Categorie: Anunturi

Ofertă de mobilitate academică de predare/instruire pentru cadrele didactice/administrative a USM, în cadrul programului Erasmus+ KA171 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Bucureşti (SNSPA), România

Oficiul Mobilități Academice din cadrul Departamentului Cooperare Internațională, Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Bucureşti (SNSPA), România, anunță concurs de selectare a beneficiarilor de mobilitate academică pentru cadrele didactice/administrative a USM. Domenii: Științe Politice, Relaţii Internaţionale, Studii Europene. Perioada de aplicare: 13 Decembrie, ora 17.00…
Citește mai mult

AVIZ privind susținerea publică a tezei de doctorat în științe fizice

Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe fizice cu tema: „Development of digital holographic microscope for the investigation of diffractive optical elements recorded on chalcogenide glasses and azopolymer thin films (Dezvoltarea microscopului holographic digital pentru investigarea elementelor optice de difracție înregistrate pe…
Citește mai mult

Anunț Susținerea tezei de doctor habilitat în științe politice

În data de 27 decembrie 2023, ora 14:00, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat, la Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, 60, blocul IV, s.222., va avea loc susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe politice, cu titlul Cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale interguvernamentale privind combaterea terorismului în Europa, specialitatea: 562.03…
Citește mai mult

Anunț privind prezentarea tezei de doctor în drept

În cadrul Seminarului Științific de Profil 552.01 – Drept constituțional, va fi prezentată spre examinare teza de doctor în drept cu titlul „Fundamente constituționale ale parlamentarismului în Republica Moldova. Experiența istorică, actualitate și perspective”, autor CUCIURCA Doina. Conducător științific: GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician. Evenimentul se va desfășura vineri, 8 decembrie…
Citește mai mult

Anunț privind prezentarea tezei de doctor în drept

În cadrul Seminarului Științific de Profil 552.01 – Drept constituțional, va fi prezentată spre examinare teza de doctor în drept cu titlul „Participarea societății civile la procesul legislativ. Studiu comparat”, autor RUSU Dorel. Conducător științific: GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician. Evenimentul se va desfășura vineri, 8 decembrie 2023, ora 15.30, în…
Citește mai mult

ANUNŢ!

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice în cadrul Consiliul științific specializat   D 165.01-23-123 la Universitatea de Stat din Moldova (aprobat prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare nr. 2 din 27 octombrie 2023) Candidat: Cebotari Anghela, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității…
Citește mai mult

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în științe politice

În data de 8 decembrie 2023, orele 14:00, aula 222, blocul IV al Universității de Stat din Moldova (str. A. Mateevici, 60), va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat în științe politice, în ședința a Consiliului ştiinţific specializat D 562.04-23-82, cu titlul „Evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: realizări și perspective”,…
Citește mai mult

ANUNȚ PRIVIND PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

În cadrul Consiliului Științific Specializat D 571.01-23-29, la specialitatea – 571.01 Jurnalism și Procese Mediatice a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM va fi examinată teza de doctor în Științe ale comunicării cu tema Impactul Internetului asupra comunicării mediatice contemporane, autor – Ionel PINTILII, România Conducător științific: Victor MORARU, profesor universitar, doctor habilitat…
Citește mai mult

ANUNT PRIVIND SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR

Departamentul Relații Internaționale organizează ședința Consiliului Științific Specializat D 562.01-23-81, confirmat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 29.09.2023, în vederea susținerii tezei de doctor cu tema „Diaspora ca actor al relațiilor internaționale în procesul de europenizare (Cazul Republicii Moldova). Candidat: Andrei ENACHI Cоnducătоr științific: Grigore VASILESCU, dr. hab., prof. univ. Specialitatea: 562.01 – Teоria și…
Citește mai mult

Anunţul privind susţinerea tezei de doctor în filologie

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în ședința Consiliului Științific Specializat D 621.01-23-83 din cadrul Universității de Stat din Moldova cu titlul: „Structuri comparative cu elementul „ca” în limbile română, rusă și germană (studiu contrastiv-tipologic și etnolingvistic)”, specialitatea 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată Candidat: HÎRBU Stella Conducător științific: CONDREA Iraida,…
Citește mai mult