Nicolae Gribincea – Profesorul, Cercetătorul şi Maestrul la  vârstă împlinirilor

Nicolae Gribincea – Profesorul, Cercetătorul şi Maestrul la vârstă împlinirilor

E FRUCTU ARBOR COGNOSCITUR (Arborele se cunoaşte după fructe) Printre artiştii/maeştrii din Republica Moldova cu contribuţii esenţiale la studierea, valorificarea şi propagarea folclorului, profesorul, cercetătorul şi artistul Nicolae Gribincea ocupă un loc de frunte. Întreaga sa activitate didactică, ştiinţifică şi artistică poartă amprenta seriozităţii şi rugozităţii. Opera sa ştiinţifică, activitatea sa didactică şi artistică vastă şi diversă prin conţinut şi prin problemele abordate este circumscrisă prioritar creaţiei populare, studierii folclorului, fiind cunoscută nu numai în Republica Moldova, dar şi peste hotarele ei. La 20 octombrie curent distinsul Artist al Poporului şi conferenţiar universitar Nicolae Gribincea urmează să ajungă la un prag simbolic al vieţii – 60 de ani! Îl cunoaştem pe profesorul Nicolae Gribincea ca pe un dascăl care a negat principiul de a rămâne în „turnul său de fildeş”, cum au făcut-o unii, ci a muncit şi munceşte pentru cei mulţi, care se interesează de coregrafie şi folclorul autentic românesc, care i-au îndrăgit creaţia, care fac rând la casele de bilete pentru a-i...
Read More
Săptămâna limbii italiene în lume – la Universitatea de Stat din Moldova

Săptămâna limbii italiene în lume – la Universitatea de Stat din Moldova

În cadrul Săptămânii limbii italiene în lume, ediția a XXI-a, la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova a avut loc, sub genericul Limba latină – limbă vie, un eveniment consacrat unei limbi clasice care mai bine de două milenii își păstrează vitalitatea. Pentru că limba italiană, asemeni limbii române, este legată prin rădăcinile sale de limba latină, întâlnirea a fost, întâi de toate, un prilej de a vorbi despre rolul limbii latine în cultura celor două popoare. Prezentă la deschiderea evenimentului, prorectorul USM dr. hab., conf .univ. Aurelia Hanganu a subliniat că o astfel de întâlnire este o ocazie deosebită de a readuce în atenția publicului subiectele ce țin de latinitate în general și de romanitate în special. Universitatea de Stat din Moldova nu a fost aleasă întâmplător pentru desfășurarea evenimentului. USM oferă prin programele sale studierea mai multor limbi romanice și deci se vrea un centru de difuzare a latinității în societatea noastră. În același timp, prorectorul...
Read More
Acord de colaborare încheiat între Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Autoritatea Națională pentru Integritate (ANI)

Acord de colaborare încheiat între Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Autoritatea Națională pentru Integritate (ANI)

Facultatea de Drept a USM și Autoritatea Națională pentru Integritate (ANI) au semnat un Acord de colaborare. Părțile își propun dezvoltarea în comun a unor proiecte reciproc avantajoase pentru aria educațională și cea profesională. Acordul a fost semnat de către Decanul Facultății de Drept, prof. univ. dr. hab. Serghei Brînza și Președinta Autorității Naționale pentru Integritate, Rodica Antoci. Decanul Facultății de Drept a apreciat deschiderea conducerii ANI în planul dezvoltării relațiilor de colaborare cu facultatea: „Prin acest Acord ne dorim să creştem motivația pentru pregătirea teoretică şi practică a studenților, printr-o mai bună cunoaştere a viitoarei profesii de către aceştia. Să contribuim la pregătirea tinerilor absolvenți pentru piața muncii, prin dobândirea de experiență practică în perioada studiilor universitare”, a remarcat Serghei Brânza. La rândul său, Președinta ANI a accentuat că își doresc să atragă tinerii specialiști pentru a activa în cadrul Autorității Naționale pentru Integritate: „Avem nevoie de funcționari integri și inspectori curajoși. De aceea, vreau să punem un accent deosebit pe prevenire și...
Read More
ANACEC a confirmat titlurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar unor cadre didactice a USM

ANACEC a confirmat titlurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar unor cadre didactice a USM

Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a confirmat titlul științifico-didactic de profesor universitar, în domeniul 01 Educație/011 Științe ale educației dnei Valentina Lungu și titlul științifico-didactic de conferențiar universitar pentru Irina Gîncu, în domeniul 01 Educație/011 Științe ale educației și Mihaela Botnarenco, în domeniul 04 Business, administrare și drept/042 Drept. De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului de conducere alANACEC a fost aprobată calitatea de conducător de doctorat pentru Ludmila Anțîbor, doctor habilitat, conferențiar universitar, la profilul Psihologie, specialitatea 511.01. Psihologie generală. Universitatea de Stat din Moldova adresează sincere felicitări cadrelor didactice universitare cărora ANACEC le-a confirmat titlurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar. Stimați colegi, vă dorim multe realizări în activitatea dumneavoastră de instruire, cercetare științifică și inovare. Deciziile Consiliului de conducere al ANACEC pot fi accesate aici: www.anacec.md/ro/content/consiliul-de-conducere ...
Read More
Filiera Francofonă Drept, Universitatea de Stat din Moldova – beneficiară a proiectului internațional „FORMATHECO”- Suport pentru sistemul de limbă franceză în scopuri profesionale 2021”

Filiera Francofonă Drept, Universitatea de Stat din Moldova – beneficiară a proiectului internațional „FORMATHECO”- Suport pentru sistemul de limbă franceză în scopuri profesionale 2021”

În urma cererii de exprimare a interesului pentru proiectul lansat de AUF „Suport pentru sistemul de limbă franceză în scopuri profesionale 2021”, adresat universităților membre ale Agenției Universitare a Francofoniei din Europa Centrală și de Est, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Filiera Francofonă Drept a devenit beneficiară și responsabilă de implementarea acestuia. În cadrul proiectului „FORMATHECO”, AUF Europa Centrală și de Est își propune să contribuie la sporirea calității în procesul de instruire lingvistică profesională pentru studenții francofoni și profesorii din filiera francofonă. De asemenea, proiectul va susține consolidarea sistemului de predare/învățare a limbii franceze și a disciplinelor de specialitate în limba franceză. În perioada 1 octombrie - 31 mai, participanții la proiect vor avea prilejul de a asculta prelegeri și lecții practice, susținute de Mariei Elsa Schleifer, absolventă a Universității din Lyon, specialitatea Drept și limbi străine aplicate, care va asigura o încărcătură didactică și activități extracurriculare în cadrul Filierei Francofone Drept. Vor fi organizate activități științifice și culturale în colaborare...
Read More
Academicianul Aurelian Gulea, decorat cu „Ordinul Republicii” de președinta Maia Sandu

Academicianul Aurelian Gulea, decorat cu „Ordinul Republicii” de președinta Maia Sandu

Președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care 30 de personalități din Republica Moldova au fost decorate cu „Ordinul Republicii”, cu ocazia celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea Independenței țării.  „În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru contribuție substanțială la afirmarea intereselor și promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, pentru succese profesionale remarcabile, pentru inițiativă civică și participare activă în avansarea reformelor, precum și cu prilejul aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova”, a fost conferit „Ordinul Republicii” pentru 30 de personalități din țară. Pe lista laureaților se regăsesc oameni de cultură și economiști, activiști civici și primari, profesori și cadre medicale, savanți și sportivi, inclusiv academicianul Aurelian Gulea. Aurelian Gulea este academician, profesor universitar, doctor habilitat în științe chimice, fost şef al Catedrei de Chimie anorganică a Universităţii de Stat din Moldova, șef al Laboratorului Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică, director al Departamentului de Chimie la USM, academician coordonator al Secţiei de...
Read More
A fost aprobată Strategia de dezvoltare digitală a Universității de Stat din Moldova

A fost aprobată Strategia de dezvoltare digitală a Universității de Stat din Moldova

Senatul Universității de Stat din Moldova a aprobat astăzi, 13 octombrie, Strategia de dezvoltare digitală a Universității de Stat din Moldova, lansarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi ştiinţifico-didactice, rezultatele alegerilor membrilor consiliilor și directorilor școlilor doctorale; modificările în componența echipelor de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare şi inovare, Program de Stat (2020-2021) etc. În deschiderea ședinței, rectorul USM, conf. univ., dr., Igor SAROV a adresat felicitări cadrelor didactice universitare cărora ANACEC le-a confirmat titlurile științifico-didactice de profesor universitar și conferențiar universitar. Astfel, titlul științifico-didactic de profesor universitar a fost confirmat următoarelor cadre didactice: PLOTNIC Olesea – Facultatea de Drept; BRAGARU Tudor – Facultatea Matematică şi Informatică; SEVCIUC Maia - Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, iar titlul științifico-didactic de conferențiar universitar: MOCANU Veronica - Facultatea de Drept, SOSNA Alexandru - Facultatea de Drept, ZAMFIR Natalia - Facultatea de Drept, ȘEREMET lgor - Facultatea de Drept, BULICANU Victoria- Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, IATCO Mariana – Jurnalism...
Read More
Direcțiile de dezvoltare strategică a Universității de Stat din Moldova au fost discutate cu angajații Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică

Direcțiile de dezvoltare strategică a Universității de Stat din Moldova au fost discutate cu angajații Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică

Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), conf. univ., dr. Igor ȘAROV și prim-prorectorul pentru activitate didactică și studențească, prof. univ., dr. hab. Otilia DANDARA au participat la ședința consiliului Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică. Subiectul principal al discuțiilor a vizat direcțiile de dezvoltare strategică a USM. Rectorul USM, conf. univ., dr. Igor ȘAROV a vorbit despre acțiunile care urmează a fi întreprinse în vederea digitalizării Universității de Stat din Moldova, intensificării relațiilor de cooperare academică internațională, modernizarea infrastructurii universitare și valorificarea potențialului uman. În context, profesorii Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică au adresat o serie de întrebări administrației USM privind necesitatea alocării mijloacelor financiare în vederea procurării echipamentului și utilajului modern pentru laboratoare, formarea tinerilor cercetători etc. Cu ocazia aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova, în semn de recunoștință pentru contribuția substanțială adusă la dezvoltarea instituției, responsabilitate, eficiență și dedicație în exercitarea atribuțiilor de serviciu, administrația USM a înmânat Diploma Onorifică a instituției unui grup...
Read More
Diploma Onorifică a USM și echipament vestimentar pentru angajații Serviciului Transport

Diploma Onorifică a USM și echipament vestimentar pentru angajații Serviciului Transport

Rectorul Universității de Stat din Moldova, conf. univ., dr. Igor ȘAROV și preotul Bisericii „Întâmpinarea Domnului”, Octavian MOȘIN au avut o întrevedere cu angajații Serviciului Transport a USM. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte privind provocările cu care se confruntă Serviciul Transport, precum și identificate soluții pentru depășirea acestora. În semn de recunoștință pentru contribuția substanțială adusă la dezvoltarea instituției, responsabilitate, eficiență și dedicație în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și cu ocazia aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova, rectorul Igor ȘAROV a decernat Diploma Onorifică a instituției, unui grup de angajați ai Serviciului Transport. De asemenea, au fost repartizate seturi de echipamente vestimentare pentru șoferii serviciului și pachete cu produse alimentare. Acțiunea a avut loc grație suportului oferit de Biserica „Întâmpinarea Domnului” a USM. ...
Read More
A fost lansat studiul privind rezultatele sondajului „Percepția societății asupra sectorului de securitate și apărare al Republicii Moldova”

A fost lansat studiul privind rezultatele sondajului „Percepția societății asupra sectorului de securitate și apărare al Republicii Moldova”

Astăzi, 8 octombrie, în incinta Universității de Stat din Moldova (USM) a fost lansat Studiul „Percepția societății asupra sectorului de securitate și apărare al Republicii Moldova”. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Percepția populației despre amenințări și instituțiile de securitate ale Republicii Moldova”, finanțat de Black Sea Trust Fund și Konrad Adenauer Stiftung, gestionat de Centrul de Informare și Documentare NATO în cooperare cu Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning (București). Sondajul a fost organizat de către CBS Axa pe un eșantion de 1029 de persoane pentru a afla care sunt preocupările și percepția societății față de sectorul de apărare și securitate. Proiectul de cercetare și colaborare, extins la nivelul societății civile vizează realizarea unui exercițiu de elaborare a Strategiei de Securitate Națională a Republicii Moldova. Studiul „Percepția societății asupra sectorului de securitate și apărare al Republicii Moldova” poate fi accesat aici: Ro https://drive.google.com/file/d/1VE03W8GYYszFvQlanJwOxSrWFdE0vhmi/view?usp=sharing En https://drive.google.com/file/d/1vTSRb7jxaPv4AZODgLPBIdJwlGXGTND3/view?usp=sharing ...
Read More