ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în științe politice

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în științe politice

Școala Doctorală Științe Sociale și ale Educației a Universității de Stat din Moldova anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Relaţiile moldo-franceze în contextul procesului integraţionist european: realităţi şi perspective” Candidat: COTILEVICI Violeta Specialitatea: 562.02 - Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe Conducător științific: CEBOTARI Svetlana, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar Data susținerii: 22 decembrie 2021 Ora: 14:00 Locația: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexe Mateevici, 60, bloc IV, aula 222, Universitatea de Stat din Moldova. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat: Vasilescu Grigore, doctor habilitat în filozofie, profesor universitar, USM – președinte al Comisiei de susținere publică Cebotari Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, USM – conducător științific Popovici Angela, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică – referent oficial Moraru Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei – referent oficial Rotaru Veronica, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial Solomon Constantin,...
Read More
ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în drept

ANUNŢ privind susţinerea tezei de doctor în drept

Școala Doctorală Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: ,,Urmărirea penală în cazurile privind traficul de ființe umane’’ Candidat: Jitariuc Vitalie Specialitatea: 554.03 – Drept procesual penal Conducător științific: Rusu Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar Data susținerii: 18 decembrie 2021 Ora: 10:00 Locația: MD - 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc. 2, aud. 119. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat (aprobată de Consiliul Științific al USM, proces verbal nr. 4 din 04 noiembrie 2021): Vizdoagă Tatiana, conferențiar universitar, doctor în drept, USM, președintele comisiei; Rusu Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, conducător de doctorat; Cușnir Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, referent oficial; Golubenco Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, ULIM, referent oficial; Ostavciuc Dinu, doctor în rept, conferențiar universitar, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, MAI, referent oficial; Moraru Victor, doctor în drept, profesor universitar, USM,...
Read More
ANUNȚ

ANUNȚ

Miercuri, 01.12.2021, ora 13:00, bloc II, aula 119, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova,  în cadrul ședinței Departamentului Drept penal va avea loc prezentarea publică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactice vacante, după cum urmează:      Candidatul pentru funcția de profesor universitar: Brînza Serghei, doctor habilitat în drept, profesor universitar      Candidații pentru funcția de conferențiar universitar: Botnaru Stela, doctor în drept, conferențiar universitar; Dumneanu (Spînu) Ludmila, doctor în drept, conferențiar universitar; Grama (Timotin) Mariana, doctor în drept, conferențiar universitar; Șavga Alina, doctor în drept, conferențiar universitar Candidații pentru funcția de lector universitar: Popescu Dorin, doctor în drept, lector universitar; Reniță Gheorghe, doctor în drept, lector universitar       La ședință vor participa următorii membri ai Comisiei de Concurs: Hămuraru Maria, decanul Facultăţii Ştiinţe Economice; Usatîi Ludmila, decanul Facultăţii Litere; Gâncu Irina, şeful Secției Studii. Ședința va avea loc în format mixt. Link-il de acces: https://us02web.zoom.us/j/84295608726?pwd=cVNRWnBrU3huOVQ1L0xKSmtUakpkQT09 Meeting ID: 842 9560 8726 Passcode: 176613...
Read More
Conferința științifică internațională „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative”

Conferința științifică internațională „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative”

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu UN Women Moldova și cu sprijinul financiar al Suediei organizează conferința științifică internațională „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative”, care se va desfășura în zilele de 26-27 noiembrie 2021. Evenimentul este organizat în cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, pentru a marca Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor – desemnată în ziua de 25 noiembrie și cu ocazia aniversării – a 75-a a Universității de Stat din Moldova. Programul Conferinței poate fi văzut aici....
Read More
Se anunţă susţinerea tezei de doctorat în ședința publică a Seminarului Științific de Profil al Universității de Stat din Moldova, la profilul 112. Matematică aplicată

Se anunţă susţinerea tezei de doctorat în ședința publică a Seminarului Științific de Profil al Universității de Stat din Moldova, la profilul 112. Matematică aplicată

Candidat: SPRINCEAN Galina Conducător ştiinţific: PAȚIUC Vladimir, dr. în științe fizico-matematice, conf. univ. Tema tezei: Modelarea matematică a proceselor neliniare în dispozitivele semiconductoare Specialitatea: 112.03 – Cibernetică matematică și cercetări operaționale Data: 07 decembrie 2021 Ora: 15:00 Locul de desfășurare a susținerii publice: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Mateevici, 60, bloc IV, aula 239. Ședința va fi organizată în format mixt. Link-ul pentru susținerea tezei de doctorat este: https://us02web.zoom.us/j/3085990472?pwd=b0lSL2IwY1Y0b3ZsS0lsdmRnQ0lsZz09...
Read More
Anunț privind susținerea tezei de doctorat

Anunț privind susținerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctorat în ședința publică a Seminarului Științific de Profil, la profilul – 554 „Drept Penal”al Universității de Stat din Moldova. Candidat: NUŢ Gabriela-Ştefania Conducător ştiinţific: GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Tema tezei: Rolul avocatului-apărător în procesul urmăririi penale şi examinării cauzei în judecată Specialitatea: 554.03 – Drept procesual penal Data: 02 decembrie 2021 Ora: 16:00 Locul de desfășurare a susținerii publice: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 67, bloc II, aula 119, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. Ședința va fi organizată în format mixt. Link-ul pentru susținerea tezei de doctorat este: https://meet.google.com/pvy-wdem-cbh...
Read More
Conferința științifică națională cu participare internațională „Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane”

Conferința științifică națională cu participare internațională „Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane”

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul Psihologie, în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației, Sectorul Psihologie organizează Conferința științifică națională cu participare internațională „Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane”. Lucrările conferinței se vor desfășura în data de 3 decembrie 2021, în format on-line, începând cu ora 10.00. Limbile de comunicare în cadrul conferinței sunt româna, rusa și engleza. Pentru participare la acest eveniment, vă rugăm să completați talonul de participare și să-l expediați la adresa conferinta.psihologie21@gmail.com, până la data de 26.11.2021. Notificarea despre acceptare o veți primi prin e-mail, până la data de 28.11.2021. Toate comunicările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum tematic. Textul integral al comunicării, elaborat conform normelor de tehnoredactare, va fi expediat la adresa conferinta.psihologie21@gmail.com, până la data de 10.12.2021. Textul comunicării poate fi elaborat în limbile: română, rusă sau engleză. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul...
Read More
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, PORTUGAL – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE ALE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, PORTUGAL – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE ALE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ KA1 ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, PORTUGAL, oferă pentru anul academic 2021-2022 mobilități academice pentru cadrele didactice și administrative ale USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.  Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 21 NOIEMBRIE 2021...
Read More
ZOOM IN BANKING 3.0 || Webinar despre Aplicare IFRS în banking cu Vitalie Corniciuc, Vicepreședinte  Victoriabank

ZOOM IN BANKING 3.0 || Webinar despre Aplicare IFRS în banking cu Vitalie Corniciuc, Vicepreședinte Victoriabank

Astăzi, 11 noiembrie 2021, a fost dat startul primului proiect educațional  Zoom in banking ediția 3.0/ 2021 - 2022 cu lansarea  webinarul #1 despre Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) cu Vitalie Corniciuc Vicepreședinte  Victoriabank. Vitalie Corniciuc deține o experiență de peste 10 ani în funcția de manager superior în cadrul unei companii de audit din „big 4” dar și experiență în domeniul contabilității. Este membru ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) din Marea Britanie și membru în Consiliul de Administrație al AmCham Moldova (Camera Americană de Comerț). Vitalie a acumulat o vastă experiență didactică, fiind la anumite etape lector MBA, trainer în cadrul mai multor proiecte desfășurate de World Bank, lector ASEM, inclusiv în cadrul proiectului Zoom in banking || Stagii de practică cu remunerare de la Victoriabank editia 1.0 si 2.0. În cadrul webinarului participă cca 82 studenți și 12 profesori din cadrul Facultății de Științe Economice, din cadrul specialităților Contabilitate; Finanțe și Bănci. Scopul acestui eveniment rezidă în formarea de competențe practico-aplicative...
Read More
EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EUSD)/   HOCHSCHULE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE, GERMANY ȘI   UNIVERSITY OF SAARLAND/ UNIVERSITÄT DES SAARLANDES, GERMANY – OFERĂ MOBILITĂȚI ACADEMICE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EUSD)/ HOCHSCHULE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE, GERMANY ȘI UNIVERSITY OF SAARLAND/ UNIVERSITÄT DES SAARLANDES, GERMANY – OFERĂ MOBILITĂȚI ACADEMICE UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului KA1 Erasmus+ ICM și în baza Acordurilor inter-instituționale semnate între părți, EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EUSD)/  HOCHSCHULE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE, GERMANY ȘI UNIVERSITY OF SAARLAND/ UNIVERSITÄT DES SAARLANDES, GERMANY, oferă mobilități academice pentru semestrul II al anului de studii 2021-2022. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. DEADLINE – 21 NOIEMBRIE 2021...
Read More