Prezentarea publicatiilor profesorilor de la Catedra Limbi Straine Aplicate.Vizita delegatiei Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la FRISPA. Exerci?iu de simulare la distan?? (video conferinta) - negocierea unui acord Uniunea Europeana
- Republica Moldova Exerci?iu de simulare la distan?? (video conferinta) - negocierea unui acord Uniunea Europeana - Republica MoldovaConferinta Internationala "Interconexiuni in contextul globalizarii", organizata de Catedra Limbi Straine Aplicate. Lectie de limba franceza in sala multimedia
a FRI?PA.Concurs "Calatorie virtuala prin istoria si functionarea administratiei publice franceze".

Catedra Limbi StraineAplicate,
str. Testimiteanu 6, sala 301, tel. 28 71 76, e_mail : clsafrispa@yahoo.fr

I. Istoria Catedrei

Reiesind din necesitatea pregatirii specialistilor in domeniul stiintelor politice, administrative si juridice cunoscatori ai limbilor straine de specialitate la aceste discipline, la 27 ianuarie 1998 decanatul Facultatii de Stiinte Politice s-a adresat Senatului Universitatii cu propunerea de a fonda in cadrul acestei Facultati Catedra Limbi Straine  Aplicate. Conform ordinului rectorului nr. 19 din 28 ianuarie 1998, in baza deciziei Senatului din 27 ianuarie 1998 a fost constituita Catedra Limbi Straine Aplicate in cadrul Facultatii de Stiinte Politice. Functia de sef-interimar al acestei catedre de la 19 ianuarie 1998 pina la 15 octombrie 2001 a fost exercitata de Ana Bondarenco. Incepind cu 15 octombrie 2001 Catedra Limbi Straine Aplicate este condusa de doamna Cotlau Maria, doctor in filologie, conferentiar universitar.

In momentul fondarii catedra avea un personal de doar 14 unitati: seful catedrei, 1 lector superior, 11 lectori si un laborant superior. Corpul cadrelor didactice a fost constituit din specialisti de limbile engleza, franceza, germana de la Catedra Teoria si Practica Traducerii, Catedra Filologie Germana, Catedra Limba Engleza a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine a USM. Initial la facultate se studiau doar trei limbi straine: engleza, franceza si germana, mai tarziu s-au introdus limbile: spaniola, italiana, araba, persana si chineza. In anul de studii 2005-2006 la catedra activau deja 37 de specialisti, dintre care 26 din domeniul limbilor straine, 9 din domeniul relatiilor internationale si stiintelor politice: 2 doctori conferentiari, 7 lectori superiori, 13 lectori si 15 lectori asistenti.

In contextul globalizarii economice, oportunitatilor crescande de comunicare, mobilitatii intense a persoanelor, pe de o parte, si scaderea numarului de ore rezervate disciplinei universitare limba straina de specialitate la FRISPA, pe de alta parte, catedra trebuie sa revada strategiile de predare / invatare /evaluare ale acestui curs.

Pornind de la analiza situatiei de invatare / predare / evaluare a limbilor straine de specialitate am stabilit cu maxima claritate si precizie, in masura posibilitatilor, obiective reale in raport cu nevoile studentilor si, speram, realiste din punct de vedere al particularitatilor si mijloacelor disponibile.  Obiectivele fixate in curricula la limbi straine aplicate au fost racordate pe de o parte, la cerintele Cadrului Comun European de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei privind organizarea procesului de instruire la ciclul I Licenta, pe de alta parte, la curricula de la catedrele de profil de la Facultatile de Relatii Internationale, Stiinte politice si Administrative si cea de Sociologie si Asistenta Sociala, care au misiunea de a forma studentii in domeniul de activitate profesionala.

Curricula acopera toate disciplinele din planurile de invatamint la sectia de zi de la cele doua facultati: Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative si Asistenta Sociala, Sociologie, la limbile de specialitate (franceza, engleza, germana, italiana, spaniola). Curricula s-a constituit in baza standardelor universitare, s-au facut precizari in subcomponentele sale de baza, precum obiectivele generale, obiectivele de referinta, unitatile de invatare, tehnologiile didactice si evaluarea performantelor studentilor.  Unitatile de invatare la Limbi straine aplicate au suferit schimbari in raport cu anul 2008-2009 si au fost reajustate conform principiului compatibilitatii disciplinelor. Problema persista la limba engleza specialitatea Asistenta Sociala unde nu exista suport didactic si manuale respective.  

Planurile de invatamint la anul I Scoala, RI, AP, AS si Sociologie; anul I Licenta RI limba A, limba B, AP, Politologie, Asistenta Sociala, Sociologie; anul II Licenta RI limba A, limba B au fost realizate in intregime.

In prezent corpul didactic este alcatuit din urmatorii membri: seful catedrei, doctor conferentiar Maria Cotlau; lector superior Svetlana Cebotari, doctor in stiinte politice, doctor in pedagogie, conferentiar universitar, Patrascu Ludmila; lectori magistri Besleaga Elena, Cervatiuc Ludmila, Cojuhari Irina, Gutu Ion, Cotilevici Violeta, Scerbacov Silvia; lectori  Motpan Carolina, Budurina Carolina Iorga Mariana; laborant superior, Morari Elena.

Lectorii catedrei au cursuri practice la Facultatea Relatii Internationale Stiinte Politice si Administrative (blocul VI al USM) si Facultatea Asistenta Sociala si Sociologie (blocul V al USM)

Astazi rolul si misiunea profesorului de la catedra a crescut incontestabil: el trebuie sa stapaneasca un numar din ce in ce mai mare de competente, de savoir-faire tehnice atat in limba straina, cit si in domeniul stiintei aplicate respective, iar eficienta activitatii poate fi apreciata doar prin prisma imbunatatirii reale a capacitatii de comunicare a studentilor in limba straina de specialitate in raport cu etapa precedenta de studiere a limbii straine generale in liceu.

Suportul didactic audio-vizual pentru studierea limbii straine de specialitate din domeniul stiintelor politice si administrative, relatiilor internationale, asistentei sociale lipseste. Pentru a remedia starea lucrurilor au fost elaborate manuale pentru cursurile practice la limbile: franceza, engleza, spaniola.

O buna parte din studentii anului I vin din liceu posedind o limba straina generala cu dorinta de a o perfectiona, dar exista o alta parte de studenti intentia carora este doar sa insuseasca cunostinte in domeniul politologiei si care nu au mare interes sa stapaneasca o limba straina. Pentru a-i motiva pe cei din urma, a fost aleasa metoda invatarii bazata pe studierea documentelor autentice audio-vizuale care abordeaza diferite probleme actuale ale stiintelor politice si relatiilor internationale. Experienta demonstreaza ca metoda vizata da posibilitatea sa-i motiveze, sa obtina succese importante.

In scopul imbunatatirii randamentului de invatare la cursul universitar in cauza au fost implementate elemente de pedagogie alternativa precum predarea disciplinelor non lingvistice in limba straina. Plecand de la ideea ca suportul didactic are menirea sa serveasca drept declansor al invatarii, lectorii de la catedra isi desfasoara activitatea in sala de calculatoare, unde utilizeaza documente moderne disponibile pe Internet. In plus, unele fragmente, care nu sunt destinate pentru invatarea limbii straine de specialitate sunt adaptate, impreuna cu studentii, pentru elaborarile metodice ulterioare. Pentru a motiva studentii de la facultate profesorii au elaborat cursuri speciale care vizeaza interpretarea si traducerea textului politic, studierea culturii, a valorilor si modului de viata in tarile vorbitoare de limbi: engleza, franceza, germana; sistemul politic comparat al statelor anglo-saxone, francofone, hispanofone, germanofone

 

II. Personalul

Numele, prenumele

Studii de baza

Titlul didactic

Titlul stiintific

Domeniul de cercetare

 

1.Cotlau Maria

USM Facultatea Limbi Straine 1973

USM  Doctorat 1993

sef catedra,

doctor in filologie, conferentiar universitar

Cuvintele compuse în sistemul derivativ al limbii franceze contemporane

Probleme actuale ale procesului de predare/ învatare/evaluare a limbilor straine de specialitate

2.Cebotari Svetlana

USM Facultatea Limbi Straine 1996

USM Facultatea Relatii Internationale Stiinte Politice si Administrative 2001

USM Masterat 2002

USM Doctorat 2007

lector superior, doctor în stiinte politice

Vectorii interesului national al Republicii Moldova în cadrul organizatiilor regionale

3.Cotilevici Violeta

USM Facultatea Limbi si Literaturi Straine 2004

ULIM Masterat 2006

lector, magistru în filologie romanica

Aspectul comunicativ al constructiilor în  “-ant” în fraza franceza

4.Cojuhari Irina

Universitatea de Stat din Cernauti Facultatea Limbi si Literaturi Straine 1998

USM FRISPA 2002

ASEM Masterat 2006

lector, magistru în administrarea afacerilor

Predarea limbii engleze asistata de calculator

5.Scerbacov Silvia

USM Facultatea Litere 2002

USM Masterat 2003

USM Doctorat 2008

lector, magistru în filologie romanica

Caracteristicile lingvo-poetice ale lexemului „terre” în limba franceza contemporana

6.Gutu Ion

USM Facultatea Limbi si Literaturi Straine 2004

USM Masterat 2005

lector, magistru în filologie germanica

Dezvoltarea compentelor interculturale în predarea-învatarea limbii engleze cu obiective specifice

7.Palii Ludmila 

USM  Facultatea Limbi si Literaturi Straine 2000

USM  Masterat 2001

lector, magistru în filologie germanica

Teaching Pronounciation. Comparative /Contrustive Study of English Vowels

8.Besleaga Elena

USM Facultaea Limbi si Literaturi Straine 2006

USM Masterat 2007

lector, magistru în filologie romanica

Problemele de traducere a jocurilor de cuvinte în textul politic

9.Budurina Carolina

   USM  Facultatea Relatii Internationale Stiinte Politice si Administrative

  lector, magistru în stiinte politice

  Mobilizarea tinerilor în viata civica

10.Motpan Carolina

USM Facultatea Limbi si Literaturi Straine 2003

lector

 

11.Iorga Mariana

 

lector

 

12.Morari Cristina

 USM  Facultatea Relatii Internasionale Stiinte Politice si Administrative 2007
Masterat 2009

lector, magistru în stiinte politice

Dimensiunile interne si externe al procesului de integrare europeana. Cazul R.M.

III. DISCIPLINI

Lista disciplinelor pe ani

Cursuri normative

Limba straina aplicata: engleza, franceza, germana, spaniola - specialitatea Relatii Internationale:

I Licenta, limba A, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL) al Consiliului Europei – 2 semestre, 180 ore

Limba A, franceza de specialitate, I L Relatii Internationale

Cursul este axat pe dezvoltarea competentelor de comunicare orala si scrisa in limba franceza domeniul diplomatiei si al relatiilor internationale, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica cursului Actorii institutionali ai Uniunii Europene si ai Organizatiei Natiunilor Unite. Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite. Organizatiile nonguvernamentale – actori complementari ai relatiilor internationale.  Etapele de integrare in Uniunea Europeana. Mobilitatea academica. Contributia Republicii Moldova la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Mesaje functionale   Intocmirea unui C.V. pentru obtinerea unei burse de studii in strainatate. Scrierea unei scrisori de motivare pentru participarea la o scoala de vara. Completarea unui formular de cerere a unei vize. Fixarea unei intilniri de afaceri. Confirmarea participarii la o conferinta. Scrierea unui articol de presa. Reformularea unui enunt. Scrierea unui expozeu la tematica cursului.

Elaborarea unui  fisier terminologic francez/roman, domeniul relatiilor internationale.

Limba A, engleza de specialitate, I L Relatii Internationale

Cursul practic este axat pe dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleza, domeniul relatiilor internationale, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica Stereotipuri nationale. Imigratia. Actorii institutionali ai Uniunii Europene si ai Organizatiei Natiunilor Unite. Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite. Organizatiile nonguvernamentale – actori complementari ai relatiilor internationale.  Etapele de integrare in Uniunea Europeana. Mobilitatea academica. Contributia Republicii Moldova la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Mesaje functionale Intocmirea unui C.V. pentru obtinerea unei burse de studii in strainatate. Scrierea unei note oficiale. Fixarea unei intilniri de afaceri. Confirmarea participarii la o conferinta. Scrierea unui articol de presa. Reformularea unui enunt. Scrierea unei invitatii la o conferinta internationala. Scrierea unui expozeu la tematica cursului. Intretinerea unei convorbiri telefonice oficiale.

Elaborarea unui  fisier terminologic englez/roman, domeniul relatiilor internationale.

I Licenta, limba B, nivelul A1 conform CECRL – 2 semestre, 120 ore

Limba B,  franceza de specialitate, I L Relatii Internationale

Cursul practic are scopul de a dezvolta cele patru competente de comprehensiune orala si scrisa, de producere orala si scrisa, nivelul A1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica Institutiile si personalul diplomatic al Uniunii Europene: Consiliul Uniunii Europene, Comisia europeana.  Sediile institutiilor Uniunii Europene: Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg.

Mesaje functionale Completarea formularelor de solicitare a unei vize. Intocmirea unei scrisori personale/de afaceri. Descrierea functiei detinute in cadrul unei organizatii internationale. Scrierea unui mesaj electronic de motivare a unei absente de la o reuniune internationala. Scrierea unui mesaj in scopul fixarii unei intilniri de afaceri.

Limba B,  engleza de specialitate, I L Relatii Internationale

Cursul practic are scopul de a dezvolta cele patru competente de comprehensiune orala si scrisa, de producere orala si scrisa, nivelul A1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica Conceptul de diplomatie. Multiculturalismul si valorile democratice. Institutiile Uniunii Europene. Comunicarea in reteaua diplomatica internationala. Personalul misiunilor diplomatice si reprezentantelor consulare.

Mesaje functionale Intocmirea unui C.V. pentru obtinerea unei burse de studii in strainatate. Completarea formularelor de solicitare a unei vize. Intocmirea unei scrisori personale/de afaceri. Scrierea unui raspuns afirmativ/negativ la o invitatie. Scrierea unei scrisori de motivare pentru participarea la o conferinta internationala.

II Licenta, limba A, nivelul B2 conform CECRL – 2 semestre, 180 ore

Limba A,  franceza de specialitate, II L Relatii Internationale

Cursul practic este axat pe achizitionarea competentelor si deprinderilor de comprehensiune scrisa/orala, producere scrisa/ orala in limba franceza pentru nivelul B2 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica  Notiuni despre politica externa a statelor francofone si Republicii Moldova. Rolul negocierilor bilaterale si internationale in politica de cooperare dintre state. Particularitatile statutului ambasadorului si consulului. Pasaportul diplomatic si de serviciu. Protocolul si ceremonialul diplomatic. Domeniile de activitate ale diplomatiei politice. Misiunile diplomatice europene si internationale. Diplomatia preventiva actuala si gestionarea crizelor. Procesele de extindere a Uniunii Europene. Parteneriatul dintre UE si SUA. Tarile din grupul 20.

Mesaje functionale  Corespondenta si strategiile de comunicare in cadrul retelei diplomatice. Scrierea unei scrisori de acreditare a ambasadorului. Specificul conectorilor argumentativi in construirea discursului politic. Elaborarea unei organigrame a Ministerului Afacerilor Externe al Frantei. Redactarea unei prezentari a serviciului de protocol al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene in baza organigramei. Reformularea unui enunt. Scrierea si prezentarea  unui expozeu/referat la tematica cursului.

Elaborarea unui fisier bilingv roman/francez cu termeni din domeniul diplomatiei.

Limba A,  engleza de specialitate, II L Relatii Internationale

Cursul practic este axat pe achizitionarea competentelor si deprinderilor de comprehensiune scrisa/orala, producere scrisa/ orala in limba franceza pentru nivelul B2 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica Tendintele globalizarii. Principiile de baza ale sistemelor de guvernare american si britanic. Notiuni despre politica externa a statelor anglofone si a Republicii Moldova. Conflictele internationale. Negocierile internationale. Etica in relatiile internationale.

Mesaje functionale Scrierea unei invitatii la o conferinta internationala. Confirmarea participarii la o reuniune internationala. Pregatirea si prezentarea unui proiect de reglementare a unui conflict international.  Scrierea unei scrisori de acreditare a ambasadorului. Simularea procesului de negocieri internationale.  Scrierea unei dari de seama.

Elaborarea unui fisier bilingv roman/englez cu termeni din domeniul diplomatiei.

II Licenta, limba B, nivelul A2 conform CECRL – 2 semestre, 120 ore

Limba B, franceza de specialitate, II L Relatii Internationale

Cursul este axat pe dezvoltarea competentelor de comunicare orala si scrisa in limba franceza in domeniul diplomatiei si al relatiilor internationale, nivelul A2 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica cursului Notiuni generale ale diplomatiei si ale relatiilor internationale. Protocolul si ceremonialul diplomatic. Organigrama Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Franceze si al Republicii Moldova. Organizatii internationale si regionale. Mass-media in spatiul francofon. Stereotipuri nationale. Deontologia si etica unui diplomat. Etapele parcursului profesional al functionarului european.

Mesaje functionale Scrierea unui mesaj electronic pentru a solicita informatii si a raspunde la o scrisoare. Scrierea unei note de serviciu pentru convocare la reuniune. Intocmirea planului de vizita a unei delegatii straine si prezentarea acestei delegatii. Prezentarea unui discurs de bun venit. Intocmirea unui C.V. pentru un post intr-o institutie nationala, europeana sau internationala. Reprezentarea organigramei Ministerului Afacerilor Externe  al Republicii Franceze si Republicii Moldova.

Limba B, engleza de specialitate, II L Relatii Internationale

Cursul practic este axat pe achizitionarea competentelor si deprinderilor de comprehensiune scrisa/orala, producere scrisa/ orala pentru nivelul A2 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei  domeniul relatiilor internationale.

Tematica  Notiuni despre politica externa a statelor anglofone si Republicii Moldova. Rolul negocierilor bilaterale si internationale in politica de cooperare dintre state. Particularitatile statutului diplomatului. Notiuni despre institutiile ONU si cele comunitare. Protocolul si ceremonialul diplomatic. Domeniile de activitate ale diplomatiei politice. Misiunile diplomatice europene si internationale. Diplomatia preventiva actuala si gestionarea crizelor. Parteneriatul dintre UE si SUA. Tarile din grupul 20.

Mesaje functionale  Intocmirea planului de vizita a unei delegatii straine si prezentarea acestei delegatii. Scrierea unui mesaj electronic pentru a solicita informatii si a raspunde la o scrisoare. Scrierea unei note de serviciu pentru convocare la reuniune. Prezentarea unui discurs de bun venit. Intocmirea unui C.V. pentru un post intr-o institutie nationala, europeana sau internationala. Reprezentarea organigramei Ministerului Afacerilor Externe  al Marii Britanii si Republicii Moldova.

Limba straina de specialitate: engleza, franceza, germana, spaniola, italiana:

Specialitatea Politologie, I Licenta, nivelul B1 conform CECRL – 2 semestre, 120 ore

Limba franceza de specialitate, I L Politologie

Cursul practic este axat pe comprehensiunea, aplicarea si integrarea continuturilor predate in conformitate cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei, nivelul B1.

Tematica Parcursul academic si profesional. Personalitati politice notorii. Mass-media si viata politica. Campania electorala. Alegerile in spatiul francofon. Partidele politice. Valoarea Europei in lume. Uniunea Europeana – etapele de constituire. Politica migrationista. Imigratia clandestina. Identitatea – un corpus de valori impartasite. Complexitatea identitatii feminine. Paritatea in politica. Politica europeana de vecinatate.

Mesaje functionale  Scrierea unui aviz de misiune. Redactarea unui articol de presa. Redactarea unui program electoral. Intocmirea unui C.V. Scrierea unei scrisori  de afaceri si de recomandare. Scrierea unui rezumat. Redactarea unui mesaj electronic pentru solicitarea informatiilor in vederea obtinerii unui post in cadrul unei organizatii internationale. Elaborarea unui program de parteneriat intre functionarii nationali si cei europeni.

Limba engleza de specialitate, I L Politologie

Cursul practic este axat pe comprehensiunea, aplicarea si integrarea continuturilor predate in conformitate cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei, nivelul B1.

Tematica Principiile de functionare ale sistemului politic american si cel britanic. Procesul electoral in statele anglofone si Republica Moldova. Societatea civila. Principiile democratiei. Mass media – a patra putere in stat. Femeia in politica. Drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

Mesaje functionale Scrierea unui aviz de misiune. Redactarea unui articol de presa. Redactarea unui program electoral. Intocmirea unui C.V. Scrierea unei scrisori  de afaceri si de recomandare. Scrierea unui rezumat. Redactarea unui mesaj electronic pentru solicitarea informatiilor in vederea obtinerii unui post in cadrul unei organizatii internationale.

Specialitatea Administratie Publica, I Licenta nivelul B1 conform CECRL – 2 semestre, 120 ore

Limba franceza de specialitate, I L Administratie Publica

Cursul practic se bazeaza pe dezvoltarea competentelor de comprehensiune orala si scrisa, de producere orala si scrisa, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica  Notiuni despre Administratia publica.  Administratia de stat. Administratia teritoriala. Functia publica. Administrare si control. Administratia franceza si cea a tarilor din Uniunea Europeana. Modernizarea Administratiei franceze si cea din Republica Moldova.

Mesaje functionale  Scrierea unui C.V. pentru obtinerea unui post intr-o institutie nationala. Scrierea unei scrisori de depunere a candidaturii si participarea la un interviu de angajare. Reformularea unui enunt. Completarea unei fise. Redactarea unui articol de presa. Formulele corespondentei comerciale. Intocmirea unui expozeu. Prezentarea unui raport la tematica cursului.

Limba engleza de specialitate, I L Administratie Publica

Cursul practic este axat pe dezvoltarea competentelor lingvistice, extralingvistice si socioculturale si insusirii unui spectru larg al vocabularului de actualitate, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica  Conceptul de Administratie publica. Sistemul politic si sistemul de guvernare al Regatului Unit si al Statelor Unite ale Americii. Institutiile publice locale. Managementul public. Parteneriatul in dezvoltarea societatii. Administratia publica in tarile Uniunii Europene. Simbolurile nationale britanice si americane.  Valorile libertatii si independentei natiunii americane. Influenta imigratiei in dezvoltarea natiunii americane. Stereotipurile britanice si obiceiurile sociale ale Marii Britanii.  Personalitati marcante ale Regatului Unit si ale Statelor Unite ale Americii.

Mesaje functionale  Scrierea unei scrisori de depunere a candidaturii si de participarea la un interviu de angajare. Scrierea unui C.V. pentru obtinerea unui post intr-o institutie nationala/internationala. Formulele corespondentei comerciale. Intocmirea unui expozeu. Prezentarea unui raport la tematica cursului. Reformularea unui enunt. Completarea unei fise. Redactarea unui articol de presa.

Specialitatea Asistenta Sociala, I Licenta nivelul B1 conform CECRL – 2 semestre, 120 ore

Limba franceza de specialitate, I L Asistenta Sociala

Cursul practic este axat pe dezvoltarea competentelor de comprehensiune globala si detaliata a textelor cu caracter social si exprimarea orala si scrisa in situatii profesionale, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica  Notiuni despre asistenta sociala. Itinerarul profesiei de asistent social. Protectia sociala si institutiile sociale in spatiul francofon si Republica Moldova. Politica familiei. Bunastarea copilului. Categoriile social-vulnerabile. Serviciile de asistenta in Republica Moldova. Structura sistemului de pensionare in Republica Moldova. Tendinte sociale in Europa secolului XXI.

Cursul are ca finalitate formarea si aplicarea vocabularului tipic profesiei, consolidarea structurii morfo-sintactice a enunturilor,  reformularea textelor de specialitate.

Mesaje functionale  Intocmirea unui C.V. pentru angajarea in cimpul muncii sau obtinerea unei burse de studii. Redactarea unei scrisori oficiale/personale. Scrierea unui expozeu la tematica cursului. Prezentarea unor comunicari orale, referate in scris. Elaborarea unui sondaj/chestionar. Efectuarea unui studiu comparativ al institutiilor de protectie sociala din Republica Moldova si Republica Franceza.

Limba engleza de specialitate, anul I L Asistenta Sociala

Cursul practic este axat pe dezvoltarea competentelor de comprehensiune globala si detaliata a textelor cu caracter social si exprimarea orala si scrisa in situatii profesionale, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica  Notiuni despre asistenta sociala. Itinerarul profesiei de asistent social. Protectia sociala si institutiile sociale in spatiul anglofon si Republica Moldova. Politica familiei. Bunastarea copilului. Categoriile social-vulnerabile. Serviciile de asistenta sociala in Republica Moldova. Structura sistemului de pensionare in Republica Moldova. Tendinte sociale mondiale in secolul XXI.

Mesaje functionale  Intocmirea unui C.V. pentru angajarea in cimpul muncii sau obtinerea unei burse de studii. Redactarea unei scrisori oficiale/personale. Scrierea unui expozeu la tematica cursului. Prezentarea unor comunicari orale, referate in scris. Elaborarea unui sondaj/chestionar. Efectuarea unui studiu comparativ al institutiilor de protectie sociala din Republica Moldova,  Statele Unite ale Americii, Marea Britanie.

Specialitatea Sociologie, I Licenta, nivelul B1 conform CECRL  – 2 semestre, 120 ore

Limba franceza/engleza de specialitate, I L Sociologie

Cursul practic se axeaza pe consolidarea si optimizarea competentelor de comprehensiune orala si scrisa a textelor cu caracter social, de producere orala si scrisa a mesajelor functionale, nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi al Consiliului Europei.

Tematica Sociologia ca stiinta umana. Parcursul profesional al unui sociolog. Problema gender in Europa si Republica Moldova. Aspecte internationale ale securitatii sociale. Europa sociala. Politica familiei.

Mesaje functionale Scrierea unui C.V./ a unei scrisori de motivare pentru obtinerea unui post intr-o institutie  nationala/ internationala. Intocmirea unei scrisori de solicitare de bursa pentru studii. Completarea unui chestionar/ formular. Realizarea unui sondaj de opinie. Elaborarea unui proiect de parteneriat cu organizatiile nonguvernamentale. Scrierea unui rezumat. Scrierea si expunerea unui expozeu/raport la tematica cursului.

Cursuri speciale

1. Interpretarea textului politic (limbile: engleza, franceza, germana, spaniola) specialitatea Relatii Internationale

2. Discursul politic

3. Traducerea textului politic

4. Aspecte culturale ale tarilor limba carora se studiaza

5. Sistemul politic comparat al tarilor anglo-saxone si francofone   

Cursuri optionale

1.     Limba franceza de afaceri  

2.      Limba engleza de afaceri  

3.      Invatarea limbii straine asistata de calculator

 

                                                    IV. ACTIVITATI

 

Activitatea stiintificaa Catedrei Limbi Straine Aplicate

Catedra Limbi Straine Aplicate desfasoara o activitate stiintifica axata pe promovarea teoriei si practicii formative moderne in scopul pregatirii unor specialisti de performanta cu cunoasterea unei/mai multor limbi straine de specialitate, apti sa se integreze in spatiul european

Traditia si inovatia sunt cele doua domenii care structureaza activitatea stiintifica si cea didactica a membrilor catedrei prin imbinarea cercetarii strict stiintifice cu cercetarea aplicativa. Cercetarile stiintifice ale colaboratorilor catedrei se efectueaza in cadrul celor doua teme generale.

Directiile de cercetare in cadrul primei teme sint:

 •  sistemul derivational al limbilor romanice moderne;
 •  particularitatile lingvistice  ale discursului politic;
 •  aspectele semantico-pragmatice ale adjectivului in textul publicitar in limba franceza contemporana;
 •  caracteristicile lingvo-poetice ale unui text literar in limba franceza contemporana;
 • analiza unor opere literare moderne din perspectiva hermeneuticii literare.

A doua dimensiune a cercetarii la catedra este cea didactica, adica identificarea, definirea si aplicarea metodelor si procedeelor in predarea/ invatarea/ evaluarea limbii straine de specialitate domeniul stiintelor socio-politice.

 • metode si tehnici moderne in predarea/invatarea/evaluarea  limbii straine de specialitate;
 • instruirea asistata de calculator la orele de limba straina aplicata
 • metode de ameliorare a motivatiei studentilor la orele de limba straina de specialitate si in cadrul activitatilor extracurriculare;
 •  modalitati de interpretare a textului politic si textului literar.

In lucrul de zi cu zi cu studentii sint implimentate elaborarile metodice, proiectele didactice si cercetarile stiintifice ale membrilor catedrei. Studentii devin astfel capabili sa polemizeze pe marginea problemelor de referinta si sa dezvolte noi competente.   

Activitatea stiintifica a Catedrei Limbi Straine Aplicate

Catedra Limbi Straine Aplicate desfasoara o activitate stiintifica axata pe promovarea teoriei si practicii formative moderne in scopul pregatirii unor specialisti de performanta cu cunoasterea unei/mai multor limbi straine de specialitate, apti sa se integreze in spatiul european.

Traditia si inovatia sunt cele doua domenii care structureaza activitatea stiintifica si cea didactica a membrilor catedrei prin imbinarea cercetarii strict stiintifice cu cercetarea aplicativa. Cercetarile stiintifice ale colaboratorilor catedrei se efectueaza in cadrul celor doua teme generale.

Directiile de cercetare in cadrul primei teme sint:

 • sistemul derivational al limbilor romanice moderne;
 • particularitatile lingvistice  ale discursului politic;
 • aspectele semantico-pragmatice ale adjectivului in textul publicitar in limba franceza contemporana;
 • caracteristicile lingvo-poetice ale unui text literar in limba franceza contemporana;
 • analiza unor opereliterare moderne din perspectiva hermeneuticii literare.

A doua dimensiune a cercetarii la catedra este cea didactica, adica identificarea, definirea si aplicarea metodelor si procedeelor in predarea/ invatarea/ evaluarea limbii straine de specialitate domeniul stiintelor socio-politice.

 • metode si tehnici moderne in predarea/invatarea/evaluarea  limbii straine de specialitate;
 • instruirea asistata de calculator la orele de limba straina aplicata;
 • metode de ameliorare a motivatiei studentilor la orele de limba straina de specialitate si in cadrul activitatilor extracurriculare;
 • modalitati de interpretare a textului politic si textului literar.

In lucrul de zi cu zi cu studentii sint implementate elaborarile metodice, proiectele didactice si cercetarile stiintifice ale membrilor catedrei. Studentii devin astfel capabili sa polemizeze pe marginea problemelor de referinta si sa dezvolte noi competente.

 

Publicatii anul 2010-2011

Manuale/ Suporturi de curs

1. 

Cotlau Maria

Manuel de français. VII classe. Chisinau : Editura ARC, 2010, 160p.

Chisinau : Editura ARC, 2010, 160p.

10.5

Articole în culegeri de documente si culegeri tematice

1.

Cotlau Maria

Colocviul stiintific international „La Francopolyphonie5: langue, littérature, culture, et pouvoir” ULIM -  Chisinau : 2010

Procédés de substitution méliorative dans le discours du Pouvoir

0.5

2.    

Cotlau Maria

 Actele conferintei  stiintifice internationale  „Stiinta politica în Republica Moldova: realizari si perspective ” 15-16 octombrie 2010 CEP USM, Chisinau, 2010

Méthodologie et problématique d’un cours plurilingue en relations européennes

0.5

3.    

Budurina Carolina

Analele stiintifice ale Universitatii de Stat din Moldova, seria “Lucrari studentesti”, Stiinte socioumaniste, Chisinau, 2010”

Politica externa a Republicii Moldova in contextul sistemului de securitate in Europa de Sud-Est

0.25

4.  

Budurina Carolina

Revista studia universitas, seria stiinte sociale, Chisinau 2010

Statutul international juridic al reprezentantelor diplomatice, si personalului lor

0.25

5.

Besleaga Elena

Actele conferintei stiintifice internationale„  Stiinta politica în Republica Moldova: realizari si perspective ” 15-16 octombrie 2010 CEP USM, Chisinau, 2010

Stratégies de rédaction d’un texte argumentatif en français

0.5

9.

Cotilevici Violeta

Actele conferintei stiintifice internationale„  Stiinta politica în Republica Moldova: realizari si perspective ” 15-16 octombrie 2010 CEP USM, Chisinau, 2010

Interconexiunea în cadrul studierii limbilor straine aplicate(limba franceza-limba engleza)

0.5

10.

Scerbakov Silvia

Actele conferintei stiintifice internationale„  Stiinta politica în Republica Moldova: realizari si perspective ” 15-16 octombrie 2010 CEP USM, Chisinau, 2010

L’approche communicative comme une méthode principale dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE)

0.5

11.

Cojuhari Irina

Actele conferintei stiintifice internationale„  Stiinta politica în Republica Moldova: realizari si perspective ” 15-16 octombrie 2010 CEP USM, Chisinau, 2010

Foreign Language teaching in the Internet Age : new possibilities and challenges

0.6

12.

Gutu Ion

Actele conferintei stiintifice internationale„  Stiinta politica în Republica Moldova: realizari si perspective ” 15-16 octombrie 2010 CEP USM, Chisinau, 2010

Persuasive and Argumentation Strategies of the Political Discourse

0.5

 

 

V. DIVERSE

Colaborari nationale si internationale

Catedra tine legaturi strinse cu catedre de profil de la USM, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Facultatea de Matematica si Informatica, precum si cu cele de la Universitatea Libera Internationala din Moldova si Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga”. Aceasta colaborare se desfasoara in citeva directii: participarea la conferinte stiintifico-didactice consacrate unor probleme actuale din lingvistica generala si cea pragmatica sau din stiintele socio-umane; perfectionarea practicii de predare / invatare / evaluare a limbilor straine de specialitate; schimbul de experienta privind elaborarea curriculei.

O directie prioritara de activitate a catedrei este colaborarea cu institutiile universitare de peste hotare: Institutul de Traducatori, Interpreti si Relatii Internationale (ITI – RI), Strasbourg, colaborare prin care s-a urmarit scopul de a contribui la formarea traducatorilor (franceza – romana) in domeniul relatiilor internationale si al stiintelor politice.

In colaborare cu doctorul conferentiar Dominique Maliesky de la Institutul de Studii Politice din Rennes, cu concursul Agentiei Universitare a Francofoniei, Antena din Chisinau a Biroului Europei Centrale si Orientale in persoana lui Valerie Ciolos-Vilemin, s-a pregatit si desfasurat un exercitiu de simulare la distanta (video conferinta) negocierea unui acord Uniunea Europeana - Republica Moldova la care au participat studenti de la FRISPA, anul III L si IV BAC Relatii Internationale si Politologie, iar din partea franceza masteranzi anul I Institutul de Studii Politice din Rennes.

S-a intensificat colaborarea cu profesorii Yves Canier si Fabrice Galvez de la Centrul de Lingvistica Aplicata din Besancon (Franta) au organizat seminare de formare pentru lectorii de la catedra „Crearea unui curs de limba franceza de specialitate” (administratie publica, relatii internationale  si drept) pentru profesorii catedrei.

La catedra au fost invitati savanti din Franta, Belgia, Estonia: doctorul conferentiar Dominique Maliesky de la Institutul de Studii Politice din Rennes; Catherine Durandin de la  UNALCO Paris, specialist in istoria Frantei, Romaniei si Moldovei; Jean-Michel de Waele, profesor la Universitatea Libera din Bruxelles, CEVIPOL;  Ilf-Eddine Bencheikh, coordonator de proiecte, filiere francofone ale AUF, BECO;  Eiki Berg, doctor in filosofie, profesor la Institutul de Studii Politice din Tartu.

Lectorii de limba franceza au avut posibilitatea sa participe la seminarul de formare „Le texte litteraire en classe de langue” moderat de doctorul conferentiar Isabelle Gruca de la Universitatea Nice-Sophia Antipolis (Franta).

Profesorii de limba engleza au participat la seminarul on-line „Blog-urile in predarea limbilor straine”, organizat de Universitatea din Mensk, Belarus.

Activitatea extracurriculara

3.       Activitati extracurriculare cu studentii.

Activitatea extracurriculara este parte integranta a procesului didactic venind sa defineasca sfera educationala prin proiecte, activitati cu grupuri tinta, parteneriate, obiective clar definite, evaluari menite sa contureze profilul cultural al studentilor, sa motiveze studiul individual. Pe parcursul anului universitar profesorii au realizat mai multe activitati cu caracter extracurricular.  Diversitatea aptitudinilor ti intereselor studentilor, multitudinea canalelor de informatii au condus la constituirea ti realizarea unor noi forme de organizare complementare lectiei – activitatile extracurriculare, care pot fi proiectate de cadrele didactice cu scopul de a completa activitatea curriculara a studentului. Aceste activitati comporta trasaturi specifice referitor la continutul activitatilor, durata lor la metodele folosite ti la formele de organizare a activitatilor.

In ceea ce priveste participarea studentilor la manifestari ti concursuri nationale ti internationale (Rau Aliona anul III Relatii Internationale, studenta doamnei doctor conferentiar Cotlau Maria, premianta Concursului national al cantecului  francofon „Chantons Amis!” ti participanta la festivalul-concurs al cantecului francez de la Iati, unde a obtinut Premiul Mare) demonstreaza ti accentueaza abilitatile studentilor de a comunica intr-o limba straina, de asemenea spiritul organizatoric ti de echipa a profesorilor care activeaza la Catedra Limbi Straine Aplicate, FRItPA.

 

Lectorul Cotilevici Violeta  in perioada 20-31 martie 2010 am organizat doua activitati cu ocazia Zilelor Francofoniei. S-au organizat dezbateri cu grupele 101 ti 102, specialitatea Relatii Internationale pe tema ”Immigration – naissance d’un probleme.” In aceeati perioada s-a organizat cu grupa 106 specialitatea Politologie o masa rotunda pe tema Sistemele politice din statele membre ale Uniunii Europene. Pe data de 19 mai 2011 s-a vizitat impreuna cu grupa 101 Relatii Internationale Centrul Numeric Francofon, unde studentii au fost informati despre posibilitatile de obtinere a unei burse in strainatate. In luna octombrie 2010 s-a organizat impreuna cu grupa 102 Relatii Internationale o excursie la Alianta Franceza unde studentii au facut cunottinta cu posibilitatile de lucru cu sursele oferite de mediateca.

Lectorul Besleaga Elena, a organizat urmatoarele concursuri in perioada saptamanii francofone la universitate, astfel cu grupa 101 RI, LA, - concurs francofon ”L’Arc –en –ciel de la francophonie”

Gr 107 AP, LA – concurs : ”Connaissez-vous l’administration francaise”

Gr I AS, - presentare Power Point ” L’importance des langues etrangeres dans la vie professionnelle d’un assistant social”.

La data de 19. 05.2011 a organizat vizite de informare ti documentare cu studentii grupei 101 Relatii Internationale la Alianta Franceza ti la Agentia interuniversitara a francofonie.

Lectorul Cojuhari Irina, a organizat o vizita la Centrul de Documentare si Informare NATO cu studentii din grupele 103 si 104 RI, noiembrie 2010. De asemenea s-a organizat  vizionarea unui film instructiv “Haunting at Halloween” cu studentii din grupa 006 ISCG, 28 octombrie 2010 si filmul “Christmas” cu studentii din grupa 006 ISCG, 7 decembrie 2010.  S-a organizat  o simulare „ Building a better World” cu studentii din grupa 103 RI, 24 martie 2011.

       Lectorul Scerbakov Silvia, a organizat cu studentii grupelor 108, 109 si 110 AP o activitate dedicata zilei profesorului, pe 5 octombrie. Studentii au cantat, au recitat poezii in limba franceza. Pe 6 decembrie 2010, cu studentii de la Facultatea Asistenta Sociala  si Sociologie a fost la spectacolul „Violenta in familie”, care s-a organizat la  teatrul Ginta Latina. Dumneaei a luat parte la organizarea Saptamanii limbii franceze de la FRISPA, prin pregatirea intrebarilor la un concurs privind administratia franceza, implicand studentii grupelor 107, 108, 109 si 110 AP.

         Lectorul, Gutu Ion impreuna cu studentii, a organizat o vizita la centrul de cultura americana in noiembrie 2010, apoi, in aprilie 2011 a vizitat centrul de informare si documentare NATO. In cadrul decadei limbilor straine la facultate, am organizat un recital de poezie engleza.

        Lectorul, Budurina Carolina a implicat studentii in programul  Youth Exchange : „Action against unemployment and poverty”, care  a avut  loc de la 2-10 aprilie, Moscova, Rusia.

         Lectorul, Cervatiuc Ludmila pe parcursul saptaminii dedicate limbilor straine, in luna martie, a organizat urmatoarele activitati extracurriculare: “Francofonia si valorile ei” – sesiune de prezentari Power Point si recital de poezii si cintece in limba franceza, organizat cu grupa 1+2+3, IL, specialitatea Asistenta Sociala,  « Bonne francofete ! » - concurs de eruditie in limba franceza si recital de poezii si cintece in limba franceza, organizat cu grupa 102 RI, IL. Cu grupa 103 RI, IL a vizionat in cadrul festivalului filmului francofon, pelicula « Partir » prezentata la cinematograful « Gaudeamus ». Lectorul Vatamaniuc Livia, a organizat o activitate extracurriculara cu tema „Violenta in media“ unde studentii au avut posibilitatea sa participe.

       Lectorul Motpan Carolina, la 25 noiembrie a organizat o vizita de informare si documentare cu studentii grupei 105RI la Fundatia Germana Konrad Adenauer. A organizat o prezentare power point „The importance of foreign languages in the professional life of social asistent“ pentru studentii grupei III AS si grupei105 RI.

       Lectorul Iorga Mariana, a insotit studentii la spectacole care au avut loc la Teatrul Mihai Eminescu, au vizitat Muzeul Etnografic din Chisinau, Alianta Franceza.

      Lectorul Morari Elena, a organizat impreuna cu studentii grupelor 107 si 108 concursul : ”Connaissez-vous l’administration francaise”, care a avut loc pe data de 21 martie 2011, in cadrul saptamanii francofoniei.

 Ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa USM, domnului Robert Badinter, Franta

Exercitiu de simulare la distanta (video conferinta) - negocierea unui acord Uniunea Europeana - Republica Moldova.

 Conferinta Internationala “Francopolyphonie: Langue, Culure et Pouvoir”, mai 2010.

Program de formare in domeniul Metodologiei FOS (Francais Objectifs Specifiques), organizat la Sofia, Bulgaria, intre 10-14 mai 2010, de catre Centrul Regional francofon pentru Europa Centrala si de Est (CREFECO)