Comunicat informativ

Comunicat informativ

Am intrat pe ultima sută de metri! Mai puteți să vă înscrieți până miercuri, iulie , ora :, să participați la licitația cu strigare privind darea în locațiune a cantinei din str. A. Mateevici 60, bloc 4. Ar fi bine să vă grăbiți! Universitatea de Stat din Moldova anunță pentru data de 30.07.2021, ora 10:00, pe adresa, str. A. Mateevici 60, MD-2009, mun. Chișinău, blocul central, sala Senatului, bir. 201, desfășurarea licitației cu strigare privind darea în locațiune a Cantinei din str. A. Mateevici 60, bl. 4 cu suprafața totală de 442,7 m2. Prețul de expunere este stabilit în sumă de 31712,4 lei lunar. Termenul de achitare a locațiunii la data de 10 a lunii premergătoare. Taxa de participare constituie 600 lei pentru persoane fizice și 1200 lei pentru persoane juridice. Acontul va fi 10% din prețul de expunere. Participanții la licitație vor prezenta nu mai târziu de 28.07.2021, ora 16:00, pe adresa, str. A. Mateevici 60, MD-2009,...
Read More
Colocviul de vară de la Saharna a ajuns la cea de-a X-a ediție

Colocviul de vară de la Saharna a ajuns la cea de-a X-a ediție

Tradițional, în fiecare vară, în perioada desfășurării practicii arheologice a studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, are loc Colocviul de vară de la Saharna. Anul acesta Colocviul își va ține lucrările în perioada 29 iulie - 1 august și va avea ca generic tema „Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului”. La întrunirea științifică de la Saharna, raionul Rezina urmează să participe specialiști în domeniul pre- și protoistoriei din România, Germania și Republica Moldova. Colocviul de vară de la Saharna face parte din planul de acțiuni, realizate în cadrul proiectului 20.80009.1606.14 - Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu şi bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară şi valorificare ştiinţifică. Programul Colocviului este disponibil aici....
Read More
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, ROM NIA- MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, ROM NIA- MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI, România oferă, pentru semestrul II al anului academic 2020-2021, o mobilitate academică pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 29 Iulie 2021 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică international.usm@yahoo.com În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. Departament pentru Relații Internaționale, USM...
Read More
Igor Șarov, rectorul USM: „Te așteptăm să devii parte a marii familii a Universității de Stat din Moldova, unde pluralismul de opinii, creativitatea, precum și tendința de a asigura calitatea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare este crezul întregii echipe universitare”

Igor Șarov, rectorul USM: „Te așteptăm să devii parte a marii familii a Universității de Stat din Moldova, unde pluralismul de opinii, creativitatea, precum și tendința de a asigura calitatea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare este crezul întregii echipe universitare”

Drag/ă viitor student/ă a Universității de Stat din Moldova! Cu siguranța în această perioadă ești în căutarea celei mai bune instituții de învățământ superior, care ar putea să-ți îndeplinească visul tău de a deveni cel mai bun specialist, iar PERFORMANȚA TA unde ar putea începe dacă nu la Universitatea de Stat din Moldova (USM). La USM poți studia la peste 60 de programe de licență și 60 de programe de master în cadrul a 11 facultăți. Pașii tăi vor fi ghidați de către profesori ce au obținut rezultate remarcabile atât la nivel național cât și internațional. Universitatea pune la dispoziția studenților săi 6 blocuri de învățământ, 10 cămine, o bibliotecă universitară dotată cu săli de lectură, un Palat al Sporturilor, o Casă de Cultură, cantine, baze de practică și de agrement. Te așteptăm să devii parte a marii familii a Universității de Stat din Moldova, unde pluralismul de opinii, creativitatea, precum și tendința de a asigura calitatea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare este crezul...
Read More
ANUNȚ DE SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

ANUNȚ DE SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice  Candidat: RAIEȚCHI Eugeniu   Conducător ştiinţific: DOLGHI Cristina, dr., conf. univ.   Consiliul ştiinţific specializat D 522.01-48 din cadrul USM Tema tezei: PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL FINANCIAR ÎN CADRUL BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA Specialitatea: 522.01. Finanțe  Data: 29 iulie 2021 Ora: 14.00 Local: or. Chişinău, str. Alexe Mateevici,  60, blocul Central, et.3, biroul 327. Teza de doctor poate fi consultată pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/files/theses/2020/57241/eugeniu_raietchi_thesis.pdf), Biblioteca Naţională a Moldovei și Biblioteca USM. Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail fse.usm@gmail.com  ...
Read More
Masteranzii de la Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată al Facultății de Litere au susținut cu succes tezele de master la Universitatea « Ștefan cel Mare » din Suceava, România, în cadrul Programului Traducere si Interpretare de conferințe (MP) cu diplomă dublă USM/USV !

Masteranzii de la Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată al Facultății de Litere au susținut cu succes tezele de master la Universitatea « Ștefan cel Mare » din Suceava, România, în cadrul Programului Traducere si Interpretare de conferințe (MP) cu diplomă dublă USM/USV !

Recent, masteranzii de la Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată al Facultății de Litere, înmatriculați la programul Traducere si Interpretare de conferințe (MP) cu diplomă dublă USM/USV, s-au deplasat la universitatea parteneră, în scopul finalizării celui de-al doilea ciclu universitar.  Evenimentul devine deja o tradiție la Departament, iar prima susținere de teze de masterat la această specializare a avut loc în 2017.    Istoric :  La 15 iunie 2015 a fost încheiat Acordul Interinstituțional de Masterat cu Diplomă Dublă, între Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Stat din Republica Moldova, iar în anul 2020 a fost contrasemnată prelungirea acestuia.         Obiectul acordului îl constituie crearea unui program de masterat cu diplomă dublă denumit ,,Traducere și interpretare de conferințe’’ (MP) la USM și ,,Teoria și practica traducerii’’ la USV,  cu repere curriculare similare, creditele fiind echivalate prin convenția din anexa Acordului, în conformitate cu legislația în vigoare din cele două țări.       În baza Acordului studenţii înmatriculaţi la acest program de studii pot primi diplomă dublă,...
Read More
Comunicat informativ

Comunicat informativ

Universitatea de Stat din Moldova anunță pentru data de 30.07.2021, ora 10:00, pe adresa, str. A. Mateevici 60, MD-2009, mun. Chișinău, blocul central, sala Senatului, bir. 201, desfășurarea licitației cu strigare privind darea în locațiune a cantinei din str. A. Mateevici 60, bl. 4 cu suprafața totală de 442,7 m2. Prețul de expunere este stabilit în sumă de 31712,4 lei lunar. Termenul de achitare a locațiunii la data de 10 a lunii premergătoare. Taxa de participare constituie 600 lei pentru persoane fizice și 1200 lei pentru persoane juridice. Acontul va fi 10% din prețul de expunere. Participanții la licitație vor prezenta nu mai târziu de 28.07.2021, ora 16:00, pe adresa, str. A. Mateevici 60, MD-2009, mun. Chișinău, bir.215 următoarele documente pe suport hârtie: Cererea, conform anexei 1 la  Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a bunurilor Instituției Publice Universitatea de Stat din Moldova (www.usm.md); buletin de identitate (copia); extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (copie) cu semnătura...
Read More
FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, GERMANY –  LANSEAZĂ APELUL DE BURSE DE MOBILITATE ACADEMICĂ PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, GERMANY – LANSEAZĂ APELUL DE BURSE DE MOBILITATE ACADEMICĂ PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, GERMANY oferă, pentru semestrul de iarnă al anului academic 2021-2022, 4 burse de mobilitate academică pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.  Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 15 iunie 2021...
Read More
AVIZ Universitatea de Stat din Moldova lansează seria de conferințe universitare cu participarea personalităților notorii ale comunității academice

AVIZ Universitatea de Stat din Moldova lansează seria de conferințe universitare cu participarea personalităților notorii ale comunității academice

Luni, 31 mai 2021, la ora 14.00, Universitatea de Stat din Moldova invită la  prelegerea publică online: „Modelul oportunităților pierdute – o nouă abordare a monitorizării, analizei și prognozării statisticilor guvernamentale privind epidemia de coronavirus”, organizată cu suportul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică  a USM. Această inițiativă reprezintă rezultatul conlucrării în cadrul unui proiect de cercetare științifică la scară largă a patru savanți consacrați: Gheorghe DUCA, academician, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, președintele AȘM în perioada 2004-2018, Director al Centrului de Chimie fizică și anorganică la Institutul de Chimie, titularul disciplinei Chimie ecologică la Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM. Pe parcursul carierei sale, academicianul a dezvoltat și elaborat cursurile de chimie fizică, chimie tehnologică, chimie ecologică și chimia mediului, metode fizice de cercetare, procese și aparate, evaluarea riscului chimic, cinetica și termodinamica sistemelor ecologice. Paralel, a ținut prelegeri la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir" (Moldova), Universitățile din Roma și Turin (Italia), Texas și California...
Read More
ANUNȚ cu privire la participarea studenților USM la alegerile parlamentare anticipate

ANUNȚ cu privire la participarea studenților USM la alegerile parlamentare anticipate

În cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, studenţii USM vor putea să-și exercite dreptul la vot la secţia de votare în raza căreia domiciliază sau îşi au reşedinţa valabilă, conform actului de identitate. Atenție !   A) În cazul în care studenţii cu drept de vot au domiciliul, inclusiv şi reşedinţa temporară valabilă, aceştia vor vota la secţia de votare în a cărei rază teritorială îşi au reşedinţa valabilă. B) În cazul în care studenţii vor dori să voteze în altă localitate decât cea în care își au domiciliul sau reşedinţa valabilă, Comisia Electorală Centrală anunță următoarele modalități: a) exprimarea votului la orice secţie de votare deschisă în localitatea în care sunt înmatriculaţi la studii, aceștia fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii: să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire; să prezinte carnetul de student al instituţiei de învăţământ din localitatea respectivă; să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă. În acest context, studenții...
Read More