlu ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic şi are o experienţă de cel puţin 5 ani în calitate de titular al USM; b) nu deţine funcţii de conducere şi nu este membru al Senatului USM. Candidaţii înaintaţi de către consiliile facultăţilor pentru accederea la calitatea de membru al CDSI vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente: recomandarea consiliului facultăţii; curriculum vitae al candidatului; copia buletinului de identitate; copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice; documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională şi ştiinţifică a candidatului; declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa...
Read More