Category: Announcements

ANUNȚ privind susținerea tezei de doctorat

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe chimice în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat D 141.02-23-50 cu tema SINTEZA ȘI PROPRIETĂȚILE COMBINAȚIILOR HETEROMETALICE  ALE  LANTANIDELOR CU BISMUTUL(III), la specialitatea 141.02. Chimie coordinativă. Candidat: POPA Nelea Conducător științific: GULEA  Aurelian, acad., dr. hab., prof. univ., Om Emerit al RM Data: 20 decembrie 2023 Ora: 14.00 Locația:…
Read more

AVIZ privind susținerea publică a tezei de doctorat în psihologie

Ș coala Doctorală Științe Sociale a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie cu tema: „Particularități ale epuizării  profesionale a cadrelor didactice”, la specialitatea Psihologie generală – 511.01. Autor: Nicoleta CROITORIU Conducător științific: Angela POTÂNG Data susținerii: 22 decembrie 2023, Ora: 11.00 Adresa: Universitatea de Stat din Moldova,…
Read more

AVIZ PRIVIND SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN FILOLOGIE

În data de 22 decembrie 2023, orele 14:00, aula 434, blocul 3 al Universității de Stat din Moldova (str. M. Kogălniceanu 59), va avea loc ședința Consiliului științific specializat D 621.06-23-121 la Universitatea de Stat din Moldova, confirmat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC  nr. 2 din 27 octombrie 2023, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor…
Read more

AVIZ PRIVIND SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN FILOLOGIE

În data de 20 decembrie 2023, orele 11:00, aula 434, blocul 3 al Universității de Stat din Moldova (str. M. Kogălniceanu 59), va avea loc ședința Consiliului științific specializat D 621.05–23-120 la Universitatea de Stat din Moldova, confirmat prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC  nr. 2 din 27 octombrie 2023, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor…
Read more

Ofertă de mobilitate academică de predare/instruire pentru cadrele didactice/administrative a USM, în cadrul programului Erasmus+ KA171 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Bucureşti (SNSPA), România

Oficiul Mobilități Academice din cadrul Departamentului Cooperare Internațională, Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Bucureşti (SNSPA), România, anunță concurs de selectare a beneficiarilor de mobilitate academică pentru cadrele didactice/administrative a USM. Domenii: Științe Politice, Relaţii Internaţionale, Studii Europene. Perioada de aplicare: 13 Decembrie, ora 17.00…
Read more

AVIZ privind susținerea publică a tezei de doctorat în științe fizice

Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe fizice cu tema: „Development of digital holographic microscope for the investigation of diffractive optical elements recorded on chalcogenide glasses and azopolymer thin films (Dezvoltarea microscopului holographic digital pentru investigarea elementelor optice de difracție înregistrate pe…
Read more

Anunț Susținerea tezei de doctor habilitat în științe politice

În data de 27 decembrie 2023, ora 14:00, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat, la Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, 60, blocul IV, s.222., va avea loc susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe politice, cu titlul Cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale interguvernamentale privind combaterea terorismului în Europa, specialitatea: 562.03…
Read more

Anunț privind prezentarea tezei de doctor în drept

În cadrul Seminarului Științific de Profil 552.01 – Drept constituțional, va fi prezentată spre examinare teza de doctor în drept cu titlul „Fundamente constituționale ale parlamentarismului în Republica Moldova. Experiența istorică, actualitate și perspective”, autor CUCIURCA Doina. Conducător științific: GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician. Evenimentul se va desfășura vineri, 8 decembrie…
Read more

Anunț privind prezentarea tezei de doctor în drept

În cadrul Seminarului Științific de Profil 552.01 – Drept constituțional, va fi prezentată spre examinare teza de doctor în drept cu titlul „Participarea societății civile la procesul legislativ. Studiu comparat”, autor RUSU Dorel. Conducător științific: GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician. Evenimentul se va desfășura vineri, 8 decembrie 2023, ora 15.30, în…
Read more

ANUNŢ!

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice în cadrul Consiliul științific specializat   D 165.01-23-123 la Universitatea de Stat din Moldova (aprobat prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare nr. 2 din 27 octombrie 2023) Candidat: Cebotari Anghela, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Universității…
Read more