ÎNCEPE CAMPANIA DE ALEGERE A CONSILIILOR ȘI DIRECTORILOR ȘCOLILOR DOCTORALE (ȘD)

ÎNCEPE CAMPANIA DE ALEGERE A CONSILIILOR ȘI DIRECTORILOR ȘCOLILOR DOCTORALE (ȘD)

Alegerile se desfășoară în conformitate cu Procedura de alegere a consiliilor și a directorilor școlilor doctorale, aprobată pe 7 septembrie 2021 de Senatul USM,  și ordinul rectorului din data de 16 septembrie 2021.                 Campania electorală începe pe data de 17 septembrie 2021 și durează 20 de zile calendaristice.                 Înaintarea candidaților se va efectua în perioada 18-27 septembrie inclusiv.                 Alegerile vor avea loc pe 7 octombrie 2021 (detaliile vor fi cuprinse într-un anunț suplimentar).                 La concurs sunt scoase  posturile de membru al consiliului ȘD și de director pentru următoarele școli doctorale: Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești: 1 poziție de director, 9 membri ai Consiliului ȘD, inclusiv 6 - din partea conducătorilor de doctorat, dintre care un loc este rezervat directorului - membru al consiliului din oficiu; 2 - din partea studenților doctoranzi, 1 - din partea comunității externe de profil (personalități notorii, reprezentanți ai pieței de muncă).                 2 membri ai Consiliului ȘD, aleși de conducătorii de doctorat, vor reprezenta ramurile...
Read More
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, ROMÂNIA – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, ROMÂNIA – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, ROMÂNIA, oferă pentru semestrul I al anului de studii 2021-2022 patru (4) mobilități academice pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 22 SEPTEMBRIE 2021...
Read More
CHARLES UNIVERSITY, PRAHA, CZECH REPUBLIC   — MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

CHARLES UNIVERSITY, PRAHA, CZECH REPUBLIC — MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, CHARLES UNIVERSITY, Praga, Cehia, oferă pentru semestrul II al anului de studii 2021-2022, 4 mobilități academice pentru studenți și 2 mobilități academice pentru cadrele didactice. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 10 Octombrie 2021 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA, ROMÂNIA –  APEL PENTRU O BURSĂ DE MOBILITATE ACADEMICĂ PENTRU STUDENȚII USM

UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA, ROMÂNIA – APEL PENTRU O BURSĂ DE MOBILITATE ACADEMICĂ PENTRU STUDENȚII USM

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA, ROMÂNIA, oferă pentru semestrul II al anului de studii 2021-2022, o mobilitate academică pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.  Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – OCTOBER 15, 2021  ...
Read More
ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, THE NETHERLANDS — MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT, USM

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, THE NETHERLANDS — MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT, USM

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, ERASMUS SCHOOL OF LAW, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2021-2022, 14 burse de mobilitate academică pentru studenții FACULTĂȚII DE DREPT, USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.  Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – SEPTEMBER 30, 2021, AT 10:00 A.M. Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
NSTITUTE FOR HIGHER SOCIAL COMMUNICATION STUDIES, BRUXELLES, BELGIUM – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

NSTITUTE FOR HIGHER SOCIAL COMMUNICATION STUDIES, BRUXELLES, BELGIUM – MOBILITĂȚI ACADEMICE PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, INSTITUTE FOR HIGHER SOCIAL COMMUNICATION STUDIES, BRUXELLES, BELGIUM, oferă pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2021-2022 mobilități academice pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 15 octombrie 2021 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
MOBILITĂȚI ACADEMICE OFERITE DE UNIVERSITY OF WEST ATTICA, GREECE

MOBILITĂȚI ACADEMICE OFERITE DE UNIVERSITY OF WEST ATTICA, GREECE

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, UNIVERSITY OF WEST ATTICA, GREECE, oferă, pentru semestrul II (de primăvară) al anului academic 2021-2022, mobilități academice pentru studenții și cadrele didactice ale USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici.  Data limită de depunere a dosarelor de selecție este – 15 OCTOMBRIE 2021 Atenție la procedura de depunere a dosarului: Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă predestinată doar depunerii DS). În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă). DS în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății. ...
Read More
ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE

ANUNȚ privind amânarea susținerii publice a tezei de doctorat Se anunță amânarea susținerii publice a tezei de doctorat în drept cu tema „Efectele contractului față de terți”, elaborată în cadrul Școlii Doctorale Științe Juridice a USM de studentul-doctorand Beliban-Rațoi Ludmila, specialitatea: 553.01 – Drept civil, conducător de doctorat – Băieșu Sergiu, dr. în drept, prof. univ., stabilită inițial pentru data de 10 septembrie 2021, ora 11:00, în Sala de conferințe „Victor Volcinschi”, nr. 119, blocul II, Universitatea de Stat din Moldova (mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 67), din motivul decesului Președintelui Comisiei de doctorat. Detaliile despre data și locul susținerii publice a tezei de doctorat nominalizată vor fi oferite ulterior. ...
Read More